Lapin hyvinvointialueelle sisäinen ohje saamelaiskäräjälain mukaisista neuvotteluista
Lappi buresveadjinguovllu siskkáldas ráva sámediggelága ráđđádallamiid čađaheamis. Lappi...

Lapin hyvinvointialueelle sisäinen ohje saamelaiskäräjälain mukaisista neuvotteluista

21.9.2023

Lue lisää

Lapin hyvinvointialueelle sisäinen ohje saamelaiskäräjälain mukaisista neuvotteluista

21.9.2023

Lappi buresveadjinguovllu siskkáldas ráva sámediggelága ráđđádallamiid čađaheamis. Lappi pueʹrrvââjjamvoudda siiskâž vuäʹppõs sääʹmteʹǧǧlääʹjj meâldlaž saǥstõõllmõõžž âânnmõõžžâst.

Sámegillii vuolábealde
sääʹmǩiõʹlle vueʹlnn
**********************

  

Aluehallitus on päättänyt hyväksyä Lapin hyvinvointialueen sisäisen ohjeen saamelaiskäräjälain 9 §:n mukaisten neuvottelujen käymisestä.

Saamelaiskäräjälain mukainen neuvotteluvelvoite koskee Lapin hyvinvointialuetta erityisesti saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämistä koskevissa asioissa. 
 
Lapin hyvinvointialueen sisäinen ohje seuraa oikeusministeriön kokoamia hyviä käytäntöjä saamelaiskäräjälain mukaisissa neuvotteluissa. Sisäisessä ohjeessa linjataan neuvottelutarpeen tunnistamisesta, neuvottelujen valmisteluista ja neuvotteluihin osallistuvista Lapin hyvinvointialueella.  

 

Lappi buresveadjinguovllu siskkáldas ráva sámediggelága ráđđádallamiid čađaheamis  


Guovlluráđđehus lea mearridan dohkkehit Lappi buresveadjinguovllu siskkáldas rávvaga sámediggelága 9 § ráđđádallamiid čađaheamis.  
  
Sámediggelága ráđđádallangeatnegasvuohta guoská Lappi buresveadjinguovllu earenomážit dain áššiin, mat gusket sámegielat sosiála- ja dearvvasvuođabálvalusaid ovddideami.  
 
Lappi buresveadjinguovllu siskkáldas ráva čuovvu vuoigatvuođaministeriijas čohkkejuvvon buriid geavadagaid sámediggelága ráđđádallamiin. Siskkáldas rávvagis linnjejuvvo ráđđádallandárbbu dovdámis, ráđđádallamiid válmmaštallamiin ja ráđđádallamiid oasseváldiin Lappi buresveadjinguovllus.

 

Lappi pueʹrrvââjjamvoudda siiskâž vuäʹppõs sääʹmteʹǧǧlääʹjj meâldlaž saǥstõõllmõõžž âânnmõõžžâst

 
Vuʹvddhalltõs lij tuʹmmjam priimmâd Lappi pueʹrrvââjjamvuuʹd siiskâž vuäʹppõõzz sääʹmteʹǧǧlääʹjj 9 § meâldlaž saǥstõõllmõõžž âânnmõõžžâst.  
  
Sääʹmteʹǧǧlääʹjj meâldlaž saǥstõõllâmõõlǥtõs kuâskk Lappi pueʹrrvââjjamvuuʹd jeäʹrben sääʹmǩiõllsaž sosiaal- da tiõrvâsvuõttkääzzkõõzzi ooudâsviikkmõõžž kuõskki aaʹššin.  
 
Lappi pueʹrrvââjjamvuuʹd siiskâž vuäʹppõs praaʹvai vuõiggâdvuõttministeria noorrâm šiõǥǥ vueʹjjid sääʹmteʹǧǧlääʹjj meâldlaž saǥstõõllmõõžžin.  Siiskâž vuäʹppõõzzâst linjjeet saǥstõõllâmtaarb tobddummšest, saǥstõõllmõõžž valmštõõllmõõžžâst da saǥstõõllmõʹšše vuässõõtti vueʹsspeäʹlin Lappi pueʹrrvââjjamvuuʹdest. 
 

Lapin hyvinvointialueelle sisäinen ohje saamelaiskäräjälain mukaisista neuvotteluista
21.9.2023
Lappi buresveadjinguovllu siskkáldas ráva sámediggelága ráđđádallamiid čađaheamis. Lappi...

Lapin hyvinvointialueelle sisäinen ohje saamelaiskäräjälain mukaisista neuvotteluista


Lappi buresveadjinguovllu siskkáldas ráva sámediggelága ráđđádallamiid čađaheamis. Lappi pueʹrrvââjjamvoudda siiskâž vuäʹppõs sääʹmteʹǧǧlääʹjj meâldlaž saǥstõõllmõõžž âânnmõõžžâst.