Lapin kuntakohtaiset hyvinvoinnin, terveyden ja arjen turvallisuuden edistämisen neuvottelut toteutettiin keväällä 2024
Lapin hyvinvointialue järjesti huhti-toukokuussa kuntakohtaiset hyvinvoinnin, terveyden ja arjen...

Lapin kuntakohtaiset hyvinvoinnin, terveyden ja arjen turvallisuuden edistämisen neuvottelut toteutettiin keväällä 2024

19.6.2024

Lue lisää

Takaisin edelliselle sivulle

Lapin kuntakohtaiset hyvinvoinnin, terveyden ja arjen turvallisuuden edistämisen neuvottelut toteutettiin keväällä 2024

Kaksi naista tunturissa.

Kuva: Lapin materiaalipankki, Alexander Kuznetsov

19.6.2024

Lapin hyvinvointialue järjesti huhti-toukokuussa kuntakohtaiset hyvinvoinnin, terveyden ja arjen turvallisuuden edistämisen neuvottelut. Neuvotteluissa käsiteltiin valmisteilla olevan alueellisen hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman 2024–2025 toimenpiteitä ja toimeenpanoa.

Hyvinvoinnin, terveyden ja arjen turvallisuuden (hytetu-) neuvottelut ovat osa hyvinvointialueen ja kuntien välistä lakisääteistä yhdyspintatyötä. Vuosittain käytävät neuvottelut mahdollistavat yhteisen näkemyksen ja toimintatapojen muodostumisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä tekevien tahojen välille. Neuvottelut ovat tärkeässä roolissa, jotta Lapin hyvinvointialue ja alueen kunnat ovat sitoutuneita yhteisiin tavoitteisiin ja toimenpiteisiin alueen asukkaiden hyvinvoinnin edistämiseksi.

Hyvinvointialueen työntekijöistä neuvotteluihin osallistui hytetu -tiimi sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden edustajia. Lisäksi alueelta kokouksiin osallistui hyvinvointi- ja yhdyspintalautakunnan edustajia. Kunnilla oli mahdollisuus kutsua oman hytetu-työnsä näkökulmasta keskeiset toimijat mukaan neuvotteluihin. Kuntien edustus olikin laaja, sisältäen usean kunnan osalta muun muassa kunnanjohtajan, hallintojohtajan, sivistystoimenjohtajan sekä hytetu -koordinaattorin tai muun hytetu -työstä vastaavan henkilön.

Neuvottelut alkoivat kuntien ja hyvinvointialueen ajankohtaispuheenvuoroilla koskien hyvinvoinnin, terveyden ja arjen turvallisuuden edistämistä. Neuvottelujen pääpaino oli alueellisen hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman luonnoksen painopisteiden, toimenpiteiden ja vastuunjaon käsittelyssä. Suunnitelman painopisteet, joista keskusteltiin, olivat lasten ja nuorten mielen hyvinvointi, seksuaaliterveys, terveelliset elämäntavat, ehkäisevä päihdetyö, arjen turvallisuus sekä toimivat yhteistyörakenteet. Lisäksi kunnilla oli mahdollisuus nostaa neuvotteluiden asialistalle oman hytetu-työn näkökulmasta keskisiä asiakokonaisuuksia. 

Neuvotteluissa keskityttiin hyvinvointialueen ja kuntien yhteisten toimintatapojen ja yhteistyörakenteiden luomiseen sekä tuettiin kuntia hytetu -työssä:

– Neuvotteluissa oli mielenkiintoista syventyä kunnolla nimenomaan oman kunnan hyvinvointia edistäviin toimiin ja pohtia jatkoaskelia näihin.  Tällainen vuorovaikutus on tärkeää! Tilannekuva avartui ja samalla avartui mahdollisuus pohtia myös erilaisia tulevaisuuden yhteistyömahdollisuuksia, totesi Muonion neuvotteluissa puheenjohtajana toiminut kunnanjohtaja Laura Enbuska-Mäki.

– Yhteinen näkemys tilanteesta ja tulevaisuudesta vahvistui vuorovaikutteisten neuvottelujen kautta. Saimme ja annoimme tietoa sekä palautetta puolin ja toisin. Lisäksi keskustelimme yhteistyöstä; sen vahvuuksista ja kehittämiskohteista konkreettisella tasolla. Neuvottelut myös vahvistivat yhteisiin ja kuntakohtaisiin tavoitteisiin sekä kehittämistyöhön sitoutumista. sanoi Ranuan neuvotteluissa puheenjohtajana toiminut Ranuan hallintojohtaja Pia Sorvali.

Syksyn 2024 aikana hyvinvointialue tulee järjestämään yhteistyöneuvottelut järjestöjen ja muiden hytetu-työtä tekevien toimijoiden kanssa.

Pohjoinen ja itäinen palvelualue:
sini.veikanmaa@lapha.fi, 040 137 4589

Lounainen ja kaakkoinen palvelualue:
hanna.marttila@lapha.fi, 040 509 6294

Kaksi naista tunturissa. Lapin kuntakohtaiset hyvinvoinnin, terveyden ja arjen turvallisuuden edistämisen neuvottelut toteutettiin keväällä 2024
19.6.2024
Lapin hyvinvointialue järjesti huhti-toukokuussa kuntakohtaiset hyvinvoinnin, terveyden ja arjen...
Kaksi naista tunturissa.

Lapin kuntakohtaiset hyvinvoinnin, terveyden ja arjen turvallisuuden edistämisen neuvottelut toteutettiin keväällä 2024


Lapin hyvinvointialue järjesti huhti-toukokuussa kuntakohtaiset hyvinvoinnin, terveyden ja arjen turvallisuuden edistämisen neuvottelut. Neuvotteluissa käsiteltiin valmisteilla olevan alueellisen hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman 2024–2025 toimenpiteitä ja toimeenpanoa.

Tuoreimmat ajankohtaiset H2

Tuoreimmat ajankohtaiset

Sisältöjulkaisija

 1. Uusi hanke ravitsemus- ja liikuntaneuvonnan edistämiseen Laphan ja kuntien yhteistyönä
  Lapin hyvinvointialueella on käynnistynyt uusi hanke ”Tukea jaksamiseen elintapaohjauksen keinoin –...

  Uusi hanke ravitsemus- ja liikuntaneuvonnan edistämiseen Laphan ja kuntien yhteistyönä

  28.6.2024

  Lue lisää

  Takaisin edelliselle sivulle

  Uusi hanke ravitsemus- ja liikuntaneuvonnan edistämiseen Laphan ja kuntien yhteistyönä

  Kuvasssa kuksa, joka on täynnä hilloja.

  Kuva: Lapin materiaalipankki, Arto Komulainen.

  28.6.2024

  Lapin hyvinvointialueella on käynnistynyt uusi hanke ”Tukea jaksamiseen elintapaohjauksen keinoin – ravitsemuksen ja liikunnan edistämisen koordinaatio- ja yhdyspintarakenteen kehittäminen Lapissa”. Hankkeen rahoitus (262 000,00 €) on Sosiaali- ja terveysministeriön myöntämä ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koordinoima rahoitus 1.3.2024 - 31.10.2026 ajalle. Varsinainen hanke käynnistyi toukokuussa 2024 projektipäällikön aloittaessa työt.

  Hankkeen tarkoituksena on laatia selvitys elintapaohjauksen nykytilasta Lapissa ja kartoittaa elintapaohjauksen sidosryhmät. Selvityksen pohjalta luodaan elintapaohjaukseen liittyvän liikunnan ja hyvän ravitsemuksen edistämisen koordinaatio- ja yhdyspintarakenne maakunnallisella ja paikallisella tasolla, ja käynnistetään koordinaatio- ja yhdyspintarakenne pilottikuntien alueella. 

  Hankkeessa pyritään kehittämään ja vahvistamaan Lapin hyvinvointialueella hyvinvointijohtamista kuntien, alueellisten toimijoiden ja järjestöjen yhdyspinnoilla olevia elintapaohjauksen yhteistyökäytäntöjä sekä koordinaatiota. Hanke luo pohjan tulevaisuuden vaikuttavalle toiminnalle, jossa liikkumisen ja ravitsemuksen edistämistä pystytään hyödyntämään työvälineenä hyvinvointialueella, kunnissa ja niiden yhdyspinnoilla elintapaohjauksen kontekstissa.

  Eri toimijoiden yhteistyönä rakennetaan toimiva maakunnallinen ja paikallinen liikunta- ja ravitsemusneuvonta sekä selkeät vastuut, roolit, paikallisen tason palvelupolut ja yhdyspinnan rakenne. Palvelupolku on kokonaisvaltainen tapa koota ja organisoida erilaisia palveluprosesseja organisaatio- ja ammattirajojen yli. Palveluketjussa kunta ja hyvinvointialue sopivat yhteistyöstä. 

  Eriarvoisuuden vähentäminen edellyttää poikkihallinnollisia toimia ja panostusta ennaltaehkäisevään työhön. Luomalla rakenteita ja uusia toimintamalleja yhdyspinnoille, Lapin hyvinvointialueella voidaan kaventaa laajasta alueesta johtuvia alueellisia eroja ja lisätä palveluiden saavutettavuutta sekä kuntalaisten tietoutta ravitsemuksen ja liikunnan merkityksestä jaksamiseen ja hyvinvointiin. Hanke luo pohjan poikkihallinnolliselle ja systemaattiselle elintapaohjaukselle, jonka avulla asukkaat saavat näyttöön perustuvaa ohjausta asuinpaikasta riippumatta.

  Hankesuunnitelma on valmisteltu yhteistyössä hyvinvointialueen asiantuntijoiden, Lapin kuntien ja Lapin Liikunta ry:n kanssa. Hankesuunnitelman valmisteluun ovat osallistuneet hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen tiimi, kehittämis- ja innovaatiopalvelut -yksikkö, Vahva sote Lapin hyvinvointialueella -hanke, ravitsemusterveyden edistämisen suunnittelijat sekä terveyspalvelut. Hankesuunnitelmaa on käsitelty Lapin hyvinvointialueen hytetu-työryhmässä, jossa ovat edustettuina mm. Lapin hyvinvointialueen eri toimialat, Lapin aluehallintovirasto, Lapin liitto, järjestötoimijoita, Lapin kunnanjohtajat sekä Saamelaiskäräjät.
   

  Lisätiedot:
  Eeva-Kaarina Lampinen
  projektipäällikkö
  Kehittämis- ja strategiapalvelut
  040 3545 326 / eeva-kaarina.lampinen(at)lapha.fi

  Miia Länsitie
  hyvinvoinnin, terveyden ja arjen turvallisuuden edistämisen erityisasiantuntija
  Kehittämis- ja strategiapalvelut
  040 514 7676 / miia.lansitie(at)lapha.fi

  Kuvasssa kuksa, joka on täynnä hilloja. Uusi hanke ravitsemus- ja liikuntaneuvonnan edistämiseen Laphan ja kuntien yhteistyönä
  28.6.2024
  Lapin hyvinvointialueella on käynnistynyt uusi hanke ”Tukea jaksamiseen elintapaohjauksen keinoin –...
  Kuvasssa kuksa, joka on täynnä hilloja.

  Uusi hanke ravitsemus- ja liikuntaneuvonnan edistämiseen Laphan ja kuntien yhteistyönä


  Lapin hyvinvointialueella on käynnistynyt uusi hanke ”Tukea jaksamiseen elintapaohjauksen keinoin – ravitsemuksen ja liikunnan edistämisen koordinaatio- ja yhdyspintarakenteen kehittäminen Lapissa”. Hankkeen rahoitus (262 000,00 €) on Sosiaali- ja terveysministeriön myöntämä ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koordinoima rahoitus 1.3.2024 - 31.10.2026 ajalle. Varsinainen hanke käynnistyi toukokuussa 2024 projektipäällikön aloittaessa työt. Hankkeen tarkoituksena on laatia selvitys...

 2. Lapin kuntakohtaiset hyvinvoinnin, terveyden ja arjen turvallisuuden edistämisen neuvottelut toteutettiin keväällä 2024
  Lapin hyvinvointialue järjesti huhti-toukokuussa kuntakohtaiset hyvinvoinnin, terveyden ja arjen...

  Lapin kuntakohtaiset hyvinvoinnin, terveyden ja arjen turvallisuuden edistämisen neuvottelut toteutettiin keväällä 2024

  19.6.2024

  Lue lisää

  Takaisin edelliselle sivulle

  Lapin kuntakohtaiset hyvinvoinnin, terveyden ja arjen turvallisuuden edistämisen neuvottelut toteutettiin keväällä 2024

  Kaksi naista tunturissa.

  Kuva: Lapin materiaalipankki, Alexander Kuznetsov

  19.6.2024

  Lapin hyvinvointialue järjesti huhti-toukokuussa kuntakohtaiset hyvinvoinnin, terveyden ja arjen turvallisuuden edistämisen neuvottelut. Neuvotteluissa käsiteltiin valmisteilla olevan alueellisen hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman 2024–2025 toimenpiteitä ja toimeenpanoa.

  Hyvinvoinnin, terveyden ja arjen turvallisuuden (hytetu-) neuvottelut ovat osa hyvinvointialueen ja kuntien välistä lakisääteistä yhdyspintatyötä. Vuosittain käytävät neuvottelut mahdollistavat yhteisen näkemyksen ja toimintatapojen muodostumisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä tekevien tahojen välille. Neuvottelut ovat tärkeässä roolissa, jotta Lapin hyvinvointialue ja alueen kunnat ovat sitoutuneita yhteisiin tavoitteisiin ja toimenpiteisiin alueen asukkaiden hyvinvoinnin edistämiseksi.

  Hyvinvointialueen työntekijöistä neuvotteluihin osallistui hytetu -tiimi sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden edustajia. Lisäksi alueelta kokouksiin osallistui hyvinvointi- ja yhdyspintalautakunnan edustajia. Kunnilla oli mahdollisuus kutsua oman hytetu-työnsä näkökulmasta keskeiset toimijat mukaan neuvotteluihin. Kuntien edustus olikin laaja, sisältäen usean kunnan osalta muun muassa kunnanjohtajan, hallintojohtajan, sivistystoimenjohtajan sekä hytetu -koordinaattorin tai muun hytetu -työstä vastaavan henkilön.

  Neuvottelut alkoivat kuntien ja hyvinvointialueen ajankohtaispuheenvuoroilla koskien hyvinvoinnin, terveyden ja arjen turvallisuuden edistämistä. Neuvottelujen pääpaino oli alueellisen hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman luonnoksen painopisteiden, toimenpiteiden ja vastuunjaon käsittelyssä. Suunnitelman painopisteet, joista keskusteltiin, olivat lasten ja nuorten mielen hyvinvointi, seksuaaliterveys, terveelliset elämäntavat, ehkäisevä päihdetyö, arjen turvallisuus sekä toimivat yhteistyörakenteet. Lisäksi kunnilla oli mahdollisuus nostaa neuvotteluiden asialistalle oman hytetu-työn näkökulmasta keskisiä asiakokonaisuuksia. 

  Neuvotteluissa keskityttiin hyvinvointialueen ja kuntien yhteisten toimintatapojen ja yhteistyörakenteiden luomiseen sekä tuettiin kuntia hytetu -työssä:

  – Neuvotteluissa oli mielenkiintoista syventyä kunnolla nimenomaan oman kunnan hyvinvointia edistäviin toimiin ja pohtia jatkoaskelia näihin.  Tällainen vuorovaikutus on tärkeää! Tilannekuva avartui ja samalla avartui mahdollisuus pohtia myös erilaisia tulevaisuuden yhteistyömahdollisuuksia, totesi Muonion neuvotteluissa puheenjohtajana toiminut kunnanjohtaja Laura Enbuska-Mäki.

  – Yhteinen näkemys tilanteesta ja tulevaisuudesta vahvistui vuorovaikutteisten neuvottelujen kautta. Saimme ja annoimme tietoa sekä palautetta puolin ja toisin. Lisäksi keskustelimme yhteistyöstä; sen vahvuuksista ja kehittämiskohteista konkreettisella tasolla. Neuvottelut myös vahvistivat yhteisiin ja kuntakohtaisiin tavoitteisiin sekä kehittämistyöhön sitoutumista. sanoi Ranuan neuvotteluissa puheenjohtajana toiminut Ranuan hallintojohtaja Pia Sorvali.

  Syksyn 2024 aikana hyvinvointialue tulee järjestämään yhteistyöneuvottelut järjestöjen ja muiden hytetu-työtä tekevien toimijoiden kanssa.

  Pohjoinen ja itäinen palvelualue:
  sini.veikanmaa@lapha.fi, 040 137 4589

  Lounainen ja kaakkoinen palvelualue:
  hanna.marttila@lapha.fi, 040 509 6294

  Kaksi naista tunturissa. Lapin kuntakohtaiset hyvinvoinnin, terveyden ja arjen turvallisuuden edistämisen neuvottelut toteutettiin keväällä 2024
  19.6.2024
  Lapin hyvinvointialue järjesti huhti-toukokuussa kuntakohtaiset hyvinvoinnin, terveyden ja arjen...
  Kaksi naista tunturissa.

  Lapin kuntakohtaiset hyvinvoinnin, terveyden ja arjen turvallisuuden edistämisen neuvottelut toteutettiin keväällä 2024


  Lapin hyvinvointialue järjesti huhti-toukokuussa kuntakohtaiset hyvinvoinnin, terveyden ja arjen turvallisuuden edistämisen neuvottelut. Neuvotteluissa käsiteltiin valmisteilla olevan alueellisen hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman 2024–2025 toimenpiteitä ja toimeenpanoa.

 3. Terveyden edistämisen määrärahaa haettiin hyvinvointijohtamisen ja omaishoitajien palveluiden kehittämiseen
  Lapin hyvinvointialue jätti kaksi hankehakemusta vuosittaiseen terveyden edistämisen määrärahahakuun....

  Terveyden edistämisen määrärahaa haettiin hyvinvointijohtamisen ja omaishoitajien palveluiden kehittämiseen

  19.6.2024

  Lue lisää

  Takaisin edelliselle sivulle

  Terveyden edistämisen määrärahaa haettiin hyvinvointijohtamisen ja omaishoitajien palveluiden kehittämiseen

  19.6.2024

  Lapin hyvinvointialue jätti kaksi hankehakemusta vuosittaiseen terveyden edistämisen määrärahahakuun. Terveyden edistämisen määräraha on Sosiaali- ja terveysministeriön myöntämä ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koordinoima vuosittainen harkinnanvarainen hankerahoitus. Hankerahoitusta myönnetään terveyttä ja hyvinvointia edistäville kokeilu-, kehittämis- ja tutkimushankkeille. Päätökset hankerahoituksen myöntämisestä tehdään loppuvuodesta 2024.

  Tämän vuoden terveyden edistämisen määrärahahaun painopisteinä olivat hyvinvointijohtaminen, ehkäisevä päihdetyö, huumevalistustyö, nuorten katuväkivallan ehkäisy sekä iäkkäiden ja omaishoitajien hyvinvoinnin edistäminen. Hyvinvointialueen hankehakuun valikoitui koko Lapin aluetta koskevat hyvinvointijohtamisen -hanke sekä omaishoitajien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen hanke. Omaishoitajien palveluiden kehittämiselle on suuri tarve, sillä selvitysten mukaan omaishoitajista yli puolet kokivat uupumusta, eivätkä he olleet käyttäneet vapaapäiviään sijaishoitopaikkojen puutteen tai palveluiden kohtaamattomuuden vuoksi.

  - Terveyden edistämisen määrärahasta oli tänä vuonna haettavissa rahoitusta useille tärkeille terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen teemoille. Päätimme tässä haussa keskittyä hyvinvointijohtamisen ja omaishoitajien hyvinvoinnin edistämisen teemoihin. Hankerahoitukset ovat meille merkittävä apu toiminnan kehittämisessä ja lappilaisten hyvinvoinnin edistämisessä, toteaa kehittämispäällikkö Rea Karanta 

  Hyvinvointijohtamisen hankkeen tavoitteena on kehittää hyvinvointialueen, kuntien ja järjestöjen yhteistyötä lappilaisten hyvinvoinnin, terveyden ja arjen turvallisuuden edistämiseksi. Hankkeessa kehitetään hyvinvoinnin, terveyden ja arjen turvallisuuden edistämisen tiedolla johtamista sekä ennakkovaikutusten arviointia. Kaikki hanketoimenpiteet tehdään tiiviissä yhteistyössä hyvinvointialueen, kuntien ja järjestöjen välillä. Hankkeeseen onkin jo hakuaikana sitoutunut kaksikymmentä Lapin kuntaa ja viisi keskeistä järjestöä. Hyvinvointijohtamisen hankerahoitusta on haettu kahdeksi vuodeksi ja toteutuessaan hanke työllistäisi kaksi henkilöä.

  Omaishoitajien hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä tukevassa hankkeessa tavoitteena on kehittää monitoimijaisen yhteistyön toimintamalli, joka edistää omaishoitajuutta tukevien virkistystoimintojen joustavia toteutustapoja ja omaishoitajien ohjautumista hyvinvointia ja terveyttä tukeviin palveluihin. Hankkeen aikana tuotetaan ja kootaan yhteen tietoa omaishoitajuudesta sekä omaishoitajille tarjolla olevista palveluista. Hanke kytkeytyy osaksi hyvinvointialueen perhe-, omaishoidon ja henkilökohtaisen avun osaamiskeskusta. Osatoteuttajiksi sitoutuivat Länsi-Pohjan omaishoitajat ry sekä Piste Kollektiivi ja hankekumppaneiksi Rovaniemi, Kemi, Inari, Napapiirin omaishoitajat ry sekä Lapin muistiyhdistys. 

  - Hakemustyö on nyt tehty hyvässä yhteistyössä alueen keskeisten toimijoiden välillä. Tältä osin voimme jäädä hyvillä mielin kesälomalle. Toivottavasti loppuvuodesta saamme positiivisia rahoitusuutisia, kommentoi hyvinvoinnin, terveyden ja arjen turvallisuuden edistämisen erityisasiantuntija Miia Länsitie.

  Rea Karanta, kehittämispäällikkö, kehittämis- ja innovaatiopalvelut, rea.karanta(at)lapha.fi, 040 646 3906

  Miia Länsitie, hyvinvoinnin, terveyden ja arjen turvallisuuden edistämisen erityisasiantuntija, kehittämis- ja strategiapalvelut, miia.lansitie(at)lapha.fi, 040 514 7676

  Terveyden edistämisen määrärahaa haettiin hyvinvointijohtamisen ja omaishoitajien palveluiden kehittämiseen
  19.6.2024
  Lapin hyvinvointialue jätti kaksi hankehakemusta vuosittaiseen terveyden edistämisen määrärahahakuun....

  Terveyden edistämisen määrärahaa haettiin hyvinvointijohtamisen ja omaishoitajien palveluiden kehittämiseen


  Lapin hyvinvointialue jätti kaksi hankehakemusta vuosittaiseen terveyden edistämisen määrärahahakuun. Terveyden edistämisen määräraha on Sosiaali- ja terveysministeriön myöntämä ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koordinoima vuosittainen harkinnanvarainen hankerahoitus. Hankerahoitusta myönnetään terveyttä ja hyvinvointia edistäville kokeilu-, kehittämis- ja tutkimushankkeille. Päätökset hankerahoituksen myöntämisestä tehdään loppuvuodesta 2024. Tämän vuoden terveyden edistämisen...

 4. Hyvinvointialuejohtajat: Perustason palvelujen vahvistaminen ei saa vaarantua lisäsopeutuksien vuoksi
  Hyvinvointialuejohtajat kannattavat sitä, että palvelujen järjestämisen edellytyksiä parannetaan...

  Hyvinvointialuejohtajat: Perustason palvelujen vahvistaminen ei saa vaarantua lisäsopeutuksien vuoksi

  18.4.2024

  Lue lisää

  Takaisin edelliselle sivulle

  Hyvinvointialuejohtajat: Perustason palvelujen vahvistaminen ei saa vaarantua lisäsopeutuksien vuoksi

  Kaksi hoitajaa on laittamassa suojakäsineitä käteensä.

  18.4.2024

  Hyvinvointialuejohtajat kannattavat sitä, että palvelujen järjestämisen edellytyksiä parannetaan esimerkiksi henkilöstömitoituksia helpottamalla. Alueet tarvitsevat nyt työrauhaa kehittää ja uudistaa asukkaiden tarvitsemia palveluja.

  Suomen taloudellinen tilanne on tiukka, ja hyvinvointialueet osallistuttavat osaltaan talouden tasapainottamiseen. Samalla on kuitenkin ymmärrettävä, että rahoituksen väheneminen johtaa myös palveluiden saatavuuden heikkenemiseen.

  Kehysriihessä päätetyt lisäsopeutukset hyvinvointialueiden talouteen ovat huomattavia, ja lisäsäästöt kohtelevat alueita eri tavoin. Uudet päätökset vähentävät hyvinvointialueiden rahoitusta nettomääräisesti yhteensä noin 350 miljoonaa euroa vuonna 2025 ja noin 550 miljoonaa euroa vuonna 2028.

  - Rahoituksen määrä oli jo toiminnan alussa liian vähäinen ja se on muuttunut uudistuksen jälkeen useasti. Alueiden alijäämät ovat merkittäviä, ja lisäsäästöt tulevat väistämättä kasvattamaan paineita alueellisten lisämuutosohjelmien toteuttamiseen, sanoo H23-verkoston puheenjohtaja Sanna Svahn.

  Velvoittavan lainsäädännön purkaminen on oikea suunta, mutta rahoituksen leikkauksista koituvat muutokset on vaikea toteuttaa

  Keinoja säätelevien normien purku ja velvoittavan lainsäädännön väljentäminen ovat oikea suunta antaa hyvinvointialueille liikkumavaraa kehittää palveluja. Esimerkiksi ympärivuorokautisen hoivan henkilömitoituksen väljentäminen 0,65:stä 0,6:een on tervetullut linjaus, jota tulee kuitenkin samanaikaisesti vahvistaa tarkastelemalla sitä, keiden muiden kuin sote-ammattilaisten työpanos on laskettavissa mitoitukseen ja kuinka huomioidaan teknologiaa hyödyntävät ratkaisut. Mitoitusmuutokset johtavat sopimusten tarkasteluun palveluntuottajien kanssa ja muutokset eivät tuo helpotusta välittömästi.

  Kehysriihessä ehdotetut julkisten palveluiden rajaukset ovat pienimuotoisia, ja toteutettavissa tällä hetkellä lähinnä jonoon asettamisella. Suomessa ei ole julkisten palveluiden palveluvalikoimaa ja jatkokeskustelu julkisilla varoilla tuotettavista palveluista tarvitaan. 
  Hyvinvointialueiden lakisääteisten tehtävien muutokset vähentävät merkittävästi hyvinvointialueiden valtion rahoitusta. Erityisesti hoitotakuun keventämisellä tavoiteltu kustannusvaikutus, 132 milj. euroa, on merkittävä.

  Perusterveydenhuollon hoitotakuun pääsyn kriteereitä pitäisi uudistaa laajasti, mutta hoitoon pääsyä perustasolla ei pidä pitkittää. Uudet palveluiden tuotantotavat, kuten digitaaliset vastaanotot pitää huomioida osana hoitotakuun toteuttamista. 

  Lainsäädännön muutosten tulisi mahdollistaa perustason palvelujen vahvistaminen

  Osa kaavailluista muutoksista on ristiriidassa hyvinvointialueille asetettujen tavoitteiden kanssa. Hyvinvointialuejohtajat kantavat huolta lisäsopeutusten kohdistumisesta ihmisten arkeen.

  Nyt tehdyillä linjauksilla voi olla kauaskantoisiakin vaikutuksia palvelujen saatavuuteen ja laatuun, eivätkä päätökset tarjoa riittävästi ratkaisuja henkilöstöpulasta johtuviin ongelmiin ja resurssien tarkoituksenmukaiseen kohdentamiseen.

  Palvelujärjestelmän suurimmat kustannukset ovat ympärivuorokautisissa toiminnoissa kuten erityisryhmien asumispalveluissa ja sairaaloiden vuodeosastohoidossa. Pitkällä tähtäimellä näiden toimintojen kriittinen tarkastelu voi vapauttaa voimavaroja kohdennettavaksi muun perustason toiminnan vahvistamiseen.

  Hyvinvointialuejohtajat odottavat valtiolta merkittäviä lainsäädäntömuutoksia, joiden myötä lakisääteisten tehtävien suorittamisen keinovalikoima on nykyistä joustavampi ja uusien palvelumuotojen kokeilu helpompaa. Ainoastaan tätä kautta hyvinvointialueet voivat onnistua niille asetuissa tavoitteissa.

  H23-verkoston jäsenet:
  Timo Aronkytö, Vantaan ja Keravan hyvinvointialue 
  Matti Bergendahl, HUS-yhtymä 
  Marina Erhola, Pirkanmaan hyvinvointialue 
  Harri Hagman, Kymenlaakson hyvinvointialue 
  Jari Jokela, Lapin hyvinvointialue 
  Juha Jolkkonen, Helsinki 
  Tommi Niemi, Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue 
  Marina Kinnunen, Pohjanmaan hyvinvointialue 
  Kristiina Kariniemi-Örmälä, Keski-Uudenmaan hyvinvointialue 
  Marko Korhonen, Pohjois-Savon hyvinvointialue 
  Katja Virta, Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue 
  Kirsi Leivonen, Pohjois-Karjalan hyvinvointialue 
  Sally Leskinen, Etelä-Karjalan hyvinvointialue 
  Jukka Lindberg, Kainuun hyvinvointialue 
  Ilkka Luoma, Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue 
  Max Lönnqvist, Itä-Uudenmaan hyvinvointialue 
  Tarmo Martikainen, Varsinais-Suomen hyvinvointialue 
  Olli Naukkarinen, Kanta-Hämeen hyvinvointialue 
  Santeri Seppälä, Etelä-Savon hyvinvointialue 
  Sanna Svahn, Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue 
  Jan Tollet, Keski-Suomen hyvinvointialue 
  Kirsi Varhila, Satakunnan hyvinvointialue 
  Petri Virolainen, Päijät-Hämeen hyvinvointialue

  Kaksi hoitajaa on laittamassa suojakäsineitä käteensä. Hyvinvointialuejohtajat: Perustason palvelujen vahvistaminen ei saa vaarantua lisäsopeutuksien vuoksi
  18.4.2024
  Hyvinvointialuejohtajat kannattavat sitä, että palvelujen järjestämisen edellytyksiä parannetaan...
  Kaksi hoitajaa on laittamassa suojakäsineitä käteensä.

  Hyvinvointialuejohtajat: Perustason palvelujen vahvistaminen ei saa vaarantua lisäsopeutuksien vuoksi


  Hyvinvointialuejohtajat kannattavat sitä, että palvelujen järjestämisen edellytyksiä parannetaan esimerkiksi henkilöstömitoituksia helpottamalla. Alueet tarvitsevat nyt työrauhaa kehittää ja uudistaa asukkaiden tarvitsemia palveluja.

 5. Ikäihmisten asukaspaneeli arvioi Lapin hyvinvointialueen digitaalisten palvelujen kehittämistä
  Lapin hyvinvointialueen asukaspaneeli jatkaa toimintaansa keväällä. Aluehallitus valitsi asukaspaneelin...

  Ikäihmisten asukaspaneeli arvioi Lapin hyvinvointialueen digitaalisten palvelujen kehittämistä

  15.4.2024

  Lue lisää

  Takaisin edelliselle sivulle

  Ikäihmisten asukaspaneeli arvioi Lapin hyvinvointialueen digitaalisten palvelujen kehittämistä

  Asukaspaneelin osallistujat Teamsissa kuvakaappauskuva

  Asukaspaneeli keskusteli etänä digitaalisten palvelujen kehittämisestä ensimmäisen kerran 26.3.2024.

  15.4.2024

  Lapin hyvinvointialueen asukaspaneeli jatkaa toimintaansa keväällä. Aluehallitus valitsi asukaspaneelin toiseksi aiheeksi digitaaliset palvelut.

  Syksyllä 2023 aloittanut Lapin hyvinvointialueen asukaspaneeli jatkaa toimintaansa keväällä. Aluehallitus valitsi asukaspaneelin toiseksi aiheeksi digitaaliset palvelut.

  – Aihe on ajankohtainen ja on tärkeää huomioida ikääntyvien asukkaiden näkökulma digitaalisten palveluiden valmistelussa, Asukaspaneeli-hankkeen projektiasiantuntija Pia Yliräisänen-Seppänen sanoo.

  Yhä useammat suomalaiset hyödyntävät digitaalisia sosiaali- ja terveyspalveluita terveyden ja hyvinvoinnin ylläpidossa. THL:n tutkimuksen mukaan erityisesti digitaalinen asiointi on yleistynyt. Sen käyttö vaihtelee koulutuksen ja ikäryhmän mukaan.

  – Ikääntyneiden keskuudessa tarve opastukselle on suurinta, vaikka toisaalta ikääntyneet käyttävät internetiä ja digitaalisia palveluja jo paljon. Tilastokeskuksen viime vuoden tutkimuksen mukaan lähes neljä viidestä oli käyttänyt internetiä viimeisen kolmen kuukauden aikana ja lähes kaksi kolmasosaa omisti kosketusnäytöllisen puhelimen.

  Lapin hyvinvointialueen digitaalisiin palveluihin keskittyvä asukaspaneeli toteutetaan syksyltä tuttujen osallistujien kanssa. Asukaspaneelin ikähaitari on 65–85 vuotta ja toteutus digitaalinen.

  – Kaikki tapaamiset ovat etäkokouksia ja panelisteilla on käytössä digitaalinen yhteistyöalusta. He perehtyvät tärkeään aiheeseen ja keskustelevat, millainen tuki mahdollistaa digitaalisten palvelujen käyttämisen. Etätapaamisia on ollut jo kaksi ja keskustelu niissä on ollut vilkasta, Yliräisänen-Seppänen kertoo.

  Asukaspaneelin lopputuloksena Lapin hyvinvointialue saa päätöksenteon tueksi suosituksen keinoista tukea ikääntynyttä digitaalisten palvelujen käytössä.

  Lisätietoja

  projektiasiantuntija Pia Yliräisänen-Seppänen, 040 147 3371, pia.yliraisanen-seppanen@lapha.fi

  Asukaspaneelin osallistujat Teamsissa kuvakaappauskuva Ikäihmisten asukaspaneeli arvioi Lapin hyvinvointialueen digitaalisten palvelujen kehittämistä
  15.4.2024
  Lapin hyvinvointialueen asukaspaneeli jatkaa toimintaansa keväällä. Aluehallitus valitsi asukaspaneelin...
  Asukaspaneelin osallistujat Teamsissa kuvakaappauskuva

  Ikäihmisten asukaspaneeli arvioi Lapin hyvinvointialueen digitaalisten palvelujen kehittämistä


  Lapin hyvinvointialueen asukaspaneeli jatkaa toimintaansa keväällä. Aluehallitus valitsi asukaspaneelin toiseksi aiheeksi digitaaliset palvelut.

Kaikki ajankohtaiset - Nappi