Strategian toteuttamisessa huomioidaan talouden tasapaino
Aluehallituksen päätöstiedote 1.3.2023 pidetystä kokouksesta.

Strategian toteuttamisessa huomioidaan talouden tasapaino

2.3.2023

Lue lisää
Laajakuva henkilöstä kävelemässä koirien kanssa talvisessa Äkäskerossa Muoniossa.

Kuva: Lapin materiaalipankki, Markus Kiili

Strategian toteuttamisessa huomioidaan talouden tasapaino

2.3.2023

Aluehallituksen päätöstiedote 1.3.2023 pidetystä kokouksesta.

Lapin hyvinvointialueen strategian toteuttamiseksi käynnistetään viisi toteuttamisohjelmaa, joiden valmisteluvastuut on jaettu seuraavasti:

  • Palvelustrategia – Aluehallitus
  • Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden suunnitelma – Hyvinvointi- ja yhdyspintalautakunta
  • Palvelutasopäätös (Pela), Valmiussuunnitelma 24 – Pelastus- ja valmiuslautakunta
  • Osallisuusohjelma – Osallisuus- ja asiakkuuslautakunta
  • Henkilöstöohjelma – Henkilöstöjaosto

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelustrategia on lakisääteinen. Palvelustrategiassa päätetään hyvinvointialueen järjestämisvastuulle kuuluvien sosiaali- ja terveyspalvelujen pitkän ajan tavoitteet.

Talouden sopeuttamista valmistellaan aluevaltuuston päätöksen mukaisesti siten, että maalis-huhtikuussa käsitellään ensimmäinen talouden tasapainottamisen esitys. 

Aluehallitus nimesi strategian toteuttamisohjelmatyöhön ohjausryhmän, jonka tehtävänä on varmistaa ohjelmakokonaisuuksien yhteensovittaminen. Ohjausryhmän puheenjohtajaksi nimettiin aluehallituksen puheenjohtaja. Lisäksi ohjausryhmään nimettiin aluehallituksen edustajat, ohjelmakokonaisuuksien puheenjohtajat, saamen kielen ohjausryhmän puheenjohtaja, henkilöjärjestöjen edustajat sekä koko hyvinvointialueen johtoryhmä.

Aluehallitus päätti asettaa myös laajemman seurantaryhmän, johon kutsutaan keskeisiä strategisia kumppaneita ja sidosryhmiä. Seurantaryhmän kokoonpanosta päätetään myöhemmin.

Laajakuva henkilöstä kävelemässä koirien kanssa talvisessa Äkäskerossa Muoniossa. Strategian toteuttamisessa huomioidaan talouden tasapaino
2.3.2023
Aluehallituksen päätöstiedote 1.3.2023 pidetystä kokouksesta.
Laajakuva henkilöstä kävelemässä koirien kanssa talvisessa Äkäskerossa Muoniossa.

Strategian toteuttamisessa huomioidaan talouden tasapaino


Aluehallituksen päätöstiedote 1.3.2023 pidetystä kokouksesta.