Navigation Menu

Kirjaamo

Breadcrumb

Kirjaamojen osoitteet

Lapin hyvinvointialueen kirjaamot

 

Mikäli asiasi ei tarvitse kirjaamista ja tiedät vastaanottajan postiosoitteen, lähetä posti suoraan vastaanottajalle. Muuten käytä alla olevia kirjaamojen yhteystietoja.

Kun lähetät asiakirjoja kirjaamon kautta, muista mainita viestin saatteessa:

  • kotipaikkakuntasi tai asiakkaan kotipaikkakunta, jos asioit toisen puolesta
  • mihin palveluun tai yksikköön viestisi on tarkoitettu

Esimerkki: Lähetät salattuna sähköpostina asiakirjoja Inarin lastensuojeluun. Kirjoita viestin saatteeseen: ”Liitteenä olevat asiakirjat on tarkoitettu lastensuojelun sosiaalityöntekijälle. Lapsen kotipaikkakunta on Inari.”

Sámegillii vuolábealde
Sämikielân vyelni
Sääʹmǩiõʹlle vueʹlnn

 

Yhteystiedot

Sähköposti: kirjaamo@lapha.fi

Puhelinnumero kirjaamoon 040 149 1137 arkisin kello 8-15
Lapin keskussairaala 016 3281
Länsi-Pohjan keskussairaala 016 243 111

 

Koko hyvinvointialuetta koskevat asiat:

Lapin hyvinvointialue
PL 8041
96101 Rovaniemi

Yhtä toimipaikkaa koskevat asiat:

Lapin keskussairaala:
Lapin hyvinvointialue /LKS  ja mitä erikoisalaa/osastoa/poliklinikkaa asia koskee
PL 8041
96101 Rovaniemi

Posion, Ranuan ja Rovaniemen sote-palvelut sekä Kolpeneen palvelukeskus:
Lapin hyvinvointialue kaakkoinen
PL 8042
96101 Rovaniemi

Länsi-Pohjan keskussairaala ja Kemin, Keminmaan, Simon, Tervolan, Tornion, Ylitornion sote-palvelut:
Lapin hyvinvointialue lounainen
PL 8043
94101 Kemi 

Enontekiön, Inarin, Kittilän, Kolarin, Muonion, Pellon ja Utsjoen sote-palvelut:
Lapin hyvinvointialue pohjoinen
PL 8044
99101 Kittilä 

Kemijärven, Pelkosenniemen, Sallan, Savukosken ja Sodankylän sote-palvelut:
Lapin hyvinvointialue itäinen
PL 8045
99601 Sodankylä 

Lapin pelastuslaitos
Koskikatu 61
96100 Rovaniemi

 

Näin asioit Lapin hyvinvointialueen kirjaamon kanssa_saame

************

 

Ná divššut áššiid Lappin buresveadjinguovllu registrerenkantuvrrain

Lappi buresveadjinguovllus registrerenkantuvrra bokte oaččut oktavuođa buot buresveadjinguovllu bargiide ja ovttadagaide.

Vai oktavuohtaváldin manná rivttes olbmui, lea dehálaš, ahte muitalat dieđustat:

  • du ruoktobáikegotti dahje áššehasa ruoktobáikegotti, jos divššut ášši nuppi olbmo bealis
  • man bálvalussii dahje ovttadahkii du diehtu lea dárkkuhuvvon

Ovdamearka: Sáddet suollemas e-poastan áššegirjjiid Anára mánáidsuodjalussii. Čále e-postii ”Mielddusin leahkki áššegirjjit leat oaivvilduvvon manáidsuodjalusa sosiálabargái. Máná ruoktobáikegoddi lea Anár”.

***

Návt ášášah Laapi pyereestvaijeemkuávlu kirjimkontturáin

Laapi pyereestvaijeemkuávlu kirjimkonttur peht uážuh ohtâvuođâ puoh pyereestvaijeemkuávlu pargeid já ohtâdáid.

Vâi tuu ohtâvuotâväldim mana rievtis čujottâsân lii tergâd et muštâlah tuu viestâst:

  • Tuu päikkikode tâi äššigâs päikkikode, jis ášásah nube ulmuu peeleest.
  • Mon palvâlusân tâi ohtâdâhân viestâ lii čujottum.

Ovdâmerkkâ: Vuolgâttah syeligâs šleđgâpoostâin äššikirjeid Aanaar párnáisuoijâlmân. Čääli viestâ mieldusân: “Áššikirjeh moh láá miäldusin láá tarkuttum párnáisuoijâlem sosiaalpargen. Párnáá päikkikodde lii Aanaar.”

***

Nääiʹt äʹššääk Lappi pueʹrrvââjjamvuuʹd rekisterâʹsttemkoontrin

Lappi pueʹrrvââjjamvuuʹd rekisterâʹsttemkonttâr mieʹldd vuäǯǯak õhttvuõđ pukid pueʹrrvââjjamvuuʹd tuâjjlaid da juâkksid.

Õhttvuõđ väʹlddmõõžž vuõiʹǧǧest ohjjeem diõtt lij vääžnai, što mušttlak saaǥǥstad:

  • Dommpäiʹǩǩ-kååʹddad leʹbe äʹššneeʹǩǩ dommpäiʹǩǩ-kååʹdd, jõs äʹššääk nuʹbb oummu peäʹlest.
  • Mõõn kääzzkõʹsse leʹbe juâkksa tuu saakk leäi juʹrdd mõõnnâd.

Ouddmiârkk: Vuõlttääk peittum neʹttpååʹšten äʹššǩiiʹrjid Aanar päärnaisuõjjlummša. Ǩeeʹrjet saaǥǥ sätt-ǩeâdda: “Meâlddõsân åårrai äʹššǩeeʹrj lie juʹrdd mõõnnâd päärnaisuõjjlummuž sosiaaltuâjjliʹžže. Päärna dommpäiʹǩǩ-kåʹdd lij Aanar.”