Asiakasmaksukatto Lapin hyvinvointialueella on 692€ vuodessa
Jos vuosittainen maksukattosi täyttyy, saat suurimman osan sote-palveluista loppuvuoden ajan maksutta.

Asiakasmaksukatto Lapin hyvinvointialueella on 692€ vuodessa

27.12.2022

Jos vuosittainen maksukattosi täyttyy, saat suurimman osan sote-palveluista loppuvuoden ajan maksutta.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain (734/1992) 6 a §:n mukaan palvelujen käyttäjien asiakasmaksuille on säädetty vuotuinen enimmäismäärä, maksukatto.

Maksukatto on 692 euroa vuonna 2023. Seurantajakso alkaa aina kalenterivuoden alusta ja päättyy vuoden lopussa. Laskulla on tieto siitä, kerryttääkö asiakasmaksu maksukattoa.

Maksukattoon huomioidaan maksut seuraavista palveluista:

(Asiakasmaksulaki 6 a §)

 • terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkäripalveluiden maksut
 • sairaalan poliklinikkamaksut
 • sarjahoidon maksut
 • päiväkirurgian maksut
 • lyhytaikaisen laitoshoidon maksut terveydenhuollon ja sosiaalihuollon laitoksissa
 • päivä- ja yöhoidon maksut
 • terveydenhuollon ammattihenkilön antamasta fysioterapiasta, neuropsykologisesta kuntoutuksesta, ravitsemusterapiasta, jalkojenhoidosta, puheterapiasta, toimintaterapiasta ja muusta niihin rinnastettavasta toimintakykyä parantavasta ja ylläpitävästä hoidosta perittävät maksut
 • suun ja hampaiden tutkimuksen ja hoidon käynti- ja toimenpidemaksut (lukuun ottamatta hammasteknisiä kuluja, kuten proteeseista ja purentakiskoista, oikomiskojeista ja uniapnea kiskoista aiheutuvia hammasteknisiä kuluja)
 • suun ja leukojen erikoissairaanhoidon hoitotoimenpiteiden maksut
 • tilapäisen kotisairaanhoidon ja tilapäisen kotisairaalahoidon maksut
 • maksut lääkinnällisen kuntoutuksen laitoskuntoutusjaksosta, jota annetaan kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain tai vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain mukaisia palveluja saavalle henkilölle
 • toimeentulotuella maksetut terveydenhuollon maksut

Maksukattoon ei huomioida

 • sairaankuljetuksen omavastuumaksuja
 • tulosidonnaisia maksuja
 • lääkärintodistusmaksuja
 • yksityislääkärin lähetteellä tehdyt laboratorio- ja kuvantamismaksuja
 • työterveyshuollon maksuja
 • käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta perittyjä ns. sakkomaksuja
 • viivästyskorkoja ja perintäkuluja
 • yksityisten palveluiden maksuja
 • perhehoidon maksuja
 • palvelusetelin ja kuljetuspalveluiden omavastuita
 • lastensuojelun maksuja

Maksukatossa ei oteta huomioon maksuja, joiden perusteena on työtapaturma- ja ammattitautilain, maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain, sotilasvammalain, liikennevakuutuslain, potilasvahinkolain tai näitä vastaavan aikaisemman lain perusteella korvattava hoito.

Maksukattoon eivät kuulu myöskään maksut, joita peritään muualla kuin Suomessa asuvalta enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruisena.

Miten on toimittava, kun maksukatto täyttyy?

Seuraa itse maksukattosi täyttymistä ja ylittymistä. Kun maksukattosi on ylittynyt, hyvinvointialue antaa sinulle maksukaton ylittymistä koskevan todistuksen eli vapaakortin.

Todistuksen saamiseksi ota yhteyttä oman alueesi asiakasmaksuyksikköön.

 • Lounainen alue puh. 016 860 1061
 • Pohjoinen alue puh. 016 860 1062
 • Itäinen alue puh. 016 860 1063
 • Kaakkoinen alue 016 860 1064

Todistuksen saamiseksi sinun on pyydettäessä esitettävä alkuperäiset tositteet sinun tai huollettavinasi olevien alaikäisten lasten saamista palveluista suoritetuista maksuista.

Hyvinvointialue saa kerätä välttämättömiä tietoja asiakkaan maksukaton täyttymisen seuraamiseksi. Lisäksi hyvinvointialueella on oikeus saada julkiselta tai yksityiseltä palveluntuottajalta välttämättömät tiedot maksukaton täyttymisen seuraamiseksi salassapitosäännösten estämättä.

Jos olet kalenterivuoden aikana maksanut maksukattoon sisältyvistä palveluista maksuja enemmän kuin 692 euroa, sinulla on oikeus saada liikaa suoritetut maksut takaisin. Vaatimus liikaa suoritettujen maksujen palauttamisesta tulee tehdä hyvinvointialueelle maksukaton rajan ylittymistä seuraavan kalenterivuoden aikana.

Vapaakortti

Vapaakortti myönnetään, jos sinulle ja huollossasi oleville alle 18-vuotiaille lapsille on kertynyt asiakasmaksuja yhteensä 692 € kalenterivuoden aikana. Alle 18-vuotiaiden käyttämistä palveluista perityt maksut voidaan laskea siis yhteen huoltajan maksujen kanssa.

Vapaakortti on voimassa kalenterivuoden loppuun.

Vapaakortti lähetetään sinulle, kun olet maksanut maksukattoa kerryttävät asiakasmaksut.

Sinun tulee esittää vapaakortti, kun käytät julkaisen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita.

Vapaakortin voimassaolon aikana:

 • lyhytaikaisesta laitoshoidosta peritään 18 vuotta täyttäneeltä 22,80 € hoitopäivältä
 • muista maksukattoon huomioitavista palveluista ei peritä maksua vapaakortin voimassaoloaikana.

Lisätietoja:

Lapin hyvinvointialue asiakasmaksuyksiköt:

 • Lounainen alue (Kemi, Keminmaa, Simo, Tornio, Tervola, Ylitornio) puh. 016 860 1061
 • Pohjoinen alue (Enontekiö, Inari, Kittilä, Kolari, Muonio, Pello, Utsjoki) puh. 016 860 1062
 • Itäinen alue (Kemijärvi, Pelkosenniemi, Salla, Savukoski, Sodankylä) puh. 016 860 1063
 • Kaakkoinen alue (Posio, Ranua, Rovaniemi) 016 860 1064

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@lapha.fi.

Mari Ruokanen
asiakasmaksupäällikkö
kaakkoinen alue
puh. 040 3564876

Laura Kauppila
tiimivastaava (asiakasmaksupalvelut)
lounainen alue
puh. 040 610 2380

Henna-Riikka Lindqvist
asiakasmaksupäällikkö
itäinen alue

Paula Alatorvinen
asiakasmaksupäällikkö
pohjoinen alue
puh. 040 584 5888

Asiakasmaksukatto Lapin hyvinvointialueella on 692€ vuodessa
27.12.2022
Jos vuosittainen maksukattosi täyttyy, saat suurimman osan sote-palveluista loppuvuoden ajan maksutta.