Julkinen kuulutus: Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksianto asiasta 21714/2021
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus Dnro 21714/03.04.04.04.10/2021 Asia Kunnallisvalitus Päätös, johon haettu...

Julkinen kuulutus: Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksianto asiasta 21714/2021

3.3.2023

Lue lisää

Julkinen kuulutus: Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksianto asiasta 21714/2021

3.3.2023

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
Dnro 21714/03.04.04.04.10/2021

Asia
Kunnallisvalitus

Päätös, johon haettu muutosta
Kemijärven hyvinvointilautakunta 30.11.2021 § 167

Valittajat
Esperi Care Oy

Kuulutuksen ja päätösasiakirjan nähtävilläpito
Tämä kuulutus on julkaistu hyvinvointialueen verkkosivuilla 3.3.2023 ja pidetään nähtävillä 3.3.– 10.4.2023. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta. Valitusaika päättyy 10.4.2023.
 

Liittyvät asiakirjat

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksianto asiasta 21714/2021

Valitusosoitus

Julkinen kuulutus: Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksianto asiasta 21714/2021
3.3.2023
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus Dnro 21714/03.04.04.04.10/2021 Asia Kunnallisvalitus Päätös, johon haettu...

Julkinen kuulutus: Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksianto asiasta 21714/2021


Pohjois-Suomen hallinto-oikeus Dnro 21714/03.04.04.04.10/2021 Asia Kunnallisvalitus Päätös, johon haettu muutosta Kemijärven hyvinvointilautakunta 30.11.2021 § 167 Valittajat Esperi Care Oy Kuulutuksen ja päätösasiakirjan nähtävilläpito Tämä kuulutus on julkaistu hyvinvointialueen verkkosivuilla 3.3.2023 ja pidetään nähtävillä 3.3.– 10.4.2023. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta. Valitusaika päättyy 10.4.2023.   Liittyvät asiakirjat ...