Lapin hyvinvointialueen avustusmalli on valmisteilla – toiminta-avustukset tulevat haettavaksi keväällä 2023
Myös järjestöjä koskevia kumppanuus- ja yhteistyösopimuksia on tarkoitus tehdä kevään 2023 aikana.

Lapin hyvinvointialueen avustusmalli on valmisteilla – toiminta-avustukset tulevat haettavaksi keväällä 2023

16.1.2023

Myös järjestöjä koskevia kumppanuus- ja yhteistyösopimuksia on tarkoitus tehdä kevään 2023 aikana.

Lapin hyvinvointialueen yleiset avustusperiaatteet hyväksyttiin hyvinvointi- ja yhdyspintalautakunnassa kesällä 2022. Avustusperiaatteissa linjattiin Lapin hyvinvointialueen vastuulla olevista avustuksista sekä avustusten myöntämisen ja kumppanuus- ja yhteistyösopimusten tekemisen yleisistä ehdoista.

Avustusperiaatteiden mukaan Lapin hyvinvointialue myöntää toiminta-avustuksia hyvinvointia, terveyttä ja arjen turvallisuutta edistävään sekä sosiaali- ja terveyspalveluihin kytkeytyvään toimintaan. Toiminnan tulee toteutua useamman kuin yhden Lapin kunnan alueella. Kumppanuussopimuksia ja muita yhteistyösopimuksia voidaan tehdä sellaisen toiminnan tukemisesta, joka tukee olennaisesti hyvinvointialueen järjestämiä sosiaali- ja terveyspalveluita yhden tai useamman Lapin kunnan alueella.

Tällä hetkellä valmisteilla on hyvinvointialueen avustusohje, jossa kuvataan tarkemmat avustuskäytännöt sekä avustusten myöntämisen ja kumppanuus- ja yhteistyösopimusten tekemisen kriteerit. Hyvinvointialueen avustusohje pyritään saamaan valmiiksi alkuvuoden 2023 aikana.

Toiminta-avustusten avustushaku järjestetään keväällä 2023, kun hyvinvointialueen avustusmalli on saatu valmiiksi. Tarkemmasta aikataulusta tiedotetaan hyvinvointialueen verkkosivuilla.

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain mukaan järjestöjen toimintaedellytysten tukeminen on sekä hyvinvointialueen että kuntien vastuulla. Hyvinvointialueen vastuulla on ensisijaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastuspalveluihin kytkeytyvän järjestötoiminnan tukeminen. Kuntien vastuulla on ensisijaisesti kuntien palveluihin liittyvän (mm. liikunta-, kulttuuri-, nuoriso- ja kylätoiminta, yleinen virkistys- ja yhteisöllisyyttä edistävä toiminta) järjestötoiminnan tukeminen.

Lisätietoja:

Verena Kortelainen, hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen asiantuntija, verena.kortelainen@lapha.fi, 040 626 1018

Lapin hyvinvointialueen avustusmalli on valmisteilla – toiminta-avustukset tulevat haettavaksi keväällä 2023
16.1.2023
Myös järjestöjä koskevia kumppanuus- ja yhteistyösopimuksia on tarkoitus tehdä kevään 2023 aikana.