Sodankylässä ja Rovaniemellä virheitä asiakaslaskuissa – tarkista laskusi tiedot
Osalle Lapin hyvinvointialueen asiakkaista on lähtenyt virheellisiä laskuja. Kun saat laskun, tarkista,...

Sodankylässä ja Rovaniemellä virheitä asiakaslaskuissa – tarkista laskusi tiedot

3.4.2023

Lue lisää

Sodankylässä ja Rovaniemellä virheitä asiakaslaskuissa – tarkista laskusi tiedot

3.4.2023

Osalle Lapin hyvinvointialueen asiakkaista on lähtenyt virheellisiä laskuja. Kun saat laskun, tarkista, että tiedot ovat laskulla oikein.

Sámegillii vuolábealde

Osa Sodankylän hyvinvointikeskus Sopukan sekä Rovaniemen kuntoutuspalvelujen asiakkaista on saanut virheellisiä laskuja alkuvuoden käynneistään. Virheet johtuvat järjestelmän muutoksesta

Tarkista saamasi laskun tiedot. Jos laskun tiedot eivät vastaa käyttämiäsi palveluja, ota yhteyttä laskulla olevaan yhteystietoon. Älä maksa virheellistä laskua.

Osalle asiakkaista on lähtenyt sama lasku kahdesti. Jos olet saanut kaksi laskua samoista palveluista, mutta tiedot ovat muutoin oikein, maksa vain ensimmäisenä saapunut lasku. Toinen lasku hyvitetään automaattisesti. Mikäli laskulla on myös muita virheitä, älä maksa laskua, vaan ota yhteyttä laskulla olevaan yhteystietoon.

Jos et ole saanut lainkaan laskua kolmen kuukauden kuluessa käyttämästäsi palvelusta, ota yhteyttä oman alueesi asiakasmaksuyksiköön.

Asiakaslaskutuksen viivästymisestä tai virheistä ei aiheudu sinulle viivästysmaksuja tai muita ylimääräisiä kuluja. Mikäli tarvitset laskun saatuasi laskullesi maksusuunnitelmaa, kuten eräpäivän siirtoa, ota yhteyttä laskusta löytyvään yhteystietoon.

***

Soađegilis ja Roavvenjárggas feaillat áššehasmávssuin - dárkkis iežat rehkega dieđuid

Oassái Lappi buresveadjinguovllu áššehasain leat vuolgán rehkegat main leat feaillat. Go fidnet rehkega, dárkkis ahte dieđut leat rehkegis riekta.

Oassi Soađegili buresveadjinguovddáš Sopukka sihke Roavvenjárgga veajuiduhttinbálvalusaid áššehasain lea ožžon rehkegiid main leat feaillat álgojagi galledemiin. Vuogádaga muhttašuvvan lea sivvan feaillaide.

Dárkkis rehkega dieđuid man leat ožžon. Jos rehkega dieđut eai vástit du geavahan bálvalusaid, váldde oktavuođa. Oktavuođadieđut gávdnojit rehkegis. Ale mávsse rehkega mas leat feaillat.

Oassái áššehasain lea vuolgán seamma rehket guktii. Jos leat ožžon guokte rehkega seamma bálvalusain, muhto dieđut leat muđui riekta, mávsse beare rehkega mii lea boahtán vuosttamužžan. Nuppi rehket buvttaduvvo automáhtalaččat. Jos rehkegis leat maid eará feaillat, ale mávsse rehkega, muhto váldde oktavuođa. Oktavuođadieđuid gávnnat rehkegis.

Jos it leat ožžon olláge rehkega golmma mánu geažes go leat geavahan bálvalusa, váldde oktavuođa iežat guovllu áššehasmávssuid ovttadahkii.

Áššehasrehketčállima ádjáneamis dahje feaillain eai boađe dutnje mávssut dahje eará badjelmearálaš golut. Jos dárbbašat rehkegii máksoplána, nugo máksinbeaivvi sirdima, váldde oktavuođa. Oktavuođadieđut gávdnojit rehkegis.

Sodankylässä ja Rovaniemellä virheitä asiakaslaskuissa – tarkista laskusi tiedot
3.4.2023
Osalle Lapin hyvinvointialueen asiakkaista on lähtenyt virheellisiä laskuja. Kun saat laskun, tarkista,...

Sodankylässä ja Rovaniemellä virheitä asiakaslaskuissa – tarkista laskusi tiedot


Osalle Lapin hyvinvointialueen asiakkaista on lähtenyt virheellisiä laskuja. Kun saat laskun, tarkista, että tiedot ovat laskulla oikein.