Navigation Menu

Lääketieteen opiskelija

Lääketieteen opiskelija

Lääketieteen opiskelijat

Lääketieteen kandidaatit

Lääketieteen kandidaatit saavat harjoittelupaikan opetussuunnittelijan kautta. Kandidaattien harjoittelut sijoittuvat syksystä kevääseen. Jaksot ovat viikon mittaisia.

Lääketieteen tutkinto-ohjelman tavoitteena on, että opiskelijalla valmistuttuaan on tiedolliset, taidolliset ja psykososiaaliset valmiudet työskennellä menestyksellisesti niin sairaalassa kuin perusterveydenhuollon tehtävissä asiantuntijana, kehittäjänä sekä työryhmän jäsenenä ja johtajana. Koulutus perustuu asetukseen yliopistojen tutkinnoista (794/2004).

Lääketieteen lisensiaatin tutkinnon (LL) laajuus on 360 opintopistettä. Koulutus järjestetään siten, että tutkinto voidaan suorittaa täystoimisesti opiskellen kuudessa vuodessa. Opinnot koostuvat yleis-, perus-, aine- ja syventävistä opinnoista sekä kieliopinnoista. Lisäksi opintoihin sisältyy pakollinen harjoittelu.

Lääketieteen lisensiaatin tutkintoon johtavissa opinnoissa noudatetaan opetussuunnitelman mukaista opintojen järjestystä. Opetus on jaettu kaksi ensimmäistä vuotta kestävään prekliiniseen vaiheeseen sekä neljä vuotta kestävään kliiniseen vaiheeseen.

Kliinisessä vaiheessa lääketieteen kandidaatit suorittavat sovitut hajautetut harjoittelut yksiköissä sisätautiopin ja kirurgian osalta opiskeluiden kolmantena ja neljäntenä vuotena. Psykiatrian harjoittelu kuuluu myös neljänteen vuoteen. Opiskeluiden viidentenä vuotena lääketieteen kandidaatit tekevät hajautettua harjoittelua lastentaudeilla sekä synnytys- ja naistentaudeilla.

Lääketieteen kandidaattien harjoittelun palautelomake Lapin keskussairaalassa

Lääketieteen amanuenssuurit

Lapin hyvinvointialue tarjoaa myös lääketieteen opintoihin sisältyviä amanuenssuureja lääketieteen eri erikoisaloilla. Lapin keskussairaalan amanuenssuurien haku on Kuntarekryn kautta neljä kertaa vuodessa. Amanuenssuurivalinnat Lapin keskussairaalassa on tehty tammikuuhun 2024 asti. Seuraavaksi hakuun tulevat kevään ja kesän 2024 amanuenssuurit, joista tiedotetaan Lapin hyvinvointialueen sekä Kuntarekryn internet-sivuilla.

Harjoittelun aikaväli Hakuaika/-vaihe
Kevät: viikot 5-19 2024 haku poikkeuksellisesti auki viikoilla 39-42
Kesä: viikot 20-35 Viikot 50-2
Syksy: viikot 36-48 Viikot 12-16

Talvi/joulunaika: viikot 49-4

Viikot 35-37