Erityistä tukea tarvitseville 6–23-vuotiaille maksutonta tukea liikuntaharrastuksen löytämiseen
Rovaniemeläiset erityistä tukea tarvitsevat lapset ja nuoret voivat hakea mukaan ohjelmaan, jossa heille...

Erityistä tukea tarvitseville 6–23-vuotiaille maksutonta tukea liikuntaharrastuksen löytämiseen

30.5.2023

Lue lisää

Erityistä tukea tarvitseville 6–23-vuotiaille maksutonta tukea liikuntaharrastuksen löytämiseen

30.5.2023

Rovaniemeläiset erityistä tukea tarvitsevat lapset ja nuoret voivat hakea mukaan ohjelmaan, jossa heille pyritään löytämään liikuntaharrastus.

Suomen Paralympiakomitean koordinoimaan Valtti-ohjelmaan voivat hakea 6–23-vuotiaat erityistä tukea tarvitsevat lapset ja nuoret.

Perhe voi itse määrittää, onko lapsi erityisen tuen tarpeessa. Lähtökohtaisesti ohjelma on kuitenkin suunnattu lapsille ja nuorille, joilla on jokin vamma tai pitkäaikaissairaus, joka vaikeuttaa harrastuksen löytymistä ja harrastusryhmään osallistumista.

Etusijalla ovat ne, joilla ei ole vielä liikuntaharrastusta tai jotka eivät tiedä, mitä voi harrastaa tai mikä liikuntamuoto sopii omalle toimintakyvylle.

Ohjelmaan valittu lapsi tai nuori saa oman henkilökohtaisen Valtin. Valtti toimii ohjattavansa liikuntakaverina ja harrastuksen pariin saattajana. Valtti etsii ohjattavalleen vähintään neljä liikuntakokeilumahdollisuutta ja on mukana liikuntakerroilla tukena, kannustajana ja kaverina.

Rovaniemellä Valtteina toimivat Lapin ammattikorkeakoulun fysioterapeuttiopiskelijat.

Perheet vastaavat itse nuoren liikuntakokeilujen kuluista. Muuten ohjelma on maksuton.

Ohjelmaan liittyvät liikuntakokeilut toteutetaan pääasiassa syksyllä 2023.

Valtti-ohjelman hakuaikaa on Rovaniemellä jatkettu 25.6. asti, sillä paikkoja on runsaasti jäljellä.

Hakulomake verkossa
Lisätietoa Suomen Paralympiakomitean verkkosivuilla

Rovaniemen kaupungin tiedote 29.5.2023

Erityistä tukea tarvitseville 6–23-vuotiaille maksutonta tukea liikuntaharrastuksen löytämiseen
30.5.2023
Rovaniemeläiset erityistä tukea tarvitsevat lapset ja nuoret voivat hakea mukaan ohjelmaan, jossa heille...

Erityistä tukea tarvitseville 6–23-vuotiaille maksutonta tukea liikuntaharrastuksen löytämiseen


Rovaniemeläiset erityistä tukea tarvitsevat lapset ja nuoret voivat hakea mukaan ohjelmaan, jossa heille pyritään löytämään liikuntaharrastus.