Lapin hyvinvointialueen hankintastrategian valmistelu etenee suunnitellusti
Lapin hyvinvointialueen hankintastrategian verkkoaivoriihi oli avoinna 30.6.–18.8.2023. Siihen vastasivat...

Lapin hyvinvointialueen hankintastrategian valmistelu etenee suunnitellusti

30.8.2023

Lue lisää

Takaisin edelliselle sivulle

Lapin hyvinvointialueen hankintastrategian valmistelu etenee suunnitellusti

Kaksi miesta katsoo yhdessa tietokonetta.

Kuva: STM

30.8.2023

Lapin hyvinvointialueen hankintastrategian verkkoaivoriihi oli avoinna 30.6.–18.8.2023. Siihen vastasivat aktiivisimmin hyvinvointialueen henkilöstö, esihenkilöt ja yrityssektori. 

Kysely sisälsi hyvinvointialueen strategian mukaisesti viisi pääteemaa:

 • asiakaskokemus
 • henkilöstökokemus
 • hyvä johtaminen
 • talouden tasapaino
 • vaikuttavuus


Hankintatoimeen liittyviä tavoitteita oli yhteensä 19. Tavoitteiden määrä nousi saadun palautteen perusteella 21:een.

Verkkoaivoriihen tuloksia käsiteltiin strategian toteuttamisen ohjausryhmässä 28. elokuuta. Käsittely jatkuu hyvinvointialueen strategiavalmistelun laajassa seurantaryhmässä syyskuun aikana.

Hankintastrategiavalmistelun projektityöryhmä kokoustaa suunnitellusti, ja työpajatyöskentely jatkuu syys- ja lokakuun aikana työpajoissa, joissa on substanssiyksiköiden laaja edustus.

Työpajoissa työstetään strategisia toimenpiteitä tavoitetasolle, muodostetaan tavoitteille toteutusaikataulu ja mittarit sekä määritellään toimenpiteille vastuutahot. Aluevaltuuston info järjestetään lokakuussa. Tavoitteena on, että hankintastrategia on valmis marraskuussa 2023, jolloin se on myös aluevaltuuston hyväksyttävänä.

Strategia antaa hankintatoiminnalle suunnan ja merkityksen sekä auttaa asettamaan tärkeät asiat etualalle. Strategian tavoitteena on määrittää selkeästi, mitä pitää tehdä ja miten tulee toimia, jotta tavoitteisiin päästään omat resurssit huomioiden. Strategiassa määritellään tavoitteet, niiden saavuttamisen tapa ja aikataulu. Lisäksi sovitaan, miten tavoitteiden saavuttaminen voidaan todeta.

Tutustu hyvinvointialueen hankintapalveluihin

Lisätietoa
Hilkka Neuvonen, hankintapäällikkö, hilkka.neuvonen@lapha.fi

Kaksi miesta katsoo yhdessa tietokonetta. Lapin hyvinvointialueen hankintastrategian valmistelu etenee suunnitellusti
30.8.2023
Lapin hyvinvointialueen hankintastrategian verkkoaivoriihi oli avoinna 30.6.–18.8.2023. Siihen vastasivat...
Kaksi miesta katsoo yhdessa tietokonetta.

Lapin hyvinvointialueen hankintastrategian valmistelu etenee suunnitellusti


Lapin hyvinvointialueen hankintastrategian verkkoaivoriihi oli avoinna 30.6.–18.8.2023. Siihen vastasivat aktiivisimmin hyvinvointialueen henkilöstö, esihenkilöt ja yrityssektori. 

Tuoreimmat ajankohtaiset H2

Tuoreimmat ajankohtaiset

Sisältöjulkaisija

 1. Lapin hyvinvointialueen hankintastrategian valmistelu etenee suunnitellusti
  Lapin hyvinvointialueen hankintastrategian verkkoaivoriihi oli avoinna 30.6.–18.8.2023. Siihen vastasivat...

  Lapin hyvinvointialueen hankintastrategian valmistelu etenee suunnitellusti

  30.8.2023

  Lue lisää

  Takaisin edelliselle sivulle

  Lapin hyvinvointialueen hankintastrategian valmistelu etenee suunnitellusti

  Kaksi miesta katsoo yhdessa tietokonetta.

  Kuva: STM

  30.8.2023

  Lapin hyvinvointialueen hankintastrategian verkkoaivoriihi oli avoinna 30.6.–18.8.2023. Siihen vastasivat aktiivisimmin hyvinvointialueen henkilöstö, esihenkilöt ja yrityssektori. 

  Kysely sisälsi hyvinvointialueen strategian mukaisesti viisi pääteemaa:

  • asiakaskokemus
  • henkilöstökokemus
  • hyvä johtaminen
  • talouden tasapaino
  • vaikuttavuus


  Hankintatoimeen liittyviä tavoitteita oli yhteensä 19. Tavoitteiden määrä nousi saadun palautteen perusteella 21:een.

  Verkkoaivoriihen tuloksia käsiteltiin strategian toteuttamisen ohjausryhmässä 28. elokuuta. Käsittely jatkuu hyvinvointialueen strategiavalmistelun laajassa seurantaryhmässä syyskuun aikana.

  Hankintastrategiavalmistelun projektityöryhmä kokoustaa suunnitellusti, ja työpajatyöskentely jatkuu syys- ja lokakuun aikana työpajoissa, joissa on substanssiyksiköiden laaja edustus.

  Työpajoissa työstetään strategisia toimenpiteitä tavoitetasolle, muodostetaan tavoitteille toteutusaikataulu ja mittarit sekä määritellään toimenpiteille vastuutahot. Aluevaltuuston info järjestetään lokakuussa. Tavoitteena on, että hankintastrategia on valmis marraskuussa 2023, jolloin se on myös aluevaltuuston hyväksyttävänä.

  Strategia antaa hankintatoiminnalle suunnan ja merkityksen sekä auttaa asettamaan tärkeät asiat etualalle. Strategian tavoitteena on määrittää selkeästi, mitä pitää tehdä ja miten tulee toimia, jotta tavoitteisiin päästään omat resurssit huomioiden. Strategiassa määritellään tavoitteet, niiden saavuttamisen tapa ja aikataulu. Lisäksi sovitaan, miten tavoitteiden saavuttaminen voidaan todeta.

  Tutustu hyvinvointialueen hankintapalveluihin

  Lisätietoa
  Hilkka Neuvonen, hankintapäällikkö, hilkka.neuvonen@lapha.fi

  Kaksi miesta katsoo yhdessa tietokonetta. Lapin hyvinvointialueen hankintastrategian valmistelu etenee suunnitellusti
  30.8.2023
  Lapin hyvinvointialueen hankintastrategian verkkoaivoriihi oli avoinna 30.6.–18.8.2023. Siihen vastasivat...
  Kaksi miesta katsoo yhdessa tietokonetta.

  Lapin hyvinvointialueen hankintastrategian valmistelu etenee suunnitellusti


  Lapin hyvinvointialueen hankintastrategian verkkoaivoriihi oli avoinna 30.6.–18.8.2023. Siihen vastasivat aktiivisimmin hyvinvointialueen henkilöstö, esihenkilöt ja yrityssektori. 

 2. Kilpailutuskalenteriin kootaan tulossa olevat ja suunnitellut Lapin hyvinvointialueen hankinnat
  Kalenterin tiedot ovat suuntaa antavia. Kilpailutuksista kiinnostuneet voivat tutustua tulossa oleviin ja...

  Kilpailutuskalenteriin kootaan tulossa olevat ja suunnitellut Lapin hyvinvointialueen hankinnat

  12.7.2023

  Lue lisää

  Takaisin edelliselle sivulle

  Kilpailutuskalenteriin kootaan tulossa olevat ja suunnitellut Lapin hyvinvointialueen hankinnat

  Kuva: Terhi Vanha

  12.7.2023

  Kalenterin tiedot ovat suuntaa antavia. Kilpailutuksista kiinnostuneet voivat tutustua tulossa oleviin ja suunniteltuihin hankintoihin jo ennen virallisia hankintailmoituksia.

  Lapin hyvinvointialue julkaisee kilpailutuskalenteria. Voit tutustua kalenteriin Lapha.fi sivuilla. Kalenterista näkee yhdellä silmäyksellä ajankohtaisimmat tulossa olevat ja suunnitellut hankinnat.

  Kalenterin tiedot ovat suuntaa antavia. Kilpailutuskalenterista käy ilmi hankinnan kohde sekä toimiala, jota hankinta koskee. Lisäksi kalenterissa on ilmoitettu valmistelijat ja tarjouspyynnön arvioitu julkaisuajankohta. 

  Tarkemmat kilpailutuskohtaiset tiedot löytyvät Cloudia Tarjouspalvelussa ja Hilmassa.

  Hankintojen valmistelussa otetaan huomioon käyttäjät ja asiakkaat

  Hankintapalvelut kilpailuttaa hyvinvointialuekonsernin yhteishankinnat, toimii ulkoisissa yhteishankinnoissa yhteystahona sekä vastaa erillishankintojen kilpailuttamisprosesseista. Hankintapalvelut vastaa myös keskitetysti hyvinvointialueen irtaimen ja kiinteän omaisuuden myynnistä sekä vakuutustoiminnasta.

  Hankinnoissa noudatetaan hyvinvointialueen strategiaa, hankintaohjetta ja hankintalakia sekä hankitaan liittyvää erityislainsäädäntöä. Hankinnat valmistellaan yhteistyössä ammattilaisten kanssa ja niissä otetaan huomioon asiakkaiden ja käyttäjien tarpeet, palvelujen saatavuus, vastuullisuus ja vaikuttavuus.

  Hankinnat toteutetaan taloudellisesti, tarkoituksenmukaisesti ja suunnitelmallisesti ympäristö- ja sosiaaliset näkökohdat huomioiden. Palveluntuottajien ja tavarantoimittajien kanssa järjestetään markkinavuoropuhelut sekä tarvittavat koekäytöt. Hyvinvointialueen palvelut tuotetaan monituottajuusjärjestelynä.

  Lue lisää hankintapalveluistamme.

  Lisätietoja
  Hankintapäällikkö Hilkka Neuvonen
  p. 040 657 4855
  hilkka.neuvonen@lapha.fi

  Kilpailutuskalenteriin kootaan tulossa olevat ja suunnitellut Lapin hyvinvointialueen hankinnat
  12.7.2023
  Kalenterin tiedot ovat suuntaa antavia. Kilpailutuksista kiinnostuneet voivat tutustua tulossa oleviin ja...

  Kilpailutuskalenteriin kootaan tulossa olevat ja suunnitellut Lapin hyvinvointialueen hankinnat


  Kalenterin tiedot ovat suuntaa antavia. Kilpailutuksista kiinnostuneet voivat tutustua tulossa oleviin ja suunniteltuihin hankintoihin jo ennen virallisia hankintailmoituksia.

 3. Lapin hyvinvointialue valmistelee hankintojen strategisia linjauksiaan
  Osallistu verkkoaivoriiheen ja vaikuta hankintojen strategisten linjauksien tavoitteisiin.

  Lapin hyvinvointialue valmistelee hankintojen strategisia linjauksiaan

  4.7.2023

  Lue lisää

  Takaisin edelliselle sivulle

  Lapin hyvinvointialue valmistelee hankintojen strategisia linjauksiaan

  4.7.2023

  Osallistu verkkoaivoriiheen ja vaikuta hankintojen strategisten linjauksien tavoitteisiin.

  Valmistelemme Lapin hyvinvointialueen hankintojen strategisia linjauksia vuoden 2023 aikana. Työn valmistelussa keskeisiä tarkastelukohteita ja huomioitavia seikkoja ovat erityisesti muuttuva toimintaympäristö, Lapin hyvinvointialuestrategia sekä kansallinen hankintastrategia.
   
  Osana valmistelutyötä olemme avanneet verkkoaivoriihen, jossa käsittelemme viisi eri pääteemaa. Jokaiseen pääteemaan on tuotu hankintalinjausten valmistelutyössä esiin nostettuja alustavia tavoitteita. Työn edetessä tavoitteet jalostuvat Lapin hyvinvointialueen hankintalinjauksiksi, joita edistetään tavoitekohtaisten toimenpiteiden kautta. Lapin hyvinvointialuevaltuusto päättää strategisista linjauksista.
   
  Haluamme nyt kuulla näkemyksiäsi ja mielipiteitäsi aihealueisiin valituista alustavista tavoitteista, jotta pystymme hyödyntämään niitä jatkovalmistelussa. Otamme mielellämme vastaan myös uusia ideoita ja ajatuksia.
   
  Osallistumaan pääset Webropol-kyselyn kautta.
   
  Verkkoaivoriihi on avoinna 18.8.2023 saakka. Kiitos jo etukäteen vastauksistasi ja hyvää kesää!
   
  Kyselyä koskevissa teknisissä ongelmissa pyydetään ottamaan yhteyttä: Kati Ahola, Hansel Oy kati.ahola@hansel.fi p. 0294 444 4357.

  Lapin hyvinvointialue valmistelee hankintojen strategisia linjauksiaan
  4.7.2023
  Osallistu verkkoaivoriiheen ja vaikuta hankintojen strategisten linjauksien tavoitteisiin.

  Lapin hyvinvointialue valmistelee hankintojen strategisia linjauksiaan


  Osallistu verkkoaivoriiheen ja vaikuta hankintojen strategisten linjauksien tavoitteisiin.

Kaikki ajankohtaiset - Nappi