Navigointivalikko

Navigointivalikko

Hankintapalvelut

Hankintapalvelut

Hankintapalvelut

Hankintapalvelut toimii hyvinvointialueen keskitettynä hankintayksikkönä, joka kehittää hankintatointa, kilpailuttaa hyvinvointialuekonsernin yhteishankinnat, toimii ulkoisissa yhteishankinnoissa yhteys- ja päätöksentekijätahona sekä vastaa erillishankintojen kilpailuttamisprosesseista. Hankintapalvelut vastaa myös keskitetysti hyvinvointialueen irtaimen omaisuuden myynnistä sekä vakuutustoiminnasta. Hankintapalvelut koordinoi hyvinvointialueen sopimushallintaa, vastaa hyvinvointialueen yhteishankintasopimuksista sekä tukee hyvinvointialueen toimialoja sopimusten hallinnassa ja valvonnassa. Hankintapalvelut tekee yhteistyötä Pohjois-Suomen yhteistyöalueen (YTA) hyvinvointialueiden sekä muiden hyvinvointialueiden ja muun laajan sisäisen ja ulkoisen yhteistyöverkoston kanssa.

Hankinnoissa noudatetaan hyvinvointialueen strategiaa, hankintastrategiaa, hankinta- ja toimivaltaohjeita, hankintalakia sekä hankintaan liittyvää erityislainsäädäntöä. Hankinnat valmistellaan yhteistyössä toimialojen kanssa ja niissä otetaan huomioon asiakkaiden ja käyttäjien tarpeet, palvelujen saatavuus, vastuullisuus ja vaikuttavuus. Hankinnat toteutetaan taloudellisesti, tarkoituksenmukaisesti ja suunnitelmallisesti ympäristö- ja sosiaaliset näkökohdat huomioiden. Palveluntuottajien ja tavarantoimittajien kanssa järjestetään markkinavuoropuhelut sekä tarvittavat koekäytöt. Hyvinvointialueen palvelut tuotetaan monituottajuusjärjestelynä.

Hankintatoiminnan johtamista tukee hyvinvointialueen tiedolla johtamisen työkalut sekä muut kehittämistoimenpiteet. Hyvinvointialueen hankintojen tiedolla johtamisessa käytetään mm. Spend-analyysitoimintoa, joka sisältää myös hiilijalanjälkianalyysin.

Hankintailmoitukset

Hankintailmoitukset julkaisemme Hilma-järjestelmässä. Hilma on lakisääteinen julkisten hankintojen ilmoituspalvelu, jossa julkisen sektorin ostajat voivat kilpailuttaa hankintojaan sekä ilmoittaa tulevista hankinnoistaan, käynnissä olevista kilpailutuksistaan ja päättyneiden kilpailutustensa tuloksista. Palvelussa tarjoajat voivat seurata kilpailutuksia ja jättää tarjouksia.

Julkaisemme suunniteltuja hankintoja kilpailutuskalenterissamme. Voit tutustua hankintoihin ennen virallisia hankintailmoituksia kilpailutuskalenterissa täällä.

Tietopyynnöt

Mahdolliset hankintoihin liittyvät tietopyynnöt pyydämme lähettämään keskitetysti osoitteeseen kirjaamo@lapha.fi, josta pyyntö välitetään hankintapalveluihin. Tietopyynnöstä tulee käydä esille pyytäjän yhteystiedot sekä tarkka kuvaus, mitä tietoja pyyntö koskee. Tietojen luovuttamisessa noudatamme voimassa olevia lakeja ja ohjeita.

Sisältöjulkaisija

Hilkka Neuvonen

hankintapäällikkö

Hankintapalvelut

Yhteystiedot

Hilkka Neuvonen

hankintapäällikkö

Hankintapalvelut

Yhteystiedot


Matkapuhelinnumero

040 657 4855

Sähköposti

hilkka.neuvonen@lapha.fi

Lisätiedot

laki- ja hankintapalvelut vastuualueen vastuualuejohtaja

Hilkka Neuvonen

hankintapäällikkö

Hankintapalvelut

Yhteystiedot


Matkapuhelinnumero

040 657 4855

Sähköposti

hilkka.neuvonen@lapha.fi

Lisätiedot

laki- ja hankintapalvelut vastuualueen vastuualuejohtaja