Navigointivalikko

Navigointivalikko

Hankintapalvelut

Hankintapalvelut

Hankintapalvelut

Hankintapalvelut toimii hyvinvointialueen keskitettynä hankintayksikkönä, joka kilpailuttaa hyvinvointialuekonsernin yhteishankinnat, toimii ulkoisissa yhteishankinnoissa yhteystahona sekä vastaa erillishankintojen kilpailuttamisprosesseista. Hankintapalvelut vastaa myös keskitetysti hyvinvointialueen irtaimen ja kiinteän omaisuuden myynnistä sekä vakuutustoiminnasta. Yksikkö koordinoi hyvinvointialueen sopimushallintaa ja tukee hyvinvointialueen toimialoja sopimusten hallinnassa ja valvonnassa. Hankintapalvelut tekee yhteistyötä YTA – hyvinvointialueiden sekä muiden hyvinvointialueiden ja muun laajan sisäisen ja ulkoisen yhteistyöverkoston kanssa.

Hankinnoissa noudatetaan hyvinvointialueen strategiaa, hankintaohjetta ja hankintalakia sekä hankitaan liittyvää erityislainsäädäntöä. Hankinnat valmistellaan yhteistyössä substanssin kanssa ja niissä otetaan huomioon asiakkaiden ja käyttäjien tarpeet, palvelujen saatavuus, vastuullisuus ja vaikuttavuus. Hankinnat toteutetaan taloudellisesti, tarkoituksenmukaisesti ja suunnitelmallisesti ympäristö- ja sosiaaliset näkökohdat huomioiden. Palveluntuottajien ja tavarantoimittajien kanssa järjestetään markkinavuoropuhelut sekä tarvittavat koekäytöt. Hyvinvointialueen palvelut tuotetaan monituottajuusjärjestelynä. 

Hankinnoilla toteutetaan hyvinvointialueen strategisia tavoitteita. Jatkossa on tavoitteena valmistella hyvinvointialueen hankintastrategia/-ohjelma sen jälkeen kun palvelustrategia on hyväksytty. Hyvinvointialueella otetaan huomioon Suomen kansallinen julkisten hankintojen strategian yleiset tavoitteet. Katso julkisten hankintojen johtaminen ja kehittäminen Keino-akatemian infopaketti (PDF), jolla on Suomen kansallisen hankintastrategian valmistelutausta.

Hankintatoiminnan johtamista tukee hyvinvointialueen tiedolla johtamisen työkalut sekä muut kehittämistoimenpiteet. Hyvinvointialueen hankintoja tullaan seuraamaan mm. Spend-analyysitoiminnolla, joka sisältää myös hiilijalanjälkianalyysin.

Hankintailmoitukset

Hankintailmoitukset julkaisemme Hilma-järjestelmässä. Hilma on lakisääteinen julkisten hankintojen ilmoituspalvelu, jossa julkisen sektorin ostajat voivat kilpailuttaa hankintojaan sekä ilmoittaa tulevista hankinnoistaan, käynnissä olevista kilpailutuksistaan ja päättyneiden kilpailutustensa tuloksista. Palvelussa tarjoajat voivat seurata kilpailutuksia ja jättää tarjouksia.

Julkaisemme suunniteltuja hankintoja kilpailutuskalenterissamme. Voit tutustua hankintoihin ennen virallisia hankintailmoituksia kilpailutuskalenterissa täällä.

Tietopyynnöt

Mahdolliset hankintoihin liittyvät tietopyynnöt pyydämme lähettämään keskitetysti osoitteeseen kirjaamo@lapha.fi, josta pyyntö välitetään hankintapalveluihin. Tietopyynnöstä tulee käydä esille pyytäjän yhteystiedot sekä tarkka kuvaus, mitä tietoja pyyntö koskee. Tietojen luovuttamisessa noudatamme voimassa olevia lakeja ja ohjeita.

Sisältöjulkaisija

Hilkka Neuvonen

hankintapäällikkö

Hankintapalvelut

Yhteystiedot

Hilkka Neuvonen

hankintapäällikkö

Hankintapalvelut

Yhteystiedot


Matkapuhelinnumero

040 657 4855

Sähköposti

hilkka.neuvonen@lapha.fi

Hilkka Neuvonen

hankintapäällikkö

Hankintapalvelut

Yhteystiedot


Matkapuhelinnumero

040 657 4855

Sähköposti

hilkka.neuvonen@lapha.fi