Osallisuus- ja asiakkuuslautakunnan 2.3.2023 kokoustiedote
Lautakunta hyväksyi osallisuuden, osallistumisen ja vaikuttamisen toimenpidesuunnitelman vuodelle 2023.

Osallisuus- ja asiakkuuslautakunnan 2.3.2023 kokoustiedote

7.3.2023

Lue lisää

Osallisuus- ja asiakkuuslautakunnan 2.3.2023 kokoustiedote

7.3.2023

Lautakunta hyväksyi osallisuuden, osallistumisen ja vaikuttamisen toimenpidesuunnitelman vuodelle 2023.

Hyvinvointialueen 2023–2025 valtuustokauden osallisuusohjelma valmistuu vuoden 2023 aikana. Vuodelle 2023 on valmisteltu osallisuuden, osallistumisen ja vaikuttamisen toimenpidesuunnitelma, joka ohjaa vuoden 2023 osallisuusvalmistelua sekä hyvinvointialueen osallisuustyötä. 

Toimenpidesuunnitelmassa vuodelle 2023 on asetettu kolme tavoitetta:

  1. Osallisuuden, osallistumisen ja vaikuttamisen rakenteet on luotu;
  2. Osallisuus, osallistuminen ja vaikuttaminen strategian toteuttamisohjelmien valmistelussa on toteutunut sekä
  3. Osallisuuden, osallistumisen ja vaikuttamisen edistämistyötä on kohdennettu hyvinvointialuestrategian painopisteisiin ja vuoden 2023 kärkitoimenpiteisiin.

Tavoitteiden saavuttamiseksi toimenpidesuunnitelmaan on määritetty keskeiset toimenpiteet, valmistelevat vastuutahot sekä mittarit.

Osallisuus ja asiakkuuslautakunta vastaa hyvinvointialueen osallisuusohjelman laatimisesta

Strategian toteuttamisohjelmien valmistelu on käynnistynyt Lapin hyvinvointialueella. Osallisuusohjelma on yksi Lapin hyvinvointialueen strategian viidestä toteuttamisohjelmasta. Osallisuus- ja asiakkuuslautakunta vastaa sen valmistelusta. Osallisuusohjelmassa kuvataan Lapin hyvinvointialueen osallisuuden, osallistumisen ja vaikuttamisen kokonaisuus. 

Hyvinvointialueen vaikuttamistoimielimet käynnistävät toimintansa

Lapin hyvinvointialueen vaikuttamistoimielimet ovat nuorivaltuusto, vammaisneuvosto ja vanhusneuvosto. Vaikuttamistoimielimet ovat yksi tapa kuulla asukkaita. Ne edistävät demokratiaa ja myös niiden asukkaiden kuulemista, jotka kokevat tulevansa heikosti kuulluksi.

Hyvinvointialueen vaikuttamistoimielimet ovat uusi toimintatapa. Ne tuovat esille kyseisen asukasryhmän näkökulmaa ja tarpeita. Vaikuttamistoimielimet osallistuvat hyvinvointialueen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan. Vaikuttamistoimielinten järjestäytymiskokoukset ovat: vanhusneuvosto 21.3., vammaisneuvosto 29.3. ja nuorisovaltuusto 12.4.

Sodankylän edustajien osallistamisuutiset

Lautakunnan kokouksissa on tapana kuulla paikallisia asiantuntijoita. Sodankylän viestinnän asiantuntija Liisa Kuittinen kertoi lautakunnalle mm. osallistuvasta budjetoinnista, kuntalaisten osallistumisoppaasta sekä muista kuntalaisten osallistumista mahdollista tavoista Sodankylässä. Hyvinvointikoordinaattori Inga Mukku esitteli, miten osallisuus, osallistuminen ja vaikuttaminen on huomioitu kunnan hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden suunnittelussa ja minkälaisia osallisuutta edistäviä keinoja kunnan Hytetu-suunnitelma sisältää.
 

Osallisuus- ja asiakkuuslautakunnan 2.3.2023 kokoustiedote
7.3.2023
Lautakunta hyväksyi osallisuuden, osallistumisen ja vaikuttamisen toimenpidesuunnitelman vuodelle 2023.

Osallisuus- ja asiakkuuslautakunnan 2.3.2023 kokoustiedote


Lautakunta hyväksyi osallisuuden, osallistumisen ja vaikuttamisen toimenpidesuunnitelman vuodelle 2023.