Toimialajohtajien sijaiset
Aluehallituksen päätöstiedote 31.10.2022 pidetystä kokouksesta.

Toimialajohtajien sijaiset

11.12.2022

Aluehallituksen päätöstiedote 31.10.2022 pidetystä kokouksesta.

Lapin aluehallitus päätti, että sosiaalijohtajan sijaiset ovat perheiden ja työikäisten palveluiden johtaja Johanna Korteniemi, vammaisten palveluiden johtaja Mirja Kangas ja ikääntyneiden palveluiden johtaja Annukka Marjala.

Hallintojohtajan sijaiset ovat lakiasiainjohtaja Miikka Ruokamo, talousjohtaja Elisa Kusmin ja tekninen johtaja Anne Korhonen.

Pelastusjohtajan sijaiset ovat pelastuspäällikkö Harri Paldanius ja riskienhallintapäällikkö Timo Rantala.

Terveysjohtajan sijaisena toimii sosiaalijohtaja Liisa Niiranen ja kehitysjohtajan sijaisena hallintojohtaja Harri Tiuraniemi kunnes toimialoilla on virkasuhteessa olevia viranhaltijoita.

Toimialajohtajien sijaiset
11.12.2022
Aluehallituksen päätöstiedote 31.10.2022 pidetystä kokouksesta.