Navigation Menu

Navigation Menu

Omavalvonta

Omavalvonta

Sosiaali- ja terveydenhuollon valvonta

Omavalvonnalla tarkoitetaan niitä keinoja ja toimia, joilla palvelunjärjestäjä ja palveluntuottaja valvovat, seuraavat ja arvioivat toimintaansa. Omavalvonnalla varmistetaan asiakkaiden yhdenvertaisuus sekä palvelujen saatavuus, jatkuvuus, turvallisuus ja laatu. Omavalvonnalla varmistetaan, että toimintaa toteutetaan lainmukaisesti ja sopimuksia noudattaen. Lisäksi siihen kuuluu riskitilanteiden tunnistaminen ja epäkohtiin puuttuminen. Jokaisen Lapin hyvinvointialueen palveluja tuottavan toimijan vastuulla on huolehtia siitä, että asiakkaan ja potilaan oikeudet toteutuvat.

Sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnan yleinen ohjaus kuuluu sosiaali- ja terveysministeriölle. Laillisuusvalvontaviranomaisina toimivat Valvira ja aluehallintovirastot. 

Lapin hyvinvointialueen valvonnan vastuuyksikkö kuuluu hyvinvointialueen hallinto- ja tukipalvelujen toimialueeseen, valvonta ja varautuminen -vastuualueeseen. Valvonnan vastuuyksikkö valvoo sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistoimintaa ja palvelutuotantoa (julkinen ja yksityinen).

Omavalvonta

Lapin hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen omavalvontaohjelma sisältää hyvinvointialueelle kuuluvien sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelujen omavalvonnan periaatteet.

Omavalvontaohjelmalla varmistetaan, että Lapin hyvinvointialueen asukkaat saavat perusoikeuksien heille turvaamat, tarpeidensa mukaiset palvelut oikeaan aikaan, yhdenvertaisesti ja saavutettavasti, laadukkaasti ja turvallisesti. Omavalvontaohjelma konkretisoi lakisääteiset velvoitteet ja yhdenmukaistaa valvonnan käytännön toteutuksen mahdollistaen vaikuttavan valvonnan toteuttamisen asiakkaiden ja potilaiden parhaaksi.

Lapin hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen omavalvontaohjelma 2024–2025 (pdf)

Henkilökortti Puotinimi Tiina

Tiina Puotiniemi

valvontapäällikkö

Valvonta ja varautuminen

Yhteystiedot

Tiina Puotiniemi

valvontapäällikkö

Valvonta ja varautuminen

Yhteystiedot


Matkapuhelinnumero

040 154 5729

Sähköposti

valvonta@lapha.fi

Tiina Puotiniemi

valvontapäällikkö

Valvonta ja varautuminen

Yhteystiedot


Matkapuhelinnumero

040 154 5729

Sähköposti

valvonta@lapha.fi