Aluehallituksen päätöksiä 12.6.2023
Rovaniemelle koko Lappia palveleva uusi lapsi- ja nuorisokoti Kiekerö. Hallinto-oikeudelta päätökset...

Aluehallituksen päätöksiä 12.6.2023

13.6.2023

Lue lisää

Aluehallituksen päätöksiä 12.6.2023

13.6.2023

Rovaniemelle koko Lappia palveleva uusi lapsi- ja nuorisokoti Kiekerö. Hallinto-oikeudelta päätökset Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin peruspääoman alentamisesta.

Rovaniemelle koko Lappia palveleva uusi lapsi- ja nuorisokoti Kiekerö

Lapin aluehallitus päätti, että hyvinvointialue toteuttaa Rovaniemelle uuden lapsi- ja nuorisokotiyksikkö Kiekerön niin sanottuna kiinteistöleasingina. 
 
Lapsi- ja nuorisokoti Kiekeröön perustetaan omaan palvelutuotantoon perustuva arviointi- ja vastaanottoyksikkö sekä erityisen vaativan sijaishuollon yksikkö. Kaikkiaan Kiekeröön tulee 12-14 asiakaspaikkaa kolmeen eri yksikköön. 
 
Lapsi- ja nuorisokodille vuokrattava tontti Rovaniemen Kiekeröntiellä sijaitsee 2,5 kilometrin päässä uudesta Lapin keskussairaalan lapsi- ja nuorisopsykiatrian osastosta, mikä tukee yksikköjen yhteistyötä. Ympäri Lappia tulevia lapsia ja nuoria sijoitettaisiin vastaanotto- ja arviointiyksikköön noin 2-3 kuukauden mittaisiin hoitojaksoihin. Vaativan sijaishuollon yksikössä hoitoajat ovat pidempiä. 
 
Aiemmin vastaavia palveluja on hankittu ostopalveluina, ja sijoituspaikkojen puutteen vuoksi lapsia on jouduttu sijoittamaan kauas, myös Lapin ulkopuolelle. Oman palvelutuotannon arvioidaan vähentävän kustannusten nousua. Suunnitelmien mukaan rakennus saataisiin käyttöön kesään 2025 mennessä.

Hallinto-oikeudelta päätökset Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin peruspääoman alentamisesta 

Lapin hyvinvointialue on tehnyt tammikuussa hallinto-oikeudelle kunnallisvalituksen Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin suunnitelmasta alentaa peruspääomaansa 14 miljoonasta 2,5 miljoonaan euroon. Hallinto-oikeus päätti jättää valituksen tutkimatta, koska Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin valtuusto on elokuussa hyväksynyt uudelleenlaaditun tilinpäätöksen vuodelle 2021. Uudelleenlaaditussa tilinpäätöksessä kuntayhtymän peruspääomaa ei ole alennettu, joten hyvinvointialueen valitus on menettänyt merkityksensä.  
 
Hallinto-oikeus oli hylännyt valituksen, joka koski sairaanhoitopiirin valtuuston tekemää päätöstä, että peruspääomaa ei alenneta. 
 
Lapin aluehallitus merkitsi kokouksessaan hallinto-oikeuden tekemät päätökset tiedoksi.

Muita päätöksiä 

Päätettiin käynnistää lääkinnällisen kuntoutuksen avoterapioiden ostopalvelujen kilpailutus. Kilpailutettava sopimuskausi on 2024-2025 ja yksi optiovuosi. Kilpailutettaviin ostopalveluihin sisältyy muun muassa puhe-, fysio-, toiminta-, jalka- ja ravitsemusterapian palveluja.    
 
Hyväksyttiin kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueelle siirtyviä sopimuksia. Kunnat ja kuntayhtymät ovat täydentäneet selvityksiään toimitiloista, siirtyvästä omaisuudesta, sopimuksista, vastuista ja kunnilta vuokrattavista toimitiloista.  
 
Muutettiin pelastuslaitoksen viestintäasiantuntijan ja turvallisuusasiantuntijan virat toimiksi.

Lisätietoja
aluehallituksen puheenjohtaja Tapani Melaluoto, tapani.melaluoto@lapha.fi, 040 841 0311 
hyvinvointialuejohtaja Jari Jokela, jari.jokela@lapha.fi, 040 532 3998 
 

Aluehallituksen päätöksiä 12.6.2023
13.6.2023
Rovaniemelle koko Lappia palveleva uusi lapsi- ja nuorisokoti Kiekerö. Hallinto-oikeudelta päätökset...

Aluehallituksen päätöksiä 12.6.2023


Rovaniemelle koko Lappia palveleva uusi lapsi- ja nuorisokoti Kiekerö. Hallinto-oikeudelta päätökset Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin peruspääoman alentamisesta.