Aluehallituksen päätöksiä 7.11.2023
Lapin aluehallitus hyväksyi vastauksen Kilpailu- ja kuluttajaviraston selvityspyyntöön, joka koski...

Aluehallituksen päätöksiä 7.11.2023

7.11.2023

Lue lisää

Aluehallituksen päätöksiä 7.11.2023

7.11.2023

Lapin aluehallitus hyväksyi vastauksen Kilpailu- ja kuluttajaviraston selvityspyyntöön, joka koski Mehiläinen Länsi-Pohja -ulkoistuksen uutta sopimusluonnosta.

Aluehallitus vastasi Mehiläis-ulkoistusta koskevaan selvityspyyntöön

Lapin aluevaltuusto päätti viime kokouksessaan, että Meri-Lapin terveyspalvelujen ostamista Mehiläinen Länsi-Pohjalta jatketaan muutetulla sopimuksella. Virasto haluaa selvittää, onko esitetty muutossopimus hankintalain mukainen, vai ovatko muutokset niin suuria, että hankinta pitäisi kilpailuttaa uudestaan.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto kysyi muun muassa, mitä muutoksia sopimukseen olisi tulossa hankinnan kohteen, luonteen, laajuuden ja rahallisen arvon osalta.

Selvityksessään hyvinvointialue toteaa, että sopimusta pyrittiin muuttamaan vain niiltä osin, kuin se oli uuden sosiaali- ja terveyslainsäädännön mukaan välttämätöntä. Tavoitteena oli myös, että muutokset olisivat kustannusneutraaleja, eli sopimushinta muuttuisi saman verran kuin mitä muutokset palvelutuotannon laajuudessa ja sisällössä edellyttäisivät.

Muutetun sopimuksen myötä Mehiläinen Länsi-Pohjalta siirtyisivät hyvinvointialueen itsensä järjestettäviksi koko akuuttiklinikan ja akuuttilääketieteen päivystystoiminta sekä kirurgian, sisätautien, lastentautien, radiologian, anestesiologian, naistentautien ja synnytysten erikoisalojen lääkärityö. Sopimukseen tulisi myös irtisanomismahdollisuus. Kiinteä vuosihinta alenisi noin 18,5 miljoonalla, joka on noin 30 prosenttia aiemmasta vuosihinnasta.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto vaati perusteita, millä perusteella aluevaltuusto katsoi, että sopimusmuutokset olisivat hankintalain mukaan mahdollisia. Hyvinvointialueen vastauksen mukaan aluevaltuuston kokouksessa esitettiin useita perusteita sekä siitä, että muutossopimus olisi hankintalain mukainen, että siitä, että muutossopimus olisi hankintalain vastainen.

Muutosten laillisuutta perusteltiin aluevaltuustossa äänestyksen voittaneessa muutosesityksessä esimerkiksi sillä, että sote-uudistus on tuonut ennakoimattomia muutoksia, joita ei ole voitu tietää, kun alkuperäinen sopimus on laadittu vuonna 2017. Lisäksi hankintalain mukaan rahallinen muutos saisi olla 50 prosenttia ja muutokset eivät vaikuttaisi sopimuksen luonteeseen, vaan kyseessä olisi edelleen määräaikainen, väestövastuinen ja kiinteähintainen sopimus.

Toistaiseksi hyvinvointialueella ei ole arviota, milloin muutossopimus allekirjoitettaisiin. Hyväksymässään vastauksessa aluehallitus pyytää, että Kilpailu- ja kuluttajavirasto käsittelisi asian kiireellisenä.

Muita päätöksiä

Merkittiin tiedoksi Lapin hyvinvointialueen kolmas osavuosikatsaus, ajalta 1.1.-30.9.2023. Talouden toteuma on alijäämältään 48 miljoonaa euroa, mutta toimintatuotoista ja -kuluista puuttuu olennaisia tietoja. Puuttuvilla tiedoilla oikaistu alijäämä olisi syyskuun lopun tilanteessa noin 50,3 miljoonaa euroa. Eniten talousarvio on ylittymässä sosiaalipalveluissa. Tämän hetken ennusteen mukaan koko vuonna alijäämää kertyisi 85,8 miljoonaa, kun alkuperäinen talousarvio oli 43,2 miljoonaa alijäämäinen.  
 

Lisätietoja:

aluehallituksen puheenjohtaja Tapani Melaluoto, tapani.melaluoto@lapha.fi, p. 040 841 0311
hyvinvointialuejohtaja Jari Jokela, jari.jokela@lapha.fi, p. 040 5323 998

Aluehallituksen päätöksiä 7.11.2023
7.11.2023
Lapin aluehallitus hyväksyi vastauksen Kilpailu- ja kuluttajaviraston selvityspyyntöön, joka koski...

Aluehallituksen päätöksiä 7.11.2023


Lapin aluehallitus hyväksyi vastauksen Kilpailu- ja kuluttajaviraston selvityspyyntöön, joka koski Mehiläinen Länsi-Pohja -ulkoistuksen uutta sopimusluonnosta.