Aluevaltuusto hyväksyi hyvinvointialuekonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet
Aluevaltuusto hyväksyi hyvinvointialuekonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet. Sisäisen...

Aluevaltuusto hyväksyi hyvinvointialuekonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

5.4.2023

Lue lisää

Aluevaltuusto hyväksyi hyvinvointialuekonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

5.4.2023

Aluevaltuusto hyväksyi hyvinvointialuekonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet on ylätason asiakirja, jolla aluevaltuusto määrittää tarkemmin Lapin hyvinvointialueen sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta. 

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta edistää laadukasta johtamista, toiminnan kehittämistä, tuloksellisuutta strategisten tavoitteiden saavuttamista sekä uhkien ennaltaehkäisyä ja hallintaa. Sisäisellä valvonnalla varmistetaan, että toiminta on lakien, sääntöjen, ohjeiden ja päätösten mukaista.

Hyvin toimiva sisäinen valvonta vähentää tahallisia ja tahattomia toimintavirheitä ja epäjohdonmukaista toimintaa sekä taloudellisia menetyksiä.

Aluevaltuusto hyväksyi hyvinvointialuekonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet
5.4.2023
Aluevaltuusto hyväksyi hyvinvointialuekonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet. Sisäisen...

Aluevaltuusto hyväksyi hyvinvointialuekonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet


Aluevaltuusto hyväksyi hyvinvointialuekonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet on ylätason asiakirja, jolla aluevaltuusto määrittää tarkemmin Lapin hyvinvointialueen sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta.  Sisäinen valvonta ja riskienhallinta edistää laadukasta johtamista, toiminnan kehittämistä, tuloksellisuutta strategisten tavoitteiden saavuttamista sekä uhkien ennaltaehkäisyä ja hallintaa. Sisäisellä...