Navigation Menu

Navigation Menu

Asukaspaneelikokeilu-hanke

Asukaspaneelikokeilu -banneri

Asukaspaneelikokeilu

Asukaspaneeli on keino välittää asukkaiden ääni päätöksentekoon

Asukaspaneelikokeilu -hanke

 

Asukaspaneelit mahdollistavat laajan ja tasavertaisen ikäihmisten osallistumisen koko Lapin alueelta. Lapissa toteutetaan kaksi asukaspaneelikokeilua, joiden tavoitteena on tuoda ikääntyneiden näkökulma Lapin hyvinvointialueen päätöksentekoon. Ensimmäinen asukaspaneeli toteutetaan syksyllä 2023. Sen aihe liittyy ikäihmisten toimintakyvyn ja aktiivisuuden tukemisen ennaltaehkäisyyn.

Asukaspaneeli toteutetaan puntaroivana kansalaiskeskusteluna. Se muodostuu satunnaisesti keskusteluun kutsuista yli 65-vuotiaista, millä pyritään saamaan mahdollisimman moniääninen osallistujajoukko. Osallistujat perehtyvät aiheeseen kuulemalla asiantuntijoita ja keskustelemalla. Keskusteluista kootaan heidän kanssaan suositukset, jotka viedään hyvinvointialueen päätöksentekoon.

Kokeilut toteutetaan Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra kanssa yhteistyössä.

Suosituksen banneri

Asukaspaneelin suositus


Lapin hyvinvointialueella kokeiltiin uutta asukkaiden osallistamisen tapaa; asukaspaneelia. Ensimmäinen asukaspaneeli keskusteli hyvään ja turvalliseen ikääntymiseen liittyvistä teemoista.

Senioripariskunta istuu sohvalla lukemassa

Nested Applications

Asukaspaneeli lapikkaat kuva

Lapikkaat

Asukaspaneelikokeilu hankkeen ajankohtaiset

Hankkeen ajankohtaiset

Asset Publisher

 1. Ikäihmisten asukaspaneeli arvioi Lapin hyvinvointialueen digitaalisten palvelujen kehittämistä
  Lapin hyvinvointialueen asukaspaneeli jatkaa toimintaansa keväällä. Aluehallitus valitsi asukaspaneelin...

  Ikäihmisten asukaspaneeli arvioi Lapin hyvinvointialueen digitaalisten palvelujen kehittämistä

  15.4.2024

  Loga eambbo

  Takaisin edelliselle sivulle

  Ikäihmisten asukaspaneeli arvioi Lapin hyvinvointialueen digitaalisten palvelujen kehittämistä

  Asukaspaneelin osallistujat Teamsissa kuvakaappauskuva

  Asukaspaneeli keskusteli etänä digitaalisten palvelujen kehittämisestä ensimmäisen kerran 26.3.2024.

  15.4.2024

  Lapin hyvinvointialueen asukaspaneeli jatkaa toimintaansa keväällä. Aluehallitus valitsi asukaspaneelin toiseksi aiheeksi digitaaliset palvelut.

  Syksyllä 2023 aloittanut Lapin hyvinvointialueen asukaspaneeli jatkaa toimintaansa keväällä. Aluehallitus valitsi asukaspaneelin toiseksi aiheeksi digitaaliset palvelut.

  – Aihe on ajankohtainen ja on tärkeää huomioida ikääntyvien asukkaiden näkökulma digitaalisten palveluiden valmistelussa, Asukaspaneeli-hankkeen projektiasiantuntija Pia Yliräisänen-Seppänen sanoo.

  Yhä useammat suomalaiset hyödyntävät digitaalisia sosiaali- ja terveyspalveluita terveyden ja hyvinvoinnin ylläpidossa. THL:n tutkimuksen mukaan erityisesti digitaalinen asiointi on yleistynyt. Sen käyttö vaihtelee koulutuksen ja ikäryhmän mukaan.

  – Ikääntyneiden keskuudessa tarve opastukselle on suurinta, vaikka toisaalta ikääntyneet käyttävät internetiä ja digitaalisia palveluja jo paljon. Tilastokeskuksen viime vuoden tutkimuksen mukaan lähes neljä viidestä oli käyttänyt internetiä viimeisen kolmen kuukauden aikana ja lähes kaksi kolmasosaa omisti kosketusnäytöllisen puhelimen.

  Lapin hyvinvointialueen digitaalisiin palveluihin keskittyvä asukaspaneeli toteutetaan syksyltä tuttujen osallistujien kanssa. Asukaspaneelin ikähaitari on 65–85 vuotta ja toteutus digitaalinen.

  – Kaikki tapaamiset ovat etäkokouksia ja panelisteilla on käytössä digitaalinen yhteistyöalusta. He perehtyvät tärkeään aiheeseen ja keskustelevat, millainen tuki mahdollistaa digitaalisten palvelujen käyttämisen. Etätapaamisia on ollut jo kaksi ja keskustelu niissä on ollut vilkasta, Yliräisänen-Seppänen kertoo.

  Asukaspaneelin lopputuloksena Lapin hyvinvointialue saa päätöksenteon tueksi suosituksen keinoista tukea ikääntynyttä digitaalisten palvelujen käytössä.

  Lisätietoja

  projektiasiantuntija Pia Yliräisänen-Seppänen, 040 147 3371, pia.yliraisanen-seppanen@lapha.fi

  Asukaspaneelin osallistujat Teamsissa kuvakaappauskuva Ikäihmisten asukaspaneeli arvioi Lapin hyvinvointialueen digitaalisten palvelujen kehittämistä
  15.4.2024
  Lapin hyvinvointialueen asukaspaneeli jatkaa toimintaansa keväällä. Aluehallitus valitsi asukaspaneelin...
  Asukaspaneelin osallistujat Teamsissa kuvakaappauskuva

  Ikäihmisten asukaspaneeli arvioi Lapin hyvinvointialueen digitaalisten palvelujen kehittämistä


  Lapin hyvinvointialueen asukaspaneeli jatkaa toimintaansa keväällä. Aluehallitus valitsi asukaspaneelin toiseksi aiheeksi digitaaliset palvelut.

 2. Lapin hyvinvointialue hyödyntää ikäihmisten asukaspaneelia asioiden valmistelussa
  Aluehallitus antoi ikäihmisten asukaspaneelille tehtäväksi arvioida hyvinvointialueen digitaalisten...

  Lapin hyvinvointialue hyödyntää ikäihmisten asukaspaneelia asioiden valmistelussa

  7.2.2024

  Loga eambbo

  Takaisin edelliselle sivulle

  Lapin hyvinvointialue hyödyntää ikäihmisten asukaspaneelia asioiden valmistelussa

  7.2.2024

  Aluehallitus antoi ikäihmisten asukaspaneelille tehtäväksi arvioida hyvinvointialueen digitaalisten palvelujen toimintamallia. Ikääntyvien asukkaiden näkökulma on tärkeä huomioida digitaalisten palveluiden kehittämisessä. Asukaspaneeli kokoontuu keskustelemaan aiheesta ja tuottaa puntaroidun kansalaismielipiteen päätöksenteon tueksi.

  Syksyllä 2023 Lapin hyvinvointialueen 65-vuotta täyttäneistä asukkaista satunnaisotannalla valittu asukaspaneeli sai tehtäväkseen laatia suosituksen ikääntyneen hyvästä ja turvallisesta arjesta. Aluehallitus merkitsi paneelin suosituksen tiedoksi ja päätti, että se huomioidaan mahdollisuuksien mukaan hyvinvointialueen toiminnassa ja valmistelussa.

  Lapin hyvinvointialue hyödyntää ikäihmisten asukaspaneelia asioiden valmistelussa
  7.2.2024
  Aluehallitus antoi ikäihmisten asukaspaneelille tehtäväksi arvioida hyvinvointialueen digitaalisten...

  Lapin hyvinvointialue hyödyntää ikäihmisten asukaspaneelia asioiden valmistelussa


  Aluehallitus antoi ikäihmisten asukaspaneelille tehtäväksi arvioida hyvinvointialueen digitaalisten palvelujen toimintamallia. Ikääntyvien asukkaiden näkökulma on tärkeä huomioida digitaalisten palveluiden kehittämisessä. Asukaspaneeli kokoontuu keskustelemaan aiheesta ja tuottaa puntaroidun kansalaismielipiteen päätöksenteon tueksi. Syksyllä 2023 Lapin hyvinvointialueen 65-vuotta täyttäneistä asukkaista satunnaisotannalla valittu asukaspaneeli sai tehtäväkseen laatia suosituksen ikääntyneen...

Asset Publisher

Asukaspaneeli video

Katso video asukaspaneelin tunnelmista syksyllä 2023

Tietoa asukaspaneelikokeilusta

Tietoa asukaspaneelikokeilusta

Asset Publisher

Puntaroivat kansalaispaneelit ovat uusi kansalaisosallistumisen muoto.

Siinä

 1. Keskustelulle valitaan aihe, määritellään tavoite ja rooli päätöksenteossa
 2. Kansalaisista valitaan satunnaisotannalla edustava joukko
 3. Kansalaiset kuulevat riippumattomia asiantuntijoita ja eri kantojen edustajia sekä esittävät kysymyksiä
 4. Kansalaiset keskustelevat ja puntaroivat asiakysymykseen liittyviä tosiseikkoja ja väitteitä
 5. Keskustelut tuottavat yhteisen lausuman, joka voi sisältää esimerkiksi tosiasioita, perusteltuja ehdotuksia ja kannanottoja
 6. Lausuma saatetaan tiedoksi päättäjille ja julkistetaan suurelle yleisölle

Asukaspaneelin tehtävä on vaikuttaa hyvinvointialueen päätöksentekoon. Sen avulla luottamushenkilöt saavat tärkeää tietoa lappilaisten näkökannoista eri aiheisiin.

Syksyn 2023 asukaspaneeli

Ensimmäisessä paneelissa keskustellaan hyvästä ja turvallisesta ikääntymisestä kotona. Asukaspaneeli laatii suosituksen Lapin hyvinvointialueelle.

​​​​​​Asukaspaneelin tekemät suositukset viedään hyvinvointi- ja yhdyspintalautakuntaan, osallisuus- ja asiakkuuslautakuntaan sekä tarvittaviin muihin päätöksenteko elimiin.

Digi- ja väestövirastolta tilataan 3000 yli 65-vuotiaan lappilaisen yhteystiedot. Heille kaikille lähetetään osallistumiskutsu ja ohjeet ilmoittautumiseen. Ilmoittautuneista valitaan 50 osallistujaa. Valinnan kautta pyritään saamaan mahdollisimman erilaisia osallistujia. Valinnassa huomiodaan ikä, asumispaikka ja sukupuoli. Valituille henkilöille soitetaan, mutta kaikki ilmoittautuneet kontaktoidaan.

Syksyllä asukaspaneeli kokoontuu neljä kertaa. Ensimmäisellä kerralla kokoonnutaan alueellisiin pienryhmiin eri puolille Lappia. Paikkakuntana on osallistujaa lähinä oleva paikkakunta. Tapaamiset ovat samanlaisia. Siellä tutustutaan toisiimme, asukaspaneelin toteutukseen ja saadaan aiheeseen liittyvä materiaalipaketti.

 • Paikkakunnat ja aikataulu​​​​​​​: Tornio 30.10, Rovaniemi 31.10 Kemijärvi 1.11 ja Ivalo 2.11

Toinen tapaaminen pidetään noin viikon päästä ensimmäisestä tapaamisesta. Pienryhmät kokoontuvat samaan paikkaan. Ryhmät ovat toisiinsa yhteydessä etäyhteydellä. Tapaamisessa kuullaan eri aiheiden asiantuntijoita ja keskustellaan aiheesta. Tavoitteena on perehtyä aiheeseen ja keskustella asiasta. Lopuksi tehdään yhteinen yhteenveto keskusteluista.

 • Paikkakunnat ja aikataulu​​​​​​​: Tornio, Rovaniemi, Kemijärvi ja Ivalo 7.11

Kolmas tapaaminen on noin viikon päästä edellisestä tapaamisesta. Se toteutetaan samoin kuin aikaisempi tapaaminen eli pienryhmät tapaavat toisensa etäyhteydellä. Tapaamisessa käydään läpi tehty yhteenveto, keskustellaan siitä ja kommentoidaan sitä. Lopputuloksena on eri näkökulmista harkittu suositus päätöksen teon tueksi.

 • Paikkakunnat ja aikataulu​​​​​​​: Tornio, Rovaniemi, Kemijärvi ja Ivalo 16.11

Neljäs tapaaminen järjestetään alueellisina pienryhminä, kun suositukset on käsitelty lautakunnissa. Tapaamiseen tuodaan päättäjiltä viesti ja käydään läpi, kuinka suositukset näkyvät päätöksen teossa.

 • Paikkakunnat ja aikataulu​​​​​​​: Tornio 8.1, Rovaniemi 9.1, Kemijärvi 10.1 ja Ivalo 11.1

Digi- ja väestövirastolta (DVV) on tilattu 3000 hengen satunnaisotanta Lapissa asuvista yli 65-vuotiaista henkilöistä. Peruste luovuttaa tiedot liittyy hyvinvointialueen viranomaistehtävien hoitamiseen ja niitä saa käyttää vain osallistujien kutsumiseksi asukaspaneeliin.

Poiminta sisältää asukkaan nimen, osoitteen, kotikunnan, äidinkielen, sukupuolen ja syntymävuoden. Poiminnassa ei ole mukana henkilöitä, joilla on turvakielto tai suoramarkkinointikielto. Tietoja ei yhdistetä muihin rekistereihin eikä luovuteta muille.

Kaikille poiminnassa mukana oleville lähetetään kutsu ja osallistumisohjeet. Kutsun saaneet voivat ilmoittaa halukkuutensa osallistua asukaspaneeliin. Tämä tehdään oman valinnan mukaan puhelimitse tai sähköisellä lomakkeella.

Ilmoittautumisen yhteydessä pyydetään lisätietoja, jotka lisätään poimintatietoihin. Tiedot ovat:

 • puhelinnumero
 • mahdollinen sähköposti
 • asuuko taajamassa vai haja-asutusalueella
 • asiointikieli
 • tieto, saako olla yhteydessä myöhemmin pidettävästä asukaspaneelista

Jos satunnaisotannassa mukana oleva henkilö, ei ilmoita halukkuuttaan osallistua määräaikaan mennessä, hänen tietonsa poistetaan listalta.

Jos jo ilmoittautunut henkilö haluaa, että hänen tietonsa poistetaan listalta, hän voi olla yhteydessä projektiasiantuntija Pia Yliräisänen-Seppäseen sähköpostitse tai soittamalla.

 

Avaa Kehittämis- ja  strategiapalvelujen henkilörekisteri

Nested Applications

Asukaspaneelikokeilun yleistiedot

Yleistiedot hankkeesta

 • Hallinnoija ja toteuttaja: Lapin hyvinvointialue
 • Rahoittaja: Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra
 • Toteutusaika: 30.4.2023 – 14.1.2025
 • Kokonaiskustannukset: 210 450 €
 • Omarahoitus: 50% toteutetaan omalla työpanoksella

Asukaspaneeli vanha rouva kuva

Vanha rouva nauraa
​​​​​​​

h2-lisätietoja hankkeesta-otsikko

Lisätietoja hankkeesta

Asset Publisher

Heljä Rahikkala

erityisasiantuntija, osallisuus ja vaikuttaminen

Kehittämis- ja strategiapalvelut

Yhteystiedot

Heljä Rahikkala

erityisasiantuntija, osallisuus ja vaikuttaminen

Kehittämis- ja strategiapalvelut

Yhteystiedot


Matkapuhelinnumero

040 670 4054

Sähköposti

helja.rahikkala@lapha.fi

Heljä Rahikkala

erityisasiantuntija, osallisuus ja vaikuttaminen

Kehittämis- ja strategiapalvelut

Yhteystiedot


Matkapuhelinnumero

040 670 4054

Sähköposti

helja.rahikkala@lapha.fi

Pia Yliräisänen-Seppänen

projektiasiantuntija, asukaspaneelikokeilu

Kehittämis- ja strategiapalvelut

Yhteystiedot

Pia Yliräisänen-Seppänen

projektiasiantuntija, asukaspaneelikokeilu

Kehittämis- ja strategiapalvelut

Yhteystiedot


Matkapuhelinnumero

040 147 3371

Sähköposti

pia.yliraisanen-seppanen@lapha.fi

Pia Yliräisänen-Seppänen

projektiasiantuntija, asukaspaneelikokeilu

Kehittämis- ja strategiapalvelut

Yhteystiedot


Matkapuhelinnumero

040 147 3371

Sähköposti

pia.yliraisanen-seppanen@lapha.fi