Navigation Menu

Navigation Menu

Puolesta asiointi digipalveluissa

Puolesta asiointi digipalveluissa

Puolesta asiointi digipalveluissa

Voit antaa toiselle henkilölle suostumuksen toimia puolestasi sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisissä palveluissa. Puolesta asiointiin oikeuttaa huoltajuus tai valtakirja.

Huollettavan puolesta asioinnissa varmistetaan huoltajuussuhde huoltajan ja huollettavan välillä. Huoltajuussuhteet ja oikeus puolesta asiointiin tarkistetaan Digi- ja väestötietoviraston Suomi.fi-valtuuksista.

Valtakirja-asioinnissa valtuuttaja antaa toiselle henkilölle valtakirjalla oikeuden toimia hänen puolestaan valitussa asiassa sekä nimeää valtuutuksen keston. Sähköinen valtakirja tallennetaan Suomi.fi-valtuuksiin, jossa varmistetaan henkilön oikeus puolesta-asiointiin.

Valtuuden voi antaa omatoimisesti Suomi.fi-valtuuspalvelussa tai asioida Digi -ja väestötietoviraston toimipisteessä hyödyntämällä Suomi.fi-virkailijavaltuuttamispalvelua.

Edunvalvoja ei voi tällä hetkellä asioida edunvalvottavansa puolesta Suomi.fi-valtuuksien avulla.

Suomi.fi: Toisen henkilön puolesta asiointi