Sosiaali- ja terveysalan opiskelija

Sosiaali- ja terveysalan opiskelijat

Sosiaali- ja terveysalan opiskelijat

Opiskelijoiden käytännön harjoittelu toteutetaan yhteistyössä oppilaitoksien kanssa. Lapin hyvinvointialueen harjoittelu tarjoaa monipuolisia opiskelu- ja harjoittelupaikkoja sekä haastavia ja laaja-alaisia oppimiskokemuksia sosiaali- ja terveysalan sekä lääketieteen opiskelijoille. Henkilökunta on motivoitunut ohjaamaan opiskelijoita heidän harjoittelunsa aikana. Opiskelijaohjauksen tavoitteena on tarjota mahdollisimman hyvää ja laadukasta ohjausta kaikille opiskelijoille sekä turvata potilaiden hyvä hoito myös tulevaisuudessa. Harjoittelussa tapahtuva oppiminen näyttelee isoa osaa ammatillisessa kehittymisessä.

Harjoittelussa korostuu opiskelijan oma aktiivisuus ja vastuullisuus. Opiskelu tapahtuu yksiköissä moniammatillisissa työympäristöissä. Opiskelijoita sitovat henkilökunnan tapaan salassapito- ja vaitiolovelvollisuus. Opiskelijoilla tulee olla myös tartuntatautilain mukainen rokotesuoja.

Työntekijöiden rokotesuoja Lapin hyvinvointialueella

Raskaana olevien työntekijöiden toimintaohje Lapin hyvinvointialueella

Ammattikorkeakouluharjoittelu

Sosiaali- ja terveysalan sekä fysioterapian ammattikorkeakouluopiskelijoiden harjoittelupaikat
varataan Jobiili järjestelmän kautta jobiili.fi Jobiilin julkaisemien valtakunnallisien aikataulujen mukaisesti.

Tutustuthan huolellisesti harjoittelupaikkakuvaukseen sekä harjoittelun vaatimiin edellytyksiin Jobiilissa ennen harjoittelupaikan varaamista.

Toisen asteen opiskelijoiden harjoittelu

Toisen asteen opiskelijoiden harjoittelupaikat varataan koulutusyksikön toimesta.

Opiskelijapalaute

Opetuksen ja ohjauksen laatua seurataan ja palveluita kehitetään opiskelijapalautteiden pohjalta.  Opiskelijoilta kerätään palautetta opiskelijapalautekyselyllä harjoittelun lopussa. Onnistunut harjoittelu edellyttää opiskelijoiden ja työyhteisön hyvää valmistautumista. Opiskelijoiden on hyvä tutustua tulevaan harjoittelupaikkaan ja miettiä harjoittelujakson tavoitteita sekä kerrata oppimissisältöihin liittyviä teoriaopintoja.

Anna palautetta