Navigation Menu

Vaikuta äänestämällä

Vaikuta äänestämällä

Vaikuta äänestämällä

Miksi äänestää aluevaaleissa?

Aluevaltuusto vastaa hyvinvointialueen toiminnasta ja taloudesta sekä käyttää hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa. Hyvinvointialueen aluevaltuusto valitsee aluehallituksen, joka vastaa aluevaltuuston antamien linjausten toteuttamisesta ja niiden käytäntöön saattamisesta.  

Vuodesta 2025 lähtien aluevaalit järjestetään neljän vuoden välein huhtikuussa kuntavaalien kanssa samana päivänä.  

Kuka voi äänestää?

Voit äänestää aluevaaleissa, jos olet hyvinvointialueeseen kuuluvan kunnan asukas ja täyttänyt 18 vuotta viimeistään vaalipäivänä.

Kotikunnaksesi määritellään vaaleissa se kunta, jossa olet ollut kirjoilla 51 päivää ennen varsinaista vaalipäivää.

Aluevaaleissa äänioikeutettuja ovat myös muiden EU-maiden, Norjan ja Islannin kansalaiset, joilla on kotikunta Suomessa.

Äänioikeutettuja ovat myös ne EU:n ulkopuolisten maiden kansalaiset, joilla on ollut yhtäjaksoisesti kotikunta Suomessa vähintään kaksi vuotta laskettuna 51. päivästä ennen vaalipäivää.

Jokainen äänioikeutettu saa postitse ennen vaaleja ilmoituskortin äänioikeudesta. Jos sinulla on käytössä Suomi.fi-viestit-palvelu, saat ilmoituskortin sähköisesti Suomi.fi-viestit-palveluun.

nappi-aluevaltuusto