Aluehallitus hyväksyi mielenterveyskuntoutujien asumispalvelun palvelusetelisääntökirjan
Aluehallitus hyväksyi mielenterveyskuntoutujien palvelusetelien sääntökirjan ja palvelusetelien arvot....

Aluehallitus hyväksyi mielenterveyskuntoutujien asumispalvelun palvelusetelisääntökirjan

6.7.2023

Lue lisää

Aluehallitus hyväksyi mielenterveyskuntoutujien asumispalvelun palvelusetelisääntökirjan

6.7.2023

Aluehallitus hyväksyi mielenterveyskuntoutujien palvelusetelien sääntökirjan ja palvelusetelien arvot. Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut luokitellaan kolmeen ryhmään asiakkaan tuen tarpeen ja asumismuodon perusteella: tuettu asuminen, yhteisöllinen asuminen ja ympärivuorokautinen palveluasuminen. Palvelut voidaan toteuttaa hyvinvointialueen omana toimintana, ostopalveluna tai myöntämällä asiakkaalle palveluseteli.

Tuetussa asumisessa käytetään kotihoidon ja tukipalveluiden palvelusetelijärjestelmää. Yhteisöllisessä asumisessa asiakkaan tarvitsemat hoito- ja hoivapalvelut myönnetään kotihoidon palvelusetelillä ja yhteisöllinen toimintakykyä tukeva toiminta erillisellä palvelusetelillä, jonka arvo on 63,90 euroa kuukaudessa.  

Ympärivuorokautisen mielenterveyskuntoutujan palveluasumisen palveluseteli on tulosidonnainen, jolloin asiakas maksaa palvelusetelillä tuotetusta palvelusta omavastuuosuuden. Ympärivuorokautisen palveluasumisen palvelusetelin hintakatto on 120 eurolta vuorokaudelta. Vaativan ympärivuorokautisen palveluasumisen palvelusetelin hintakatto on 160 euroa vuorokaudelta.

Aluehallitus hyväksyi mielenterveyskuntoutujien asumispalvelun palvelusetelisääntökirjan
6.7.2023
Aluehallitus hyväksyi mielenterveyskuntoutujien palvelusetelien sääntökirjan ja palvelusetelien arvot....

Aluehallitus hyväksyi mielenterveyskuntoutujien asumispalvelun palvelusetelisääntökirjan


Aluehallitus hyväksyi mielenterveyskuntoutujien palvelusetelien sääntökirjan ja palvelusetelien arvot. Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut luokitellaan kolmeen ryhmään asiakkaan tuen tarpeen ja asumismuodon perusteella: tuettu asuminen, yhteisöllinen asuminen ja ympärivuorokautinen palveluasuminen. Palvelut voidaan toteuttaa hyvinvointialueen omana toimintana, ostopalveluna tai myöntämällä asiakkaalle palveluseteli. Tuetussa asumisessa käytetään kotihoidon ja tukipalveluiden...