Enontekiöllä otetaan käyttöön hoidon jatkuvuusmalli 15.2.
Enontekiön terveysasemilla otetaan 15.2.2024 alkaen käyttöön hoidon jatkuvuusmalli kiireettömissä...

Enontekiöllä otetaan käyttöön hoidon jatkuvuusmalli 15.2.

8.2.2024

Lue lisää

Enontekiöllä otetaan käyttöön hoidon jatkuvuusmalli 15.2.

8.2.2024

Enontekiön terveysasemilla otetaan 15.2.2024 alkaen käyttöön hoidon jatkuvuusmalli kiireettömissä lääkäreiden ja hoitajien vastaanottopalveluissa.

Muutoksen myötä jokaiselle Enontekiön kunnan asukkaalle on määritelty oma hoitotiimi. Se, minkä hoitotiimin asiakas olet, määräytyy asuinpaikkasi mukaan. 

Henkeä uhkaavissa tilanteissa, esimerkiksi kova rintakipu, tajuttomuus, halvausoireet, äkillinen kouristelu, hengenahdistus tai itsetuhoisuus, soita hätänumeroon 112. 

Kiireellisellä, eli päivystyksellisellä hoidolla tarkoitetaan sellaista äkillisen sairastumisen, vamman tai pitkäaikaissairauden vaikeutumisen tai toimintakyvyn alenemisen vuoksi suoritettavaa arviota tai hoitoa, joka täytyy suorittaa saman päivän aikana, eikä sitä voida siirtää ilman sairauden pahenemista tai vamman vaikeutumista. 

Terveysaseman avovastaanotto p. 040 714 2851 

Jatkossa Hetan, Karesuvannon ja Kilpisjärven vastaanotoille on yksi puhelinnumero. Puhelu ohjautuu takaisinsoittojärjestelmään, josta valitset asiaasi koskevan vaihtoehdon: 

1. Hetta – Hetan alueen hoitotiimi

 1. kiireetön
 2. kiireellinen
 3. terveydenhoitajat
  1. äitiys- ja lastenneuvola
  2. kouluterveydenhoitaja
  3. rokotukset
 4. varatun ajan peruminen 

2. Käsivarsi - Käsivarren alueen hoitotiimi 

 1. kiireetön 
 2. kiireellinen 
 3. terveydenhoitajat 

3. Saamenkieliset palvelut, ma-ke, muina aikoina yhteys oman alueen hoitotiimiin 

4. Ulkopaikkakuntalaiset 

5. Viranomaislinja (yhteistyökumppanit, esimerkiksi apteekki, ikääntyneiden palveluyksiköt ym.) 

6. Englanninkielinen palvelu 

Terveyskeskuksen avovastaanoton puhelinasiointi on avoinna ma-to klo 8–15.45, pe klo 8–13.45. 

Virka-ajan ulkopuolella kiireellisissä asioissa soita Muonion vuodeosaston päivystävälle sairaanhoitajalle p. 040 714 2845. 

Saat yhteyden hoitohenkilökuntaasi 

 • soittamalla terveysasemien yhteiseen takaisinsoittojärjestelmään puhelinnumeroon 040 714 2851 tai 
 • digitaalisten palveluidemme kautta lapha.fi > digipalvelut > Ajanvaraus terveyspalveluihin tai 
 • Lapha.fi > digipalvelut > Yhteydenotto terveyskeskukseen tai 
 • Omaolo.fi, jossa voit tehdä oirearvioita ja jättää yhteydenottopyynnön terveysaseman yksikköön 

Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto, äitiys- ja lastenneuvola sekä aikuisneuvola jatkavat toimintaansa kuten ennenkin. 

Hoidon jatkuvuusmallin myötä tavoitellaan parempaa hoidon jatkuvuutta ja hoitoon pääsyä sekä näiden myötä laadukkaampaa terveydenhuollon palvelua.  

Enontekiöllä toimii jatkossa kaksi tiimiä 

Enontekiön väestö on jaettu kahteen tiimiin maantieteellisesti asuinpaikan perusteella. 

Hetan alueen hoitotiimi: alueeseen kuuluvat Sonkamuotka, Palojoensuu, Muotkajärvi, Ketomella, Yli-Kyrö aina Enontekiön kunnan rajalle saakka, Leppäjärvi, Palojärvi, Galdotieva, Kivilompolo, Nunnanen, Näkkälä, Nartteli, Peltovuoma, Vuontisjärvi 

Käsivarren alueen hoitotiimi: alueeseen kuuluvat Palojoensuusta pohjoiseen Vähäniva, Kuttanen, Jatuni, Karesuvanto, Markkina, Maunu, Järämä, Luspa, Kelottijärvi, Siikavuopio, Pättikkä, Ropinsalmi, Iitto, Saarikoski, Keinuovuopio, Kilpisjärvi, Raittijärvi yms. 

Valinnanvapaus 

Perusterveydenhuollon asiointipaikan voi valita haluamastaan kunnasta Suomessa. Jos Enontekiön kuntalainen haluaa valita hoitopaikakseen esimerkiksi Muonion terveyskeskuksen, pitää tästä ilmoittaa kirjallisesti sekä nykyiseen, että tulevaan hoitopaikkaan. Ilmoitus pitää tehdä riittävän ajoissa, vähintään kolme viikkoa ennen käyntiä vastaanotolla.

Valinta koskee kiireetöntä hoitoa ja se tehdään aina vuodeksi kerrallaan, eikä sitä voi muuttaa kesken vuotta. Valinta ei koske koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa, työterveyshuoltoa eikä pitkäaikaista laitoshoitoa, kotisairaanhoitoa tai kotihoitoa. Voit täyttää hoitopaikan valinnasta valmiin lomakkeen: Ilmoitus terveysaseman valinnasta

***

Eanodagas váldo atnui divššu jotkkolašvuođamálle 15.2.

Eanodaga dearvvasvuođadálut váldet atnui 15.2.2024 rájes divššu jotkkolašvuođamálle doaktáriid ja divššáriid hoahpohis vuostáváldinbálvalusaide.

Nuppástusas juohke Eanodaga gieldda ássái lea mearriduvvon iežas dikšunjoavku. Dat, guđe dikšunjoavkku áššehas don leat, mearriduvvo iežat ássanbáikki vuođul. 

Heakkavárálaš diliin, mat leat ovdamearkka dihte garra raddebávččas, dieđuhisvuohta, gáldnanovdasat, fáhkka krámppat, lahppaseapmi dahje iešsoardálasvuohta, riŋge heahtenummirii 112.  

Hohpolaš dikšu, dahje gohcindikšu dárkkuha dakkár fáhkka buohccáma, váttu dahje guhkesáigge buozalmasa vádduma dahje doaibmanávccaid geahppáneami dihte čađahuvvon guorahallama dahje divššu, man ferte čađahit seamma beaivve áigge, iige sáhte maŋidit ilmmá buozanvuođa vearráneami dahje váttu vádduma haga.

Dearvvasvuođadálu rabasvuostáváldin tel. 040 714 2851

Dás duohko Heahtá, Gárasavvona ja Gilbbesjávrri vuostáváldimiidda lea okta telefonnummir. Go riŋget dan nummirii, de manná ruovttoluottariŋgenvuogádahkii ja das válljet iežat áššái guoskevaš molssaeavttu:

1. Heahttá – Heahtá guovllu dikšunjoavku 

 1. hoahpohis
 2. hohpolaš
 3. dearvvasvuođadivššárat
  1. etniid- ja mánáidrávvehat
  2. skuvladearvvasvuođadivššár 
  3. boahkoheamit
  4. várrejuvvon áiggi šluhtten

2. Giehtaruohtas – Giehtaruohttasa guovllu dikšunjoavku 

 1. hoahpohis
 2. hohpolaš
 3. dearvvasvuođadivššárat

3. Sámegielat bálvalusat má-ga, eará áigge oktavuohta iežat guovllu dikšunjovkui 
4. Earát go eanodatlaččat
5. Eiseváldelinjá (ovttasbargoguoimmit, ovdamearkka dihte apteaika, vuorasolbmuid bálvalanovttadagat ee.)
6. Eaŋgalasgielat bálvalus

Dearvvasvuođaguovddáža rabasvuostáváldima áššiiddikšun telefovnnain lea rabas má-duo dii. 8–15.45, be dii. 8–13.45.

Virgeáiggi maŋŋel hohpolaš áššiin riŋge Muoná seaŋgaossodaga gohcci buohccedivššárii tel. 040 714 2845.

Oaččut oktavuođa iežat dikšunbargiide

 • go riŋget dearvvasvuođadáluid oktasaš ruovttoluottariŋgenvuogádahkii telefonnummirii 040 714 2851 dahje
 • min digitála bálvalusaid bokte lapha.fi > digipalvelut (digibálvalusat) > Ajanvaraus terveyspalveluihin (Áigevárren dearvvasvuođabálvalusaide) dahje
 • Lapha.fi > digipalvelut (digibálvalusat) > Yhteydenotto terveyskeskukseen (Oktavuođaváldin dearvvasvuođaguovddážii) dahje
 • Omaolo.fi, gos sáhtát meroštallat dávdamearkkaid ja guođđit oktavuođaváldinbivdaga dearvvasvuođadálu ovttadahkii

Skuvla- ja studerendearvvasvuođafuolahus, etniid- ja mánáidrávvehat sihke rávesolbmuidrávvehat jotket doaimmaset dego ovdalge.

Divššu jotkkolašvuođamálliin viggat dasa, ahte divššus lea buoret jotkkolašvuohta ja dikšui beassá buorebut sihke dáid geažil dearvvasvuođafuolahusa bálvalusas lea alladit dássi.

Eanodagas doibmet dás duohko guokte joavkku

Eanodaga olbmot leat juhkkon guovtti jovkui geográfalaččat ássanbáikki vuođul.

 • Heahtá guovllu dikšunjoavku: guovllus leat Soŋgemuotki, Bálojohnjálbmi, Muotkejávri, Ketomella, Yli-Kyrö gitta Eanodaga gieldda ráji rádjái, Leaibejávri, Bálojávri, Gáldodievva, Geađgeluoppal, Njunnás, Neahčil, Nartteli, Bealdovuopmi, Vuottesjávri
 • Giehtaruohttasa guovllu dikšunjoavku: guovllus leat Bálojohnjálmmis davás Vähäniva, Guhttás, Jáhton, Gárasavvon, Boaresmárkan, Mávdna, Järämä, Luspi, Gelotjávri, Čuovžavuohppi, Beattet, Roabičoalbmi, Iitu, Viššát, Geaidnovuohppi, Gilbbesjávri, Ávžžášjávri jna.

Válljenvejolašvuohta

Vuođđodearvvasvuođafuolahusa áššiiddikšunbáikin sáhttá válljet dan Suoma gieldda, man ieš háliida. Jos Eanodaga gieldda ássi háliida válljet dikšunbáikin ovdamearkka dihte Muoná dearvvasvuođadálu, galgá das almmuhit čálalaččat sihke dálá ja boahttevaš dikšunbáikái. Almmuhusa galgá dahkat doarvái buori áiggis, unnimustá golbma vahku ovdal go manná vuostáváldimii.

Válljen guoská hoahpohis divššu ja dat dahkko álo jahkái hávális, iige dan sáhte rievdadit gaskan jagi. Válljen ii guoskka skuvla- ja studerendearvvasvuođafuolahusa, bargodearvvasvuođafuolahusa iige guhkesáigge lágádusdivššu, ruovttubuohccedivššu dahje ruovttudivššu. Sáhtát deavdit dikšunbáikki válljemis gárvves skovi: Ilmoitus terveysaseman valinnasta
 

Enontekiöllä otetaan käyttöön hoidon jatkuvuusmalli 15.2.
8.2.2024
Enontekiön terveysasemilla otetaan 15.2.2024 alkaen käyttöön hoidon jatkuvuusmalli kiireettömissä...

Enontekiöllä otetaan käyttöön hoidon jatkuvuusmalli 15.2.


Enontekiön terveysasemilla otetaan 15.2.2024 alkaen käyttöön hoidon jatkuvuusmalli kiireettömissä lääkäreiden ja hoitajien vastaanottopalveluissa.