Myllärin pajalle on myönnetty Green Care LuontoVoima –laatumerkki
Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskuksen päiväaikaiseen toimintaan Myllärin pajalle on myönnetty Green Care...

Myllärin pajalle on myönnetty Green Care LuontoVoima –laatumerkki

27.7.2023

Lue lisää
Lippalakkipäinen henkilö istuu laiturin kaiteella ja katselee tyyntä lampea.

Kuva: Lapin materiaalipankki Eeva Mäkinen

Myllärin pajalle on myönnetty Green Care LuontoVoima –laatumerkki

27.7.2023

Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskuksen päiväaikaiseen toimintaan Myllärin pajalle on myönnetty Green Care LuontoVoima – laatumerkki 31.5.2023.

LuontoVoiman palvelut ovat ohjattuja luontoperustaisia hyvinvointi-, kasvatus- ja harrastus-palveluja. Palveluissa huomioidaan palvelun käyttäjien mahdollinen tuen tarve, mikä voi vaatia erityisjärjestelyjä.

LuontoVoiman laatumerkki kertoo, että palveluntuottaja tuntee Green Care -toimintatavan ja sen perusedellytykset. Palvelu tuotetaan ammatillisesti, tavoitteellisesti ja vastuullisesti.

LuontoVoiman palveluiden tavoitteena on asiakkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Palveluntuottaja kuvaa palvelun luontoperustaiset hyvinvointitavoitteet etukäteen tai palvelutavoitteet räätälöidään yhdessä asiakkaiden kanssa yksilöllisesti. Pitkäkestoisia hyvinvointivaikutuksia tavoitellaan asiakaslähtöisesti erilaisin motivoinnin ja ohjauksen keinoin, esimerkiksi siten, että palvelun avulla tuetaan omaehtoisten luontokokemusten lisäämistä tai jatkumista palvelukokemuksen jälkeenkin.

Green Care LuontoVoima-laatumerkki kertoo, että palveluntuottaja on sitoutunut:

  • toimimaan asiakaslähtöisesti ja vastuullisesti
  • arvioimaan palvelun vaikuttavuutta suhteessa asiakkaan tarpeisiin ja tavoitteisiin
  • käyttämään palautejärjestelmää ja korjaamaan nopeasti laatupoikkeamat
  • noudattamaan ammattialansa ja Green Care Finland ry:n eettisiä ohjeita
  • tuntemaan palvelua koskevat lait ja säädökset sekä toimimaan niiden mukaan

Lippalakkipäinen henkilö istuu laiturin kaiteella ja katselee tyyntä lampea. Myllärin pajalle on myönnetty Green Care LuontoVoima –laatumerkki
27.7.2023
Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskuksen päiväaikaiseen toimintaan Myllärin pajalle on myönnetty Green Care...
Lippalakkipäinen henkilö istuu laiturin kaiteella ja katselee tyyntä lampea.

Myllärin pajalle on myönnetty Green Care LuontoVoima –laatumerkki


Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskuksen päiväaikaiseen toimintaan Myllärin pajalle on myönnetty Green Care LuontoVoima – laatumerkki 31.5.2023.