Johdon blogi: Puoli vuotta takana ja palvelujen järjestämisohjelma työn alla
Hyvinvointialueen aluevaltuutetut kokoontuvat kesän ja syksyn aikana useita kertoja työstämään palvelujen...

Johdon blogi: Puoli vuotta takana ja palvelujen järjestämisohjelma työn alla

30.6.2023

Lue lisää
Kuvassa on aluehallituksen puheenjohtaja Tapani Melaluoto.

Aluehallituksen puheenjohtaja Tapani Melaluoto.

Johdon blogi: Puoli vuotta takana ja palvelujen järjestämisohjelma työn alla

30.6.2023

Hyvinvointialueen aluevaltuutetut kokoontuvat kesän ja syksyn aikana useita kertoja työstämään palvelujen järjestämisohjelmaa. Aluehallituksen puheenjohtajan toive on, että palvelujen kannalta tärkeässä työssä onnistutaan hyvin ja valtakunnan linjaukset tukevat toimintaa.

Aluevaltuusto päätti helmikuun alussa pitämässään kokouksessa hyvinvointialuestrategian Lapin hyvinvointialueelle. Strategia valmistui pitkän ja perusteellisen valmistelun ja vuoropuhelun jälkeen. Eri tahot antoivat laajasti panoksensa valmisteluun. Olemme saaneet myönteistä palautetta hyvinvointialuestrategiastamme muun muassa kumppanuuksiin liittyen.

Nyt on käynnistynyt palvelujen järjestämisohjelman ja muun ohjelmatyön valmistelu.

Aluevaltuuston hyväksymä hyvinvointialuestrategia on kivijalka muulle ohjelmatyölle.

Kesän ja syksyn aikana työstetään palvelujen järjestämisohjelmaa

Palvelujen järjestämisohjelmalla pyritään varmistamaan, että hyvinvointialueen palvelujen käyttäjät saavat hyvät ja yhdenvertaiset sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastuspalvelut. Muita valmisteluun tulevia ohjelmia ovat henkilöstöohjelma, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisohjelma, osallisuusohjelma sekä pelastustoimen palvelutasopäätös.

Ohjelmatyön valmistelua ohjaa aluehallituksen nimeämä ohjausryhmä. Työskentelyyn kytketään myös seurantaryhmä, johon on kutsuttu laaja joukko eri tahoja muun muassa elinkeinoelämän, oppilaitosten ja järjestöjen edustus. Eri tahoja ja asukkaita haastetaan työhön esimerkiksi verkkoaivoriihen kautta.

Hyvinvointialueen aluevaltuutetut kokoontuvat kesän ja syksyn aikana useita kertoja työstämään palvelujen järjestämisohjelmaa.

Hyvinvointialueen resursseilla, erityisesti rahoituksella on merkittävä osuus ohjelmatyössä. Aluevaltuusto on päättänyt, että talouden sopeuttamisohjelmaa valmistellaan käsi kädessä palvelujen järjestämisohjelman kanssa. Näinhän asian täytyy ollakin. Palvelut on sovitettava talouden realiteetteihin.

Lyhyt aika takana, katse tulevaisuudessa

Uusi eduskunta on aloittanut neljän vuoden työrupeaman tänä keväänä. Maassa on uusi hallitus ja hallitusohjelma. Hallitusohjelman sisältö ja viesti hyvinvointialueille on selvä. Kustannusten kasvua pitää hillitä. Uudistamista tarvitaan. Valtion ohjaus vahvistuu

Toivon, että onnistumme palvelujen kannalta tärkeässä työssä ja valtakunnan linjaukset tukevat toimintaamme. Sillä luodaan lähtökohdat Lapin ihmisten palveluille ja hyvinvoinnille pitkälle tulevaisuuteen.

Olemme eläneet puoli vuotta aikaa, jolloin hyvinvointialue on vastannut palvelujen järjestämisestä. Se on lyhyt aika eikä kaikki ole vielä valmista. Tarvitaan malttia ja hyvää yhteistyötä. Sillä tavalla me onnistumme parhaiten.

Kiitän hyvinvointialueen henkilöstöä ja luottamushenkilöitä tähän asti tehdystä hyvästä työstä. Tästä on hyvä jatkaa.

Suomen kesä on nyt parhaimmillaan. On aika hengähtää, kerätä voimia ja ladata akkuja syksyyn.

Hyvää ja rentouttavaa kesäaikaa kaikille!

Tapani Melaluoto

Lapin aluehallituksen puheenjohtaja

Lue kaikki johdon blogit 

Kuvassa on aluehallituksen puheenjohtaja Tapani Melaluoto. Johdon blogi: Puoli vuotta takana ja palvelujen järjestämisohjelma työn alla
30.6.2023
Hyvinvointialueen aluevaltuutetut kokoontuvat kesän ja syksyn aikana useita kertoja työstämään palvelujen...
Kuvassa on aluehallituksen puheenjohtaja Tapani Melaluoto.

Johdon blogi: Puoli vuotta takana ja palvelujen järjestämisohjelma työn alla


Hyvinvointialueen aluevaltuutetut kokoontuvat kesän ja syksyn aikana useita kertoja työstämään palvelujen järjestämisohjelmaa. Aluehallituksen puheenjohtajan toive on, että palvelujen kannalta tärkeässä työssä onnistutaan hyvin ja valtakunnan linjaukset tukevat toimintaa.