Lapin terveysasemien avovastaanottoja kehitetään – tavoitteena hoidon jatkuvuus
Uutta hoidon jatkuvuusmallin käyttöönottoa suunnitellaan Lapin hyvinvointialueella. Uudessa hoidon...

Lapin terveysasemien avovastaanottoja kehitetään – tavoitteena hoidon jatkuvuus

3.7.2023

Lue lisää
Kuvassa hymyilevä hoitaja ottaa vastaan asiakasta tietokoneen äärellä. Mustahiuksinen asiakas istuu selin kameraan päin.

Kuvaaja: Waltteri Aarto

Lapin terveysasemien avovastaanottoja kehitetään – tavoitteena hoidon jatkuvuus

3.7.2023

Uutta hoidon jatkuvuusmallin käyttöönottoa suunnitellaan Lapin hyvinvointialueella. Uudessa hoidon jatkuvuusmallissa terveysasemien asiakkaat on jaettu terveysasemilla työskentelevien hoitotiimien kesken. Pääset jatkossa asioimaan terveysasemalla oman hoitotiimisi kanssa, mikä tarkoittaa samojen lääkärien ja hoitajien tapaamista terveysasemilla. Lääkärit ja hoitajat oppivat tuntemaan hoitopolkusi ja sairaushistoriasi paremmin kuin aikaisemmin. Malli helpottaa asiakkaiden ja ammattilaisten välistä kommunikaatiota, mutta myös eri ammattilaisten välistä tiedonkulkua.

Uusi hoidon jatkuvuusmalli perustuu eri ammattilaisten väliseen tiimityöskentelyyn, jossa asiakkaan asian hoito pyritään aloittamaan heti ja viemään loppuun mahdollisimman tehokkaasti. 

Hoidon jatkuvuusmallin on todettu tutkimuksissa parantavan:

  • hoidon laatua ja sairauksien hoitotasapainoa
  • sujuvampaa kommunikointia ja hoitoprosessin koordinointia
  • potilasturvallisuutta
  • potilastyytyväisyyttä. Potilaan turvallisuuden tunne ja luottamus lääkäriä kohtaan paranevat.

Hoidon jatkuvuusmallin on todettu tutkimuksissa vähentävän:

  • terveydenhuollon kokonaistarvetta ja kokonaiskustannuksia
  • päivystyskäyntejä ja ennaltaehkäistävissä olevia sairaalajaksoja
  • sairastavuutta

Muutoksia luvassa ensi syksynä

Hoidon jatkuvuusmalli otetaan käyttöön Lapin hyvinvointialueella vaiheittain ensi syksystä alkaen. Ensimmäiset terveysasemat muuttavat toimintaansa loka-marraskuussa 2023. Terveysasemakohtaisista muutoksista tiedotetaan myöhemmin lisää.

Hoidon jatkuvuusmalli vastaa strategian ja sote-uudistuksen tavoitteisiin

Terveysasemien vastaanottotoimintaa on lähdetty kehittämään palveluihin pääsyn nopeuttamiseksi sekä palvelujen laadun ja jatkuvuuden parantamiseksi. Hoidon jatkuvuusmalli mukailee Lapin hyvinvointialueen visiota: ”Lapissa elämme hyvää ja turvallista elämää. Meillä ihmiset ja palvelut kohtaavat oikeissa paikoissa oikeaan aikaan.” Lapin hyvinvointialueen arvot ovat: yhdenvertainen, vastuullinen, luotettava ja inhimillinen.

Hoidon jatkuvuusmallilla vastataan myös sote-uudistuksen tavoitteisiin. Sairauksia pystytään pitkällä aikavälillä ennaltaehkäisemään ja hoitamaan perusterveydenhuollossa, ennen kuin ne vaativat kalliimpaa ja vaativampaa erikoissairaanhoitoa. Muutoksella ehkäistään myös hoidon pirstaloitumista ja edistetään hoidon yhtenäistä jatkumista, sillä asiakas pysyy yhden tiimin hoitovastuulla. Pidemmällä aikavälillä painopisteen muutos perusterveydenhuoltoon olisi kokonaistaloudellisesti edullisempaa ja parantaisi yhdenvertaisuutta.
 

Kuvassa hymyilevä hoitaja ottaa vastaan asiakasta tietokoneen äärellä. Mustahiuksinen asiakas istuu selin kameraan päin. Lapin terveysasemien avovastaanottoja kehitetään – tavoitteena hoidon jatkuvuus
3.7.2023
Uutta hoidon jatkuvuusmallin käyttöönottoa suunnitellaan Lapin hyvinvointialueella. Uudessa hoidon...
Kuvassa hymyilevä hoitaja ottaa vastaan asiakasta tietokoneen äärellä. Mustahiuksinen asiakas istuu selin kameraan päin.

Lapin terveysasemien avovastaanottoja kehitetään – tavoitteena hoidon jatkuvuus


Uutta hoidon jatkuvuusmallin käyttöönottoa suunnitellaan Lapin hyvinvointialueella. Uudessa hoidon jatkuvuusmallissa terveysasemien asiakkaat on jaettu terveysasemilla työskentelevien hoitotiimien kesken. Pääset jatkossa asioimaan terveysasemalla oman hoitotiimisi kanssa, mikä tarkoittaa samojen lääkärien ja hoitajien tapaamista terveysasemilla. Lääkärit ja hoitajat oppivat tuntemaan hoitopolkusi ja sairaushistoriasi paremmin kuin aikaisemmin. Malli helpottaa asiakkaiden ja ammattilaisten...