Navigation Menu

Asukaspaneelikokeilu-hanke

Asukaspaneelikokeilu -banneri

Asukaspaneelikokeilu

Asukaspaneeli on keino välittää asukkaiden ääni päätöksentekoon

Asukaspaneelikokeilu -hanke

 

Asukaspaneelit mahdollistavat laajan ja tasavertaisen ikäihmisten osallistumisen koko Lapin alueelta. Lapissa toteutetaan kaksi asukaspaneelikokeilua, joiden tavoitteena on tuoda ikääntyneiden näkökulma Lapin hyvinvointialueen päätöksentekoon. Ensimmäinen asukaspaneeli toteutettiin syksyllä ja toinen keväällä 2024.

Asukaspaneeli toteutetaan puntaroivana kansalaiskeskusteluna. Se muodostuu satunnaisesti keskusteluun kutsuista yli 65-vuotiaista, millä pyritään saamaan mahdollisimman moniääninen osallistujajoukko. Osallistujat perehtyvät aiheeseen kuulemalla asiantuntijoita ja keskustelemalla. Keskusteluista kootaan heidän kanssaan suositukset, jotka viedään hyvinvointialueen päätöksentekoon.

Kokeilut toteutetaan Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra kanssa yhteistyössä.

Suosituksen banneri

Asukaspaneelin suositus


Lapin hyvinvointialueella kokeiltiin uutta asukkaiden osallistamisen tapaa; asukaspaneelia. Ensimmäinen asukaspaneeli keskusteli hyvään ja turvalliseen ikääntymiseen liittyvistä teemoista.

Senioripariskunta istuu sohvalla lukemassa

Nested Applications

Asukaspaneeli lapikkaat kuva

Lapikkaat

Asukaspaneelikokeilu hankkeen ajankohtaiset

Hankkeen ajankohtaiset

Asset Publisher

 1. Ikäihmisten asukaspaneeli arvioi Lapin hyvinvointialueen digitaalisten palvelujen kehittämistä
  Lapin hyvinvointialueen asukaspaneeli jatkaa toimintaansa keväällä. Aluehallitus valitsi asukaspaneelin...

  Ikäihmisten asukaspaneeli arvioi Lapin hyvinvointialueen digitaalisten palvelujen kehittämistä

  15.4.2024

  Looǥǥ lââʹzz

  Takaisin edelliselle sivulle

  Ikäihmisten asukaspaneeli arvioi Lapin hyvinvointialueen digitaalisten palvelujen kehittämistä

  Asukaspaneelin osallistujat Teamsissa kuvakaappauskuva

  Asukaspaneeli keskusteli etänä digitaalisten palvelujen kehittämisestä ensimmäisen kerran 26.3.2024.

  15.4.2024

  Lapin hyvinvointialueen asukaspaneeli jatkaa toimintaansa keväällä. Aluehallitus valitsi asukaspaneelin toiseksi aiheeksi digitaaliset palvelut.

  Syksyllä 2023 aloittanut Lapin hyvinvointialueen asukaspaneeli jatkaa toimintaansa keväällä. Aluehallitus valitsi asukaspaneelin toiseksi aiheeksi digitaaliset palvelut.

  – Aihe on ajankohtainen ja on tärkeää huomioida ikääntyvien asukkaiden näkökulma digitaalisten palveluiden valmistelussa, Asukaspaneeli-hankkeen projektiasiantuntija Pia Yliräisänen-Seppänen sanoo.

  Yhä useammat suomalaiset hyödyntävät digitaalisia sosiaali- ja terveyspalveluita terveyden ja hyvinvoinnin ylläpidossa. THL:n tutkimuksen mukaan erityisesti digitaalinen asiointi on yleistynyt. Sen käyttö vaihtelee koulutuksen ja ikäryhmän mukaan.

  – Ikääntyneiden keskuudessa tarve opastukselle on suurinta, vaikka toisaalta ikääntyneet käyttävät internetiä ja digitaalisia palveluja jo paljon. Tilastokeskuksen viime vuoden tutkimuksen mukaan lähes neljä viidestä oli käyttänyt internetiä viimeisen kolmen kuukauden aikana ja lähes kaksi kolmasosaa omisti kosketusnäytöllisen puhelimen.

  Lapin hyvinvointialueen digitaalisiin palveluihin keskittyvä asukaspaneeli toteutetaan syksyltä tuttujen osallistujien kanssa. Asukaspaneelin ikähaitari on 65–85 vuotta ja toteutus digitaalinen.

  – Kaikki tapaamiset ovat etäkokouksia ja panelisteilla on käytössä digitaalinen yhteistyöalusta. He perehtyvät tärkeään aiheeseen ja keskustelevat, millainen tuki mahdollistaa digitaalisten palvelujen käyttämisen. Etätapaamisia on ollut jo kaksi ja keskustelu niissä on ollut vilkasta, Yliräisänen-Seppänen kertoo.

  Asukaspaneelin lopputuloksena Lapin hyvinvointialue saa päätöksenteon tueksi suosituksen keinoista tukea ikääntynyttä digitaalisten palvelujen käytössä.

  Lisätietoja

  projektiasiantuntija Pia Yliräisänen-Seppänen, 040 147 3371, pia.yliraisanen-seppanen@lapha.fi

  Asukaspaneelin osallistujat Teamsissa kuvakaappauskuva Ikäihmisten asukaspaneeli arvioi Lapin hyvinvointialueen digitaalisten palvelujen kehittämistä
  15.4.2024
  Lapin hyvinvointialueen asukaspaneeli jatkaa toimintaansa keväällä. Aluehallitus valitsi asukaspaneelin...
  Asukaspaneelin osallistujat Teamsissa kuvakaappauskuva

  Ikäihmisten asukaspaneeli arvioi Lapin hyvinvointialueen digitaalisten palvelujen kehittämistä


  Lapin hyvinvointialueen asukaspaneeli jatkaa toimintaansa keväällä. Aluehallitus valitsi asukaspaneelin toiseksi aiheeksi digitaaliset palvelut.

 2. Lapin hyvinvointialue hyödyntää ikäihmisten asukaspaneelia asioiden valmistelussa
  Aluehallitus antoi ikäihmisten asukaspaneelille tehtäväksi arvioida hyvinvointialueen digitaalisten...

  Lapin hyvinvointialue hyödyntää ikäihmisten asukaspaneelia asioiden valmistelussa

  7.2.2024

  Looǥǥ lââʹzz

  Takaisin edelliselle sivulle

  Lapin hyvinvointialue hyödyntää ikäihmisten asukaspaneelia asioiden valmistelussa

  7.2.2024

  Aluehallitus antoi ikäihmisten asukaspaneelille tehtäväksi arvioida hyvinvointialueen digitaalisten palvelujen toimintamallia. Ikääntyvien asukkaiden näkökulma on tärkeä huomioida digitaalisten palveluiden kehittämisessä. Asukaspaneeli kokoontuu keskustelemaan aiheesta ja tuottaa puntaroidun kansalaismielipiteen päätöksenteon tueksi.

  Syksyllä 2023 Lapin hyvinvointialueen 65-vuotta täyttäneistä asukkaista satunnaisotannalla valittu asukaspaneeli sai tehtäväkseen laatia suosituksen ikääntyneen hyvästä ja turvallisesta arjesta. Aluehallitus merkitsi paneelin suosituksen tiedoksi ja päätti, että se huomioidaan mahdollisuuksien mukaan hyvinvointialueen toiminnassa ja valmistelussa.

  Lapin hyvinvointialue hyödyntää ikäihmisten asukaspaneelia asioiden valmistelussa
  7.2.2024
  Aluehallitus antoi ikäihmisten asukaspaneelille tehtäväksi arvioida hyvinvointialueen digitaalisten...

  Lapin hyvinvointialue hyödyntää ikäihmisten asukaspaneelia asioiden valmistelussa


  Aluehallitus antoi ikäihmisten asukaspaneelille tehtäväksi arvioida hyvinvointialueen digitaalisten palvelujen toimintamallia. Ikääntyvien asukkaiden näkökulma on tärkeä huomioida digitaalisten palveluiden kehittämisessä. Asukaspaneeli kokoontuu keskustelemaan aiheesta ja tuottaa puntaroidun kansalaismielipiteen päätöksenteon tueksi. Syksyllä 2023 Lapin hyvinvointialueen 65-vuotta täyttäneistä asukkaista satunnaisotannalla valittu asukaspaneeli sai tehtäväkseen laatia suosituksen ikääntyneen...

Asset Publisher

Asukaspaneeli video

Katso video asukaspaneelin tunnelmista syksyllä 2023

Tietoa asukaspaneelikokeilusta

Tietoa asukaspaneelikokeilusta

Asset Publisher

Puntaroivat kansalaispaneelit ovat uusi kansalaisosallistumisen muoto.

Siinä

 1. Keskustelulle valitaan aihe, määritellään tavoite ja rooli päätöksenteossa
 2. Kansalaisista valitaan satunnaisotannalla edustava joukko
 3. Kansalaiset kuulevat riippumattomia asiantuntijoita ja eri kantojen edustajia sekä esittävät kysymyksiä
 4. Kansalaiset keskustelevat ja puntaroivat asiakysymykseen liittyviä tosiseikkoja ja väitteitä
 5. Keskustelut tuottavat yhteisen lausuman, joka voi sisältää esimerkiksi tosiasioita, perusteltuja ehdotuksia ja kannanottoja
 6. Lausuma saatetaan tiedoksi päättäjille ja julkistetaan suurelle yleisölle

Asukaspaneelin tehtävä on vaikuttaa hyvinvointialueen päätöksentekoon. Sen avulla luottamushenkilöt saavat tärkeää tietoa lappilaisten näkökannoista eri aiheisiin.

Syksyn 2023 asukaspaneeli

Ensimmäisessä paneelissa puntaroitiin ja keskusteltiin hyvästä ja turvallisesta ikääntymisestä kotona. Asukaspaneeli laatii suosituksen Lapin hyvinvointialueelle.

Kevään 2024 asukaspaneeli

Toisessa paneelissa keskusteltiin, millaista digitaalista tukea ikääntynet tarvitsevat käyttääkseen digitaalisia palveluja.

​​​​​​Asukaspaneelin tekemät suositukset viedään hyvinvointi- ja yhdyspintalautakuntaan, osallisuus- ja asiakkuuslautakuntaan sekä tarvittaviin muihin päätöksenteko elimiin.

Digi- ja väestövirastolta tilataan 3000 yli 65-vuotiaan lappilaisen yhteystiedot. Heille kaikille lähetetään osallistumiskutsu ja ohjeet ilmoittautumiseen. Ilmoittautuneista valitaan 50 osallistujaa. Valinnan kautta pyritään saamaan mahdollisimman erilaisia osallistujia. Valinnassa huomiodaan ikä, asumispaikka ja sukupuoli. Valituille henkilöille soitetaan, mutta kaikki ilmoittautuneet kontaktoidaan.

Syksyn 2023 asukaspaneeli

Neljä kokoontumista Torniossa, Rovaniemellä, Kemijärvellä ja Ivalossa

Asukaspaneeli kokoontui 2023 loka–marraskuussa kolme kertaa. Torniossa, Rovaniemellä, Kemijärvellä ja Ivalossa. Asukaspaneeliin valitut osallistuivat heitä lähimmälle paikkakunnalle. Ensimmäinen tapaaminen järjestettiin lähitapaamisena. Loput tapaamiset toteutettiin hybriditapaamisina, joissa oman paikkakunnan vetäjät ja osallistujat kuulivat etäyhteydellä myös muiden paikkakuntien osallistujien ajatuksia aiheesta.

Tapaamisissa asiantuntijat kertoivat lappilaisten ikääntyneiden hyvinvoinnin tilanteesta, kodin turvallisuudesta ja kotiin tuotavista palveluista. Asukaspaneelin osallistujat keskustelivat ja tuottivat  Tapaamisia oli kolme, joissa jokaisessa oli oma tavoite. Ensimmäisellä kerralla osallistujat tutustuivat ja aloittivat suosituksen sisällön kokoamisen. Toisella kerralla he kuulivat asiantuntijoita ja jatkoivat sisällön tuottamista. Kolmannella kerralla osallistujat keskittyivät suosituksen sisällön muokkaamiseen ja valitsivat ne asiat, jotka jäivät suositukseen mukaan.

Neljäs tapaaminen pidettiin tammikuussa ja siinä osallistujat pääsivät antamaan palautetta toteutuksesta.

Työskentely kevään 2024 asukaspaneelissa

Lapin hyvinvointialueen asukaspaneelin osallistujat edustivat 17 kuntaa ja olivat iältään 66-82-vuotiaita. He osallistuivat syksyn asukaspaneeliin ja halusivat jatkaa keväällä digitaalisessa asukaspaneelissa. Asukaspaneeli kokoontui neljä kertaa etäkokoukseen kuulemaan asiantuntijoita, puntaroimaan ja keskustelemaan. Etätapaamisten välillä osallistujat perehtyivät asiaan liittyvään ennakkomateriaaliin ja työskentelivät yhteisessä työtilassa verkossa.

Digi- ja väestövirastolta (DVV) on tilattu 3000 hengen satunnaisotanta Lapissa asuvista yli 65-vuotiaista henkilöistä. Peruste luovuttaa tiedot liittyy hyvinvointialueen viranomaistehtävien hoitamiseen ja niitä saa käyttää vain osallistujien kutsumiseksi asukaspaneeliin.

Poiminta sisältää asukkaan nimen, osoitteen, kotikunnan, äidinkielen, sukupuolen ja syntymävuoden. Poiminnassa ei ole mukana henkilöitä, joilla on turvakielto tai suoramarkkinointikielto. Tietoja ei yhdistetä muihin rekistereihin eikä luovuteta muille.

Kaikille poiminnassa mukana oleville lähetetään kutsu ja osallistumisohjeet. Kutsun saaneet voivat ilmoittaa halukkuutensa osallistua asukaspaneeliin. Tämä tehdään oman valinnan mukaan puhelimitse tai sähköisellä lomakkeella.

Ilmoittautumisen yhteydessä pyydetään lisätietoja, jotka lisätään poimintatietoihin. Tiedot ovat:

 • puhelinnumero
 • mahdollinen sähköposti
 • asuuko taajamassa vai haja-asutusalueella
 • asiointikieli
 • tieto, saako olla yhteydessä myöhemmin pidettävästä asukaspaneelista

Jos satunnaisotannassa mukana oleva henkilö, ei ilmoita halukkuuttaan osallistua määräaikaan mennessä, hänen tietonsa poistetaan listalta.

Jos jo ilmoittautunut henkilö haluaa, että hänen tietonsa poistetaan listalta, hän voi olla yhteydessä projektiasiantuntija Pia Yliräisänen-Seppäseen sähköpostitse tai soittamalla.

 

Avaa Kehittämis- ja  strategiapalvelujen henkilörekisteri

Nested Applications

Asukaspaneelikokeilun yleistiedot

Yleistiedot hankkeesta

 • Hallinnoija ja toteuttaja: Lapin hyvinvointialue
 • Rahoittaja: Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra
 • Toteutusaika: 30.4.2023 – 14.1.2025
 • Kokonaiskustannukset: 210 450 €
 • Omarahoitus: 50% toteutetaan omalla työpanoksella

Asukaspaneeli vanha rouva kuva

Vanha rouva nauraa
​​​​​​​

h2-lisätietoja hankkeesta-otsikko

Lisätietoja hankkeesta

Asset Publisher

Heljä Rahikkala

erityisasiantuntija, osallisuus ja vaikuttaminen

Kehittämis- ja strategiapalvelut

Yhteystiedot

Heljä Rahikkala

erityisasiantuntija, osallisuus ja vaikuttaminen

Kehittämis- ja strategiapalvelut

Yhteystiedot


Matkapuhelinnumero

040 670 4054

Sähköposti

helja.rahikkala@lapha.fi

Heljä Rahikkala

erityisasiantuntija, osallisuus ja vaikuttaminen

Kehittämis- ja strategiapalvelut

Yhteystiedot


Matkapuhelinnumero

040 670 4054

Sähköposti

helja.rahikkala@lapha.fi

Pia Yliräisänen-Seppänen

projektiasiantuntija, asukaspaneelikokeilu

Kehittämis- ja strategiapalvelut

Yhteystiedot

Pia Yliräisänen-Seppänen

projektiasiantuntija, asukaspaneelikokeilu

Kehittämis- ja strategiapalvelut

Yhteystiedot


Matkapuhelinnumero

040 147 3371

Sähköposti

pia.yliraisanen-seppanen@lapha.fi

Pia Yliräisänen-Seppänen

projektiasiantuntija, asukaspaneelikokeilu

Kehittämis- ja strategiapalvelut

Yhteystiedot


Matkapuhelinnumero

040 147 3371

Sähköposti

pia.yliraisanen-seppanen@lapha.fi