Lapin hyvinvointialueen hankintastrategian valmistelu etenee suunnitellusti
Lapin hyvinvointialueen hankintastrategian verkkoaivoriihi oli avoinna 30.6.–18.8.2023. Siihen vastasivat...

Lapin hyvinvointialueen hankintastrategian valmistelu etenee suunnitellusti

30.8.2023

Lue lisää
Kaksi miesta katsoo yhdessa tietokonetta.

Kuva: STM

Lapin hyvinvointialueen hankintastrategian valmistelu etenee suunnitellusti

30.8.2023

Lapin hyvinvointialueen hankintastrategian verkkoaivoriihi oli avoinna 30.6.–18.8.2023. Siihen vastasivat aktiivisimmin hyvinvointialueen henkilöstö, esihenkilöt ja yrityssektori. 

Kysely sisälsi hyvinvointialueen strategian mukaisesti viisi pääteemaa:

  • asiakaskokemus
  • henkilöstökokemus
  • hyvä johtaminen
  • talouden tasapaino
  • vaikuttavuus


Hankintatoimeen liittyviä tavoitteita oli yhteensä 19. Tavoitteiden määrä nousi saadun palautteen perusteella 21:een.

Verkkoaivoriihen tuloksia käsiteltiin strategian toteuttamisen ohjausryhmässä 28. elokuuta. Käsittely jatkuu hyvinvointialueen strategiavalmistelun laajassa seurantaryhmässä syyskuun aikana.

Hankintastrategiavalmistelun projektityöryhmä kokoustaa suunnitellusti, ja työpajatyöskentely jatkuu syys- ja lokakuun aikana työpajoissa, joissa on substanssiyksiköiden laaja edustus.

Työpajoissa työstetään strategisia toimenpiteitä tavoitetasolle, muodostetaan tavoitteille toteutusaikataulu ja mittarit sekä määritellään toimenpiteille vastuutahot. Aluevaltuuston info järjestetään lokakuussa. Tavoitteena on, että hankintastrategia on valmis marraskuussa 2023, jolloin se on myös aluevaltuuston hyväksyttävänä.

Strategia antaa hankintatoiminnalle suunnan ja merkityksen sekä auttaa asettamaan tärkeät asiat etualalle. Strategian tavoitteena on määrittää selkeästi, mitä pitää tehdä ja miten tulee toimia, jotta tavoitteisiin päästään omat resurssit huomioiden. Strategiassa määritellään tavoitteet, niiden saavuttamisen tapa ja aikataulu. Lisäksi sovitaan, miten tavoitteiden saavuttaminen voidaan todeta.

Tutustu hyvinvointialueen hankintapalveluihin

Lisätietoa
Hilkka Neuvonen, hankintapäällikkö, hilkka.neuvonen@lapha.fi

Kaksi miesta katsoo yhdessa tietokonetta. Lapin hyvinvointialueen hankintastrategian valmistelu etenee suunnitellusti
30.8.2023
Lapin hyvinvointialueen hankintastrategian verkkoaivoriihi oli avoinna 30.6.–18.8.2023. Siihen vastasivat...
Kaksi miesta katsoo yhdessa tietokonetta.

Lapin hyvinvointialueen hankintastrategian valmistelu etenee suunnitellusti


Lapin hyvinvointialueen hankintastrategian verkkoaivoriihi oli avoinna 30.6.–18.8.2023. Siihen vastasivat aktiivisimmin hyvinvointialueen henkilöstö, esihenkilöt ja yrityssektori.