Navigointivalikko

Navigointivalikko

Ikääntyneiden asumisen kehittäminen

Ikääntyneiden asumisen kehittäminen

Ikääntyneiden asumisen kehittäminen

 

Hanke on päättynyt. Lue hankkeen loppuraportti, pdf.

Katso hankkeessa yhdessä Varsinais-Suomen hyvinvointialueen kanssa tehty video Oman asumisen suunnittelu ikääntyessä

Hankkeen esittely ja tavoitteet

Ikääntyneiden asumisen kehittäminen Lapin hyvinvointialueella hankkeessa oli tavoitteena luoda Lapin hyvinvointialueelle laaja-alainen yhteinen ikäihmisten asumisen sekä asumispalvelujen kehittämissuunnitelma, joka kattoi kaikki Lapin alueen kunnat. Tavoitteena oli tehdä nykytilanteen kuvaus ja arviointi sekä kehittämissuunnitelma tulevaisuuden ikäihmisten asumisen mahdollisuuksista, asumispalvelumuodoista Lapissa.

Hankkeessa oli tavoitteena luoda Lapin hyvinvointialueelle ikäihmisten asumisen ja asumiseen liittyvän yhteistyön mallia, jonka painopisteenä ovat tehostettua palveluasumista kevyemmät ikääntyneiden asumisen ratkaisut ja kuntien välinen yhteistyö. Lisäksi tavoitteena oli lisätä tietoisuutta ikääntyneiden, ikääntyneiden parissa työskentelevien ja päättäjien osalta asumiseen ja asumisen ennakointiin liittyvistä tekijöistä.

Toteutus ja tulokset

Hankkeen aikana valmistui ikääntyneiden asumisen suositukset tulevaisuuden ikäihmisten asumisen kehittämiselle. Suositukseen koottiin tietoja kaikkien Lapin hyvinvointialueen 21 kunnan ikäihmisille tarkoitettujen asumiskohteet, johon kuuluivat laitoshoito, ympärivuorokautinen palveluasuminen, yhteisöllinen asuminen, palveluasunnot, senioriasunnot sekä ikääntyville tarkoitetut vuokra-asunnot.

Kuntien ja hyvinvointialueen yhteistyön malliin liittyen, luotiin alustava malli kuvaamaan asioita, jotka tulisi ottaa huomioon lopullisessa toteutettavassa yhteistyömallissa. Kuvattiin miten roolit ja tehtävät eri tahojen välillä muodostuisivat. Hankkeen aikana nousi esille yhtiömalli, joilla voitaisiin ratkaista monia esille nousseita haasteita. Tätä teemaa lähdettiin selvittelemään tekemällä Lapin hyvinvointialueen kuntien teknisen puolen johtohenkilöille kysely mahdollisesta yhtiömallista. Pidemmälle yhtiömalli ajatusta ei hankkeen aikana viety.

Hankkeen tavoitteena oli myös lisätä ikääntyneiden, ikääntyneiden parissa työskentelevien ja päättäjien tietoisuutta asumiseen ja asumisen ennakointiin liittyvistä tekijöistä, joten laadimme yhdessä Varsinais-Suomen hyvinvointialueen kanssa tietopaketin ikääntyneiden asumisen ennakoinnista.

Kokemukset ja tulosten hyödyntäminen

Hankkeen tuloksia tullaan hyödyntämään Lapin hyvinvointialueen ikääntyvien asumisen kehittämiseksi. Ikääntyneiden asumisen nykytilan selvittäminen sekä suositukset Lapin hyvinvointialueelle ja kunnille tulevaisuuden ikäihmisten asumisen kehittämiseen antaa pohjaa tulevaisuuden palveluverkon sekä palvelustrategian suunnittelulle.

Yhteistyömalliin liittyvät tulokset auttavat jatkossa Lapin hyvinvointialuetta pohtimaan miten käytännössä ratkaista hankkeessa esiin tulleita haasteita ja mahdollisesti tutkimaan vielä tarkemmin yhtiömallin mahdollisuutta.

Asumisen tietopakettia jaetaan eri tahoille, jotta tietoisuus ikääntyneiden asumiseen liittyen lisääntyy. Tällaisia tahoja ovat mm. järjestöt, vanhusneuvostot, kuntien ja hyvinvointialueen työntekijät.

Yleistiedot hankkeesta

Hallinnoija: Lapin hyvinvointialue

Kesto: 1.5.2022-30.6.2023

KustannuksetKokonaiskustannus 74 833€

Rahoitus: Ympäristöministeriö 60%, Lapin hyvinvointialue 40%