Navigointivalikko

Navigointivalikko

PÄKÄ-hanke

PÄKÄ-hanke

PÄKÄ-hanke

Päihteitä käyttävien raskaana olevien henkilöiden ja vauvaperheiden palvelukokonaisuuden kehittämishanke Pohjois-Suomessa (PÄKÄ) – Lapin hyvinvointialueen osahanke

Hanke on päättynyt.

Hankkeen tavoitteena on vähentää raskaana olevien ja pikkulapsiperheiden vanhempien päihteiden käyttöä ja siten parantaa sikiön ja pienen lapsen mahdollisuuksia päihteettömään elämään sekä turvalliseen lapsuuteen.

Tarkoituksena on vahvistaa repaleista palvelujärjestelmää. Erityisesti pyritään luomaan pitkäjänteistä ja pysyvää yhteensovittamiseen perustuvaa yhteistyötä sosiaalipalveluiden ja terveyspalveluiden välillä sekä OT-keskustoiminnan kanssa.

Hankkeella pyritään verkostoitumaan olemassa olevien päihdetoimijoiden kanssa. Neuvoloiden, lastensuojelun, perhesosiaalityön, aikuissosiaalityön, HAL(SO)- poliklinikoiden, päihdepalveluiden sekä kolmannen sektorin kuten ensikotien avo- ja laitospalveluiden ja kokemustoimijoiden kanssa luodaan yhteistyösuhteet, jotta voidaan vahvistaa tunnistavaa päihdetyötä neuvoloissa sekä tiivistää eri toimijoiden yhteistyötä. Yhteistyön tiivistämisellä pyritään tukemaan ammattilaisten osaamista ohjata asiakkaat oikean palvelun piiriin oikeaan aikaan.

Hankkeessa järjestetään koulutuksia alan ammattilaisille sekä kehitetään palveluketju päihteitä käyttäville raskaana oleville henkilöille ja vauvaperheille.

Yleistiedot hankkeesta

PÄKÄ-hanke on osana valtakunnallista hankekokonaisuutta, jonka tavoitteena on kehittää päihteitä käyttävien raskaana olevien henkilöiden ja vauvaperheiden palvelukokonaisuutta. PÄKÄ-hanke toimii Pohjoisella yhteistoiminta-alueella (YTA), jolloin osatoteuttajina ovat Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan sekä Lapin hyvinvointialueet.

Hallinnoija: Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue

Hankkeen toteutusaika: 06/2022 - 12/2023

Osatoteuttaja: Lapin hyvinvointialue

Budjetti: 503 000 €, josta Lapin hyvinvointialueen osahankkeen osuus 70 000 €

Rahoitus: STM 100 %

Lisätietoja hankkeesta

Sisältöjulkaisija

Satu Lättilä

projektisuunnittelija

PÄKÄ-hanke

Yhteystiedot

Satu Lättilä

projektisuunnittelija

PÄKÄ-hanke

Yhteystiedot


Matkapuhelinnumero

040 844 7738

Sähköposti

satu.lattila@lapha.fi

Satu Lättilä

projektisuunnittelija

PÄKÄ-hanke

Yhteystiedot


Matkapuhelinnumero

040 844 7738

Sähköposti

satu.lattila@lapha.fi