Navigointivalikko

Navigointivalikko

Navigointivalikko

Asukaspaneelikokeilu-hanke

Asukaspaneelikokeilu -banneri

Asukaspaneelikokeilu

Asukaspaneeli on keino välittää asukkaiden ääni päätöksentekoon

Asukaspaneelikokeilu -hanke

 

Asukaspaneelit mahdollistavat laajan ja tasavertaisen ikäihmisten osallistumisen koko Lapin alueelta. Lapissa toteutetaan kaksi asukaspaneelikokeilua, joiden tavoitteena on tuoda ikääntyneiden näkökulma Lapin hyvinvointialueen päätöksentekoon. Ensimmäinen asukaspaneeli toteutetaan syksyllä 2023. Sen aihe liittyy ikäihmisten toimintakyvyn ja aktiivisuuden tukemisen ennaltaehkäisyyn.

Asukaspaneeli toteutetaan puntaroivana kansalaiskeskusteluna. Se muodostuu satunnaisesti keskusteluun kutsuista yli 65-vuotiaista, millä pyritään saamaan mahdollisimman moniääninen osallistujajoukko. Osallistujat perehtyvät aiheeseen kuulemalla asiantuntijoita ja keskustelemalla. Keskusteluista kootaan heidän kanssaan suositukset, jotka viedään hyvinvointialueen päätöksentekoon.

Kokeilut toteutetaan Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra kanssa yhteistyössä.

Suosituksen banneri

Asukaspaneelin suositus


Lapin hyvinvointialueella kokeiltiin uutta asukkaiden osallistamisen tapaa; asukaspaneelia. Ensimmäinen asukaspaneeli keskusteli hyvään ja turvalliseen ikääntymiseen liittyvistä teemoista.

Senioripariskunta istuu sohvalla lukemassa

Sisälletyt portletit

Asukaspaneeli lapikkaat kuva

Lapikkaat

Asukaspaneelikokeilu hankkeen ajankohtaiset

Hankkeen ajankohtaiset

Sisältöjulkaisija

 1. Lapin hyvinvointialue hyödyntää ikäihmisten asukaspaneelia asioiden valmistelussa
  Aluehallitus antoi ikäihmisten asukaspaneelille tehtäväksi arvioida hyvinvointialueen digitaalisten...

  Lapin hyvinvointialue hyödyntää ikäihmisten asukaspaneelia asioiden valmistelussa

  7.2.2024

  Lue lisää

  Lapin hyvinvointialue hyödyntää ikäihmisten asukaspaneelia asioiden valmistelussa

  7.2.2024

  Aluehallitus antoi ikäihmisten asukaspaneelille tehtäväksi arvioida hyvinvointialueen digitaalisten palvelujen toimintamallia. Ikääntyvien asukkaiden näkökulma on tärkeä huomioida digitaalisten palveluiden kehittämisessä. Asukaspaneeli kokoontuu keskustelemaan aiheesta ja tuottaa puntaroidun kansalaismielipiteen päätöksenteon tueksi.

  Syksyllä 2023 Lapin hyvinvointialueen 65-vuotta täyttäneistä asukkaista satunnaisotannalla valittu asukaspaneeli sai tehtäväkseen laatia suosituksen ikääntyneen hyvästä ja turvallisesta arjesta. Aluehallitus merkitsi paneelin suosituksen tiedoksi ja päätti, että se huomioidaan mahdollisuuksien mukaan hyvinvointialueen toiminnassa ja valmistelussa.

  Lapin hyvinvointialue hyödyntää ikäihmisten asukaspaneelia asioiden valmistelussa
  7.2.2024
  Aluehallitus antoi ikäihmisten asukaspaneelille tehtäväksi arvioida hyvinvointialueen digitaalisten...

  Lapin hyvinvointialue hyödyntää ikäihmisten asukaspaneelia asioiden valmistelussa


  Aluehallitus antoi ikäihmisten asukaspaneelille tehtäväksi arvioida hyvinvointialueen digitaalisten palvelujen toimintamallia. Ikääntyvien asukkaiden näkökulma on tärkeä huomioida digitaalisten palveluiden kehittämisessä. Asukaspaneeli kokoontuu keskustelemaan aiheesta ja tuottaa puntaroidun kansalaismielipiteen päätöksenteon tueksi. Syksyllä 2023 Lapin hyvinvointialueen 65-vuotta täyttäneistä asukkaista satunnaisotannalla valittu asukaspaneeli sai tehtäväkseen laatia suosituksen ikääntyneen...

 2. Yli 64-vuotiaista lappilaisista koostettu asukaspaneeli luovutti suosituksensa ikääntyneen hyvästä ja turvallisesta arjesta kotona
  Lapin hyvinvointialueella kokeiltiin uutta asukkaiden osallistamisen tapaa – asukaspaneelia. Ensimmäinen...

  Yli 64-vuotiaista lappilaisista koostettu asukaspaneeli luovutti suosituksensa ikääntyneen hyvästä ja turvallisesta arjesta kotona

  24.1.2024

  Lue lisää

  Asukaspaneelin laatima suositus luovutettiin Lapin hyvinvointialueelle 23.1.2024. Suosituksen vastaanotti hyvinvointialuejohtaja Jari Jokela.

  Yli 64-vuotiaista lappilaisista koostettu asukaspaneeli luovutti suosituksensa ikääntyneen hyvästä ja turvallisesta arjesta kotona

  24.1.2024

  Lapin hyvinvointialueella kokeiltiin uutta asukkaiden osallistamisen tapaa – asukaspaneelia. Ensimmäinen asukaspaneeli keskusteli hyvään ja turvalliseen ikääntymiseen liittyvistä teemoista ja laati hyvinvointialueelle suosituksen hyvästä ja turvallisesta arjesta kotona.

  Lapin hyvinvointialueen ensimmäiseen asukaspaneeliin osallistui 45 lappilaista 20 kunnasta. Kutsu asukaspaneeliin lähetettiin 3000 satunnaisesti valitulle yli 64-vuotiaalle lappilaiselle. Kutsun perusteella ilmoittautuneista valittiin asukaspaneelin osallistujat huomioiden iän, asuinpaikan ja sukupuolen.

  Asukaspaneeli sai Lapin hyvinvointialueelta syksyllä 2023 tehtäväkseen laatia suosituksen ikääntyneiden hyvästä ja turvallisesta arjesta kotona. Asukaspaneeli kokoontui syksyn 2023 aikana kolme kertaa Torniossa, Rovaniemellä, Kemijärvellä ja Ivalossa. Osallistujat tapasivat heitä lähimpänä olevalla paikkakunnalla sekä saivat keskustella etäyhteyden avulla muiden paikkakuntien osallistujien kanssa.

  – Saimme kokoon keskustelevan ja aktiivisen porukan. Vanhemman väen viisaus ja elämänkokemus oli selvästi valjastettuna hyvään tarkoitukseen. Satunnaisotannalla oli mahdollisuus tavoittaa mukaan myös heitä, jotka eivät yleensä osallistu vaikuttamiseen, iloitsee projektiasiantuntija Pia Yliräisänen-Seppänen.

  3000 vuotta elämänkokemusta

  Lapin hyvinvointialueen historian ensimmäinen asukaspaneelin laatima suositus ikääntyneen hyvästä ja turvallisesta arjesta kotona on julkaistu. Suositus luovutettiin hyvinvointialuejohtaja Jari Jokelalle 23.1.2024.

  – Laskeskelin tuossa, että jos tässä 45 ihmistä on ollut mukana ja kaikkien ikä on yli 64, ehkä siellä seitsemänkymmenen paikkeilla, niin tässä on yli 3000 vuotta elämänkokemusta, joka näihin kansiin on kasattu. On todella hienoa, että tällainen joukko on aikaansa tähän käyttänyt, Jokela sanoi osallistujia kiittäessään.

  Suositus on asukaspaneelin yhteisen työn tulos ja se edustaa koko asukaspaneelin yhteistä näkemystä. Lapin hyvinvointialueen työntekijät ovat koonneet yhteenvedon, mutta eivät ole tuottaneet siihen sisältöä tai päättäneet sen sisällöstä. Suositus tullaan toimittamaan alueen päättäjien, kuntien ja muiden sidosryhmien tiedoksi. 

  Asukaspaneeli on toteutettu yhteistyössä Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran kanssa. 

  Tutustu suositukseen.

  Video julkistamistilaisuudesta on katsottavissa YouTubessa 5.2.2024 saakka.

  Asukaspaneelikokeilusta:
  projektiasiantuntija Pia Yliräisänen-Seppänen
  040 147 3371
  pia.yliraisanen-seppanen@lapha.fi

  Yli 64-vuotiaista lappilaisista koostettu asukaspaneeli luovutti suosituksensa ikääntyneen hyvästä ja turvallisesta arjesta kotona
  24.1.2024
  Lapin hyvinvointialueella kokeiltiin uutta asukkaiden osallistamisen tapaa – asukaspaneelia. Ensimmäinen...

  Yli 64-vuotiaista lappilaisista koostettu asukaspaneeli luovutti suosituksensa ikääntyneen hyvästä ja turvallisesta arjesta kotona


  Lapin hyvinvointialueella kokeiltiin uutta asukkaiden osallistamisen tapaa – asukaspaneelia. Ensimmäinen asukaspaneeli keskusteli hyvään ja turvalliseen ikääntymiseen liittyvistä teemoista ja laati hyvinvointialueelle suosituksen hyvästä ja turvallisesta arjesta kotona.

Sisältöjulkaisija

Asukaspaneeli video

Katso video asukaspaneelin tunnelmista syksyllä 2023

Tietoa asukaspaneelikokeilusta

Tietoa asukaspaneelikokeilusta

Sisältöjulkaisija

Puntaroivat kansalaispaneelit ovat uusi kansalaisosallistumisen muoto.

Siinä

 1. Keskustelulle valitaan aihe, määritellään tavoite ja rooli päätöksenteossa
 2. Kansalaisista valitaan satunnaisotannalla edustava joukko
 3. Kansalaiset kuulevat riippumattomia asiantuntijoita ja eri kantojen edustajia sekä esittävät kysymyksiä
 4. Kansalaiset keskustelevat ja puntaroivat asiakysymykseen liittyviä tosiseikkoja ja väitteitä
 5. Keskustelut tuottavat yhteisen lausuman, joka voi sisältää esimerkiksi tosiasioita, perusteltuja ehdotuksia ja kannanottoja
 6. Lausuma saatetaan tiedoksi päättäjille ja julkistetaan suurelle yleisölle

Asukaspaneelin tehtävä on vaikuttaa hyvinvointialueen päätöksentekoon. Sen avulla luottamushenkilöt saavat tärkeää tietoa lappilaisten näkökannoista eri aiheisiin.

Syksyn 2023 asukaspaneeli

Ensimmäisessä paneelissa keskustellaan hyvästä ja turvallisesta ikääntymisestä kotona. Asukaspaneeli laatii suosituksen Lapin hyvinvointialueelle.

​​​​​​Asukaspaneelin tekemät suositukset viedään hyvinvointi- ja yhdyspintalautakuntaan, osallisuus- ja asiakkuuslautakuntaan sekä tarvittaviin muihin päätöksenteko elimiin.

Digi- ja väestövirastolta tilataan 3000 yli 65-vuotiaan lappilaisen yhteystiedot. Heille kaikille lähetetään osallistumiskutsu ja ohjeet ilmoittautumiseen. Ilmoittautuneista valitaan 50 osallistujaa. Valinnan kautta pyritään saamaan mahdollisimman erilaisia osallistujia. Valinnassa huomiodaan ikä, asumispaikka ja sukupuoli. Valituille henkilöille soitetaan, mutta kaikki ilmoittautuneet kontaktoidaan.

Syksyllä asukaspaneeli kokoontuu neljä kertaa. Ensimmäisellä kerralla kokoonnutaan alueellisiin pienryhmiin eri puolille Lappia. Paikkakuntana on osallistujaa lähinä oleva paikkakunta. Tapaamiset ovat samanlaisia. Siellä tutustutaan toisiimme, asukaspaneelin toteutukseen ja saadaan aiheeseen liittyvä materiaalipaketti.

 • Paikkakunnat ja aikataulu​​​​​​​: Tornio 30.10, Rovaniemi 31.10 Kemijärvi 1.11 ja Ivalo 2.11

Toinen tapaaminen pidetään noin viikon päästä ensimmäisestä tapaamisesta. Pienryhmät kokoontuvat samaan paikkaan. Ryhmät ovat toisiinsa yhteydessä etäyhteydellä. Tapaamisessa kuullaan eri aiheiden asiantuntijoita ja keskustellaan aiheesta. Tavoitteena on perehtyä aiheeseen ja keskustella asiasta. Lopuksi tehdään yhteinen yhteenveto keskusteluista.

 • Paikkakunnat ja aikataulu​​​​​​​: Tornio, Rovaniemi, Kemijärvi ja Ivalo 7.11

Kolmas tapaaminen on noin viikon päästä edellisestä tapaamisesta. Se toteutetaan samoin kuin aikaisempi tapaaminen eli pienryhmät tapaavat toisensa etäyhteydellä. Tapaamisessa käydään läpi tehty yhteenveto, keskustellaan siitä ja kommentoidaan sitä. Lopputuloksena on eri näkökulmista harkittu suositus päätöksen teon tueksi.

 • Paikkakunnat ja aikataulu​​​​​​​: Tornio, Rovaniemi, Kemijärvi ja Ivalo 16.11

Neljäs tapaaminen järjestetään alueellisina pienryhminä, kun suositukset on käsitelty lautakunnissa. Tapaamiseen tuodaan päättäjiltä viesti ja käydään läpi, kuinka suositukset näkyvät päätöksen teossa.

 • Paikkakunnat ja aikataulu​​​​​​​: Tornio 8.1, Rovaniemi 9.1, Kemijärvi 10.1 ja Ivalo 11.1

Digi- ja väestövirastolta (DVV) on tilattu 3000 hengen satunnaisotanta Lapissa asuvista yli 65-vuotiaista henkilöistä. Peruste luovuttaa tiedot liittyy hyvinvointialueen viranomaistehtävien hoitamiseen ja niitä saa käyttää vain osallistujien kutsumiseksi asukaspaneeliin.

Poiminta sisältää asukkaan nimen, osoitteen, kotikunnan, äidinkielen, sukupuolen ja syntymävuoden. Poiminnassa ei ole mukana henkilöitä, joilla on turvakielto tai suoramarkkinointikielto. Tietoja ei yhdistetä muihin rekistereihin eikä luovuteta muille.

Kaikille poiminnassa mukana oleville lähetetään kutsu ja osallistumisohjeet. Kutsun saaneet voivat ilmoittaa halukkuutensa osallistua asukaspaneeliin. Tämä tehdään oman valinnan mukaan puhelimitse tai sähköisellä lomakkeella.

Ilmoittautumisen yhteydessä pyydetään lisätietoja, jotka lisätään poimintatietoihin. Tiedot ovat:

 • puhelinnumero
 • mahdollinen sähköposti
 • asuuko taajamassa vai haja-asutusalueella
 • asiointikieli
 • tieto, saako olla yhteydessä myöhemmin pidettävästä asukaspaneelista

Jos satunnaisotannassa mukana oleva henkilö, ei ilmoita halukkuuttaan osallistua määräaikaan mennessä, hänen tietonsa poistetaan listalta.

Jos jo ilmoittautunut henkilö haluaa, että hänen tietonsa poistetaan listalta, hän voi olla yhteydessä projektiasiantuntija Pia Yliräisänen-Seppäseen sähköpostitse tai soittamalla.

 

Avaa Kehittämis- ja  strategiapalvelujen henkilörekisteri

Sisälletyt portletit

Asukaspaneelikokeilun yleistiedot

Yleistiedot hankkeesta

 • Hallinnoija ja toteuttaja: Lapin hyvinvointialue
 • Rahoittaja: Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra
 • Toteutusaika: 30.4.2023 – 14.1.2025
 • Kokonaiskustannukset: 210 450 €
 • Omarahoitus: 50% toteutetaan omalla työpanoksella

Asukaspaneeli vanha rouva kuva

Vanha rouva nauraa
​​​​​​​

h2-lisätietoja hankkeesta-otsikko

Lisätietoja hankkeesta

Sisältöjulkaisija

Heljä Rahikkala

erityisasiantuntija, osallisuus ja vaikuttaminen

Kehittämis- ja strategiapalvelut

Yhteystiedot

Heljä Rahikkala

erityisasiantuntija, osallisuus ja vaikuttaminen

Kehittämis- ja strategiapalvelut

Yhteystiedot


Matkapuhelinnumero

040 670 4054

Sähköposti

helja.rahikkala@lapha.fi

Heljä Rahikkala

erityisasiantuntija, osallisuus ja vaikuttaminen

Kehittämis- ja strategiapalvelut

Yhteystiedot


Matkapuhelinnumero

040 670 4054

Sähköposti

helja.rahikkala@lapha.fi

Pia Yliräisänen-Seppänen

projektiasiantuntija, asukaspaneelikokeilu

Kehittämis- ja strategiapalvelut

Yhteystiedot

Pia Yliräisänen-Seppänen

projektiasiantuntija, asukaspaneelikokeilu

Kehittämis- ja strategiapalvelut

Yhteystiedot


Matkapuhelinnumero

040 147 3371

Sähköposti

pia.yliraisanen-seppanen@lapha.fi

Pia Yliräisänen-Seppänen

projektiasiantuntija, asukaspaneelikokeilu

Kehittämis- ja strategiapalvelut

Yhteystiedot


Matkapuhelinnumero

040 147 3371

Sähköposti

pia.yliraisanen-seppanen@lapha.fi