Navigation Menu

Navigation Menu

Asiakkaan ja potilaan oikeuksien lomakkeet

Muistutus ja vaaratilanne lomakkeet

Asiakkaan ja potilaan oikeuksien lomakkeet

Muistutukset ja korvaukset

Potilaana sinulla on mahdollisuus tehdä muistutus, mikäli olet tyytymätön saamaasi hoitoon tai kohteluun, eikä asia keskustelun avulla selviä.

Potilas on oikeutettu tekemään potilaan ja omaisen haitta- ja vaaratilanneilmoitus, jos huomaat, että potilaan hoidossa on ollut potilaan turvallisuutta vaarantava tapahtuma, joka aiheutti tai olisi voinut aiheuttaa potilaalle haittaa.

Voit täyttää ja lähettää lomakkeet sähköisesti tai postitse.

Sähköistä pyyntöä varten tulee ensin rekisteröityä Suomi.fi-viestit -palvelun käyttäjäksi verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai sähköisellä henkilökortilla osoitteessa: https://suomi.fi/viestit/viestiketjut/.

Rekisteröitymisen jälkeen täytetään sähköinen lomake. Lomakkeen täyttämisen jälkeen suoritetaan vahvasti tunnistautuminen Suomi.fi-viestit -palveluun. Lähetetty lomake löytyy palvelun lähetetyt viestit osiosta

Sähköiset lomakkeet

Sosiaalihuollon asiakkaan muistutus

Potilaan hoitoon ja kohteluun liittyvä muistutus

Korvaushakemus kadonneesta tai rikkoutuneesta omaisuudesta

Tulostettavat lomakkeet

Sosiaalihuollon asiakkaan muistutus (pdf)

Potilaan hoitoon ja kohteluun liittyvä muistutus (pdf)

Korvaushakemus kadonneesta tai rikkoutuneesta omaisuudesta (pdf)

Lisätietoja asiakkaan ja potilaan oikeuksista

Asiakkaan ja potilaan turvallisuus lomakkeet

Asiakkaan ja potilaan turvallisuus

Palvelujen turvallisuuden kehittämiseksi on tärkeää saada tietoa vaara- ja haittatilanteista. Ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti tapahtumayksikössä esihenkilön johdolla. Tapahtuneeseen johtaneet syyt selvitetään, jotta voidaan välttää vastaavia tapahtumia jatkossa.  

Vaaratilanneilmoitus

Tietoturva ja tietosuoja vaaratapahtuman ilmoitus

Potilas- ja sosiaalivastaava lomakkeet

Potilas- ja sosiaalivastaava

Jos potilaana tai sosiaalihuollon asiakkaana et ole tyytyväinen saamaansa palveluun, hoitoon tai kohteluun, voit 

  • tehdä muistutuksen toimintayksikön vastuuhenkilölle
  • tehdä kantelun valvovalle viranomaiselle.
  • hakea potilasvahingosta korvausta Potilasvakuutuskeskuksesta.
  • sosiaalihuollossa asiakaana hakea muutosta saamaasi päätökseen.

 

Sosiaalihuollon asiakkaan muistutus

Potilaan hoitoon ja kohteluun liittyvä muistutus

Kantelu aluehallintovirastolle ja Valviralle

Kantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle

Potilasvakuutuskeskus ja potilasvahinkoilmoitus

Potilas- ja sosiaalivastaava painike

Puolesta asiointi lomakkeet

Puolesta asiointi

Puolesta asiointi tarkoittaa asiointia toisen henkilön puolesta. Puolesta asiointiin oikeuttaa huoltajuus, valtakirja tai edunvalvontapäätös.

Valtakirja potilasasiakirjojen luovuttamiseen (pdf)

Potilasasiakirjojen luovuttamiseen annetun valtakirjan peruuttaminen (pdf)

Puolesta asiointi painike

Tiedonsaantioikeus lomakkeet

Tiedonsaantioikeus

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakirjat ja niissä olevat tiedot ovat salassa pidettäviä. Asiakkaalla, potilaalla ja asianosaisella on perustellusti oikeus tietää, mitä tietoja kerätään ja mihin tietoja käytetään Lapin hyvinvointialueen palveluissa.

Voit täyttää ja lähettää lomakkeet sähköisesti tai postitse.

Sähköistä pyyntöä varten tulee ensin rekisteröityä Suomi.fi-viestit -palvelun käyttäjäksi verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai sähköisellä henkilökortilla osoitteessa: https://suomi.fi/viestit/viestiketjut/.

Rekisteröitymisen jälkeen täytetään sähköinen lomake. Lomakkeen täyttämisen jälkeen suoritetaan vahvasti tunnistautuminen Suomi.fi-viestit -palveluun. Lähetetty lomake löytyy palvelun lähetetyt viestit osiosta.

Sähköiset lomakkeet

Asiakas- tai potilastietojen tilaus

Henkilörekisteritietojen tarkastuspyyntö

Lokitietopyyntö asiakas- tai potilastietojen käsittelystä

Rekisteritietojen oikaisu- tai täydennyspyyntö

Valtakirja potilasasiakirjojen luovuttamiseen

Potilasasiakirjojen luovuttamiseen annetun valtakirjan peruuttaminen

Pyyntö vainajan tietojen luovuttamiseksi

Tulostettavat lomakkeet

Asiakas- tai potilastietojen tilaus (pdf)

Henkilörekisteritietojen tarkastuspyyntö (pdf)

Lokitietopyyntö (pdf)

Rekisteritietojen oikaisu- tai taydennyspyyntö (pdf)

Valtakirja potilasasiakirjojen luovuttamiseen (pdf)

Potilasasiakirjojen luovuttamiseen annetun valtakirjan peruuttaminen (pdf)

Pyyntö vainajan tietojen luovuttamiseksi (pdf)

Tiedonsaantioikeus painike

Valinnanvapaus lomakkeet

Valinnanvapaus

Perusterveydenhuollon asiointipaikan voi valita haluamastaan kunnasta Suomessa. Valinta tehdään aina vuodeksi kerrallaan eikä sitä voi muuttaa kesken vuotta. Valinnasta tulee tehdä kirjallinen ilmoitus sekä nykyiselle terveysasemalle että uudelle valitulle terveysasemalle.

Ilmoitus terveysaseman valinnasta

Valinnanvapaus painike