Navigation Menu

Navigation Menu

Asiakkaan ja potilaan turvallisuus

Breadcrumb

Asiakkaan turvallisuus

Asiakkaan ja potilaan turvallisuus

Potilas- ja asiakasturvallisuus on järjestettävien palvelujen laadun perusta. Palvelujen turvallisuuden kehittämiseksi on tärkeää saada tietoa vaara- ja haittatilanteista. Ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti tapahtumayksikössä esihenkilön johdolla. Tapahtuneeseen johtaneet syyt selvitetään, jotta voidaan välttää vastaavia tapahtumia jatkossa.  

Ilmoita vaaratapahtumasta

Voit tehdä vaaratilanneilmoituksen, jos huomaat palveluissamme tapahtuman, joka aiheutti tai olisi voinut aiheuttaa haittaa asiakkaalle tai potilaalle. Vaaratilanneilmoitus on tarkoitettu potilaiden, asiakkaiden, omaisten ja läheisten käyttöön.
 
Ilmoituksessa voi kertoa tapahtumasta ja tehdä kehittämisehdotuksia. Lomake täytetään verkossa ja lähetetään sähköisesti Lapin hyvinvointialueen käsiteltäväksi. Palvelu ei vaadi tunnistautumista. Kun teet ilmoituksen, lisää yhteystietosi mukaan, jotta voimme laittaa käsittelyn jälkeisen palautteen sinulle sähköpostilla. 

Täytä lomake: Vaaratilanneilmoitus

Tietoturva- tai tietosuojailmoitus

Tietoturva- tai tietosuojailmoituslomake on potilaiden, asiakkaiden ja läheisten käyttöön tarkoitettu sähköinen lomake, joka mahdollistaa tietoturvaan tai tietosuojaan liittyvien vaaratapahtumien ilmoittamisen. Ilmoitukset käsittelevät Lapin hyvinvointialueen tietosuoja tai tietoturvavastaavat.

Täytä lomake: Tietoturva ja tietosuoja vaaratapahtuman ilmoitus