Navigation Menu

Navigation Menu

Yläraajavaltimoiden varjoainetutkimus

Yläraajavaltimoiden varjoainetutkimus

Yläraajavaltimoiden varjoainetutkimus

Teille on varattu aika yläraajavaltimoiden varjoainetutkimukseen eli yläraaja-angiografiaan. Tällä tutkimuksella selvitetään yläraajan valtimoverenkiertohäiriöiden syitä. Tutkimuksen aikana tapahtuvaa varjoaineruiskutusta varten Teille laitetaan paikallispuudutuksessa katetri yleensä kyynärtaipeesta valtimoon. Tutkimuksessa käytetään röntgensäteilyä. Tutkimuksen yhteydessä voidaan tehdä mahdolliseen ahtautuneeseen suoneen myös pallolaajennushoito.

Tutkimukseen valmistautuminen

Olkaa hyvä ja ottakaa yhteyttä tutkimusajan antaneeseen yksikköön mahdollisimman pian, mikäli käytätte diabeteksen hoitoon metformin-lääkitystä tai Teillä on veren hyytymiseen vaikuttavia lääkkeitä käytössä eikä näiden lääkkeiden tauottamisesta ole jo sovittu. Ottakaa yhteyttä myös, jos Teillä on puudutusaine-, varjoaine- tai jodiyliherkkyys tai olette raskaana. Tutkimusta varten Teiltä otetaan verikoe vuototaipumuksen (P-TT-INR) ja munuaisten toiminnan (P-Krea) määrittämiseksi, joko LKS:ssa tai omassa terveyskeskuksessanne. Tästä saatte tiedon ajanvarauskirjeen mukana. Teidän tulee olla ravinnotta tutkimuspäivän aamusta lähtien. Tarvittavat lääkkeet, lukuun ottamatta tablettimuotoisia diabeteslääkkeitä, voitte ottaa pienen vesimäärän kanssa.

Tutkimuksen suorittaminen

Röntgenhoitajat valmistelevat Teidät tutkimukseen, avustavat röntgenlääkäriä ja seuraavat vointianne koko toimenpiteen ajan. Valmistelu mukaan lukien tutkimus kestää 1-3 tuntia. Röntgenlääkäri puuduttaa kyynärtaipeenne ihon ja vie katetrin kyynärvaltimoon. Katetrin kautta ruiskutetaan jodipitoista varjoainetta, joka voi aiheuttaa Teille lämmön tunnetta vartalolle. Tutkimuksen yhteydessä voidaan tehdä ahtautuneeseen suoneen myös pallolaajennushoito. Tutkimuksen jälkeen pistokohta suljetaan painamalla punktiokohtaa vähintään 10 minuuttia. Käsi tuetaan lastalla liikkumattomaksi ja pistokohtaan laitetaan paineside.

Tutkimuksen jälkeen huomioitavaa

Tutkimuksesta aiheutuvat haittavaikutukset ovat harvinaisia, ja ne yleensä liittyvät pistokohdan vuoto-ongelmiin. Erittäin harvinaisia haittavaikutuksia ovat varjoaine- tai lääkeaineyliherkkyys sekä suonen vaurioituminen tai tukkeutuminen. Tutkimuksen jälkeen olette vuodelevossa 1-24 tuntia. Vuodelevon pituus määritellään yksilöllisesti. Jos tutkimuksen yhteydessä tehdään pallolaajennus, on jälkiseuranta pidempi. Seuranta tapahtuu vuodeosastolla.

Hoito kotona

Kotona Teidän on hyvä välttää raskaiden taakkojen nostelua ja rajua liikuntaa sekä saunomista 2-5 vuorokauden ajan. Ottakaa yhteyttä omaan terveyskeskukseenne, jos Teille tulee myöhemmin tutkimukseen liittyviä ongelmia esim. pistokohdan verenvuotoa, kipua, turvotusta tai allergista ihottumaa. Esivalmisteluihin tai vuodeosastolla oloon liittyvissä asioissa, ottakaa yhteyttä toimenpideajan antaneeseen yksikköön, joka on poliklinikka tai vuodeosasto.