Navigation Menu

Navigation Menu

Neurologia

Navigation Menu

Neurologia

Neurologia

Neurologian erikoissairaanhoidossa tutkimme ja hoidamme potilaita, joilla on aivojen, selkäytimen, ääreishermoston tai lihasten alueen sairaus tai oireita. Neurologisten sairauksien ja tilojen oireita ovat muun muassa päänsärky, muistihäiriö, lihasheikkous, kohtaukselliset oireet ja liikehäiriöt. Yleisiä neurologisia sairauksia ovat aivoverenkiertohäiriöt, epilepsia, liikehäiriöt esim. Parkinsonin tauti, dystonia, MS-tauti, muistisairaudet ja migreeni.

Neurologian poliklinikka

Neurologian poliklinikalla hoidamme kiireelliset ja kiireettömät lähetteellä tulevat potilaat ja järjestämme hoidon seurannan sairauskohtaisen hoitoon pääsyn mukaisesti. Toiminnassa pyrimme nopeaan diagnostiikkaan ja hoidon aloittamiseen sekä tehokkaaseen potilasohjaukseen ja yhteistyöhön perusterveydenhuollon kanssa.

Neurologian vuodeosasto

Neurologian vuodeosastolla hoidamme neurologista osastohoitoa vaativat potilaat. Osastolla toimii myös aivoverenkiertohäiriöyksikkö (AVH-yksikkö). Suurin osa potilaista on äkillisesti sairastuneita, päivystyspoliklinikan kautta tulleita ja muista sairaaloista jatkohoitoon siirtyneitä.

Poorgâ návt

Erikoissairaanhoitoon tarvitset lähetteen. Terveyskeskuksessa, työterveyshuollossa tai yksityisellä terveysasemalla sinut tutkinut lääkäri toimittaa lähetteen keskussairaalaan. Lähetämme keskussairaalasta sinulle kutsun tutkimukseen, vastaanotolle tai toimenpiteeseen.

Länsi-Pohjan keskussairaalan neurologian poliklinikka

Saat soittamalla yhteyden neurologian poliklinikalle. Tutkimuksiin liittyvissä asioissa ota yhteys osastonsihteeriin. Lääkitykseen tai hoitoon liittyvissä asioissa ota yhteys hoitajien kansliaan.

Tarvitset poliklinikalle lähetteen.

Poliklinikalla toimivat seuraavat lääkäreiden ja hoitajien vastaanotot:

 • muistihäiriöpoliklinikka
 • aivoverenkiertohäiriöpotilaiden kontrollivastaanotto
 • epilepsia-, parkinsonin tauti- ja MS-potilaiden sekä muiden pitkäaikaispotilaiden vastaanotot

Osastonsihteeri
 • Vuossaargâ 08:00 - 09:30, 12:30 - 13:30
Hoitajien kanslia
 • Vuossaargâ - Vástuppeeivi 09:15 - 12:00

03.07.2023 - 21.07.2023

Lapin keskussairaalan neurologian poliklinikka

Saat yhteyden neurologian poliklinikalle puhelimitse arkipäivisin.

Neurologian poliklinikalla hoidamme kiireelliset ja kiireettömät lähetteellä tulevat potilaat ja järjestämme hoidon seurannan.

Osastonsihteerien soittoajat
 • Vuossaargâ - Tuorâstuv 09:00 - 14:00
 • Vástuppeeivi 09:00 - 13:00
Hoitajien soittoajat
 • Vuossaargâ - Vástuppeeivi 09:00 - 11:00

Lapin keskussairaalan neurologian osasto 3A

Saat yhteyden neurologian osasto 3A:n hoitajiin puhelimitse.

Länsi-Pohjan keskussairaalan kliininen fysiologia ja neurofysiologia

Saat puhelimitse yhteyden kliinisen fysiologian ja neurofysiologian yksikköön.

Yksikössä teemme elimistön toimintojen erilaisia mittauksia ja aivojen, hermojen ja lihasten sähköisen toiminnan tutkimuksia. Teemme myös isotooppitutkimuksia, joita käytetään esimerkiksi syöpätautien selvittämiseen.

Länsi-Pohjan keskussairaalan sisätautien ja neurologian osasto 5B

Saat yhteyden sisätautien ja neurologian osaston hoitajiin ja osastosihteeriin puhelimitse.

Osastolla hoidamme:

 • akuutit diabetekseen liittyvät ongelmat, munuaissairaudet, verisairaudet, reumasairaudet, maksasairaudet ja neurologiset sairaudet.

Potilastiedustelut klo 12 jälkeen
 • -

Lapin keskussairaalan kliinisen neurofysiologian yksikkö

Saat yhteyden kliinisen neurofysiologian yksikköön puhelimitse arkipäivisin.

Hoitajat parhaiten tavoitettavissa
 • Vuossaargâ 11:30 - 12:00, 14:45 - 15:15
 • Majebaargâ 11:30 - 12:00, 14:45 - 15:15
 • Koskoho 11:30 - 12:00, 14:45 - 15:15
 • Tuorâstuv 11:30 - 12:00, 14:45 - 15:15
 • Vástuppeeivi 11:30 - 12:00, 14:45 - 15:15

Lapin keskussairaalan neurologian poliklinikalle varatun ajan peruuttaminen tai muuttaminen

Voit perua tai muuttaa varatun aikasi Lapin keskussairaalan neurologian poliklinikalle puhelimitse arkipäivisin. Käytämme takaisinsoittopalvelua eli voit jättää soittopyynnön ja sinulle soitetaan takaisin ajanvaraukseesi liittyen.

Soittoajat
 • Vuossaargâ - Vástuppeeivi 08:00 - 12:00

Lapin keskussairaalan neurologian osasto

Neurologian vuodeosasto ja AVH-keskus sijaitsevat Lapin keskussairaalan 3. kerroksessa.

Pääsisäänkäyntikerroksen aulahisseillä pääset ylös 3. kerrokseen, josta löydät opasteet osastolle ja aivoverenkiertohäiriöiden yksikköön (AVH-yksikkö).

AVH-yksikössä hoidamme akuutisti sairastuneita aivoverenkiertohäiriöpotilaita, joille lepo on tärkeää. Tämän vuoksi vierailijoita saa olla kaksi kerrallaan ja vierailuaika on kerrallaan puoli tuntia.

Čujottâs

Ounasrinteentie 22, 96400 ROVANIEMI

Vierailuaika osastolla
 • Vuossaargâ 13:00 - 19:00
 • Majebaargâ - Pasepeeivi 16:00 - 19:00
Vierailuaika AVH-yksikössä
 • Vuossaargâ - Pasepeeivi 16:00 - 19:00

Lapin keskussairaalan neurologian poliklinikka

Neurologian poliklinikka sijaitsee Lapin keskussairaalan 3. kerroksessa.

Pääsisäänkäyntikerroksen aulahissillä pääset ylös 3. kerrokseen, josta löydät opasteet poliklinikalle.

Čujottâs

Ounasrinteentie 22, 96400 ROVANIEMI

 • Vuossaargâ - Tuorâstuv 08:00 - 16:00
 • Vástuppeeivi 08:00 - 15:00

Länsi-Pohjan keskussairaalan sisätautien ja neurologian osasto 5B

Sisätautien ja neurologian osasto sijaitsee Länsi-Pohjan keskussairaalan 5. kerroksessa.

Osasto on 15-paikkainen vuodeosasto. Toivomme, että potilaan ensimmäiseksi lähiomaiseksi merkitty henkilö toimii yhteyshenkilönä osastolle.

Čujottâs

Kauppakatu 25, 94100 KEMI

Osaston vierailuaika omaisille
 • Vuossaargâ - Pasepeeivi 14:00 - 19:00

Länsi-Pohjan keskussairaalan neurologian poliklinikka

Neurologian poliklinikka sijaitsee Länsi-Pohjan keskussairaalan 3. kerroksessa.

Poliklinikalla toimii seuraavat lääkäreiden ja hoitajien vastaanotot:

 • muistihäiriöpoliklinikka
 • aivoverenkiertohäiriö potilaiden kontrollivastaanotto
 • epilepsia, parkinson-tauti, MS-tauti potilaiden ja muiden pitkäaikaispotilaiden vastaanotot

Čujottâs

Kauppakatu 25, 94100 KEMI

Lapin keskussairaalan kliininen neurofysiologia

Kliininen neurofysiologian tutkimusyksikkö sijaitsee Lapin keskussairaalan viereisessä LKS/VILKKA-rakennuksessa.

Kulku neurofysiologian tutkimusyksikköön tapahtuu rakennuksen pääsisäänkäyntiovesta. Aulasta löydät opasteet tutkimusyksikköön.

Čujottâs

Porokatu 32, 96400 ROVANIEMI

 • Vuossaargâ - Tuorâstuv 08:00 - 15:00
 • Vástuppeeivi 08:00 - 14:00

Länsi-Pohjan keskussairaalan kliininen fysiologia ja neurofysiologia

Yksikössä teemme elimistön toimintojen erilaisia mittauksia sekä aivojen, hermojen ja lihasten sähköisen toiminnan tutkimuksia. Teemme myös isotooppitutkimuksia, joita käytetään esimerkiksi syöpätautien selvittämiseen.

Čujottâs

2. kerros laboratorion (Nordlab) tiloissa. Odotusaula sijaitsee käytävän päässä.

Kauppakatu 25, 94100 KEMI

Erikoissairaanhoidon palvelut ovat maksullisia. Muun muassa poliklinikkamaksu on 46,00 euroa, hoitopäivämaksu on 54,60 euroa ja päiväkirurgian maksu on 150,80 euroa.

Jos et pääsekään sinulle varatulle vastaanotolle, muista perua ajanvaraus. Perumatta tai käyttämättä jätetystä palvelusta perimme 56,70 euron maksun.

Länsi-Pohjan keskussairaalan neurologian poliklinikka

Saat soittamalla yhteyden neurologian poliklinikalle. Tutkimuksiin liittyvissä asioissa ota yhteys osastonsihteeriin. Lääkitykseen tai hoitoon liittyvissä asioissa ota yhteys hoitajien kansliaan.

Tarvitset poliklinikalle lähetteen.

Poliklinikalla toimivat seuraavat lääkäreiden ja hoitajien vastaanotot:

 • muistihäiriöpoliklinikka
 • aivoverenkiertohäiriöpotilaiden kontrollivastaanotto
 • epilepsia-, parkinsonin tauti- ja MS-potilaiden sekä muiden pitkäaikaispotilaiden vastaanotot

Osastonsihteeri
 • Vuossaargâ 08:00 - 09:30, 12:30 - 13:30
Hoitajien kanslia
 • Vuossaargâ - Vástuppeeivi 09:15 - 12:00

03.07.2023 - 21.07.2023

Lapin keskussairaalan neurologian poliklinikka

Saat yhteyden neurologian poliklinikalle puhelimitse arkipäivisin.

Neurologian poliklinikalla hoidamme kiireelliset ja kiireettömät lähetteellä tulevat potilaat ja järjestämme hoidon seurannan.

Osastonsihteerien soittoajat
 • Vuossaargâ - Tuorâstuv 09:00 - 14:00
 • Vástuppeeivi 09:00 - 13:00
Hoitajien soittoajat
 • Vuossaargâ - Vástuppeeivi 09:00 - 11:00

Lapin keskussairaalan neurologian osasto 3A

Saat yhteyden neurologian osasto 3A:n hoitajiin puhelimitse.

Länsi-Pohjan keskussairaalan kliininen fysiologia ja neurofysiologia

Saat puhelimitse yhteyden kliinisen fysiologian ja neurofysiologian yksikköön.

Yksikössä teemme elimistön toimintojen erilaisia mittauksia ja aivojen, hermojen ja lihasten sähköisen toiminnan tutkimuksia. Teemme myös isotooppitutkimuksia, joita käytetään esimerkiksi syöpätautien selvittämiseen.

Länsi-Pohjan keskussairaalan sisätautien ja neurologian osasto 5B

Saat yhteyden sisätautien ja neurologian osaston hoitajiin ja osastosihteeriin puhelimitse.

Osastolla hoidamme:

 • akuutit diabetekseen liittyvät ongelmat, munuaissairaudet, verisairaudet, reumasairaudet, maksasairaudet ja neurologiset sairaudet.

Potilastiedustelut klo 12 jälkeen
 • -

Lapin keskussairaalan kliinisen neurofysiologian yksikkö

Saat yhteyden kliinisen neurofysiologian yksikköön puhelimitse arkipäivisin.

Hoitajat parhaiten tavoitettavissa
 • Vuossaargâ 11:30 - 12:00, 14:45 - 15:15
 • Majebaargâ 11:30 - 12:00, 14:45 - 15:15
 • Koskoho 11:30 - 12:00, 14:45 - 15:15
 • Tuorâstuv 11:30 - 12:00, 14:45 - 15:15
 • Vástuppeeivi 11:30 - 12:00, 14:45 - 15:15

Lapin keskussairaalan neurologian poliklinikalle varatun ajan peruuttaminen tai muuttaminen

Voit perua tai muuttaa varatun aikasi Lapin keskussairaalan neurologian poliklinikalle puhelimitse arkipäivisin. Käytämme takaisinsoittopalvelua eli voit jättää soittopyynnön ja sinulle soitetaan takaisin ajanvaraukseesi liittyen.

Soittoajat
 • Vuossaargâ - Vástuppeeivi 08:00 - 12:00
Neurologia

H4 lisätietoa