Navigation Menu

Puolesta asiointi

Puolesta asiointi

Puolesta asiointi sosiaali- ja terveydenhuollossa

Puolesta asiointi tarkoittaa asiointia toisen henkilön puolesta. Puolesta asiointiin oikeuttaa huoltajuus, valtakirja tai edunvalvontapäätös.

Toisen henkilön puolesta voivat asioida

  • täysi-ikäiset lapset tai muut lähiomaiset, jotka ovat valtuutettuja asioimaan valtakirjalla esimerkiksi ikääntyneen vanhemman puolesta.
  • edunvalvojat.
  • alaikäisen lapsen huoltajat, jotka hoitavat asioita lapsen puolesta, jos kypsäksi arvioitu alaikäinen ei ole puolesta asiointia kieltänyt.

Huoltajilla on ensisijainen vastuu alle 18-vuotiaan lapsen hyvinvoinnista. Alaikäinen voi kuitenkin halutessaan kieltää terveydentilaansa ja hoitoonsa liittyvien tietojensa antamisen huoltajalleen, jos hän ikäänsä ja kehitystasoonsa nähden kykenee päättämään hoidostaan.

Ohjeet puolesta asiointiin

Tältä sivun alareunasta löydät mallipohjat valtakirjapohjista, joita voit hyödyntää meillä asioidessasi. Valtakirjan voi laatia myös vapaamuotoisesti kirjallisena, kunhan se sisältää vaadittavat tiedot. Tarvittaessa voit pyytää valtakirjapohjaa myös asiointipisteistämme tai kirjaamosta.

Suosittelemme kirjaamaan puolesta asioinnin Suomi.fi-palvelussa, jolloin valtuutta voi hyödyntää Lapin hyvinvointialueen ajanvarauspalveluissa sekä rajatusti osassa asiointipalveluitamme sekä apteekkiasioinnissa ja terveydenhuollon Omakannassa. Suomi.fi-valtuuksia ei voida tarkistaa muissa palveluissa, joten tarvitsemme myös niihin erillisen valtuutuksen meille toimitettuna valtakirjana.

Suomi.fi: Valtuudet

Jos haluat antaa toiselle henkilölle valtakirjan puolesta asiointiin, toimi näin

  1. Tulosta, täytä ja allekirjoita alla oleva “Valtakirja potilasasiakirjojen luovuttamiseen” –lomake.
  2. Palauta lomake palvelusi yhteyshenkilölle asiakastapaamisen tai käynnin yhteydessä tai postita se lomakkeesta löytyvään palautusosoitteeseen.
  3. Mikäli asiakirjan palauttaa joku muu kuin valtuuttaja itse, olemme valtakirjan antajaan tarvittaessa yhteydessä, jotta valtakirjan oikeellisuus voidaan varmistaa.

Valtakirja tallennetaan asiakas- tai potilastietojärjestelmäämme. Kun haluat päättää valtakirjan voimassaolon, tulosta alla oleva ”Potilasasiakirjojen luovuttamiseen annetun valtakirjan peruuttaminen”-lomake ja täytä se. Peruutuslomakkeen voi palauttaa postitse tai henkilökohtaisesti toimipisteeseemme. Myös peruutuslomake tallennetaan asiakas- tai potilastietojärjestelmään.

Rekisterinpitäjänä ja tietojen luovuttajana olemme vastuussa siitä, että tiedon luovuttaminen tai kertominen tapahtuvat lainmukaisesti, tietosuojan ja salassapidon vaatimukset huomioiden. Meillä on velvollisuus varmistaa tietoja pyytävän valtuutetun henkilöllisyys. Lisäksi viranomaisen on hallintolain (434/2003) 12 §:n nojalla viime kädessä velvollisuus arvioida valtuutuksen luotettavuus esimerkiksi tiedustelemalla tätä valtuuttajalta.

Valtakirja potilasasiakirjojen luovuttamiseen (pdf)

Potilasasiakirjojen luovuttamiseen annetun valtakirjan peruuttaminen (pdf)

h4 tietoa ja tukea muualla verkossa

Tietoa ja tukea muualla verkossa