Navigation Menu

Tiedonsaantioikeus

Tiedonsaantioikeudet

Tiedonsaantioikeudet

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakirjat ja niissä olevat tiedot ovat salassa pidettäviä. Asiakkaalla, potilaalla ja asianosaisella on perustellusti oikeus tietää, mitä tietoja kerätään ja mihin tietoja käytetään Lapin hyvinvointialueen palveluissa. Terveydenhuollon potilastietoja voi tarkastella OmaKannassa. Sosiaalihuollon asiakaskirjaukset eivät ole vielä käytössä OmaKannassa.

Asiakas- ja potilastietoja ei anneta sivullisille ilman asiakkaan tai potilaan tai hänen laillisen edustajansa kirjallista suostumusta. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa ilman suostumusta viranomaisille, joilla on lainsäädäntöön perustuva oikeus tietojen saantiin.

Vanhoja tietoja voi pyytää Lapin hyvinvointialueen arkistoista siihen tarkoitetulla sähköisellä lomakkeella, tulostettavalla pdf-lomakkeella tai vapaamuotoisella pyynnöllä, joka sisältää vastaavat tiedot.

Lomakkeet

Lomakkeet

Voit täyttää ja lähettää lomakkeet sähköisesti tai täyttää käsin ja lähettää postitse Lapin hyvinvointialueen kirjaamoon tai arkistoon riippuen tietopyynnön sisällöstä.

Sähköistä pyyntöä varten tulee ensin rekisteröityä Suomi.fi-viestit -palvelun käyttäjäksi verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai sähköisellä henkilökortilla osoitteessa: https://suomi.fi/viestit/viestiketjut/

Suomi.fi-viestit -palvelun käyttäjäksi rekisteröitymisen jälkeen täytetään sähköinen lomake. Käsittelyn jouduttamiseksi potilasasiakirjapyynnössä on hyvä yksilöidä tilattavat asiakirjat, hoitoaika ja yksikkö, jossa on asioinut. Kopiot lähetetään postitse kotiosoitteeseesi.

h3-sähköiset lomakkeet

Sähköiset lomakkeet

Tietopyyntölomakkeiden palautusosoitteet

Lomakkeen palautusosoitteet

Lapin keskussairaala (Rovaniemi)
Postiosoite:
Lapin hyvinvointialue
PL 8041 96101 Rovaniemi

Posion, Ranuan ja Rovaniemen sote-palvelut
Postiosoite:
Lapin hyvinvointialue kaakkoinen
PL 8042 96101 Rovaniemi

Länsi-Pohjan keskussairaala (Kemi) ja Kemin, Keminmaan, Simon, Tervolan, Tornion, Ylitornion sote-palvelut
Postiosoite:
Lapin hyvinvointialue lounainen
PL 8043 94101 Kemi

Enontekiön, Inarin, Kittilän, Kolarin, Muonion, Pellon ja Utsjoen sote-palvelut
Postiosoite:
Lapin hyvinvointialue pohjoinen
PL 8044 99101 Kittilä

Kemijärven, Pelkosenniemen, Sallan, Savukosken ja Sodankylän sote-palvelut
Postiosoite:
Lapin hyvinvointialue itäinen
PL 8045 99601 Sodankylä

Virheelliset tiedot

Virheelliset tiedot

Asiakas- ja potilasrekisterin tietojen on oltava virheettömiä ja tarkoituksenmukaisia.  Jos asiakirjoissa on asiakkaan tai potilaan mielestä virheellistä tai käyttötarkoituksen kannalta turhaa tietoa, voi hän tehdä oikaisuvaatimuksen. Korjattavat, täydennettävät tai poistettavat tiedot tulee yksilöidä mahdollisimman tarkasti.

Korjauspyynnön voi tehdä siihen tarkoitetulla sähköisellä lomakkeella, tulostettavalla pdf-lomakkeella tai vapaamuotoisella pyynnöllä, joka sisältää vastaavat tiedot.

Jos korjaamisvaatimukseen ei suostuta, päätöksestä annetaan rekisterin vastuuhenkilön allekirjoittama todistus.

Asiakas- ja potilastietojen käytön valvonta

Asiakas- ja potilastietojen käytön valvonta

Asiakas- ja potilastietojen käyttöä valvotaan lokitietojen avulla. Asiakkaalla ja potilaalla on oikeus saada tieto siitä, kuka on käyttänyt tai kenelle on luovutettu häntä koskevia tietoja sekä mikä on ollut käytön tai luovutuksen peruste.

Lokitietoja ei luovuteta silloin, jos lokitietojen luovuttajan tiedossa on, että tietojen antamisesta saattaisi aiheutua vakavaa vaaraa asiakkaan terveydelle tai hoidolle taikka jonkun muun oikeuksille. Kaksi vuotta vanhempia lokitietoja annetaan vain perustellusta syystä.

Lokitietojen tarkastusoikeus on henkilökohtainen. Tilanteissa, joissa täysi-ikäinen asiakas tai potilas ei pysty päättämään palvelustaan tai hoidostaan, lähiomaisten tai laillisen edustajan oikeus tarkastaa asiakas- ja potilasrekisterin lokitiedot harkitaan tapauskohtaisesti.

Jos alaikäinen asiakas tai potilas ikäänsä ja kehitystasoonsa nähden kykenee päättämään hoidostaan, hänellä on oikeus kieltää terveydentilaansa ja hoitoansa koskevien tietojen antaminen huoltajalleen tai muulle lailliselle edustajalleen. Lapsen huoltajalla ei siksi ole automaattisesti oikeutta saada alaikäisen lapsensa palvelujen käyttöä koskevia lokitietoja.

Lokitiedot voi pyytää siihen tarkoitetulla sähköisellä lomakkeella tai tulostettavalla pdf-lomakkeella.

Alaikäisen potilastiedot

Alaikäisen potilastiedot

Alaikäisen potilaan tietoja voidaan luovuttaa hänen huoltajalleen. Jos alaikäinen kykenee päättämään hoidostaan, hänellä on oikeus kieltää tietojen antaminen huoltajalleen tai muulle lailliselle edustajalleen. Lääkäri tai muut terveydenhuollon ammattihenkilöt arvioivat hoitokysymyksissä lapsen tai nuoren kehittyneisyyden.

Omaisten oikeus saada tietoja

Omaisten oikeus saada tietoja

Potilasta koskevia tietoja voidaan antaa pääsääntöisesti vain potilaan suostumuksella. Jos potilaan suostumusta ei ole mahdollista saada esimerkiksi hänen sairautensa ja tilansa vuoksi, potilastietoja voidaan antaa lähiomaisille, jollei ole syytä olettaa, että potilas kieltäisi tietojen antamisen.

Lähiomaisia ovat aviopuoliso, lapset, vanhemmat ja sisarukset. Potilaan omaisten olisi toivottavaa sopia keskenään siitä, kuka tiedustelee potilaan vointia tai kotiin pääsyä ja kertoo tarvittavat tiedot muille omaisille.

Vainajan potilastiedot

Vainajan potilastiedot

Potilastiedot ovat salassa pidettäviä myös potilaan kuoleman jälkeen. Vainajan potilastietoja voidaan luovuttaa vain siinä määrin kuin ne ovat välttämättömiä niitä pyytävän henkilön tärkeiden etujen tai oikeuksien selvittämistä tai toteuttamista varten.

Oikeutta on haettava kirjallisesti siltä terveydenhuollon toimintayksiköltä, jossa vainaja on ollut hoidettavana. Hakemuksessa on aina mainittava tietojen käyttötarkoitus. Luovutuksen saaja ei saa käyttää tietoja muuhun tarkoitukseen.

Vainajan tiedot voi pyytää siihen tarkoitetulla sähköisellä lomakkeella tai tulostettavalla pdf-lomakkeella.

otsikko tietosuojavastaavat

Tietosuojavastaavat

Asset Publisher

Teija Karvonen

tietosuojavastaava

ICT-tuotanto

Yhteystiedot

Teija Karvonen

tietosuojavastaava

ICT-tuotanto

Yhteystiedot


Matkapuhelinnumero

040 480 7809

Sähköposti

teija.karvonen@lapha.fi

Postitusosoite

PL 8041, 96400 Rovaniemi

Teija Karvonen

tietosuojavastaava

ICT-tuotanto

Yhteystiedot


Matkapuhelinnumero

040 480 7809

Sähköposti

teija.karvonen@lapha.fi

Postitusosoite

PL 8041, 96400 Rovaniemi

Eija Kivekäs

tietosuojavastaava

ICT-tuotanto

Yhteystiedot

Eija Kivekäs

tietosuojavastaava

ICT-tuotanto

Yhteystiedot


Matkapuhelinnumero

040 689 1145

Sähköposti

eija.kivekas@lapha.fi

Postitusosoite

PL 8041, 96400 Rovaniemi

Eija Kivekäs

tietosuojavastaava

ICT-tuotanto

Yhteystiedot


Matkapuhelinnumero

040 689 1145

Sähköposti

eija.kivekas@lapha.fi

Postitusosoite

PL 8041, 96400 Rovaniemi