Navigointivalikko

Navigointivalikko

Navigointivalikko

Järjestöavustukset

Navigointivalikko

Järjestöavustukset

Järjestöavustukset

Hyvinvointialueella on lakisääteinen velvollisuus tukea järjestöjen toimintaedellytyksiä.

Lapin hyvinvointialueen järjestöavustuksilla sekä järjestöjen kanssa tehtävillä kumppanuus- ja yhteistyösopimuksilla tuetaan järjestöjen hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta edistävää sekä sosiaali- ja terveyspalveluita tukevaa toimintaa.

Lapin hyvinvointialueen avustusperiaatteet

Lapin hyvinvointialueen avustusperiaatteet on valmisteltu yhdessä järjestöjen ja kuntien kanssa.
Lapin hyvinvointialueen avustusperiaatteet ja avustuskäytännöt -asiakirjassa määritetään yleiset periaatteet ja menettelytavat, joita noudatetaan Lapin  hyvinvointialueen myöntämissä avustuksissa ja tässä ohjeessa kuvatuissa kumppanuus- ja yhteistyösopimuksissa. Asiakirjassa määritellään avustusehdot, jotka avustuksen saaja hyväksyy avustusta hakiessaan ja jotka siten sitovat hakijaa avustuksen yleisinä sopimusehtoina.

Lapin hyvinvointialueen yleiset avustusperiaatteet hyväksyttiin hyvinvointi- ja yhdyspintalautakunnassa helmikuussa 2023.

Lapin hyvinvointialueen avustusperiaatteet ja avustuskäytännöt (pdf)

Hyvinvointialueen järjestöavustukset sekä kumppanuus- ja yhteistyösopimukset

Lapin hyvinvointialue tukee järjestöjen toimintaedellytyksiä myöntämällä toiminta-avustuksia ja kerta-avustuksia sekä tekemällä avustusperustaisia kumppanuussopimuksia, muita kumppanuussopimuksia ja sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyviä yhteistyösopimuksia.

Toiminta-avustus

Toiminta-avustuksia myönnetään järjestön järjestämän toiminnan perusteella.Toiminta-avustuksia voidaan myöntää järjestön perustehtävän mukaiseen toimintaan.

Avustettavan toiminnan tulee olla hyvinvointia, terveyttä ja arjen turvallisuutta edistävää sekä tukea hyvinvointialueen järjestämiä sosiaali- ja terveyspalveluita. Tällaiseksi toiminnaksi lasketaan sosiaali- ja terveystoimintaan liittyvä ja sitä tukeva järjestölähtöinen toiminta, muun muassa vertaistuki, neuvonta, kriisityö ja muu auttaminen, toipumista tukeva toiminta, kurssit, valmennukset ja leirit, kokemusosaaminen, palveluketjujen yhteiskehittäminen, vapaaehtoistoiminnan koordinointi ja tuki sekä muu vastaava järjestölähtöinen toiminta. Avustettavan toiminnan tulee toteutua useamman kuin yhden Lapin kunnan alueella.

Toiminta-avustukset myönnetään vuosittain keskitetyssä avustushaussa.

Kerta-avustus

Kerta-avustuksia voidaan myöntää hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta edistävään sekä sosiaali- ja terveyspalveluita tukevaan toimintaan, jolla vastataan äkilliseen tai ajankohtaiseen toimintaympäristössä ja/tai kohderyhmän tarpeissa tapahtuneeseen muutokseen. Hyvinvointialue myöntää kerta-avustuksen samaan toimintaan vain kerran. Hyvinvointialue käyttää kerta-avustusten jakamisessa kokonaisharkintaa. Harkinnan tukena toimii pisteytysmalli. Avustettavan toiminnan tulee toteutua useamman kuin yhden Lapin kunnan alueella.

Kerta-avustuksia voidaan myöntää harkinnanvaraisesti jatkuvassa haussa.

Avustusperustainen kumppanuussopimus

Avustusperustaisia kumppanuussopimuksia voidaan tehdä sellaisen toiminnan tukemisesta, joka tukee olennaisesti hyvinvointialueen järjestämiä sosiaali- ja terveyspalveluja. Avustusperusteisessa kumppanuussopimuksessa sovitaan toimintaan myönnettävästä rahallisesta avustuksesta sekä muista tukimuodoista ja yhteistyöstä. Avustettava toiminta voi toteutua yhden tai useamman Lapin kunnan alueella.

Avustusperustaisen kumppanuussopimuksen tekemisen edellytyksenä on, että avustettavan toiminnan perusrahoitus perustuu STEA-avustukseen, ESR-hankerahoitukseen, ELY-keskuksen myöntämään avustukseen tai muuhun vastaavaan rahoitukseen. Hyvinvointialueen myöntämä tuki on täydentävää julkista rahoitusta.

Avustusperustaiset kumppanuussopimukset tehdään aina harkinnanvaraisesti yhteisen sopimisen perusteella. Hyvinvointialue neuvottelee kumppanuussopimuksista erikseen. Määräaikaiseen hanketoimintaan liittyvä avustusperustainen kumppanuussopimus tehdään ehdollisesti koko hankekaudelle ja vahvistetaan vuosittain osana hyvinvointialueen talousarviota. Jatkuvan toiminnan tukemisesta neuvotellaan hyvinvointialueen kanssa vuosittain.

Muu kumppanuussopimus

Muita kumppanuussopimuksia voidaan tehdä sellaisen toiminnan tukemisesta, joka tukee olennaisesti hyvinvointialueen järjestämiä sosiaali- ja terveyspalveluita. Muissa kumppanuussopimuksissa sovitaan toiminnan tukemisesta muuten kuin rahallisesti sekä muusta yhteistyöstä (esim. asiantuntijatuki, tilojen käyttö, yhteiskehittäminen). Tuettava toiminta voi toteutua yhden tai useamman Lapin kunnan alueella.

Muut kumppanuussopimukset tehdään aina harkinnanvaraisesti yhteisen sopimisen perusteella. Hyvinvointialue neuvottelee kumppanuussopimuksista erikseen. Kumppanuussopimuksissa sovitaan lähtökohtaisesti yhteistyöstä, joka ulottuu koko STEA-, ESR-, ELY-keskuksen myöntämän tai muun vastaavan myönnetyn rahoituksen ajalle.

Sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvä yhteistyösopimus

Sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyviä yhteistyösopimuksia voidaan tarvittaessa tehdä sellaisen järjestölähtöisen toiminnan tukemisesta, joka on hyvinvointialueen järjestämisvastuulla olevia sosiaali- ja terveyspalveluita tukevaa ja tarkoituksenmukaisesti täydentävää palvelua. Tuettava toiminta voi toteutua yhden tai useamman Lapin kunnan alueella.
Sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvät yhteistyösopimukset tehdään aina harkinnanvaraisesti yhteisen sopimisen perusteella. Hyvinvointialue neuvottelee yhteistyösopimuksista erikseen.

Avustusmäärärahat

Vuoden 2023 hyvinvointialueen järjestöavustuksiin on varattu 450 000 euroa. Toiminta-avustuksina myönnetään noin 132 000 euroa. Kumppanuus- ja yhteistyösopimuksiin on varattu noin 308 000 euroa. Kerta-avustuksiin varataan 10 000 euroa. Hyvinvointialue voi siirtää avustusmäärärahoja eri avustuslajien välillä.

Toiminta-avustusten hakeminen

Lapin hyvinvointialueen toiminta-avustukset ovat haettavana 3.–17.5.2023. Toiminta-avustuksia voivat hakea lappilaiset tai Lapissa toimivat rekisteröidyt yhdistykset. Avustusta voi hakea yksi tai useampi järjestö yhdessä. Avustusten myöntämisestä päättää hyvinvointi- ja yhdyspintalautakunta.
Toiminta-avustuksia myönnettäessä hyödynnetään pisteytysmallia.

Tutustu toiminta-avustusten pisteytykseen.

Avustuksia haetaan sähköisellä lomakkeella. Pääset lomakkeelle tämän linkin kautta.

Avustusten hakijat voivat tutustua hakulomakkeen pdf-versioon etukäteen.

Kumppanuussopimusten tekeminen

Lapin hyvinvointialue aloittaa järjestöjen kumppanuussopimusten tekemisen toukokuussa 2023. 
Kumppanuussopimuksista voidaan neuvotella ympäri vuoden. Kumppanuussopimusten tekemisen alkuvaiheessa toukokuussa 2023 hyvinvointialue kokoaa kootusti tiedot järjestöiltä, jotka toivovat kumppanuussopimusta hyvinvointialueen kanssa.

Lapin hyvinvointialueelle osoitetut kumppanuussopimuspyynnöt pyydetään lähettämään 27.5.2023 mennessä sähköpostitse osoitteeseen verena.kortelainen@lapha.fi. Laita sähköpostin otsikoksi ”Kumppanuussopimus Lapin hyvinvointialueen kanssa”.

Sähköpostiin liitetään toimintasuunnitelma, josta käy ilmi

 • toiminnan tai hankkeen nimi
 • miksi toimintaa tai hanketta tarvitaan ja miten se eroaa muusta vastaavasta toiminnasta
 • toiminnan kohderyhmä
 • tavoitteet
 • toteutus
 • kesto
 • yhteistyötahot
 • muu rahoitus (STEA, ESR tai muu vastaava hankerahoitus)

Lisäksi kumppanuussopimuspyynnössä pyydetään kuvaamaan seuraavat asiat:

 • Miten toiminta eroaa tarjolla olevasta kaupallisesta toiminnasta?
 • Miten toimintaa tukee ja täydentää hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita?
 • Millaista yhteistyötä toivotte Lapin hyvinvointialueen kanssa?
 • Kumppanuussopimuksen yhteyshenkilö järjestössä.

Jos järjestö on lähettänyt hyvinvointialueelle kumppanuussopimuspyynnön syksyllä 2022 eikä pyyntöön ole tullut muutoksia, pyyntöä ei tarvitse lähettää uudelleen. Hyvinvointialue on yhteydessä näihin järjestöihin.

Kerta-avustuksia ja sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyviä yhteistyösopimuksia koskevat tiedot julkaistaan myöhemmin.

Järjestökeskukset järjestöjen tukena avustusten hakemisessa

Lapin alueella toimivat järjestökeskukset sekä Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry ovat järjestöjen tukena hyvinvointialueen avustusten hakemisessa.

Järjestöt voivat olla yhteydessä seuraaviin järjestökeskuksiin (suluissa paikkakunta/paikkakunnat):

Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry (koko Lappi)
Virpi Nevalainen, puh. 0400 403 659, virpi.nevalainen@lapinsotu.fi
Riitta Ollila, puh. 040 198 2203, riitta.ollila@lapinsotu.fi

Rovaniemen kansalaistalo / Rovaniemen Neuvokas (Rovaniemi)
Marika Ahola, puh. 040 199 4600, marika.ahola@rovaniemenneuvokas.fi

Meri-Lapin järjestökeskus Majakka (Kemi, Tornio, Keminmaa, Tervola, Simo, Ylitornio)
Tytti Kumpulainen, puh. 050 475 4340, tytti.kumpulainen@pyt.fi

Järjestökeskus Kitinen (Sodankylä)
Minna Hattunen, puh. 040 189 5470, minna.hattunen@jarjestokeskus.fi

Kemijärven järjestökeskus Kiehinen ry (Kemijärvi)
Markku Iso-Heiko, puh. 040 724 9017

h4-ajankohtaista aiheesta-otsikko

Ajankohtaista aiheesta

Sisältöjulkaisija

 1. Kansainväliset opiskelijat ja professorit ihastelivat lappilaista hyvinvointia
  Lappiin kokoontuu opiskelijoita, opettajia ja tutkijoita 12 maasta keskustelemaan sosiaalityöstä...

  Kansainväliset opiskelijat ja professorit ihastelivat lappilaista hyvinvointia

  24.5.2023

  Lue lisää
  Kuvassa on täysi luentosali. Opiskelijat seuraavat luentoa.

  Kansainvälisiä opiskelijoita luennolla. Kuvaaja Eveliina Harju

  Kansainväliset opiskelijat ja professorit ihastelivat lappilaista hyvinvointia

  24.5.2023

  Lappiin kokoontuu opiskelijoita, opettajia ja tutkijoita 12 maasta keskustelemaan sosiaalityöstä globaalista näkökulmasta. Kyseessä on sosiaalityön kansainvälinen kesäkoulu, jonka järjestää yhteistyössä Lapin yliopiston sosiaalityön oppiaine, FHV Vorarlberg University of Applied Sciences Itävallasta ja University of Vermont Yhdysvalloista. Tänä vuonna opiskelijoita ja opettajia on Itävallasta, Liettuasta, Hong Kongista, Saksasta, USA:sta, Saksasta, Ranskasta, Bangladeshista, Suomesta, Iso-Britanniasta, Georgiasta ja Nigeriasta. Perinteisen kesäkoulun teema on tänä vuonna tarkastella sosiaalityötä ja sosiaalipalveluja eri maissa, sosiaalista oikeudenmukaisuutta, ikääntymistä sekä lasten ja perheiden asemaa palveluissa. Luennot pidetään 22.–26.5.2023 Lapin yliopistossa.


  Opiskelijoille ja opettajille tarjottiin katsaus lappilaisesta hyvinvoinnista, kun Lapin hyvinvointialueen itäisen Lapin perheiden ja työikäisten palvelupäällikkö Tanja Karhunen luennoi Lapin yliopistolla tiistaina. Luennon aiheena oli "Perspectives of welfare within the new welfare". 

  Mikä merkitys kansainvälisellä verkostoitumisella on, Tanja Karhunen?

  – Verkostoitumisen merkitys on todella tärkeä hyvinvointialueelle, koska se mahdollistaa kansainvälisen tiedon saamisen ja tuottamisen hyvinvoinnista ja sen ilmentymisistä sekä merkityksestä.

  Hyvinvointialue kiinnosti sosiaalityön kansainvälisessä kesäkoulussa niin kansainvälisiä opiskelijoita kuin professoreja.

  – Suomen sosiaalityön koulutus on ollut korkeatasoista ja ainutlaatuinen hyvinvointijärjestelmämme herättää kansainvälisissä opiskelijoissa ihastusta ja paljon kysymyksiä. Kysymyksiä tuli liittyen saamenkielisten sosiaalityöntekijöiden saatavuuteen, koulussa tehtävään sosiaalityöhön ja hyvinvointialueen hallintoon ja rahoitukseen – ei siis kovin helppoja kysymyksiä ollenkaan, Karhunen summaa.

  Kuvassa on täysi luentosali. Opiskelijat seuraavat luentoa. Kansainväliset opiskelijat ja professorit ihastelivat lappilaista hyvinvointia
  24.5.2023
  Lappiin kokoontuu opiskelijoita, opettajia ja tutkijoita 12 maasta keskustelemaan sosiaalityöstä...
  Kuvassa on täysi luentosali. Opiskelijat seuraavat luentoa.

  Kansainväliset opiskelijat ja professorit ihastelivat lappilaista hyvinvointia


  Lappiin kokoontuu opiskelijoita, opettajia ja tutkijoita 12 maasta keskustelemaan sosiaalityöstä globaalista näkökulmasta. Kyseessä on sosiaalityön kansainvälinen kesäkoulu, jonka järjestää yhteistyössä Lapin yliopiston sosiaalityön oppiaine, FHV Vorarlberg University of Applied Sciences Itävallasta ja University of Vermont Yhdysvalloista. Tänä vuonna opiskelijoita ja opettajia on Itävallasta, Liettuasta, Hong Kongista, Saksasta, USA:sta, Saksasta, Ranskasta, Bangladeshista, Suomesta,...

 2. Kumppanuussopimusten tekeminen aloitetaan – ilmoita kumppanuussopimusta koskevasta toiveesta 27.5.2023 mennessä
  Lapin hyvinvointialue aloittaa järjestöjen kumppanuussopimusten tekemisen toukokuussa 2023....

  Kumppanuussopimusten tekeminen aloitetaan – ilmoita kumppanuussopimusta koskevasta toiveesta 27.5.2023 mennessä

  3.5.2023

  Lue lisää
  Kaksi miestä katsoo yhdessä tietokonetta.

  Kuva: STM

  Kumppanuussopimusten tekeminen aloitetaan – ilmoita kumppanuussopimusta koskevasta toiveesta 27.5.2023 mennessä

  3.5.2023

  Lapin hyvinvointialue aloittaa järjestöjen kumppanuussopimusten tekemisen toukokuussa 2023. Kumppanuussopimuksia voidaan tehdä lappilaisten tai Lapissa toimivien rekisteröityjen yhdistysten kanssa.

  Kumppanuus- ja yhteistyösopimuksiin on varattu noin 308 000 euroa.

  Kumppanuussopimuksia voidaan tehdä sellaisen toiminnan tukemisesta, joka tukee olennaisesti hyvinvointialueen järjestämiä sosiaali- ja terveyspalveluita. Kumppanuussopimuksissa sovitaan mahdollisen rahallisen avustamisen lisäksi aina myös muusta yhteistyöstä. Kumppanuussopimuksen tekemisen edellytyksenä on, että avustettavan toiminnan perusrahoitus perustuu STEA-avustukseen, ESR-hankerahoitukseen, ELY-keskuksen myöntämään avustukseen tai muuhun vastaavaan rahoitukseen.

  Kumppanuussopimukset tehdään aina harkinnanvaraisesti yhteisen sopimisen perusteella. Tuettava toiminta voi toteutua yhden tai useamman Lapin kunnan alueella.

  Kumppanuussopimuksista voidaan neuvotella ympäri vuoden. Kumppanuussopimusten tekemisen alkuvaiheessa toukokuussa 2023 hyvinvointialue kokoaa kootusti tiedot järjestöiltä, jotka toivovat kumppanuussopimusta hyvinvointialueen kanssa.

  Lapin hyvinvointialueelle osoitetut kumppanuussopimuspyynnöt pyydetään lähettämään 27.5. mennessä sähköpostitse osoitteeseen verena.kortelainen@lapha.fi.

  Laita sähköpostin otsikoksi ”Kumppanuussopimus Lapin hyvinvointialueen kanssa”.
  Sähköpostiin liitetään toimintasuunnitelma, josta käy ilmi

  • toiminnan tai hankkeen nimi
  • miksi toimintaa tai hanketta tarvitaan ja miten se eroaa muusta vastaavasta toiminnasta
  • toiminnan kohderyhmä
  • tavoitteet
  • toteutus
  • kesto
  • yhteistyötahot
  • muu rahoitus (STEA, ESR tai muu vastaava hankerahoitus).

  Lisäksi kumppanuussopimuspyynnössä pyydetään kuvaamaan seuraavat asiat:

  • Miten toiminta eroaa tarjolla olevasta kaupallisesta toiminnasta?
  • Miten toimintaa tukee ja täydentää hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita?
  • Millaista yhteistyötä toivotte Lapin hyvinvointialueen kanssa?
  • Kumppanuussopimuksen yhteyshenkilö järjestössä.

  Jos järjestö on lähettänyt hyvinvointialueelle kumppanuussopimuspyynnön syksyllä 2022 eikä pyyntöön ole tullut muutoksia, pyyntöä ei tarvitse lähettää uudelleen. Hyvinvointialue on yhteydessä näihin järjestöihin.

  Hyvinvointialueen myöntämät avustukset sekä kumppanuus- ja yhteistyösopimukset kuvataan tarkemmin Lapin hyvinvointialueen avustusperiaatteet ja avustuskäytännöt -asiakirjassa (pdf). Tutustu asiakirjaan ennen kumppanuussopimuspyynnön lähettämistä.

  Järjestökeskukset järjestöjen tukena avustusten hakemisessa

  Lapin alueella toimivat järjestökeskukset sekä Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry ovat järjestöjen tukena hyvinvointialueen avustusten hakemisessa. Hyvinvointialue on kouluttanut järjestökeskuksia hyvinvointialueen avustuksista, jotta järjestökeskukset pystyvät tukemaan järjestöjä avustusten hakemisessa.

  Järjestöt voivat olla yhteydessä seuraaviin järjestökeskuksiin (suluissa paikkakunta/paikkakunnat):

  Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry (koko Lappi)
  Virpi Nevalainen, puh. 0400 403 659, virpi.nevalainen@lapinsotu.fi
  Riitta Ollila, puh. 040 198 2203, riitta.ollila@lapinsotu.fi

  Rovaniemen kansalaistalo / Rovaniemen Neuvokas (Rovaniemi)
  Marika Ahola, puh. 040 199 4600, marika.ahola@rovaniemenneuvokas.fi

  Meri-Lapin järjestökeskus Majakka (Kemi, Tornio, Keminmaa, Tervola, Simo, Ylitornio)
  Tytti Kumpulainen, puh. 050 475 4340, tytti.kumpulainen@pyt.fi

  Järjestökeskus Kitinen (Sodankylä)
  Minna Hattunen, puh. 040 189 5470, minna.hattunen@jarjestokeskus.fi

  Kemijärven järjestökeskus Kiehinen ry (Kemijärvi)
  Markku Iso-Heiko, puh. 040 724 9017
   

  Lisätietoja
  Verena Kortelainen, erityisasiantuntija, hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen, 040 626 1018, verena.kortelainen@lapha.fi    

  Kaksi miestä katsoo yhdessä tietokonetta. Kumppanuussopimusten tekeminen aloitetaan – ilmoita kumppanuussopimusta koskevasta toiveesta 27.5.2023 mennessä
  3.5.2023
  Lapin hyvinvointialue aloittaa järjestöjen kumppanuussopimusten tekemisen toukokuussa 2023....
  Kaksi miestä katsoo yhdessä tietokonetta.

  Kumppanuussopimusten tekeminen aloitetaan – ilmoita kumppanuussopimusta koskevasta toiveesta 27.5.2023 mennessä


  Lapin hyvinvointialue aloittaa järjestöjen kumppanuussopimusten tekemisen toukokuussa 2023. Kumppanuussopimuksia voidaan tehdä lappilaisten tai Lapissa toimivien rekisteröityjen yhdistysten kanssa.

 3. Lapin hyvinvointialueen toiminta-avustukset haettavissa 3.–17.5.2023
  Toiminta-avustuksia voivat hakea lappilaiset tai Lapissa toimivat rekisteröidyt yhdistykset.

  Lapin hyvinvointialueen toiminta-avustukset haettavissa 3.–17.5.2023

  20.4.2023

  Lue lisää
  Kahden ihmiset kädet koskettavat toisiaan.

  Kuva: Kuvia Suomesta, Joona Kotilainen.

  Lapin hyvinvointialueen toiminta-avustukset haettavissa 3.–17.5.2023

  20.4.2023

  Toiminta-avustuksia voivat hakea lappilaiset tai Lapissa toimivat rekisteröidyt yhdistykset.

  Lapin hyvinvointialueen toiminta-avustukset ovat haettavana 3.–17.5.2023. Toiminta-avustuksia myönnetään noin 132 000 euroa.

  Toiminta-avustuksia voidaan myöntää järjestön perustehtävän mukaiseen toimintaan. Avustettavan toiminnan tulee olla hyvinvointia, terveyttä ja arjen turvallisuutta edistävää sekä tukea hyvinvointialueen järjestämiä sosiaali- ja terveyspalveluita. Toiminnan tulee toteutua useamman kuin yhden Lapin kunnan alueella.

  Toiminta-avustuksia myönnettäessä hyödynnetään pisteytysmallia. Tutustu toiminta-avustusten pisteytykseen.

  Avustuksia haetaan sähköisellä lomakkeella. Pääset lomakkeelle tämän linkin kautta.

  Avustusten hakijat voivat tutustua hakulomakkeen pdf-versioon etukäteen.

  Hyvinvointialueen myöntämät avustukset sekä kumppanuus- ja yhteistyösopimukset kuvataan tarkemmin Lapin hyvinvointialueen avustusperiaatteet ja avustuskäytännöt -asiakirjassa (pdf). Tutustu asiakirjaan ennen hakulomakkeen täyttämistä.

  Järjestökeskukset järjestöjen tukena avustusten hakemisessa

  Lapin alueella toimivat järjestökeskukset sekä Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry ovat järjestöjen tukena hyvinvointialueen avustusten hakemisessa. Hyvinvointialue on kouluttanut järjestökeskuksia hyvinvointialueen avustuksista, jotta järjestökeskukset pystyvät tukemaan järjestöjä avustusten hakemisessa.

  Järjestöt voivat olla yhteydessä seuraaviin järjestökeskuksiin (suluissa paikkakunta/paikkakunnat):

  Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry (koko Lappi)
  Virpi Nevalainen, puh. 0400 403 659, virpi.nevalainen@lapinsotu.fi
  Riitta Ollila, puh. 040 198 2203, riitta.ollila@lapinsotu.fi

  Rovaniemen kansalaistalo / Rovaniemen Neuvokas (Rovaniemi)
  Marika Ahola, puh. 040 199 4600, marika.ahola@rovaniemenneuvokas.fi

  Meri-Lapin järjestökeskus Majakka (Kemi, Tornio, Keminmaa, Tervola, Simo, Ylitornio)
  Tytti Kumpulainen, puh. 050 475 4340, tytti.kumpulainen@pyt.fi

  Järjestökeskus Kitinen (Sodankylä)
  Minna Hattunen, puh. 040 189 5470, minna.hattunen@jarjestokeskus.fi

  Kemijärven järjestökeskus Kiehinen ry (Kemijärvi)
  Markku Iso-Heiko, puh. 040 724 9017

  Lisätietoja
  Verena Kortelainen, erityisasiantuntija, hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen, 040 626 1018, verena.kortelainen@lapha.fi    
   

  Kahden ihmiset kädet koskettavat toisiaan. Lapin hyvinvointialueen toiminta-avustukset haettavissa 3.–17.5.2023
  20.4.2023
  Toiminta-avustuksia voivat hakea lappilaiset tai Lapissa toimivat rekisteröidyt yhdistykset.
  Kahden ihmiset kädet koskettavat toisiaan.

  Lapin hyvinvointialueen toiminta-avustukset haettavissa 3.–17.5.2023


  Toiminta-avustuksia voivat hakea lappilaiset tai Lapissa toimivat rekisteröidyt yhdistykset.

 4. Lapin hyvinvointialueen hankkeille nimettiin ohjausryhmät
  Lapin hyvinvointialue kehittää toimintaansa muun muassa erilaisten hankkeiden kautta.

  Lapin hyvinvointialueen hankkeille nimettiin ohjausryhmät

  13.3.2023

  Lue lisää
  Kahden ihmisen siluetti auringonvaloa vasten.

  Tällä hetkellä Lapin hyvinvointialueella on käynnissä on kymmeniä erilaisia hankkeita, joiden tavoitteena on kehittää ja parantaa muun muassa hyvinvointia ja terveyttä.

  Lapin hyvinvointialueen hankkeille nimettiin ohjausryhmät

  13.3.2023

  Lapin hyvinvointialue kehittää toimintaansa muun muassa erilaisten hankkeiden kautta.

  Kolpeneen hallinnoimat, valtionavusteiset hankkeet, siirtyivät hyvinvointialueelle vuoden 2023 alusta. Käytännön toteutuksesta vastaa Pohjois-Suomen osaamiskeskus Poske.

  Tutustu Posken sivuihin täältä.

  Lapin hyvinvointialueen hallinnoimille hankkeille on nimetty ohjausryhmä. Ohjausryhmän valtuutetut on nimennyt aluehallitus. Ohjaus- ja johtoryhmien vastuulla on hyväksyä hankkeiden toimintasuunnitelmat, seurata talouden toteutumista ja asetettujen tavoitteiden toteutumista hankesuunnitelmien mukaisesti. 

  Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen ohjauksessa olevien hankkeiden ohjausryhmä


  Varsinaiset jäsenet ja varajäsenet aluevaltuutetuista:

  • Raija Kerätär, aluevaltuutettu, varalla Pekka Tiitinen, aluevaltuutettu
  • Auvo Kilpeläinen, vara-aluevaltuutettu, varalla Jonna Parviainen, aluevaltuutettu

  Sosiaalipalvelut

  • Liisa Niiranen, varalla Johanna Korteniemi
  • Johanna Korteniemi,  varalla Kaisa-Maria Rantajärvi
  • Mirja Kangas, varalla Maija Tervo
  • Annukka Marjala, varalla Johanna Lohtander

  Terveyspalvelut

  • Miia Palo
  • Jyri J. Taskila
  • Leena Karjalainen
  • Tuula Saukkonen, varalla Outi Palmén
  • Minna-Riitta Pekki, varalla Sari Ahlsved
  • Antti Alaräisänen
  • Jukka Mattila
  • Petra Portaankorva

  Kehittämis- ja strategiapalvelut

  • Mikko Häikiö, varalla Mikko Päkkilä
  • Tutkimusjohtaja (ei vielä rekrytoitu), varalla Rea Karanta
  • Sirkka-Liisa Olli, varalla Teija Moisanen
  • Riitta Muhonen, varalla Minna Aula
  • Mikko Päkkilä, varalla Vesa-Matti Tolonen
  • Tuuli Miettunen

  Järjestöt

  • Virpi Nevalainen, Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys, varalla Tytti Kumpulainen, Pohjoisen yhteisöjen tuki Majakka ry

  Pääsopimusjärjestöt

  • Sari Soini/PLM Tehy Antti Väänänen/PLM Juko
  • Piiju Leppänen/PLM Super Teija Tuomikoski/JHL

  Saamelaiskäräjät: 

  • Anne Länsman-Magga, Saamelaiskäräjät, varalla määräaikainen (vielä nimeämätön) sosiaali- ja terveyssihteeri

  Posken koordinoimat hankkeet Lapin hyvinvointialueella


  Tällä hetkellä Lapin hyvinvointialueella on käynnissä on kymmeniä erilaisia hankkeita, joiden etenemistä ohjaa ohjaus- tai johtoryhmä. 
  Poske koordinoi seuraavia, sosiaali- ja terveysministeriön avustamia hankkeita:

  • Tulevaisuuden sote-keskus Lapissa -hanke (2020-2023), Tulevaisuuden sote-keskus ohjelma (STM)
  • Ikäystävällinen Lappi - Kotona turvallisesti tulevaisuuden kodeissa - hanke (2022-2023), Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut, osana Tulevaisuuden sotekeskus ohjelmaa (STM)
  • VASA2 - Vahva sote lapin hyvinvointialueelle (2023-2025), Kestävän kasvun ohjelma (Next Generation EU)

  Lapin hyvinvointialue päättää kevään aikana projektiohjeistuksen, jossa määritellään yhteiset käytänteet projektien perustamiselle, rahoituksen hakemiselle ja yhteiset käytännöt hanke- ja projektinhallintaan. 

  Lapin keskussairaalan laajennushankkeen johtoryhmä nimettiin uudestaan
   
  Lapin keskussairaalaan laajennushankkeen (ITU2022) siirryttyä hyvinvointialueelle, oli aluehallituksen syytä nimetä myös ITU-hankkeen ohjausryhmä uudestaan.

  ITU 2022 hankeen ohjausryhmään on nimetty varsinaisiksi jäseniksi

  • aluehallituksen puheenjohtajisto 
  • Kaarina Enontekiö, ylihoitaja, ITU-muutospäällikkö
  • Mikko Häikiö, kehitysjohtaja
  • Katja Hämeenoja, ylilääkäri
  • Anne Korhonen, tekninen johtaja
  • Elisa Kusmin, talousjohtaja
  • Jukka Mattila, somaattisen sairaanhoidon vastuualuejohtaja 
  • Tuomo Nevala, projektijohtaja
  • Miia Palo, terveysjohtaja
  • Maarit Palomaa, hallintoylihoitaja
  • Mikko Päkkilä, tietohallintojohtaja
  • Harri Tiuraniemi, hallintojohtaja

  Kahden ihmisen siluetti auringonvaloa vasten. Lapin hyvinvointialueen hankkeille nimettiin ohjausryhmät
  13.3.2023
  Lapin hyvinvointialue kehittää toimintaansa muun muassa erilaisten hankkeiden kautta.
  Kahden ihmisen siluetti auringonvaloa vasten.

  Lapin hyvinvointialueen hankkeille nimettiin ohjausryhmät


  Lapin hyvinvointialue kehittää toimintaansa muun muassa erilaisten hankkeiden kautta.

 5. Hyvinvointi- ja yhdyspintalautakunta hyväksyi hyvinvointialueen järjestöavustusmallin
  Lapin hyvinvointialueen hyvinvointi- ja yhdyspintalautakunta hyväksyi järjestöavustusmallin kokouksessaan...

  Hyvinvointi- ja yhdyspintalautakunta hyväksyi hyvinvointialueen järjestöavustusmallin

  10.3.2023

  Lue lisää

  Hyvinvointi- ja yhdyspintalautakunta hyväksyi hyvinvointialueen järjestöavustusmallin

  10.3.2023

  Lapin hyvinvointialueen hyvinvointi- ja yhdyspintalautakunta hyväksyi järjestöavustusmallin kokouksessaan 28.2.2023.

  Osana hyväksyttyä avustusmallia hyvinvointi- ja yhdyspintalautakunta tarkensi kesäkuussa 2022 päätettyjä avustusten myöntämisen yleisiä ehtoja. Lisäksi lautakunta linjasi tilojen käyttöä ja vuokra-avutuksia koskevista periaatteista, avustusmääriin, avustusten hakuun ja käyttöön liittyvistä käytännöistä sekä avustusten myöntämisen ja kumppanuus- ja yhteistyösopimusten tekemisen kriteereistä.

  Avustusmallin mukaisesti hyvinvointialue voi myöntää harkinnanvaraisia järjestöavustuksia lappilaisille tai Lapissa toimiville rekisteröidyille yhdistyksille. Avustusta voi hakea yksittäinen yhdistys tai useampi yhdistys yhdessä. Avustettavan toiminnan tulee edistää hyvinvointialueen strategian, alueellisen hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman sekä muiden toimintaa ohjaavien asiakirjojen tavoitteiden toteutumista. Samaan toimintaan avustusta voi saada hyvinvointialueelta tai kunnalta, ei molemmilta.

  Hyvinvointialue voi myöntää toiminta-avustuksia ja kerta-avustuksia hyvinvointia, terveyttä ja arjen turvallisuutta edistävään sekä sosiaali- ja terveyspalveluita tukevaan toimintaan, joka toteutuu useamman kuin yhden Lapin kunnan alueella.

  Avustusperustaisia kumppanuussopimuksia, muita kumppanuussopimuksia sekä sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyviä yhteistyösopimuksia voidaan tehdä toiminnasta, joka tukee olennaisesti hyvinvointialueen järjestämiä sosiaali- ja terveyspalveluita. Tuettava toiminta voi toteutua yhden tai useamman Lapin kunnan alueella. Kumppanuus- ja yhteistyösopimuksissa sovitaan mahdollisen rahallisen avustamisen lisäksi myös muusta yhteistyöstä.

  Toiminta-avustukset ovat tulossa haettaviksi kevään 2023 aikana. Avustushausta tiedotetaan hyvinvointialueen verkkosivuilla. Myös kumppanuus- ja yhteistyösopimuksia on tarkoitus alkaa tehdä kevään 2023 aikana.

  Tutustu tarkemmin Lapin hyvinvointialueen avustusperiaatteisiin ja avustuskäytäntöihin.

  Hyvinvointi- ja yhdyspintalautakunta hyväksyi hyvinvointialueen järjestöavustusmallin
  10.3.2023
  Lapin hyvinvointialueen hyvinvointi- ja yhdyspintalautakunta hyväksyi järjestöavustusmallin kokouksessaan...

  Hyvinvointi- ja yhdyspintalautakunta hyväksyi hyvinvointialueen järjestöavustusmallin


  Lapin hyvinvointialueen hyvinvointi- ja yhdyspintalautakunta hyväksyi järjestöavustusmallin kokouksessaan 28.2.2023.