Navigointivalikko

Navigointivalikko

Järjestöavustukset

Järjestöavustukset

Järjestöavustukset

Hyvinvointialueella on lakisääteinen velvollisuus tukea järjestöjen toimintaedellytyksiä.

Lapin hyvinvointialueen järjestöavustuksilla sekä järjestöjen kanssa tehtävillä kumppanuus- ja yhteistyösopimuksilla tuetaan järjestöjen hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta edistävää sekä sosiaali- ja terveyspalveluita tukevaa toimintaa.

Ajankohtaista

Toiminta-avustusten haku vuodelle 2024 on avoinna 23.11.-20.12.2023. Lue lisää tiedotteesta tai alempaa sivulta kohdasta Toiminta-avustusten hakeminen. 

Lapin hyvinvointialueen avustusperiaatteet

Lapin hyvinvointialueen avustusperiaatteet on valmisteltu yhdessä järjestöjen ja kuntien kanssa.
Lapin hyvinvointialueen avustusperiaatteet ja avustuskäytännöt -asiakirjassa määritetään yleiset periaatteet ja menettelytavat, joita noudatetaan Lapin  hyvinvointialueen myöntämissä avustuksissa ja tässä ohjeessa kuvatuissa kumppanuus- ja yhteistyösopimuksissa. Asiakirjassa määritellään avustusehdot, jotka avustuksen saaja hyväksyy avustusta hakiessaan ja jotka siten sitovat hakijaa avustuksen yleisinä sopimusehtoina.

Lapin hyvinvointialueen yleiset avustusperiaatteet hyväksyttiin hyvinvointi- ja yhdyspintalautakunnassa helmikuussa 2023.

Lapin hyvinvointialueen avustusperiaatteet ja avustuskäytännöt (pdf)

 

Hyvinvointialueen järjestöavustukset sekä kumppanuus- ja yhteistyösopimukset

Lapin hyvinvointialue tukee järjestöjen toimintaedellytyksiä myöntämällä toiminta-avustuksia ja kerta-avustuksia sekä tekemällä avustusperustaisia kumppanuussopimuksia, muita kumppanuussopimuksia ja sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyviä yhteistyösopimuksia.

Toiminta-avustus

Toiminta-avustuksia myönnetään järjestön järjestämän toiminnan perusteella. Toiminta-avustuksia voidaan myöntää järjestön perustehtävän mukaiseen toimintaan.

Avustettavan toiminnan tulee olla hyvinvointia, terveyttä ja arjen turvallisuutta edistävää sekä tukea hyvinvointialueen järjestämiä sosiaali- ja terveyspalveluita. Tällaiseksi toiminnaksi lasketaan sosiaali- ja terveystoimintaan liittyvä ja sitä tukeva järjestölähtöinen toiminta, muun muassa vertaistuki, neuvonta, kriisityö ja muu auttaminen, toipumista tukeva toiminta, kurssit, valmennukset ja leirit, kokemusosaaminen, palveluketjujen yhteiskehittäminen, vapaaehtoistoiminnan koordinointi ja tuki sekä muu vastaava järjestölähtöinen toiminta. Avustettavan toiminnan tulee toteutua useamman kuin yhden Lapin kunnan alueella.

Toiminta-avustukset myönnetään vuosittain keskitetyssä avustushaussa.

Kerta-avustus

Kerta-avustuksia voidaan myöntää hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta edistävään sekä sosiaali- ja terveyspalveluita tukevaan toimintaan, jolla vastataan äkilliseen tai ajankohtaiseen toimintaympäristössä ja/tai kohderyhmän tarpeissa tapahtuneeseen muutokseen. Hyvinvointialue myöntää kerta-avustuksen samaan toimintaan vain kerran. Hyvinvointialue käyttää kerta-avustusten jakamisessa kokonaisharkintaa. Harkinnan tukena toimii pisteytysmalli. Avustettavan toiminnan tulee toteutua useamman kuin yhden Lapin kunnan alueella.

Kerta-avustuksia voidaan myöntää harkinnanvaraisesti jatkuvassa haussa.

Avustusperustainen kumppanuussopimus

Avustusperustaisia kumppanuussopimuksia voidaan tehdä sellaisen toiminnan tukemisesta, joka tukee olennaisesti hyvinvointialueen järjestämiä sosiaali- ja terveyspalveluja. Avustusperusteisessa kumppanuussopimuksessa sovitaan toimintaan myönnettävästä rahallisesta avustuksesta sekä muista tukimuodoista ja yhteistyöstä. Avustettava toiminta voi toteutua yhden tai useamman Lapin kunnan alueella.

Avustusperustaisen kumppanuussopimuksen tekemisen edellytyksenä on, että avustettavan toiminnan perusrahoitus perustuu STEA-avustukseen, ESR-hankerahoitukseen, ELY-keskuksen myöntämään avustukseen tai muuhun vastaavaan rahoitukseen. Hyvinvointialueen myöntämä tuki on täydentävää julkista rahoitusta.

Avustusperustaiset kumppanuussopimukset tehdään aina harkinnanvaraisesti yhteisen sopimisen perusteella. Hyvinvointialue neuvottelee kumppanuussopimuksista erikseen. Määräaikaiseen hanketoimintaan liittyvä avustusperustainen kumppanuussopimus tehdään ehdollisesti koko hankekaudelle ja vahvistetaan vuosittain osana hyvinvointialueen talousarviota. Jatkuvan toiminnan tukemisesta neuvotellaan hyvinvointialueen kanssa vuosittain.

Muu kumppanuussopimus

Muita kumppanuussopimuksia voidaan tehdä sellaisen toiminnan tukemisesta, joka tukee olennaisesti hyvinvointialueen järjestämiä sosiaali- ja terveyspalveluita. Muissa kumppanuussopimuksissa sovitaan toiminnan tukemisesta muuten kuin rahallisesti sekä muusta yhteistyöstä (esim. asiantuntijatuki, tilojen käyttö, yhteiskehittäminen). Tuettava toiminta voi toteutua yhden tai useamman Lapin kunnan alueella.

Muut kumppanuussopimukset tehdään aina harkinnanvaraisesti yhteisen sopimisen perusteella. Hyvinvointialue neuvottelee kumppanuussopimuksista erikseen. Kumppanuussopimuksissa sovitaan lähtökohtaisesti yhteistyöstä, joka ulottuu koko STEA-, ESR-, ELY-keskuksen myöntämän tai muun vastaavan myönnetyn rahoituksen ajalle.

Sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvä yhteistyösopimus

Sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyviä yhteistyösopimuksia voidaan tarvittaessa tehdä sellaisen järjestölähtöisen toiminnan tukemisesta, joka on hyvinvointialueen järjestämisvastuulla olevia sosiaali- ja terveyspalveluita tukevaa ja tarkoituksenmukaisesti täydentävää palvelua. Tuettava toiminta voi toteutua yhden tai useamman Lapin kunnan alueella.
Sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvät yhteistyösopimukset tehdään aina harkinnanvaraisesti yhteisen sopimisen perusteella. Hyvinvointialue neuvottelee yhteistyösopimuksista erikseen.

Avustusmäärärahat

Vuoden 2024 hyvinvointialueen järjestöavustukset jaetaan talousarvion määrärahan mukaan. 

 

Toiminta-avustusten hakeminen

Vuoden 2024 avustusten haku 23.11.2023-20.12.2023. 

Toiminta-avustuksia voivat hakea lappilaiset tai Lapissa toimivat rekisteröidyt yhdistykset. Avustusta voi hakea yksi tai useampi järjestö yhdessä. Avustusten myöntämisestä päättää hyvinvointi- ja yhdyspintalautakunta.

Toiminta-avustuksia myönnettäessä hyödynnetään pisteytysmallia.

Tutustu toiminta-avustusten pisteytykseen.

Avustuksia haetaan sähköisellä hakulomakkeella (linkki lomakkeeseen avautuu 23.11.2023)

Avustusten hakijat voivat tutustua hakulomakkeen pdf-versioon etukäteen.

 

Järjestökeskukset järjestöjen tukena toiminta-avustusten hakemisessa

Lapin alueella toimivat järjestökeskukset sekä Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry ovat järjestöjen tukena hyvinvointialueen avustusten hakemisessa.

Järjestöt voivat olla yhteydessä seuraaviin järjestökeskuksiin (suluissa paikkakunta/paikkakunnat):

Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry (koko Lappi)
Riitta Ollila, puh. 040 198 2203, riitta.ollila@lapinsotu.fi

Rovaniemen kansalaistalo / Rovaniemen Neuvokas (Rovaniemi)
Marika Ahola, puh. 040 199 4600, marika.ahola@rovaniemenneuvokas.fi

Meri-Lapin järjestökeskus Silta (Kemi, Tornio, Keminmaa, Tervola, Simo, Ylitornio)
Tytti Kumpulainen, puh. 050 475 4340, tytti.kumpulainen@toivola-luotola.fi

Järjestökeskus Kitinen (Sodankylä)
Minna Hattunen, puh. 040 189 5470, minna.hattunen@jarjestokeskus.fi

Kemijärven järjestökeskus Kiehinen ry (Kemijärvi)
Markku Iso-Heiko, puh. 040 724 9017, markku.iso-heiko@yvpl.fi

 

Kumppanuussopimusten tekeminen


Lapin hyvinvointialue neuvottelee kumppanuussopimuksista ympäri vuoden.

Lapin hyvinvointialueelle osoitetut kumppanuussopimuspyynnöt pyydetään lähettämään sähköpostitse osoitteeseen marika.mathlein@lapha.fi. Laita sähköpostin otsikoksi ”Kumppanuussopimus Lapin hyvinvointialueen kanssa”.

Sähköpostiin liitetään toimintasuunnitelma, josta käy ilmi

 • toiminnan tai hankkeen nimi
 • miksi toimintaa tai hanketta tarvitaan ja miten se eroaa muusta vastaavasta toiminnasta
 • toiminnan kohderyhmä
 • tavoitteet
 • toteutus
 • kesto
 • yhteistyötahot
 • muu rahoitus (STEA, ESR tai muu vastaava hankerahoitus)

Lisäksi kumppanuussopimuspyynnössä pyydetään kuvaamaan seuraavat asiat:

 • Miten toiminta eroaa tarjolla olevasta kaupallisesta toiminnasta?
 • Miten toimintaa tukee ja täydentää hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita?
 • Millaista yhteistyötä toivotte Lapin hyvinvointialueen kanssa?
 • Kumppanuussopimuksen yhteyshenkilö järjestössä.

h4-ajankohtaista aiheesta-otsikko

Ajankohtaista aiheesta

Sisältöjulkaisija

 1. Järjestöjen toiminta-avustusten haku vuodelle 2024 käynnistyy 23.11.
  Lapin hyvinvointialueen vuoden 2024 toiminta-avustusten haku avautuu 23.11. Toiminta-avustuksia voivat...

  Järjestöjen toiminta-avustusten haku vuodelle 2024 käynnistyy 23.11.

  13.11.2023

  Lue lisää
  Lapsi tunturilla kädet ilmassa.

  Kuva: Lapin materiaalipankki

  Järjestöjen toiminta-avustusten haku vuodelle 2024 käynnistyy 23.11.

  13.11.2023

  Lapin hyvinvointialueen vuoden 2024 toiminta-avustusten haku avautuu 23.11. Toiminta-avustuksia voivat hakea kaikki järjestöt, yhdistykset ja säätiöt, joiden toiminta täyttää avustusten myöntämisen ehdot.

  Toiminta-avustusten haku on avoinna 23.11.–20.12.2023

  Lapin hyvinvointialueen toiminta-avustuksen saamisen ehtoina on, että järjestön toiminta edistää hyvinvointia, terveyttä ja arjen turvallisuutta, tukee sote-palveluja ja tapahtuu useamman kuin yhden kunnan alueella Lapissa. Avustusta voi hakea yksi tai useampi järjestö yhdessä. Avustusten myöntämisestä päättää hyvinvointi- ja yhdyspintalautakunta talousarvion määrärahan puitteissa. 

  Haku toteutetaan sähköisesti Webropol-lomakkeella. Hakulomake avautuu 23.11.2023 Lapin hyvinvointialueen verkkosivuilla osoitteessa Lapha.fi. Sivuilta saat lisätietoa myös hakuohjeista ja avustusperiaatteista. 

  Toiminta-avustusten infotilaisuudet

  Lapin hyvinvointialue järjestää neljä samansisältöistä infotilaisuutta Teams-tapahtumana, joissa järjestöt voivat kysyä lisää aiheesta. Voit osallistua tapahtumaan kyseisen ajan kohdalla olevasta linkistä:

  Tiistaina 28.11.2023     

  Torstaina 7.12.2023    

      
  Lisätietoja antaa:
  Marika Mathlein, asiantuntija, järjestöyhteistyö, Lapin hyvinvointialue
  marika.mathlein@lapha.fi, p. 040 487 3478

  Järjestökeskukset järjestöjen tukena avustusten hakemisessa

  Lapin alueella toimivat järjestökeskukset sekä Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry ovat järjestöjen tukena hyvinvointialueen avustusten hakemisessa.
  Järjestöt voivat olla yhteydessä seuraaviin järjestökeskuksiin (suluissa paikkakunta/paikkakunnat):

  • Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry (koko Lappi) 
   • Riitta Ollila, p. 040 198 2203, riitta.ollila@lapinsotu.fi
  • Rovaniemen kansalaistalo / Rovaniemen Neuvokas (Rovaniemi)
   • Marika Ahola, p. 040 199 4600, marika.ahola@rovaniemenneuvokas.fi
  • Meri-Lapin järjestökeskus Silta (Kemi, Tornio, Keminmaa, Tervola, Simo, Ylitornio)
   • Tytti Kumpulainen, p. 050 475 4340, tytti.kumpulainen@toivola-luotola.fi
  • Järjestökeskus Kitinen (Sodankylä)
   • Minna Hattunen, p. 040 189 5470, minna.hattunen@jarjestokeskus.fi
  • Kemijärven järjestökeskus Kiehinen ry (Kemijärvi)
   • Markku Iso-Heiko, p. 040 724 9017, markku.iso-heiko@yvpl.fi
     

  Lapsi tunturilla kädet ilmassa. Järjestöjen toiminta-avustusten haku vuodelle 2024 käynnistyy 23.11.
  13.11.2023
  Lapin hyvinvointialueen vuoden 2024 toiminta-avustusten haku avautuu 23.11. Toiminta-avustuksia voivat...
  Lapsi tunturilla kädet ilmassa.

  Järjestöjen toiminta-avustusten haku vuodelle 2024 käynnistyy 23.11.


  Lapin hyvinvointialueen vuoden 2024 toiminta-avustusten haku avautuu 23.11. Toiminta-avustuksia voivat hakea kaikki järjestöt, yhdistykset ja säätiöt, joiden toiminta täyttää avustusten myöntämisen ehdot.

 2. Lapin hyvinvointialue kuuli Savukosken ja Pelkosenniemen asukkaita sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä – samalla testattiin mallia osallisuuden lisäämiseen

  25.10.2023

  Lue lisää
  Kuvassa Lapin hyvinvointialueen terveys- ja sosiaalipalveluiden johtoa istumassa Pelkosenniemen valtuustosalissa vastaamassa asukkaiden kysymyksiin

  Lapin hyvinvointialueen terveys- ja sosiaalipalveluiden johto vastaamassa Pelkosenniemellä kuntalaisten kysymyksiin

  Lapin hyvinvointialue kuuli Savukosken ja Pelkosenniemen asukkaita sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä – samalla testattiin mallia osallisuuden lisäämiseen

  25.10.2023

  Savukoskella ja Pelkosenniemellä haastateltiin ja kerättiin tietoa paikallisilta 12.-13.10 terveys- ja sosiaalipalveluiden järjestämisestä. Tavoitteena oli kerätä tärkeää tietoa pienten kuntien tilanteesta, jotta pienten asiointialueiden palvelut voitaisiin jatkossa turvata ja järjestää kustannustehokkaasti sekä paikallisia mahdollisimman hyvin palvellen. Kaikkea kerättyä tietoa ja palautetta käytetään hyväksi, kun hyvinvointialueen strategiaan perustuva ohjelmatyö ja talouden tasapainottamistoimet jatkuvat.

  Asukkailta saaduista vastauksista ja käydyistä keskusteluista tunnistettiin, kuinka eri tavalla pienet asiointialueet toimivat verrattuna suuriin yksiköihin ja alueisiin. Toimintatavat ja -logiikat ovat erilaisia, jolloin tavat tuottaa palveluita tulee räätälöidä tarkemmin.

  Mahdollisuus vaikuttaa päätöksentekoon

  Jalkautumisen antoi myös paikallisille asukkaille, sidosryhmille ja henkilöstölle mahdollisuuden vaikuttaa päätöksentekoon. Pienet asiointialueet jäävät helposti suurempien varjoon päätöksenteossa, eikä aina ole edes tietoa siitä, kuinka kaikki palvelut toimivat, joten jalkautumisen ansiosta saatiin paljon käyttökelpoista materiaalia palveluiden räätälöintiä varten.

  Hyvinvointialueella on käytössään paljon numeerista tietoa, mutta jokapäiväinen työ ja palvelut saattavat helposti kadota pelkkien numeroiden alle. Nyt saatiin kerättyä paljon kokemuspohjaista tietoa, jota aiemmin ei ole sellaisenaan ollut käytettävissä. Jalkautuessa saatiin tavoitettua ihmisiä eri tavalla kuin pelkällä internet-kyselyllä. Kohtaamiset olivat asukasraateja ja -tilaisuuksia toteuttaneiden mielestä hyvin antoisia ja avartavia.

  Palveluihin ollaan yleisellä tasolla tyytyväisiä

  Savukosken ja Pelkosenniemen asukkaat ovat yleisesti ottaen tyytyväisiä heille tarjolla oleviin palveluihin ja niiden toivotaan jatkossakin säilyvän vähintään nykyisellä tasolla. Aina on kuitenkin mahdollisuus parantaa. Yhtenä selkeänä haasteena nähtiin ison organisaation tiedottaminen. Ennen tiedot löytyivät helposti, mutta nyt niitä on ollut haasteellista löytää. Tiedonkulkua tulisi myös parantaa sidosryhmien ja erityisesti kunnan ja hyvinvointialueen välillä. Näin voitaisiin välttää tulevaisuudessa tietojen katoaminen ja osattaisiin puolin ja toisin ohjata asukkaita oikeiden palvelujen piiriin.

  Henkilöstö kehittämisen etulinjassa

  Tilaisuuksien konkreettisena etuna on, että pienempiä epäkohtia ja kehitysideoita voidaan alkaa toteuttaa ja korjata nopeasti. Tämä nousi esille myös samaan aikaan järjestetyissä henkilöstön työpajoissa, joissa henkilöstö sai miettiä osaamisen kehittämistä, johtamista, lähi- ja keskitettyjen palveluiden mahdollisuuksia sekä testata käytännön ratkaisuja case-esimerkin muodossa. Henkilöstölle suurta kiitosta tuleekin siitä, kuinka paljon kehittämistyötä on tehty jo paikallisesti niin ennen kuin jälkeenkin hyvinvointialueelle siirtymistä. Yhdessä työstäessä toiminnan kehittyminen voi jatkua, ja myös esihenkilöt eri tasoilla tietävät, mitä on tapahtumassa.

  Osallisuuden lisäämistä jatketaan

  Savukosken ja Pelkosenniemen tapahtumissa saatiin kokemusta osallisuustyöstä ja jalkautumisesta seuraavia alueita ja teemoja varten. Tavoitteena on saada mahdollisimman hyvin nostettua esille asiointialueiden asukkaiden, sidosryhmien ja henkilöstön kokemuksia, osaamista ja yhteistyötä. Näin pystytään kehittämään kokonaisuudessaan Lapin hyvinvointialueen toimintaa, joka palvelee kaikkia sen asukkaita riippumatta siitä missä päin he asuvat.

  Suuri kiitos kuuluu alueen asukkaille, henkilöstölle ja sidosryhmille, koska he olivat ja ovat edelleen mukana kehittämässä hyvinvointialueen toimintaa. 

  Kuvassa Lapin hyvinvointialueen terveys- ja sosiaalipalveluiden johtoa istumassa Pelkosenniemen valtuustosalissa vastaamassa asukkaiden kysymyksiin Lapin hyvinvointialue kuuli Savukosken ja Pelkosenniemen asukkaita sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä – samalla testattiin mallia osallisuuden lisäämiseen
  25.10.2023
  Savukoskella ja Pelkosenniemellä haastateltiin ja kerättiin tietoa paikallisilta 12.-13.10 terveys- ja...
  Kuvassa Lapin hyvinvointialueen terveys- ja sosiaalipalveluiden johtoa istumassa Pelkosenniemen valtuustosalissa vastaamassa asukkaiden kysymyksiin

  Lapin hyvinvointialue kuuli Savukosken ja Pelkosenniemen asukkaita sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä – samalla testattiin mallia osallisuuden lisäämiseen


  Savukoskella ja Pelkosenniemellä haastateltiin ja kerättiin tietoa paikallisilta 12.-13.10 terveys- ja sosiaalipalveluiden järjestämisestä. Tavoitteena oli kerätä tärkeää tietoa pienten kuntien tilanteesta, jotta pienten asiointialueiden palvelut voitaisiin jatkossa turvata ja järjestää kustannustehokkaasti sekä paikallisia mahdollisimman hyvin palvellen. Kaikkea kerättyä tietoa ja palautetta käytetään hyväksi, kun hyvinvointialueen strategiaan perustuva ohjelmatyö ja talouden...

 3. Täydennyshaku toiminta-avustuksiin syksyllä
  Lapin hyvinvointialue järjestää 21.9.–4.10.2023 toiminta-avustusten täydennyshaun säätiöille ja...

  Täydennyshaku toiminta-avustuksiin syksyllä

  8.9.2023

  Lue lisää
  Vaeltajia syksyllä Inarin Otsamotunturilla.

  Kuva: Lapin materiaalipankki, Kirsi Ukkonen

  Täydennyshaku toiminta-avustuksiin syksyllä

  8.9.2023

  Lapin hyvinvointialue järjestää 21.9.–4.10.2023 toiminta-avustusten täydennyshaun säätiöille ja julkisoikeudellisille yhdistyksille.

  Täydennyshaku on tarkoitettu ainoastaan säätiöille ja julkisoikeudellisille yhdistyksille, jotka eivät olleet mukana kevään 2023 haussa. Kevään haussa avustuksia saattoivat hakea vain rekisteröidyt yhdistykset. 

  Avustuksen saamisen ehtoina on, että järjestön toiminta edistää hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta, tukee sote-palveluja ja tapahtuu useamman kuin yhden kunnan alueella Lapissa. Täydennyshaussa jaettavien avustusten yhteissumma on 30 000 euroa.  

  Vuoden 2024 toiminta-avustusten haku avataan loppuvuodesta 2023. Toiminta-avustuksia voivat tällöin hakea kaikki järjestöt, yhdistykset ja säätiöt, joiden toiminta täyttää avustusten myöntämisen ehdot. 

  Tutustu tarkemmin avustusperiaatteisiin ja hakuohjeisiin:

  Järjestöavustukset Lapin hyvinvointialueella

  Täydennyshaun hakulomake

  Vaeltajia syksyllä Inarin Otsamotunturilla. Täydennyshaku toiminta-avustuksiin syksyllä
  8.9.2023
  Lapin hyvinvointialue järjestää 21.9.–4.10.2023 toiminta-avustusten täydennyshaun säätiöille ja...
  Vaeltajia syksyllä Inarin Otsamotunturilla.

  Täydennyshaku toiminta-avustuksiin syksyllä


  Lapin hyvinvointialue järjestää 21.9.–4.10.2023 toiminta-avustusten täydennyshaun säätiöille ja julkisoikeudellisille yhdistyksille.

 4. Ensimmäiset Lapin hyvinvointialueen järjestöavustusten saajat valittu
  Toiminta-avustuksiin järjestetään täydennyshaku säätiöille ja julkisoikeudellisille yhdistyksille syksyllä...

  Ensimmäiset Lapin hyvinvointialueen järjestöavustusten saajat valittu

  11.7.2023

  Lue lisää

  Ensimmäiset Lapin hyvinvointialueen järjestöavustusten saajat valittu

  11.7.2023

  Toiminta-avustuksiin järjestetään täydennyshaku säätiöille ja julkisoikeudellisille yhdistyksille syksyllä 2023.

  Vuoden 2023 Lapin hyvinvointialueen toiminta-avustukset järjestöille on jaettu. Avustuksia jaettiin yhteensä 102 000 euroa. Avustuksen saamisen ehtoina oli, että yhdistyksen toiminta edistää hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta, tukee sote-palveluja ja tapahtuu useamman kuin yhden kunnan alueella Lapissa. Hakemuksia saatiin 26 kappaletta. 

  Täydennyshaku toiminta-avustuksiin syksyllä 

  Lapin hyvinvointialue järjestää syksyllä 2023 toiminta-avustusten täydennyshaku säätiöille ja julkisoikeudellisille yhdistyksille, jotka eivät olleet mukana kevään 2023 haussa. Täydennyshaussa jaettavien avustusten yhteissumma on 30 000 euroa. Hakuehdoista ja haun käynnistymisestä tiedotetaan erikseen. 

  Vuoden 2024 toiminta-avustusten haku avataan loppuvuodesta 2023. Toiminta-avustuksia voivat tällöin hakea kaikki järjestöt, yhdistykset ja säätiöt, joiden toiminta täyttää avustusten myöntämisen ehdot. 

  Kumppanuussopimusten valmistelu jatkuu 

  Halukkaat järjestöt ovat voineet ilmoittautua neuvotteluihin kumppanuus- ja yhteistyösopimuksista Lapin hyvinvointialueen kanssa keväästä 2023 alkaen. Sopimusneuvottelut käynnistyvät syksyllä 2023. Joidenkin järjestöjen kanssa on tehty jo aiesopimuksia kumppanuudesta. 

  Kumppanuus- ja yhteistyöjärjestöille on käynnissä jatkuva haku. Kumppaneiksi voidaan valita järjestöjä, joiden toiminta tukee olennaisesti hyvinvointialueen järjestämiä sosiaali- ja terveyspalveluja. Kumppanuus- ja yhteistyösopimuksiin on varattu noin 308 00 euroa. 

   

  Lue lisää: Hyvinvointi- ja yhdyspintalautakunnan pöytäkirja 22.6.2023

  Ensimmäiset Lapin hyvinvointialueen järjestöavustusten saajat valittu
  11.7.2023
  Toiminta-avustuksiin järjestetään täydennyshaku säätiöille ja julkisoikeudellisille yhdistyksille syksyllä...

  Ensimmäiset Lapin hyvinvointialueen järjestöavustusten saajat valittu


  Toiminta-avustuksiin järjestetään täydennyshaku säätiöille ja julkisoikeudellisille yhdistyksille syksyllä 2023.

 5. Kansainväliset opiskelijat ja professorit ihastelivat lappilaista hyvinvointia
  Lappiin kokoontuu opiskelijoita, opettajia ja tutkijoita 12 maasta keskustelemaan sosiaalityöstä...

  Kansainväliset opiskelijat ja professorit ihastelivat lappilaista hyvinvointia

  24.5.2023

  Lue lisää
  Kuvassa on täysi luentosali. Opiskelijat seuraavat luentoa.

  Kansainvälisiä opiskelijoita luennolla. Kuvaaja Eveliina Harju

  Kansainväliset opiskelijat ja professorit ihastelivat lappilaista hyvinvointia

  24.5.2023

  Lappiin kokoontuu opiskelijoita, opettajia ja tutkijoita 12 maasta keskustelemaan sosiaalityöstä globaalista näkökulmasta. Kyseessä on sosiaalityön kansainvälinen kesäkoulu, jonka järjestää yhteistyössä Lapin yliopiston sosiaalityön oppiaine, FHV Vorarlberg University of Applied Sciences Itävallasta ja University of Vermont Yhdysvalloista. Tänä vuonna opiskelijoita ja opettajia on Itävallasta, Liettuasta, Hong Kongista, Saksasta, USA:sta, Saksasta, Ranskasta, Bangladeshista, Suomesta, Iso-Britanniasta, Georgiasta ja Nigeriasta. Perinteisen kesäkoulun teema on tänä vuonna tarkastella sosiaalityötä ja sosiaalipalveluja eri maissa, sosiaalista oikeudenmukaisuutta, ikääntymistä sekä lasten ja perheiden asemaa palveluissa. Luennot pidetään 22.–26.5.2023 Lapin yliopistossa.


  Opiskelijoille ja opettajille tarjottiin katsaus lappilaisesta hyvinvoinnista, kun Lapin hyvinvointialueen itäisen Lapin perheiden ja työikäisten palvelupäällikkö Tanja Karhunen luennoi Lapin yliopistolla tiistaina. Luennon aiheena oli "Perspectives of welfare within the new welfare". 

  Mikä merkitys kansainvälisellä verkostoitumisella on, Tanja Karhunen?

  – Verkostoitumisen merkitys on todella tärkeä hyvinvointialueelle, koska se mahdollistaa kansainvälisen tiedon saamisen ja tuottamisen hyvinvoinnista ja sen ilmentymisistä sekä merkityksestä.

  Hyvinvointialue kiinnosti sosiaalityön kansainvälisessä kesäkoulussa niin kansainvälisiä opiskelijoita kuin professoreja.

  – Suomen sosiaalityön koulutus on ollut korkeatasoista ja ainutlaatuinen hyvinvointijärjestelmämme herättää kansainvälisissä opiskelijoissa ihastusta ja paljon kysymyksiä. Kysymyksiä tuli liittyen saamenkielisten sosiaalityöntekijöiden saatavuuteen, koulussa tehtävään sosiaalityöhön ja hyvinvointialueen hallintoon ja rahoitukseen – ei siis kovin helppoja kysymyksiä ollenkaan, Karhunen summaa.

  Kuvassa on täysi luentosali. Opiskelijat seuraavat luentoa. Kansainväliset opiskelijat ja professorit ihastelivat lappilaista hyvinvointia
  24.5.2023
  Lappiin kokoontuu opiskelijoita, opettajia ja tutkijoita 12 maasta keskustelemaan sosiaalityöstä...
  Kuvassa on täysi luentosali. Opiskelijat seuraavat luentoa.

  Kansainväliset opiskelijat ja professorit ihastelivat lappilaista hyvinvointia


  Lappiin kokoontuu opiskelijoita, opettajia ja tutkijoita 12 maasta keskustelemaan sosiaalityöstä globaalista näkökulmasta. Kyseessä on sosiaalityön kansainvälinen kesäkoulu, jonka järjestää yhteistyössä Lapin yliopiston sosiaalityön oppiaine, FHV Vorarlberg University of Applied Sciences Itävallasta ja University of Vermont Yhdysvalloista. Tänä vuonna opiskelijoita ja opettajia on Itävallasta, Liettuasta, Hong Kongista, Saksasta, USA:sta, Saksasta, Ranskasta, Bangladeshista, Suomesta,...