Navigation Menu

Vammaisten palvelut

Breadcrumb

Navigation Menu

Vammaisten palvelut

Vammaisten palvelut

Voit hakea vammaispalveluja, jos sinulla on pitkäaikainen sairaus tai vamma, jonka takia sinulla on paljon vaikeuksia suoriutua tavallisista arjen toiminnoista. Vammaispalvelut ovat sosiaalihuollon erityispalveluja, joita voit saada, jos muut palvelut eivät ole sinulle riittäviä. Vammaispalvelujen tarkoituksena on edesauttaa vammaisten henkilöiden edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä. 

Vammaispalvelujen sosiaaliohjaaja tai sosiaalityöntekijä arvioi kanssasi, mitä apua ja palveluja tarvitset. Sinulle tehdään henkilökohtainen palvelusuunnitelma, johon palvelusi perustuvat. Vammaispalveluissa myönnettäviä palveluja ovat esimerkiksi asumisen tuki, henkilökohtainen apu, kuljetuspalvelut sekä päivä- ja työtoiminta.

vammaisten palvelut toissijainen banneri

Vammaisten sosiaalityö ja sosiaaliohjaus


Sosiaalipalvelujen työntekijät selvittävät kanssasi, millaisia palveluita ja tukea tarvitset, ja auttavat sinua hakeutumaan sopiviin palveluihin.

Vihreähupparinen mies istuu pyörätuolissa kirjastossa. Hänellä on kaulassaan kuulokkeet ja hän hymyilee kameralle.

alasivut-vammaisten-palvelut

alasivut vammaisten toimintakykyä tukevat palvelut

alasivut vammaisten asumispalvelut

h2-Ajankohtaista aiheesta-otsikko

Ajankohtaista aiheesta

Asset Publisher

 1. Kolpeneen selvityksen avoin infotilaisuus 24.6.2024
  Tilaisuudessa käydään läpi Kolpeneen selvityksestä saatuja tuloksia. 

  Kolpeneen selvityksen avoin infotilaisuus 24.6.2024

  4.6.2024

  Looǥǥ lââʹzz

  Takaisin edelliselle sivulle

  Kolpeneen selvityksen avoin infotilaisuus 24.6.2024

  4.6.2024

  Tilaisuudessa käydään läpi Kolpeneen selvityksestä saatuja tuloksia. 

  Kolpeneen selvityksen toinen infotilaisuus järjestetään maanantaina 24.6. klo 15–16 Teams-etäyhteydellä. Kolpeneen selvitys on osa Lapin hyvinvointialueen talouden ja toiminnan järjestämistä.

  Tilaisuuden vetää vammaispalvelujen johtaja Mirja Kangas, joka kertoo Kolpeneen selvityksestä saatuja tuloksia. 

  Lapin hyvinvointialueen aluehallitus päättää muutokset selvityksen pohjalta 25.6.2024 kokouksessaan.

  Tilaisuus on avoin kaikille Kolpeneen selvityksestä kiinnostuneille.

  Tervetuloa mukaan infotilaisuuteen!

  Kolpeneen selvityksen avoin infotilaisuus 24.6.2024
  4.6.2024
  Tilaisuudessa käydään läpi Kolpeneen selvityksestä saatuja tuloksia. 

  Kolpeneen selvityksen avoin infotilaisuus 24.6.2024


  Tilaisuudessa käydään läpi Kolpeneen selvityksestä saatuja tuloksia. 

 2. Koululaisten hoidon järjestäminen vammaispalveluissa loma-aikoina
  Hyvinvointialue järjestää koululaisten loma-ajan hoitoa erityishuoltoa saaville koululaisille. Tulevan...

  Koululaisten hoidon järjestäminen vammaispalveluissa loma-aikoina

  18.3.2024

  Looǥǥ lââʹzz

  Takaisin edelliselle sivulle

  Koululaisten hoidon järjestäminen vammaispalveluissa loma-aikoina

  18.3.2024

  Hyvinvointialue järjestää koululaisten loma-ajan hoitoa erityishuoltoa saaville koululaisille. Tulevan kesäloman hoidontarve pitää hakea 15.4.2024 mennessä.

  Hyvinvointialue järjestää koululaisten loma-ajan hoitoa erityishuoltoa saaville koululaisille. Vanhemmat vastaavat ensisijaisesti lapsen hoidosta myös koulun lomien aikana. Hyvinvointialue järjestää koululaisten loma-ajan hoitoa huoltajien työssäkäynnin ja opiskeluiden mahdollistamiseksi tai erityistapauksessa muusta perustellusta syystä silloin, kun vanhemmat eivät loma-aikojaan sopimalla tai muutoin pysty järjestämään lapsensa hoitoa. 

  Loma-ajan hoitoa järjestetään vain välttämättömään tarpeeseen arkipäivinä klo 7–16.30 välisenä aikana. Loma-ajan hoitoa järjestetään yksittäiselle lapselle enintään neljä viikkoa kesäajalla, tätä pidemmältä ajalta vanhemmat vastaavat itse hoidon järjestämisestä. Päivätoiminta on pääsääntöisesti kiinni heinäkuussa. 

  Päätökset loma-ajan hoidosta tehdään hakemusten perusteella vammaispalveluiden sosiaalipalveluissa. Loma-ajan hoidontarve tulee perustua todelliseen tarpeeseen.

  Ilmoitus loma-ajan hoidontarpeesta tulee tehdä määräaikaan mennessä. Palautusajat ovat hakulomakkeessa. Tulevan kesäloman osalta hoito pitää hakea 15.4.2024 mennessä.

  Ilmoittautuminen on sitova, koska ohjaajat palkataan varattujen hoitotarpeiden mukaisesti. Myöhässä saapuneiden hakemuksien palvelutarpeeseen ei välttämättä voida vastata. Hakemus löytyy verkkosivuiltamme. 

  Voitte jättää hakemuksen vammaispalveluihin ryhmäsähköpostiosoitteeseen: vammaispalvelut.koululaiset@lapha.fi. Otsikkokenttään tulee merkitä koululaisen kotikunta. Hakemuksen liitteeksi tulee toimittaa selvitys vanhempien työ- tai opiskeluajoista. 

  Kun lähetätte hyvinvointialueelle sähköpostia, jossa on henkilötietoja, käyttäkää turvasähköpostia. Viestin lähettäjä antaa oman sähköpostiosoitteensa ja painaa Jatka ja Rekisteröidy, jonka jälkeen hänelle tulee omaan sähköpostiin linkki, jolla turvapostin voi kirjoittaa vastaanottajalle. Turvapostia lähetettäessä voitte pyytää lukukuittauksen. Lomakkeen voi jättää myös paperisena oman palvelualueen sosiaalityöntekijälle. Hakemukset käsittelee vammaispalvelun sosiaalityöntekijä.

   

  Skuvlalaččaid divššu ordnen lápmásiidbálvalusain

  Buresveadjinguovlu ordne skuvlalaččaid luopmoáiggi divššu skuvlalaččaide, geat ožžot earenoamášfuolahusa. Vánhemiin lea ovddemusat ovddasvástádus máná divššus maiddái skuvlla luomuid áigge. Buresveadjinguovlu ordne skuvlalaččaid luopmoáiggi divššu, vai fuolaheaddjit sáhttet johtit barggus ja studeret dahje earenoamášdáhpáhusas eará ákkastallojuvvon siva dihte dalle, go vánhemat eaba luopmoáiggiid soahpamiin dahje muđui bastte ordnet mánáska divššu. 

  Luopmoáiggi dikšu ordnejuvvo dušše vealtameahttumis dárbbu várás árgabeivviid dii. 7-16.30 gaskasaš áigái.  Luopmoáiggi dikšu ordnejuvvo ovttaskas mánnái eanemustá njealji vahkkui geaseáigge, dás guhkit áigái vánhemiin alddiset lea ovddasvástádus ordnet divššu. Beaivedoaibma lea dábálaččat gitta suoidnemánus. 

  Lápmásiidbálvalusaid sosiálabálvalusat dahket mearrádusaid luopmoáiggi divššu birra ohcamušaid vuođul. Luopmoáiggi dikšodárbu galgá vuođđuduvvat duođalaš dárbui. Luopmoáiggi dikšodárbbu almmuhusa galgá dahkat mearreáiggi siste, máhcahanáiggit lea ohcanskovis. Almmuheapmi lea čadni, daningo bagadallit bálkáhuvvojit várrejuvvon dikšodárbbuid mielde. Maŋŋonan ohcamušaid bálvalandárbu ii vealttakeahttá leat ollašuhttimis. Ohcamuš gávdno čujuhusas (ohcamuš dušše suomagillii).

  Sáhtát guođđit ohcamuša lápmásiidbálvalusaid joavkopoastačujuhussii: vammaispalvelut.koululaiset@lapha.fi. E-poastta bajilčállagis galgá namuhit skuvlalačča ruovttugieldda. Ohcamuššii galgá mielddusin doaimmahit čielggadeami vánhemiid bargo- dahje studerenáiggiid birra. 

  Go sáddet buresveadjinguvlui e-poastta, mas leat persovdnadieđut, geavat dorvoe-poastta. E-poastta sáddejeaddji addá iežas e-poastačujuhusa ja deaddá Jatka (Joatkke) ja dasto Rekisteröidy (Čálit sisa), man maŋŋel sutnje boahtá iežas e-postii liŋka, mainna dorvopoastta sáhttá čállit vuostáváldái. Dorvopoastta sáddedettiin sáhtát válljet, ahte dutnje boahtá diehtu, go vuostáváldi lea lohkan e-poastta (suomagillii lukukuittaus). Maiddái báberskovi sáhttá deavdit ja guođđit iežas bálvalanguovllu sosiálabargái. Ohcamušaid gieđahallá lápmásiidbálvalusaid sosiálabargi.

   

  Škovlâlij tipšo ornim vádulijpalvâlusâin

  Pyereestvaijeemkuávlu uárnee škovlâlij luámuääigi tipšo škovlâláid, kiäh finnejeh eromâšhuolâttâs. Vaanhimeh västideh vuosâsaajeest päärni tipšoost meid škoovlâ luámui ääigi. Pyereestvaijeemkuávlu uárnee škovlâlij luámuääigi tipšo, vâi huolâtteijeeh pyehtiđ eelliđ pargoost tâi jotteeđ uápuid teikâ eromâštábáhtusâst eres vuáđustâllum suujâ tiet, talle ko vaanhimeh iä luámuaaigijd sopâmáin teikâ mudoi paste orniđ párnáidis tipšo. 

  Luámuääigi tipšo uárnejuvvoo tuš velttidmettum táárbun argâpeeivij tme 7–16.30 koskâsii ääigi. Luámuääigi tipšo uárnejuvvoo ovtâskâs páárnán enâmustáá neelji oho kesiääigi, tađe kuhheeb ääigist vaanhimeh jieijah västideh tipšo orniimist. Peivitoimâ lii táválávt kiddâ syeinimáánust. 

  Miärádâsah luámuääigi tipšoost tahhojeh ucâmušâi vuáđuld vádulijpalvâlusâi sosiaalpalvâlusâin. Luámuääigi tipšotárbu kalga vuáđuduđ tuođâlii táárbun. Almottâs luámuääigi tipšotáárbust kalga toohâđ meriääigi räi, macâttemääigih láá uuccâmluámáttuvâst. Almottâttâm lii čannee, tastko stivrejeijeeh pálkkááttuvvojeh tipšotáárbui mield. Maŋanâm ucâmušâi palvâlemtáárbun ij veltihánnáá paste västidiđ. Ucâmuš kávnoo čujottâsâst (ucâmuš tuše suomâkielân).

  Pyehtivetteđ kyeđđiđ ucâmuš vádulijpalvâlussáid juávkkušleđgâpostâčujottâsân: vammaispalvelut.koululaiset@lapha.fi. Čujottâsruuvdun kalga merkkiđ škovlâlii päikkikieldâ. Ucâmuš lahtosin kalga toimâttiđ čielgiittâs vaanhimij pargo- tâi uáppuaaigijn. 

  Ko vuolgâtvetteđ pyereestvaijeemkuávlun šleđgâpoostâ, mast láá persovntiäđuh, te kevttiđ torvošleđgâpoostâ. Viestâ vuolgâtteijee addel jieijâd šleđgâpostâčujottâs já teddil Jatka (Juáđhi) já talle Rekisteröidy (Registeristuu), mon maŋa sunjin puátá jieijâs šleđgâpoostân liŋkkâ, main torvopoostâ puáhtá čäälliđ vuástáväldei. Torvopoostâ vuolgâtdijn pyehtivetteđ táttuđ luuhâmkuittâm. Luámáttuv puáhtá kyeđđiđ meid pááppárversion jieijâs palvâluskuávlu sosiaalpargei.Ucâmušâid kieđâvuš vádulijpalvâlus sosiaalpargee.
   

  Škooulniiʹǩǩi hååid riâššmõš lääʹmeskääzzkõõzzin

  Pueʹrrvââjjamvuʹvdd reäšš škooulniiʹǩǩi luõvâsvuõttääiʹj hååid spesiaalhuâl vuäǯǯai škooulniiʹǩǩid.  Puärraz vaʹsttee vuõss-sââʹjest päärna hååidast škooul luõvâsvuõđi ääiʹj še.  Pueʹrrvââjjamvuʹvdd reäšš škooulniiʹǩǩi luõvâsvuõttääiʹj hååid peâmmji tuâjastjeällmõõžž da mättʼtõõttmõõžži vueiʹtlviʹžžen raajjmõõžž diõtt leʹbe spesiaalšõddmõõžžâst mõõn-ne jeeʹres vuâđđtõllum määiʹnest teʹl, ko puärraz jie luõvâsvuõttääiʹjez suåveeʹl leʹbe muđoi vueiʹt riâššâd päärnez hååid.  

  Luõvâsvuõttääiʹj hååid riâžžât pâi vieʹltʼtemes taarb vääras arggpeeiʹvi č. 7–16.30 kõõskâst.  Luõvâsvuõttääiʹj hååid riâžžât oʹdinakai päärnže jäänmõsân nellj neäʹttel ǩieʹssääiʹj, tän kuuʹǩǩab ääiʹjest puärraz vaʹsttee jiõčč hååid riâššmõõžžâst.  Peiʹvvtåimmʼmõš lij vuõss-sââʹjest ǩidd sueiʹnnmannust.  

  Tuʹmmstõõǥǥid luõvâsvuõttääiʹj hååidast tuejjeet ooccmõõžži vuâđald lääʹmeskääzzkõõzzi sosiaalkääzzkõõzzin.  Luõvâsvuõttääiʹj hååid tarbb âlgg vuâđđõõvvâd tuõttlaž taʹrbbe.  Iʹlmmtõõzz luõvâsvuõttääiʹj hååid taarbâst âlgg tuejjeed mieʹrrääiʹj mõõneeʹst, maacctõsääiʹj lie ooccâmlomaakkâst.  Iʹlmmtõõttmõš lij čõõnni, ko ohjjeejid päʹlǩǩeet vaʹrrjum håiddtaarbi meâlddsânji.  Mâʹŋŋeld puättam ooccmõõžži kääzzkõstaʹrbbe jeäʹt vieʹltǩani vueiʹt vaʹstteed. Ooccmõõžž kaaunak addrõõzzâst (ooccmõš pâi lääddas).

  Vueiʹttveʹted kueʹđđed ooccmõõžž lääʹmeskääzzkõõzzid joukkneʹttpååštaddrõʹsse: vammaispalvelut.koululaiset@lapha.fi. Pâʹjjǩeeʹrjtõsǩeâdda âlgg mieʹrǩǩeed škooulneeʹǩǩ dommkååʹdd.  Ooccmõõžž meâlddõsân âlgg tååimted čiõlǥtõõzz puärrsi tuâjj- leʹbe mättʼtõõttâmääiʹjin.  

  Ko vuõltteʹped pueʹrrvââjjamvoudda neʹttpååʹšt, koʹst lie persoonteâđ, ââʹnned staan-neʹttpååʹšt.  Saaǥǥ vuõltteei oudd jiiʹjjes neʹttpååʹštaddrõõzz da teäʹddal Jueʹtǩ da teʹl Rekisterââst, mõõn mâŋŋa suʹnne puätt jiiʹjjes neʹttpåštta liŋkk, koin staanpååʹšt vuäitt ǩeeʹrjted vuâsttavaʹlddja.  Ko vuõltteʹped staanpååʹšt, vueiʹttveʹted raukkâd lookkâmkuiʹttjummuž.  Lomaakk vuäitt kueʹđđed põʹmmai âʹlnn jiiʹjjes kääzzkõsvuuʹd sosiaaltuâjjliʹžže. Ooccmõõžžid ǩiõttʼtââll lääʹmeskääzzkõõzzi sosiaaltuâjjlaž. 
   

  Yhteyshenkilöt/Oktavuođaolbmot/Ohtâvuotâulmuuh/Õhttvuõttoummu

  Itäinen palvelualue/Nuorta bálvalanguovlu/Nuorttiipele palvâluskuávlu/Nuõrtt kääzzkõsvuʹvdd

  Matti Martiskainen, matti.martiskainen@lapha.fi

  Lounainen palvelualue/Lulleoarjji bálvalanguovlu/Maadâviestârpele palvâluskuávlu/Vuärjjal kääzzkõsvuʹvdd

  Pia Koski, pia.koski@lapha.fi

  Kaakkoinen palvelualue/Lullenuorta bálvalanguovlu/Maadânuorttiipele palvâluskuávlu/Ooʹbbddneǩ kääzzkõsvuʹvdd

  Sirpa Rapo, sirpa.rapo@lapha.fi

  Pohjoinen palvelualue/Davvi bálvalanguovlu/Taavaapele palvâluskuávlu/Tâʹvv kääzzkõsvuʹvdd

  Eve Lääts, eve.laats@lapha.fi

   

  Paperisen lomakkeen palautusosoitteet/Báberskovi máhcahančujuhusat/Pááppárluámáttuv macâttemčujottâsah/
  Põʹmmailomaakk maacctemaddrõõzz


  Enontekiön toimipiste/vammaispalvelut 
  Ounastie 165 99400 Enontekiö 

  Inarin toimipiste/vammaispalvelut 
  Piiskuntie 2 99800 Inari 

  Kemin toimipiste/vammaispalvelut 
  Valtakatu 26, l.krs. 94100 Kemi 

  Kemijärven toimipiste/vammaispalvelut 
  Vapauden katu 8 B 4 krs 98100 Kemijärvi 

  Keminmaan toimipiste/vammaispalvelut 
  Kunnantie 3 94400 Keminmaa 

  Kittilän toimipiste/vammaispalvelut 
  Valtatie 15 99100 Kittilä 

  Kolarin toimipiste/vammaispalvelut
  lsopalontie 2 95900 Kolari 

  Muonion toimipiste/vammaispalvelut 
  Pirkantie ll 99300 Muonio 

  Pelkosenniemen, Savukosken ja Sodankylän toimipiste/vammaispalvelut 
  Hyvinvointikeskus Sopukka Karistamontie 4 99600 Sodankylä 

  Pellon toimipiste/vammaispalvelut 
  Opintie 7b 95700 Pello 

  Posion toimipiste/vammaispalvelut 
  Sairaalantie 2 B 97900 Posio 

  Ranuan toimipiste/vammaispalvelut 
  Sairaalatie 4 B 97700 Ranua 

  Rovaniemen toimi piste/vammaispalvelut 
  Pohjolankatu 2 A 96100 Rovaniemi 

  Sallan toimipiste/vammaispalvelut 
  Jungintie 3 98900 Salla 

  Savukosken, Pelkosenniemen ja Sodankylän toimipiste/vammaispalvelut 
  Hyvinvointi keskus Sopukka Karistamontie 4 99600 Sodankylä

  Simon toimipiste/vammaispalvelut 
  Jenssintie 2 95200 Simo 

  Sodankylän, Savukosken ja Pelkosenniemen toimipiste/vammaispalvelut 
  Hyvinvointi keskus Sopukka Karistamontie 4 99600 Sodankylä 

  Tervolan toimipiste/vammaispalvelut 
  Keskustie 81 95300 Tervola 

  Tornion toimipiste/vammaispalvelut 
  Sairaala katu l, 3. krs. 95400 Tornio 

  Utsjoen toimipiste/ vammaispalvelut Luossa 1 A 99980 Utsjoki 

  Ylitornion toimipiste/vammaispalvelut Alkkulanraitti 55 95600 Ylitornio
   

  Koululaisten hoidon järjestäminen vammaispalveluissa loma-aikoina
  18.3.2024
  Hyvinvointialue järjestää koululaisten loma-ajan hoitoa erityishuoltoa saaville koululaisille. Tulevan...

  Koululaisten hoidon järjestäminen vammaispalveluissa loma-aikoina


  Hyvinvointialue järjestää koululaisten loma-ajan hoitoa erityishuoltoa saaville koululaisille. Tulevan kesäloman hoidontarve pitää hakea 15.4.2024 mennessä.

 3. Lapin hyvinvointialueen matkapalvelukeskuksen kautta tilattavat kuljetuspalvelut muuttuvat huhtikuussa Kemijärvellä, Pelkosenniemellä ja Savukoskella
  Muutokset koskevat vammaispalvelu-, sosiaalihuolto- ja kehitysvammalain mukaisia kuljetuksia Kemijärvellä,...

  Lapin hyvinvointialueen matkapalvelukeskuksen kautta tilattavat kuljetuspalvelut muuttuvat huhtikuussa Kemijärvellä, Pelkosenniemellä ja Savukoskella

  8.4.2024

  Looǥǥ lââʹzz

  Takaisin edelliselle sivulle

  Lapin hyvinvointialueen matkapalvelukeskuksen kautta tilattavat kuljetuspalvelut muuttuvat huhtikuussa Kemijärvellä, Pelkosenniemellä ja Savukoskella

  8.4.2024

  Muutokset koskevat vammaispalvelu-, sosiaalihuolto- ja kehitysvammalain mukaisia kuljetuksia Kemijärvellä, Pelkosenniemellä ja Savukoskella 10.4.2024 alkaen.

  Lapin hyvinvointialueen matkapalvelukeskuksen kautta tilattavat vammaispalvelu-, sosiaalihuolto- ja kehitysvammalain mukaiset kuljetuspalvelut muuttuvat 10.4.2024 alkaen Kemijärvellä, Pelkosenniemellä ja Savukoskella. 

  Jokaiselle kuljetuspalveluja käyttävälle asiakkaalle on toimitettu kuljetuspalvelukortin mukana henkilökohtainen tiedote.  

  Matkan tilaaminen matkapalvelukeskuksesta 

  • Puhelimitse (016) 860 2060. Numeroon voi jättää myös soittopyynnön.  Avoinna 24/7.  
  • Sähköpostitse matkapalvelukeskus.rovaniemi@lapha.fi. Sähköpostia ei lueta virka-ajan ulkopuolella. 

  Tilausaika   

  • Vähintään 1,5 tuntia ennen lähtöaikaa.   
  • Pikatilausta voi käyttää asioilta lähtiessä (lähtöosoite muu kuin kotiosoite). Tällöin auto tulee viimeistään 30 minuutin kuluttua tilauksesta, riippuen nouto-osoitteen sijainnista. 

  Kun tilaat matkaa, ilmoita matkapalvelukeskukseen   

  • nouto-osoite, määränpää ja kellonaika   
  • henkilömäärä sekä kuljetukseen tulevat apuvälineet ja muut tilaa vievät tavarat   
  • kuljetukseen liittyvät erityistarpeet   
  • onko varattuna tietty aika asioinnille (esim. kampaaja, junalle meno jne.)  
  • jos matkan aikana tulee pysähdyksiä (10 min. tai yli 10 min.)   
  • jos mukana on vammaispalvelulain perusteella teille myönnetty henkilökohtainen avustaja   
  • jos tilaat useamman matkan samalla kertaa. Paluumatkan voi tilata yhdessä menomatkan kanssa.  

  Matkojen yhdistäminen  

  Matkoja järjestetään yhdistelemällä samaan suuntaan ja aikaan matkustavia asiakkaita ns. kimppakyyteihin. Asiakkaiden ehdottamista matkojen yhdistelyistä asiakkailta ei peritä matkan omavastuuta.   

  Pysähdys matkan aikana 

  Asiakkalla on yhdensuuntaisen matkan aikana oikeus yhteen (1) matkan varrella olevaan korkeintaan kymmenen minuutin (10 min.) maksuttomaan pysähdykseen. Pysähtyminen pidempiaikaista asiointia (yli 10 min.) varten keskeyttää yhdensuuntaisen matkan ja tämän jälkeen alkaa uusi matka. Pysähdyksestä on ilmoitettava matkapalvelukeskukseen matkaa tilattaessa.    

  Saattaja matkassa   

  Jos asiakkaalla on oikeus saattajaan, saattaja voi matkustaa mukana ilman maksua. Mukana voi olla vain yksi saattaja. Muut kanssanne matkustavat maksavat oman osuuden koko taksimatkan hinnasta. Saattaja tulee kyytiin nouto-osoitteestanne tai ajettavan reitin varrelta. Saattaja voidaan kuitenkin ottaa kyytiin ja jättää kyydistä matkareitin varrella, mikäli tämä on mahdollista tehdä 10 minuutin pysähdyksen sallimissa puitteissa. 

  Mikäli saattajan käyttöön oikeutetulla asiakkaalla ei ole käytettävissä saattajaa, asiakas voi saada kuljettajalta tarvitsemansa saattoavun. Saattoavulla tarkoitetaan asiakkaan turvallista saattamista lähtöpaikasta (esim. kotiovelta autoon ja autosta määränpäähän (esim. kotiovelle).  

  Saattajana voi toimia henkilö, joka ei ole itse kuljetuspalvelun saaja ja on kykenevä toimimaan saattajana. Saattajan iän ja toimintakyvyn on oltava sellainen, että hän suoriutuu saattamisesta oman ja saatettavan turvallisuuden vaarantumatta. Mikäli teillä on oikeus käyttää kuljettajaa saattajana, ei mukana voi olla muuta saattajaa.   

  Kuljetuspalvelukortti   

  Kuljetuspalvelukortin tulee olla mukana aina, kun käytätte kuljetuspalvelua. Kuljettaja kuittaa matkan kortilta matkan jälkeen. Kuljetuksia saa käyttää vain kortinomistaja. Kortti on henkilökohtainen eikä sitä saa antaa muiden käyttöön. Kortinomistajan tulee olla aina mukana kuljetuksessa. 

  Olosuhteiden muutos   

  Kuljetuspalveluja saavan tai hänen asioitaan hoitavan henkilön on ilmoitettava välittömästi Lapin hyvinvointialueen vammaispalveluihin kaikista kuljetuspalveluun liittyvistä muutoksista (esim. osoitteen tai kotikunnan muuttumisesta, toimintakyvyn muutoksista, pitkäaikaishoitoon siirtymisestä tai kuljetuspalvelutarpeen lakkaamisesta). Tietojen perusteella Lapin hyvinvointialueen viranhaltija arvioi, edellyttääkö muutos kuljetuspalvelupäätöksen tarkistamista.   

  Omavastuu   

  Lapin hyvinvointialue perii kuljetuspalvelun omavastuuosuuden jälkikäteen siten, että Lapin hyvinvointialue lähettää niistä laskun asiakkaan kotiin kuukausittain tai viimeistään silloin, kun omavastuuosuuksien määrä on vähintään 5 euroa kuukaudessa.   

  Lisämaksut  

  Jos kuljetuspalvelumatkasta aiheutuu lisämaksuja, asiakas maksaa ne itse. Normaaleista liikkumiseen tarkoitetuista apuvälineistä ei peritä lisämaksua.  

  Invakuljetus   

  Kuljettaja noutaa asiakkaan turvallisesti noutokohteesta sijaitsevasta huoneistosta autoon ja autosta perille määränpääosoitteeseen perille. Kuljettaja huolehtii asianmukaisen kiinnitysjärjestelmän pyörätuolille ennen matkan alkamista.   

  Lapin hyvinvointialueen matkapalvelukeskuksen kautta tilattavat kuljetuspalvelut muuttuvat huhtikuussa Kemijärvellä, Pelkosenniemellä ja Savukoskella
  8.4.2024
  Muutokset koskevat vammaispalvelu-, sosiaalihuolto- ja kehitysvammalain mukaisia kuljetuksia Kemijärvellä,...

  Lapin hyvinvointialueen matkapalvelukeskuksen kautta tilattavat kuljetuspalvelut muuttuvat huhtikuussa Kemijärvellä, Pelkosenniemellä ja Savukoskella


  Muutokset koskevat vammaispalvelu-, sosiaalihuolto- ja kehitysvammalain mukaisia kuljetuksia Kemijärvellä, Pelkosenniemellä ja Savukoskella 10.4.2024 alkaen.

 4. Lapin hyvinvointialueen vammais- ja vanhusneuvostot järjestävät yhteisseminaarin Rovaniemellä
  Seminaarissa käydään läpi asukaspaneelin suosituksia ja tutustutaan muun muassa sairaalapassimalliin ja...

  Lapin hyvinvointialueen vammais- ja vanhusneuvostot järjestävät yhteisseminaarin Rovaniemellä

  11.6.2024

  Looǥǥ lââʹzz

  Takaisin edelliselle sivulle

  Lapin hyvinvointialueen vammais- ja vanhusneuvostot järjestävät yhteisseminaarin Rovaniemellä

  Puolikuvassa vammaisneuvoston puheenjohtaja puhuu mikrofoniin ja avaa seminaarin. Kuvan etualalla yleisöä selin.

  Seminaarin avauksesta vastaa vammaisneuvoston puheenjohtaja Jaakko Alamommo. Kuva Jarno Niemi.

  11.6.2024

  Seminaarissa käydään läpi asukaspaneelin suosituksia ja tutustutaan muun muassa sairaalapassimalliin ja OnniTV:n toimintaan.

  Lapin hyvinvointialueen vammais- ja vanhusneuvostot yhdistävät kesäkuun alkupuolella voimansa ja järjestävät tiistaina 11.6. yhteisseminaarin Rovaniemellä. Seurakuntakeskukseen kokoontuu yhteensä nelisenkymmentä vammais- ja vanhusneuvoston jäsentä eri puolilta hyvinvointialuetta. Lisäksi seminaariin osallistuu hyvinvointialueen edustajia.  

  Seminaarissa käydään läpi asukaspaneelin suosituksia digitaalisten palveluiden käytön tuesta, tutustutaan sairaalapassimalliin ja OnniTV:n toimintaan. Lisäksi osallistujat kuulevat Tervia Logistiikan ja kuljetuspalvelujen toiminnasta sekä palveluista järjestäjän näkökulmasta. 

  Päivän päätteeksi osallistujat pääsevät myös osallistumaan työpajaan, jossa pohditaan muun muassa yhteistyötä neuvostojen kesken.

  Seminaari on laatuaan ensimmäinen, mutta ei vammaisneuvoston puheenjohtajan Jaakko Alamommon sanoin toivottavasti viimeinen.

  -    Yhdessä meissä on voimaa, toteaa Jaakko Alamommo ja toivottaa kaikki osallistujat tervetulleeksi seminaariin.

  Puolikuvassa vammaisneuvoston puheenjohtaja puhuu mikrofoniin ja avaa seminaarin. Kuvan etualalla yleisöä selin. Lapin hyvinvointialueen vammais- ja vanhusneuvostot järjestävät yhteisseminaarin Rovaniemellä
  11.6.2024
  Seminaarissa käydään läpi asukaspaneelin suosituksia ja tutustutaan muun muassa sairaalapassimalliin ja...
  Puolikuvassa vammaisneuvoston puheenjohtaja puhuu mikrofoniin ja avaa seminaarin. Kuvan etualalla yleisöä selin.

  Lapin hyvinvointialueen vammais- ja vanhusneuvostot järjestävät yhteisseminaarin Rovaniemellä


  Seminaarissa käydään läpi asukaspaneelin suosituksia ja tutustutaan muun muassa sairaalapassimalliin ja OnniTV:n toimintaan.

 5. Metsähallituksen ja Myllärin Pajan yhteistyöllä satoja hyönteishotelleja
  Vappupörriäis-tapahtumassa torstaina 2.5. klo 17–18 tietoa luonnon monimuotoisuudesta ja mahdollisuus saada...

  Metsähallituksen ja Myllärin Pajan yhteistyöllä satoja hyönteishotelleja

  29.4.2024

  Looǥǥ lââʹzz

  Takaisin edelliselle sivulle

  Metsähallituksen ja Myllärin Pajan yhteistyöllä satoja hyönteishotelleja

  Lähikuvassa mehiläinen keltaisessa kukassa

  29.4.2024

  Vappupörriäis-tapahtumassa torstaina 2.5. klo 17–18 tietoa luonnon monimuotoisuudesta ja mahdollisuus saada mukaansa oma hyönteishotelli.

  Pölyttäjähyönteisten määrä on laskussa, mikä on vakava uhka niin luonnon monimuotoisuudelle kuin monipuoliselle ruokatuotannollekin. Metsähallitus Metsätalous Oy on osana metsätalouden monikäyttömetsien luonnonhoito- ja monimuotoisuustyötään toteuttanut hyönteishotellikampanjan yhteistyössä Lapin hyvinvointialueen Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskuksen Myllärin Pajan kanssa.

  Metsähallitus on tilannut Myllärin Pajalta hyönteishotelleja, joiden avulla voidaan lisätä hyönteisille elintärkeitä pesäpaikkoja ja sen myötä tukea luonnon monimuotoisuutta.

  Myllärin Pajalla monipuolista päivätoimintaa kehitysvammaisille ja autismin kirjon asiakkaille

  Rovaniemellä toimiva Myllärin Paja tarjoaa monipuolista päiväaikaista toimintaa erityistä tukea tarvitseville kehitysvammaisille ja autismin kirjon asiakkaille vahvistaen asiakkaan omia voimavaroja ja vuorovaikutustaitoja. Valtion monikäyttömetsistä toimitetut tukit ovat muuntautuneet hyönteishotelleiksi pajan asiakkaiden käsissä.

  Myllärin Paja haluaa tarjota asiakkailleen virikkeellisistä päivätoimintaa. Hyönteishotellien tekeminen on ollut juuri sellaista, koska asiakkaat ovat saaneet tehdä asioita luonnonmateriaaleista. Paja noudattaa Green Care -toimintaa, joka liittyy luontoon ja maaseutuympäristöön ja jolla edistetään ihmisten hyvinvointia ja elämänlaatua. 

  - Hyönteishotelleja on tehty tammikuun 2024 alusta, ja niitä on syntynyt 400–500 kappaletta. Asiakkaat ovat osallistuneet tekemiseen kukin omien vahvuuksiensa mukaan ja saaneet laittaa oman puumerkkinsä hyönteishotellin pohjaan. Tekeminen on ollut mielekästä ja siitä on nautittu, kertoo viriketoiminnan ohjaaja Jani Fofonoff Myllärin Pajalta.

  Vappupörriäiset-tapahtumasta tietoa ja oma hyönteishotelli

  Metsähallituksen Tiedekeskus Pilkkeessä Rovaniemellä (Ounasjoentie 6) järjestetään maksuton Vappupörriäiset-tapahtuma torstaina 2.5. klo 17–18 osana Pilke Café -toimintaa. Tilaisuudessa jaetaan tietoa luonnon monimuotoisuuteen ja pölyttäjähyönteisiin liittyvistä asioista. 

  Metsähallituksen asiantuntijat kertovat muun muassa pörriäisten tärkeydestä, hyönteishotellien sijoittamisesta ja huollosta sekä Metsähallitus Metsätalous Oy:n tekemästä luonnonhoitotyöstä. Tapahtumassa on mukana hyönteishotellien valmistajia ja viriketoiminnan ohjaajia Myllärin Pajalta. Tilaisuudessa on myös sima- ja munkkitarjoilu.

  Jokaisella on mahdollisuus auttaa pörriäisiä, ja Vappupörriäis-tapahtuman vieraille se on tehty erityisen helpoksi. Kävijät saavat tilaisuudesta mukaansa oman Myllärin Pajalla valmistetun hyönteishotellin, jonka voi ripustaa omalle maalle tai valtion monikäyttömetsään. Jokainen hyönteishotelli on tekijänsä signeeraama.

  Pilke Cafét ovat Metsähallituksen Tiedekeskus Pilkkeen järjestämiä kaikille avoimia ja maksuttomia tilaisuuksia. Aiheet käsittelevät Pilkkeen ja Metsähallituksen teemojen mukaisesti luontoa, metsien kestävää käyttöä ja biotaloutta.

  Lähikuvassa mehiläinen keltaisessa kukassa Metsähallituksen ja Myllärin Pajan yhteistyöllä satoja hyönteishotelleja
  29.4.2024
  Vappupörriäis-tapahtumassa torstaina 2.5. klo 17–18 tietoa luonnon monimuotoisuudesta ja mahdollisuus saada...
  Lähikuvassa mehiläinen keltaisessa kukassa

  Metsähallituksen ja Myllärin Pajan yhteistyöllä satoja hyönteishotelleja


  Vappupörriäis-tapahtumassa torstaina 2.5. klo 17–18 tietoa luonnon monimuotoisuudesta ja mahdollisuus saada mukaansa oma hyönteishotelli.