Navigointivalikko

Navigointivalikko

Meidän strategiamme

Lapin hyvinvointialueen strategia

Lapin hyvinvointialueen strategia

Lapin hyvinvointialueen tavoitteena on, että ihmiset ja palvelut kohtaavat oikeissa paikoissa oikeaan aikaan ja Lapissa eletään hyvää ja turvallista elämää.

Lue koko strategia tästä linkistä:

Lapin hyvinvointialueen hyvinvointialuestrategia (pdf)

Strategian visio, missio ja arvot

Strategian visio, arvot ja missio

Strategia on pohja kaikelle sille työlle, jota Lapin hyvinvointialue tekee lappilaisten ja asiakkaittensa eteen. Strategia toimii pohjana päätöksenteolle ja sitä ovat olleet valmistelemassa ja päättämässä vaaleilla valitut aluevaltuutetut. Lapin hyvinvointialue haluaa olla yhdenvertainen, vastuullinen, luotettava ja inhimillinen toimija. 

Meillä on visio Lapista, missä eletään hyvää ja turvallista elämää. Sekä visio hyvinvointialueesta, jossa ihmiset ja palvelut kohtaavat oikeissa paikoissa oikeaan aikaan.

Missiomme on olla turvallinen kumppani läpi elämän.

Toimimme neljän arvon mukaan, jotka ovat:

 1. Yhdenvertainen
 2. Vastuullinen
 3. Luotettava
 4. Inhimillinen

Strategian ohjelmatyö

Strategia tulee eläväksi tekemällä

Meillä on vahva ote strategian viemiseksi käytännön työhön, ammattilaisten asiakaskohtaamisiin, kumppaneiden yhteistyöhön, palveluihin ja johtamisen arkeen. Strategian toteutumista tullaan aktiivisesti seuraamaan ja arvioimaan ja erityisesti haetaan lappilaisilta itseltään kokemuksia ja palautetta siitä, miten strategian koetaan arjen tasolla onnistuvan.  

Valmisteilla on viisi ohjelmatyötä. Seuraathan tiedotustamme ohjelmatöihin osallistumisesta.

Valmistelu tapahtuu laajan osallistamisen periaatteella.

h2-Ajankohtaista aiheesta-otsikko

Ajankohtaista aiheesta

Sisältöjulkaisija

 1. Lapin hyvinvointialueen hankintastrategian valmistelu etenee suunnitellusti
  Lapin hyvinvointialueen hankintastrategian verkkoaivoriihi oli avoinna 30.6.–18.8.2023. Siihen vastasivat...

  Lapin hyvinvointialueen hankintastrategian valmistelu etenee suunnitellusti

  30.8.2023

  Lue lisää
  Kaksi miesta katsoo yhdessa tietokonetta.

  Kuva: STM

  Lapin hyvinvointialueen hankintastrategian valmistelu etenee suunnitellusti

  30.8.2023

  Lapin hyvinvointialueen hankintastrategian verkkoaivoriihi oli avoinna 30.6.–18.8.2023. Siihen vastasivat aktiivisimmin hyvinvointialueen henkilöstö, esihenkilöt ja yrityssektori. 

  Kysely sisälsi hyvinvointialueen strategian mukaisesti viisi pääteemaa:

  • asiakaskokemus
  • henkilöstökokemus
  • hyvä johtaminen
  • talouden tasapaino
  • vaikuttavuus


  Hankintatoimeen liittyviä tavoitteita oli yhteensä 19. Tavoitteiden määrä nousi saadun palautteen perusteella 21:een.

  Verkkoaivoriihen tuloksia käsiteltiin strategian toteuttamisen ohjausryhmässä 28. elokuuta. Käsittely jatkuu hyvinvointialueen strategiavalmistelun laajassa seurantaryhmässä syyskuun aikana.

  Hankintastrategiavalmistelun projektityöryhmä kokoustaa suunnitellusti, ja työpajatyöskentely jatkuu syys- ja lokakuun aikana työpajoissa, joissa on substanssiyksiköiden laaja edustus.

  Työpajoissa työstetään strategisia toimenpiteitä tavoitetasolle, muodostetaan tavoitteille toteutusaikataulu ja mittarit sekä määritellään toimenpiteille vastuutahot. Aluevaltuuston info järjestetään lokakuussa. Tavoitteena on, että hankintastrategia on valmis marraskuussa 2023, jolloin se on myös aluevaltuuston hyväksyttävänä.

  Strategia antaa hankintatoiminnalle suunnan ja merkityksen sekä auttaa asettamaan tärkeät asiat etualalle. Strategian tavoitteena on määrittää selkeästi, mitä pitää tehdä ja miten tulee toimia, jotta tavoitteisiin päästään omat resurssit huomioiden. Strategiassa määritellään tavoitteet, niiden saavuttamisen tapa ja aikataulu. Lisäksi sovitaan, miten tavoitteiden saavuttaminen voidaan todeta.

  Tutustu hyvinvointialueen hankintapalveluihin

  Lisätietoa
  Hilkka Neuvonen, hankintapäällikkö, hilkka.neuvonen@lapha.fi

  Kaksi miesta katsoo yhdessa tietokonetta. Lapin hyvinvointialueen hankintastrategian valmistelu etenee suunnitellusti
  30.8.2023
  Lapin hyvinvointialueen hankintastrategian verkkoaivoriihi oli avoinna 30.6.–18.8.2023. Siihen vastasivat...
  Kaksi miesta katsoo yhdessa tietokonetta.

  Lapin hyvinvointialueen hankintastrategian valmistelu etenee suunnitellusti


  Lapin hyvinvointialueen hankintastrategian verkkoaivoriihi oli avoinna 30.6.–18.8.2023. Siihen vastasivat aktiivisimmin hyvinvointialueen henkilöstö, esihenkilöt ja yrityssektori. 

 2. Kilpailutuskalenteriin kootaan tulossa olevat ja suunnitellut Lapin hyvinvointialueen hankinnat
  Kalenterin tiedot ovat suuntaa antavia. Kilpailutuksista kiinnostuneet voivat tutustua tulossa oleviin ja...

  Kilpailutuskalenteriin kootaan tulossa olevat ja suunnitellut Lapin hyvinvointialueen hankinnat

  12.7.2023

  Lue lisää

  Kuva: Terhi Vanha

  Kilpailutuskalenteriin kootaan tulossa olevat ja suunnitellut Lapin hyvinvointialueen hankinnat

  12.7.2023

  Kalenterin tiedot ovat suuntaa antavia. Kilpailutuksista kiinnostuneet voivat tutustua tulossa oleviin ja suunniteltuihin hankintoihin jo ennen virallisia hankintailmoituksia.

  Lapin hyvinvointialue julkaisee kilpailutuskalenteria. Voit tutustua kalenteriin Lapha.fi sivuilla. Kalenterista näkee yhdellä silmäyksellä ajankohtaisimmat tulossa olevat ja suunnitellut hankinnat.

  Kalenterin tiedot ovat suuntaa antavia. Kilpailutuskalenterista käy ilmi hankinnan kohde sekä toimiala, jota hankinta koskee. Lisäksi kalenterissa on ilmoitettu valmistelijat ja tarjouspyynnön arvioitu julkaisuajankohta. 

  Tarkemmat kilpailutuskohtaiset tiedot löytyvät Cloudia Tarjouspalvelussa ja Hilmassa.

  Hankintojen valmistelussa otetaan huomioon käyttäjät ja asiakkaat

  Hankintapalvelut kilpailuttaa hyvinvointialuekonsernin yhteishankinnat, toimii ulkoisissa yhteishankinnoissa yhteystahona sekä vastaa erillishankintojen kilpailuttamisprosesseista. Hankintapalvelut vastaa myös keskitetysti hyvinvointialueen irtaimen ja kiinteän omaisuuden myynnistä sekä vakuutustoiminnasta.

  Hankinnoissa noudatetaan hyvinvointialueen strategiaa, hankintaohjetta ja hankintalakia sekä hankitaan liittyvää erityislainsäädäntöä. Hankinnat valmistellaan yhteistyössä ammattilaisten kanssa ja niissä otetaan huomioon asiakkaiden ja käyttäjien tarpeet, palvelujen saatavuus, vastuullisuus ja vaikuttavuus.

  Hankinnat toteutetaan taloudellisesti, tarkoituksenmukaisesti ja suunnitelmallisesti ympäristö- ja sosiaaliset näkökohdat huomioiden. Palveluntuottajien ja tavarantoimittajien kanssa järjestetään markkinavuoropuhelut sekä tarvittavat koekäytöt. Hyvinvointialueen palvelut tuotetaan monituottajuusjärjestelynä.

  Lue lisää hankintapalveluistamme.

  Lisätietoja
  Hankintapäällikkö Hilkka Neuvonen
  p. 040 657 4855
  hilkka.neuvonen@lapha.fi

  Kilpailutuskalenteriin kootaan tulossa olevat ja suunnitellut Lapin hyvinvointialueen hankinnat
  12.7.2023
  Kalenterin tiedot ovat suuntaa antavia. Kilpailutuksista kiinnostuneet voivat tutustua tulossa oleviin ja...

  Kilpailutuskalenteriin kootaan tulossa olevat ja suunnitellut Lapin hyvinvointialueen hankinnat


  Kalenterin tiedot ovat suuntaa antavia. Kilpailutuksista kiinnostuneet voivat tutustua tulossa oleviin ja suunniteltuihin hankintoihin jo ennen virallisia hankintailmoituksia.

 3. Lapin hyvinvointialue valmistelee hankintojen strategisia linjauksiaan
  Osallistu verkkoaivoriiheen ja vaikuta hankintojen strategisten linjauksien tavoitteisiin.

  Lapin hyvinvointialue valmistelee hankintojen strategisia linjauksiaan

  4.7.2023

  Lue lisää

  Lapin hyvinvointialue valmistelee hankintojen strategisia linjauksiaan

  4.7.2023

  Osallistu verkkoaivoriiheen ja vaikuta hankintojen strategisten linjauksien tavoitteisiin.

  Valmistelemme Lapin hyvinvointialueen hankintojen strategisia linjauksia vuoden 2023 aikana. Työn valmistelussa keskeisiä tarkastelukohteita ja huomioitavia seikkoja ovat erityisesti muuttuva toimintaympäristö, Lapin hyvinvointialuestrategia sekä kansallinen hankintastrategia.
   
  Osana valmistelutyötä olemme avanneet verkkoaivoriihen, jossa käsittelemme viisi eri pääteemaa. Jokaiseen pääteemaan on tuotu hankintalinjausten valmistelutyössä esiin nostettuja alustavia tavoitteita. Työn edetessä tavoitteet jalostuvat Lapin hyvinvointialueen hankintalinjauksiksi, joita edistetään tavoitekohtaisten toimenpiteiden kautta. Lapin hyvinvointialuevaltuusto päättää strategisista linjauksista.
   
  Haluamme nyt kuulla näkemyksiäsi ja mielipiteitäsi aihealueisiin valituista alustavista tavoitteista, jotta pystymme hyödyntämään niitä jatkovalmistelussa. Otamme mielellämme vastaan myös uusia ideoita ja ajatuksia.
   
  Osallistumaan pääset Webropol-kyselyn kautta.
   
  Verkkoaivoriihi on avoinna 18.8.2023 saakka. Kiitos jo etukäteen vastauksistasi ja hyvää kesää!
   
  Kyselyä koskevissa teknisissä ongelmissa pyydetään ottamaan yhteyttä: Kati Ahola, Hansel Oy kati.ahola@hansel.fi p. 0294 444 4357.

  Lapin hyvinvointialue valmistelee hankintojen strategisia linjauksiaan
  4.7.2023
  Osallistu verkkoaivoriiheen ja vaikuta hankintojen strategisten linjauksien tavoitteisiin.

  Lapin hyvinvointialue valmistelee hankintojen strategisia linjauksiaan


  Osallistu verkkoaivoriiheen ja vaikuta hankintojen strategisten linjauksien tavoitteisiin.

 4. Nuorten hyvinvointi esiin – yläkoululaiset ja toisen asteen opiskelijat pelaavat elokuussa Lapin hyvinvointialueen virtuaalipeliä
  Lapin hyvinvointialue tarjoaa lappilaisille toisen asteen opiskelijoille ja yläkoululaisille mahdollisuuden...

  Nuorten hyvinvointi esiin – yläkoululaiset ja toisen asteen opiskelijat pelaavat elokuussa Lapin hyvinvointialueen virtuaalipeliä

  31.5.2023

  Lue lisää

  Nuoret pelaamassa Hyvinvointia! -peliä. Kuvaaja Werneri Turunen.

  Nuorten hyvinvointi esiin – yläkoululaiset ja toisen asteen opiskelijat pelaavat elokuussa Lapin hyvinvointialueen virtuaalipeliä

  31.5.2023

  Lapin hyvinvointialue tarjoaa lappilaisille toisen asteen opiskelijoille ja yläkoululaisille mahdollisuuden osallistua palvelustrategian kehittämiseen. Osallistuminen tapahtuu Hyvinvointia! -virtuaalipelin kautta.

  Pelin voi tilata jo nyt ennakkoon pelattavaksi elokuussa, koulujen alkaessa. Lapin hyvinvointialue toimittaa pelin tilanneille opettajille ohjeet, pelilinkin sekä johdantovideon aiheeseen.
  Peli on pelattavissa Seppo.io-oppimisalustalla selaimen kautta. Peliaika on suunniteltu 45 minuutin oppitunnin mittaiseksi. 

  Hyvinvointia! -peli on toteutettu Lapin hyvinvointialueen ja Kohti nuorten hyvinvointialuetta -hankkeen yhteistyössä.

  –Peli mahdollistaa nuorten laajan kuulemisen ja nuorten mielipiteiden keräämisen. Se on helppo, oppitunneilla pelattava virtuaalipeli, jossa opettajilta ei tarvita ennakkoon pelialustan tuntemista, toteaa Laura Saartoala, osallisuuden asiantuntija Nuorten Suomi ry:stä.

  Pelin voi tilata jo nyt ennakkoon tästä linkistä.


  Nuorten Suomi ry pyrkii edistämään nuorten toimijuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia.

  Kenen mielipidettä kysytään?

  Hyvinvointia! -peli toteutetaan elokuun puolivälissä, 14.–25.8.2023, yhteistyössä Lapin yläkoulujen ja oppilaitosten kanssa. Kohderyhmänä ovat 13–19-vuotiaat nuoret.

  Opettaja tai muu ryhmän vetäjä pitää alustuksen, jonka jälkeen peli pelataan pienemmissä ryhmissä keskustellen tai itsenäisesti omalta laitteelta.
  – Nuorilla on paljon sanottavaa erityisesti heitä koskevista palveluista. Kohderyhmän nuoret eivät vielä pääse äänestämään aluevaaleissa, joten tarjoamme heille nyt ainutlaatuisen mahdollisuuden vaikuttaa heille suunnattuihin palveluihin, toteaa Lapin hyvinvointialueen osallisuuden ja vaikuttamisen erityisasiantuntija Heljä Rahikkala.


  Hyvinvointia! -pelissä nuoret saavat tietoa hyvinvointialueista. Kuvaaja Werneri Turunen.

  Lapin hyvinvointialue hyödyntää pelin kautta nousevia nuorten mielipiteitä muun muassa valmisteilla olevassa hyvinvointialueen palvelustrategiassa, osallisuusohjelmassa ja hyvinvointisuunnitelmassa.

  Nuorten ääntä kuullaan myös Lapin hyvinvointialueen nuorisovaltuustolta. Nuorisovaltuusto on mukana pelin suunnittelussa ja tulosten jatkokäsittelyssä.

  Tavoitteena osallistaa satoja nuoria

  Virtuaalipelissä nuoret saavat tietoa hyvinvoinnin eri näkökulmista ja pääsevät kertomaan omia näkemyksiään palveluiden kehittämisen tueksi.  Lapissa pelattavassa pelissä kysytään nuorten mielipidettä erityisesti alueen palveluverkostoihin ja muihin hyvinvointiin liittyviin asioihin. Tavoitteena on pelin kautta osallistaa satoja nuoria.

  Seppo.io on oppimiseen ja koulutukseen suunniteltu oppimisalusta pelillisen opetuksen toteuttamiseen. Peleissä yhdistyvät tavoitteellinen toiminta, oman osaamisen käyttäminen ja yhdessä tekeminen.

  Nuorten Suomi on valtakunnallinen nuorisoalan asiantuntijaorganisaatio, joka pyrkii edistämään nuorten toimijuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia.

  Lisätietoja:

  • Heljä Rahikkala, Erityisasiantuntija, Lapin hyvinvointialue, p. 040 670 4054, helja.rahikkala@lapha.fi 
  • Laura Saartoala, Osallisuuden asiantuntija, Nuorten Suomi ry, p. 044 012 4609, laura.saartoala@nuortensuomi.fi

   

  Nuorten hyvinvointi esiin – yläkoululaiset ja toisen asteen opiskelijat pelaavat elokuussa Lapin hyvinvointialueen virtuaalipeliä
  31.5.2023
  Lapin hyvinvointialue tarjoaa lappilaisille toisen asteen opiskelijoille ja yläkoululaisille mahdollisuuden...

  Nuorten hyvinvointi esiin – yläkoululaiset ja toisen asteen opiskelijat pelaavat elokuussa Lapin hyvinvointialueen virtuaalipeliä


  Lapin hyvinvointialue tarjoaa lappilaisille toisen asteen opiskelijoille ja yläkoululaisille mahdollisuuden osallistua palvelustrategian kehittämiseen. Osallistuminen tapahtuu Hyvinvointia! -virtuaalipelin kautta. Pelin voi tilata jo nyt ennakkoon pelattavaksi elokuussa, koulujen alkaessa. Lapin hyvinvointialue toimittaa pelin tilanneille opettajille ohjeet, pelilinkin sekä johdantovideon aiheeseen. Peli on pelattavissa Seppo.io-oppimisalustalla selaimen kautta. Peliaika on suunniteltu 45...

 5. Strategian toteuttamisessa huomioidaan talouden tasapaino
  Aluehallituksen päätöstiedote 1.3.2023 pidetystä kokouksesta.

  Strategian toteuttamisessa huomioidaan talouden tasapaino

  2.3.2023

  Lue lisää
  Laajakuva henkilöstä kävelemässä koirien kanssa talvisessa Äkäskerossa Muoniossa.

  Kuva: Lapin materiaalipankki, Markus Kiili

  Strategian toteuttamisessa huomioidaan talouden tasapaino

  2.3.2023

  Aluehallituksen päätöstiedote 1.3.2023 pidetystä kokouksesta.

  Lapin hyvinvointialueen strategian toteuttamiseksi käynnistetään viisi toteuttamisohjelmaa, joiden valmisteluvastuut on jaettu seuraavasti:

  • Palvelustrategia – Aluehallitus
  • Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden suunnitelma – Hyvinvointi- ja yhdyspintalautakunta
  • Palvelutasopäätös (Pela), Valmiussuunnitelma 24 – Pelastus- ja valmiuslautakunta
  • Osallisuusohjelma – Osallisuus- ja asiakkuuslautakunta
  • Henkilöstöohjelma – Henkilöstöjaosto

  Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelustrategia on lakisääteinen. Palvelustrategiassa päätetään hyvinvointialueen järjestämisvastuulle kuuluvien sosiaali- ja terveyspalvelujen pitkän ajan tavoitteet.

  Talouden sopeuttamista valmistellaan aluevaltuuston päätöksen mukaisesti siten, että maalis-huhtikuussa käsitellään ensimmäinen talouden tasapainottamisen esitys. 

  Aluehallitus nimesi strategian toteuttamisohjelmatyöhön ohjausryhmän, jonka tehtävänä on varmistaa ohjelmakokonaisuuksien yhteensovittaminen. Ohjausryhmän puheenjohtajaksi nimettiin aluehallituksen puheenjohtaja. Lisäksi ohjausryhmään nimettiin aluehallituksen edustajat, ohjelmakokonaisuuksien puheenjohtajat, saamen kielen ohjausryhmän puheenjohtaja, henkilöjärjestöjen edustajat sekä koko hyvinvointialueen johtoryhmä.

  Aluehallitus päätti asettaa myös laajemman seurantaryhmän, johon kutsutaan keskeisiä strategisia kumppaneita ja sidosryhmiä. Seurantaryhmän kokoonpanosta päätetään myöhemmin.

  Laajakuva henkilöstä kävelemässä koirien kanssa talvisessa Äkäskerossa Muoniossa. Strategian toteuttamisessa huomioidaan talouden tasapaino
  2.3.2023
  Aluehallituksen päätöstiedote 1.3.2023 pidetystä kokouksesta.
  Laajakuva henkilöstä kävelemässä koirien kanssa talvisessa Äkäskerossa Muoniossa.

  Strategian toteuttamisessa huomioidaan talouden tasapaino


  Aluehallituksen päätöstiedote 1.3.2023 pidetystä kokouksesta.