Navigointivalikko

Navigointivalikko

Navigointivalikko

Palvelumme

Sisältöjulkaisija

Tyttö katsoo ikkunasta ulos.

Lappi on sinun hyvinvointialueesi!

Lapin hyvinvointialue järjestää Lapin sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut 1.1.2023 lähtien.

nosto-etusivu

Miten uudistus näkyy palveluissa?


Kohtaat tutut työntekijät samoissa tehtävissään Lapin sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluissa 1.1.2023 ja sen jälkeen. Myös yksityisille toimijoille ulkoistetut palvelut toimivat entiseen tapaan. Uudistus vahvistaa ja turvaa Lapin sote- ja pelastustoimen palveluja. Meillä on jatkossa mahdollisuus kehittää palveluja koko Lapin alueella. Vaaleilla valitut 59 aluevaltuutettua eri puolilta Lappia päättävät palvelujen järjestämisestä ja varojen käytöstä.

Ikäihminen lukee kirjaa lapselle.

Ajankohtaiset Uutiset Linkki Otsikko

Sisälletyt portletit

Sisältöjulkaisija

 1. Lapin aluehallituksen päätöstiedote 22.3.2023 pidetystä kokouksesta
  Lapin keskussairaalan teho-osasto uudistetaan lähivuosina. Tarkennuksia henkilökohtaisen avun...

  Lapin aluehallituksen päätöstiedote 22.3.2023 pidetystä kokouksesta

  22.3.2023

  Lue lisää

  Lapin aluehallituksen päätöstiedote 22.3.2023 pidetystä kokouksesta

  22.3.2023

  Lapin keskussairaalan teho-osasto uudistetaan lähivuosina. Tarkennuksia henkilökohtaisen avun palveluseteliin ja kuntouttavan työtoiminnan korvauksiin.

  Lapin keskussairaalan teho-osasto uudistetaan lähivuosina

  Lapin aluehallitus päätti esittää Lapin keskussairaalan laajennushankkeen allianssitoimijoille, että teho-osaston, heräämö kakkosen ja konehuoneen peruskorjaus jätetään tässä vaiheessa toteuttamatta. Jos korjaukset toteutettaisiin, kokonaiskustannukset ylittäisivät aluevaltuuston aiemmin asettaman 170,6 miljoonan euron kustannusraamin noin 5,1 miljoonalla eurolla.  

  Teho-osasto, tarvittavat heräämötilat ja tekniset tilat toteutetaan kuitenkin lähivuosina keskussairaalan vuosittaisiin peruskorjauksiin varatuilla varoilla. Lisäksi remontteihin voitaisiin käyttää tältä vuodelta laajennushankkeesta jääviä varoja. Mahdolliset muutoksesta aiheutuvat talousarviomuutokset valmistellaan aluevaltuuston käsiteltäväksi.

  Vuonna 2023 käynnistyvät sote-rakennusten investointien projektit

  Lapin aluehallitus päätti rakennusinvestoinneista sekä sosiaali- ja terveydenhuollon tilamuutoksista ja perusparannuksista. Lapin keskussairaalan laajennushankkeen myötä vapautuvien tilojen saneerausinvestoinnit ovat vuonna 2023 noin 10,5 miljoonaa euroa ja muiden sosiaali- ja terveydenhuollon tilojen muutokset ja perusparannukset noin 2,5 miljoonaa euroa.

  Lapin keskussairaalan laajennushankkeeseen liittyvät investoinnit sisältävät kantasairaalasta vapautuvien tilojen muutosprojekteja, kun Lapin keskussairaalan laajennushankkeen ensimmäinen vaihe valmistuu. Näistä suurimpana rakennusinvestointina vuonna 2023 on sydänpaja, jonka kustannusarvio on noin 2,3 miljoonaa euroa.  

  Muut tilamuutokset ja perusparannukset sisältävät muun muassa taloteknisiä projekteja Länsi-Pohjan keskussairaalassa, Kolpeneen kiinteistöissä sekä Lapin keskussairaalan kantasairaalassa. Länsi-Pohjan keskussairaalassa uusitaan muun muassa ilmanvaihtokoneita ja -kanavia, sähköverkkoja, viemäriverkkoja ja hissejä.

  Tarkennuksia henkilökohtaisen avun palveluseteliin ja kuntouttavan työtoiminnan korvauksiin

  Aluehallitus tarkensi henkilökohtaisten avun palvelusetelien arvoa. Aiemmin hyväksyttyyn palvelusetelihinnastoon lisättiin hinnat arki-iltaisin ja öisin. Henkilökohtaisen avun palvelusetelin arvo arkisin klo 21–06 on 33,80 euroa per tunti ja ammatillisen avustajapalvelun palvelusetelin arvo 45,30 euroa per tunti.

  Aluehallitus päätti yhtenäistää kuntouttavassa työtoiminnassa olevien saamaa toimintarahaa ja kulukorvauksia. Toimintaraha on 9 euroa päivältä. Korvaukset maksetaan takautuvasti 1.1.2023 alkaen. Nykyisten asiakkaiden toimintaraha ei kuitenkaan laske, jos se on ollut aiemmin tätä suurempi. Hyvinvointialue korvaa matkakulut kotoa työtoimintaan edullisimman kulkuneuvon mukaan.  

  Aluehallitus antoi sosiaalipalvelujen tehtäväksi selvittää, olisiko kuntouttavaan työtoimintaan osallistuville mahdollista tarjota ilmainen ateria esimerkiksi kuntien ja hyvinvointialueen yhteistyönä.

  Muita päätöksiä

  Hyväksyttiin toimitilojen vuokrasopimuksia Keminmaan, Kemijärven, Enontekiön, Kolarin, Pellon, Posion ja Tervolan kanssa. Hyvinvointialuelain mukaan hyvinvointialueet vuokraavat nykyiset toimitilat vähintään kolmeksi vuodeksi. Muutamien kuntien kanssa vuokrasopimukset on jo tehty, ja muutamien kuntien kanssa niitä vielä tarkennetaan.

  Päätettiin esittää aluevaltuustolle, että se myöntää Mikko Kärnälle eron Lapin hyvinvointialueen aluevaltuuston varajäsenyydestä. Syynä on poismuutosta johtuva vaalikelpoisuuden menettäminen.

  Päätettiin jatkaa Rovaniemen Pienteollisuustalossa (Pohjolankatu 2) sijaitsevien kotihoidon ja hammashoidon toimitilojen vuokrasopimuksia vuoden 2032 loppuun saakka. Sopimukset on mahdollista irtisanoa jo vuoden 2029 lopussa.

  Lapin keskussairaalan laajennushankkeen aikataulu on viivästynyt. Aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että laajennukseen ja remontteihin varattuja varoja siirretään tämän vuoden talousarviosta ensi vuoden määrärahoihin. Investointien osalta määrärahoja siirrettäisiin noin 3,7 miljoonaa ja perusparannusten osalta noin 0,2 miljoonaa.

  Aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että se muuttaisi valtuustoryhmille maksettavaan tukeen liittyvää päätöstä niin, että ryhmät voisivat hakea viime vuoden tukea jälkikäteen tänä vuonna. Viime vuoden tuen maksimimäärä olisi edelleen noin 4200 euroa per valtuutettu, ja tukea maksettaisiin korkeintaan vain toteutuneiden kustannuksien verran.  

  Valittiin ikääntyneiden ympärivuorokautisen asumisen palvelutuottajat Rovaniemelle, Kemiin, Tornioon, Kemijärvelle, Ranualle, Keminmaahan, Ylitorniolle, Inariin, Sallaan ja Sodankylään. Muihin kuntiin ei tullut tarjouskilpailussa yhtään tarjousta. Ostopalvelujen lisäksi hyvinvointialue voi toteuttaa palveluja omana toimintana ja palvelusetelillä.

  Lisätietoja:  

  aluehallituksen puheenjohtaja Tapani Melaluoto, tapani.melaluoto@lapha.fi, 040 841 0311  
  hyvinvointialuejohtaja Jari Jokela, jari.jokela@lapha.fi, 040 532 3998  
  Lisätietoja päätöksistä esityslistassa/pöytäkirjassa: lapha.fi  

  Lapin aluehallituksen päätöstiedote 22.3.2023 pidetystä kokouksesta
  22.3.2023
  Lapin keskussairaalan teho-osasto uudistetaan lähivuosina. Tarkennuksia henkilökohtaisen avun...

  Lapin aluehallituksen päätöstiedote 22.3.2023 pidetystä kokouksesta


  Lapin keskussairaalan teho-osasto uudistetaan lähivuosina. Tarkennuksia henkilökohtaisen avun palveluseteliin ja kuntouttavan työtoiminnan korvauksiin.

Sisältöjulkaisija

 1. Maahanmuuttajasosiaalityö ja maahanmuuttajien terveyspalvelut siirtyivät Lapin hyvinvointialueelle
  Osa maahanmuuttajille suunnatuista palveluista on siirtynyt kunnilta hyvinvointialueen järjestämisvastuulle...

  Maahanmuuttajasosiaalityö ja maahanmuuttajien terveyspalvelut siirtyivät Lapin hyvinvointialueelle

  21.3.2023

  Lue lisää
  Poika esittelee pupupehmolelua vauvalle. Vauvalla on mietteliäs ilme.

  Kuva: STM, kuvaaja Katri Lehtola

  Maahanmuuttajasosiaalityö ja maahanmuuttajien terveyspalvelut siirtyivät Lapin hyvinvointialueelle

  21.3.2023

  Osa maahanmuuttajille suunnatuista palveluista on siirtynyt kunnilta hyvinvointialueen järjestämisvastuulle 1.1.2023 alkaen.

  Maahanmuuttajasosiaalityö ja maahanmuuttajien terveyspalvelut siirtyivät Lapin hyvinvointialueen vastuulle 1.1.2023. Kunnat vastaavat edelleen kotoutumisen edistämisen palveluista.

  Sosiaali- ja terveyspalvelut maahanmuuttajille

  Jos olet saanut oleskeluluvan suomessa, sinulla on oikeus samoihin sosiaali- ja terveyspalveluihin kuin kaikilla suomalaisilla

  Voit saada apua esimerkiksi:

  • Sairauden tai vamman hoitoon
  • Mielenterveyden ongelmiin
  • Toimeentuloon
  • Arjen käytännön järjestelyihin

  Maahanmuuttajasosiaalityössä arvioidaan ensin sosiaalipalvelujen tarve. Sen jälkeen voit saada tarvittavia palveluja. Oma kotoutumistyöntekijäsi ohjaa sinut tarvittaessa maahanmuuttajasosiaalityön asiakkaaksi.

  Maahanmuuttajasosiaalityö on ensisijaisesti tarkoitettu kiintiöpakolaisille, myönteisen oleskeluluvan saaneille turvapaikanhakijoille, entisen Neuvostoliiton alueelta tulleille paluumuuttajille ja edellä mainittujen perheenjäsenille. Palvelua voivat käyttää myös muut maahanmuuttajat, jotka tarvitsevat tilapäisesti sosiaalipalvelujen neuvontaa ja ohjausta.

  Maahanmuuttajille järjestetään terveydenhuoltopalveluita, joissa kotoutumisen ja maahanmuuton asiantuntijat tekevät moniammatillista yhteistyötä.

  Löydät kuntakohtaiset tiedot maahanmuuttajasosiaalityöstä ja maahanmuuttajien terveyspalveluista Lapin hyvinvointialueen verkkosivuilta.

  Kunnat vastaavat jatkossakin kotouttamisen palveluista

  Kuntien kotoutumisen edistämisen palvelusta saat ohjausta ja neuvontaa kotoutumistasi edistävistä palveluista. Lisätietoja kotoutumisen palveluista löydät kuntien verkkosivuilta ja palvelupisteistä.

  Esimerkkejä kuntien kotoutumisen palveluista:

  • Alkukartoitus, jossa selvitetään asiakkaan työllistymis-, opiskelu- ja muut kotoutumisvalmiudet.
  • Alkukartoituksen perusteella arvioidaan, tarvitsetko kotoutumissuunnitelman.
  • Kielikoulutus ja muut kotoutumista edistävät palvelut.

  Poika esittelee pupupehmolelua vauvalle. Vauvalla on mietteliäs ilme. Maahanmuuttajasosiaalityö ja maahanmuuttajien terveyspalvelut siirtyivät Lapin hyvinvointialueelle
  21.3.2023
  Osa maahanmuuttajille suunnatuista palveluista on siirtynyt kunnilta hyvinvointialueen järjestämisvastuulle...
  Poika esittelee pupupehmolelua vauvalle. Vauvalla on mietteliäs ilme.

  Maahanmuuttajasosiaalityö ja maahanmuuttajien terveyspalvelut siirtyivät Lapin hyvinvointialueelle


  Osa maahanmuuttajille suunnatuista palveluista on siirtynyt kunnilta hyvinvointialueen järjestämisvastuulle 1.1.2023 alkaen.

Sisältöjulkaisija

 1. Lapin hyvinvointialueen vanhusneuvoston toiminta käynnistyi
  Hyvinvointialueen vanhusneuvosto järjestäytyi kokouksessaan 21.3.2023. Vanhusneuvoston puheenjohtajaksi...

  Lapin hyvinvointialueen vanhusneuvoston toiminta käynnistyi

  24.3.2023

  Lue lisää
  Vanhusneuvoston kaksikymmentäyksi jäsentä ovat kokoontuneet kahteen riviin poseeraamaan kameralle. Kuva on vanhusneuvoston ensimmäisestä kokouksesta.

  Vanhusneuvosto kokoontui ensimmäisen kerran. Kuvaaja Annukka Marjala.

  Lapin hyvinvointialueen vanhusneuvoston toiminta käynnistyi

  24.3.2023

  Hyvinvointialueen vanhusneuvosto järjestäytyi kokouksessaan 21.3.2023. Vanhusneuvoston puheenjohtajaksi valittiin Helena Hamari Simosta ja varapuheenjohtajaksi Voitto Vaattovaara Kolarista. Vanhusneuvosto kokoontuu neljä kertaa vuonna 2023, seuraavan kerran toukokuussa. Neuvoston ensimmäinen toimikausi kestää valtuustokauden loppuun.

  ”Vanhusneuvoston rooli on erittäin tärkeä hyvinvointialueella. Vanhusneuvoston tavoitteena on tuoda vanhusten näkökulmaa hyvinvointialueen päätöksentekoon ja toimintaan, edistäen samalla vanhusten hyvinvointia nyt ja tulevaisuudessa”, vanhusneuvoston puheenjohtaja Helena Hamari toteaa.

  Kokouksessa sosiaalijohtaja Liisa Niiranen toivotti vanhusneuvoston jäsenet tervetulleiksi mukaan hyvinvointialueen toimintaan ja vanhusneuvosto kuuli ikäihmisten palveluiden ajankohtaisista asioista.  Vanhusneuvosto käsitteli toimintasääntöään ja lähetti sen aluehallitukseen hyväksyttäväksi. Lisäksi vanhusneuvosto nimesi jäsenet työvaliokuntaan sekä henkilöliikennetyöryhmään. 

  Vanhusneuvoston työvaliokunta valmistelee kokoukseen tulevia asioita ja kiireellisellä aikataululla tulevia lausuntoja. Vanhusneuvoston esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan Lapin hyvinvointialueen verkkosivuilla.

  Lapissa hyvinvointialueen vaikuttamistoimielimiin on nimetty jäsenet Lapin kuntien sekä Saamelaiskäräjien vastaavista vaikuttamistoimielimistä. Osallisuusasiantuntija Heljä Rahikkala muistuttaa, että kuntien vaikuttamistoimielimet jatkavat toimintaansa kuten ennenkin: ”Pidän tärkeänä, että vanhusneuvoston, hyvinvointialueen muiden toimielimien ja palveluiden sekä kuntien vaikuttamistoimielimien välille rakentuu tiivis yhteistyö”. 

  Vaikuttamistoimielimien jäsenistöt löytyvät Lapin hyvinvointialueen verkkosivuilta.

  Lisätietoja
  Osallisuusasiantuntija Heljä Rahikkala, helja.rahikkala@lapha.fi, p. 040 670 4054

  Vanhusneuvoston kaksikymmentäyksi jäsentä ovat kokoontuneet kahteen riviin poseeraamaan kameralle. Kuva on vanhusneuvoston ensimmäisestä kokouksesta. Lapin hyvinvointialueen vanhusneuvoston toiminta käynnistyi
  24.3.2023
  Hyvinvointialueen vanhusneuvosto järjestäytyi kokouksessaan 21.3.2023. Vanhusneuvoston puheenjohtajaksi...
  Vanhusneuvoston kaksikymmentäyksi jäsentä ovat kokoontuneet kahteen riviin poseeraamaan kameralle. Kuva on vanhusneuvoston ensimmäisestä kokouksesta.

  Lapin hyvinvointialueen vanhusneuvoston toiminta käynnistyi


  Hyvinvointialueen vanhusneuvosto järjestäytyi kokouksessaan 21.3.2023. Vanhusneuvoston puheenjohtajaksi valittiin Helena Hamari Simosta ja varapuheenjohtajaksi Voitto Vaattovaara Kolarista. Vanhusneuvosto kokoontuu neljä kertaa vuonna 2023, seuraavan kerran toukokuussa. Neuvoston ensimmäinen toimikausi kestää valtuustokauden loppuun. ”Vanhusneuvoston rooli on erittäin tärkeä hyvinvointialueella. Vanhusneuvoston tavoitteena on tuoda vanhusten näkökulmaa hyvinvointialueen päätöksentekoon ja...

 2. Muutoksia asumispalvelujen järjestämisvastuissa Rovaniemellä
  Kahden asumispalveluyksikön palveluntuottaja vaihtuu Rovaniemellä. Muutos ei vaikuta yksiköiden toimintaan.

  Muutoksia asumispalvelujen järjestämisvastuissa Rovaniemellä

  24.3.2023

  Lue lisää

  Muutoksia asumispalvelujen järjestämisvastuissa Rovaniemellä

  24.3.2023

  Kahden asumispalveluyksikön palveluntuottaja vaihtuu Rovaniemellä. Muutos ei vaikuta yksiköiden toimintaan.

  Ryhmäkoti Metsätähden palveluista vastaa 1.4.2023 alkaen Attendo Oy. Ryhmäkoti Metsätähti on ympärivuorokautisen palveluasumisen yksikkö. Metsätähden palvelut on tähän asti järjestetty Lapin hyvinvointialueen omana toimintana.

  Hoitokoti Aihkin palvelut puolestaan siirtyvät Lapin hyvinvointialueen vastuulle 1.4.2023 alkaen. Aihkin palvelut on tähän asti järjestänyt Attendo Oy.

  Molemmissa yksiköissä toiminta jatkuu toistaiseksi ennallaan, eikä muutos vaikuta asiakkaiden saamiin palveluihin. Myös yksiköiden yhteystiedot, kuten henkilökunnan puhelinnumerot, säilyvät ennallaan.

  Muutoksia asumispalvelujen järjestämisvastuissa Rovaniemellä
  24.3.2023
  Kahden asumispalveluyksikön palveluntuottaja vaihtuu Rovaniemellä. Muutos ei vaikuta yksiköiden toimintaan.

  Muutoksia asumispalvelujen järjestämisvastuissa Rovaniemellä


  Kahden asumispalveluyksikön palveluntuottaja vaihtuu Rovaniemellä. Muutos ei vaikuta yksiköiden toimintaan.

 3. Enontekiön toimintakeskus on muuttanut
  Toimintakeskus Hyrylä on muuttanut väistötiloihin 20.3.2023.

  Enontekiön toimintakeskus on muuttanut

  24.3.2023

  Lue lisää

  Enontekiön toimintakeskus on muuttanut

  24.3.2023

  Toimintakeskus Hyrylä on muuttanut väistötiloihin 20.3.2023.

  Uusi osoite on Riekontie 2 A 1-2, Hetta. Uudet tilat sijaitsevat kerrostalon A-rapun 1. kerroksessa.

  Eanodaga doaibmaguovddáš lea fárren

  Doaibmaguovddáš Hyrylä lea fárren gaskaboddosaš doaibmasadjái 20.3.2023. Ođđa čujuhus lea Rievssatgeaidnu 2 A 1-2, Heahttá. Ođđa sajit leat geardeviesu A-tráhpá vuosttaš gearddis.

  Enontekiön toimintakeskus on muuttanut
  24.3.2023
  Toimintakeskus Hyrylä on muuttanut väistötiloihin 20.3.2023.

  Enontekiön toimintakeskus on muuttanut


  Toimintakeskus Hyrylä on muuttanut väistötiloihin 20.3.2023.

 4. Lapin keskussairaalan teho-osasto saamassa suunnitellut uudet tilat pienen aikalisän jälkeen
  Lapin keskussairaalan teho-osaston uusien tilojen perusparannus toteutetaan irrallaan LKS:n...

  Lapin keskussairaalan teho-osasto saamassa suunnitellut uudet tilat pienen aikalisän jälkeen

  23.3.2023

  Lue lisää
  Kuvassa on Lapin keskussairaalan laajennusosa.

  Lapin keskussairaalan teho-osasto saamassa suunnitellut uudet tilat pienen aikalisän jälkeen

  23.3.2023

  Lapin keskussairaalan teho-osaston uusien tilojen perusparannus toteutetaan irrallaan LKS:n laajennushankkeen allianssista. Lapin hyvinvointialueen aluehallitus päätti esittää LKS:n laajennushankkeen allianssitoimijoille, että teho-osaston, heräämö II:n ja niiden yhteydessä olevan IV-konehuoneen perusparannus jätetään tässä vaiheessa toteuttamatta osana allianssia. Jos ne toteutettaisiin, LKS:n laajennushankkeen kokonaiskustannukset ylittäisivät aluevaltuuston aiemmin asettaman 170,6 miljoonan euron kustannusraamin noin 5,1 miljoonalla eurolla.

  Aluehallitus oli kuitenkin yksimielinen siitä, että LKS:n teho-osaston saneeraus leikkaussaleilta vapautuviin tiloihin toteutetaan aiempien suunnitelmien pohjalta vaikkakin allianssista erillään. LKS:n juuri valmistuneisiin uudistiloihin on rakennettu mm. uudet leikkaussalit. Teho-osaston nykyiset tilat ovat ahtaat eivätkä vastaa kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia. Teho-osaston ajanmukaiset uudet tilat on suunniteltu nykyisten leikkaussalien paikalle.

  Kustannusraamin ylitys katetaan hyvinvointialueen investointibudjetin sisältä myöhentämällä ja supistamalla tuleville vuosille suunniteltuja LKS:n muita peruskorjaus- ja tilamuutoshankkeita. Allianssista teho-osaston tavoin irrotettavat heräämö II:n ja niiden yhteydessä olevan IV-konehuoneen peruskorjaus etenevät samassa kokonaisuudessa. 

  Jatkovalmistelussa selvitetään talousarvion ja investointiohjelman muutosten lisäksi mm. hankkeen käytännön toteutus irrallaan allianssista. Nykyiset suunnitelmat käydään vielä läpi sen arvioimiseksi, onko jotain järkeviä muutoksia tehtävissä kustannusten alentamiseksi.

  - Uskoisin, että tämä merkitsee ajallisesti enemmänkin kuukausien kuin vuosien aikalisää, hyvinvointialuejohtaja Jari Jokela toteaa. Hyvinvointialueen tekninen johtaja Anne Korhonen pitää realistisena aikatauluna, että teho-osasto pääsisi muuttamaan leikkaussaleista saneerattuihin tiloihin vuoden 2024 jälkipuoliskolla.
   

  Lisätietoja
  Hyvinvointialuejohtaja Jari Jokela, jari.jokela@lapha.fi, 040 532 3998
  Tekninen johtaja Anne Korhonen, anne.korhonen@lapha.fi, 040 672 4290

  Kuvassa on Lapin keskussairaalan laajennusosa. Lapin keskussairaalan teho-osasto saamassa suunnitellut uudet tilat pienen aikalisän jälkeen
  23.3.2023
  Lapin keskussairaalan teho-osaston uusien tilojen perusparannus toteutetaan irrallaan LKS:n...
  Kuvassa on Lapin keskussairaalan laajennusosa.

  Lapin keskussairaalan teho-osasto saamassa suunnitellut uudet tilat pienen aikalisän jälkeen


  Lapin keskussairaalan teho-osaston uusien tilojen perusparannus toteutetaan irrallaan LKS:n laajennushankkeen allianssista. Lapin hyvinvointialueen aluehallitus päätti esittää LKS:n laajennushankkeen allianssitoimijoille, että teho-osaston, heräämö II:n ja niiden yhteydessä olevan IV-konehuoneen perusparannus jätetään tässä vaiheessa toteuttamatta osana allianssia. Jos ne toteutettaisiin, LKS:n laajennushankkeen kokonaiskustannukset ylittäisivät aluevaltuuston aiemmin asettaman 170,6...

 5. Rovaniemellä Pilke Mäkiranta päiväkodissa on todettu streptokokki A-tartuntoja
  Rovaniemellä Pilke Mäkiranta päiväkodissa on todettu joitakin A-streptokokkitartuntoja. Lapin...

  Rovaniemellä Pilke Mäkiranta päiväkodissa on todettu streptokokki A-tartuntoja

  23.3.2023

  Lue lisää
  Lapsi esittelee pöydälle rakentamaansa palikkatornia.

  Kuva: STM, kuvaaja Suvi-Tuuli Kankaanpää

  Rovaniemellä Pilke Mäkiranta päiväkodissa on todettu streptokokki A-tartuntoja

  23.3.2023

  Rovaniemellä Pilke Mäkiranta päiväkodissa on todettu joitakin A-streptokokkitartuntoja. Lapin hyvinvointialueen infektioiden torjuntayksikkö ja Rovaniemen kaupunki ovat tiedottaneet ja ohjeistaneet lasten vanhempia ja päiväkodin työntekijöitä. Niissä ryhmissä joissa on todettu tartuntatapauksia, kaikki lapset ja oireiset perheenjäsenet sekä työntekijät seulotaan. Muissa ryhmissä vain oireilevat lapset ja aikuiset ohjataan ottamaan yhteyttä omaan terveyskeskukseen tutkimusten järjestämistä varten.  
    
  A-streptokokki aiheuttaa yleensä kuumeisen nieluinfektion. Streptokokki A-infektio tarttuu pisaratartuntana tai kosketustartuntana. Tartuntoja voi ehkäistä hyvällä käsihygienialla. 

  Lisätietoja

  infektioylilääkäri 
  Markku Broas 
  markku.broas@lapha.fi 
  p. 040 847 3772

  Lapsi esittelee pöydälle rakentamaansa palikkatornia. Rovaniemellä Pilke Mäkiranta päiväkodissa on todettu streptokokki A-tartuntoja
  23.3.2023
  Rovaniemellä Pilke Mäkiranta päiväkodissa on todettu joitakin A-streptokokkitartuntoja. Lapin...
  Lapsi esittelee pöydälle rakentamaansa palikkatornia.

  Rovaniemellä Pilke Mäkiranta päiväkodissa on todettu streptokokki A-tartuntoja


  Rovaniemellä Pilke Mäkiranta päiväkodissa on todettu joitakin A-streptokokkitartuntoja. Lapin hyvinvointialueen infektioiden torjuntayksikkö ja Rovaniemen kaupunki ovat tiedottaneet ja ohjeistaneet lasten vanhempia ja päiväkodin työntekijöitä. Niissä ryhmissä joissa on todettu tartuntatapauksia, kaikki lapset ja oireiset perheenjäsenet sekä työntekijät seulotaan. Muissa ryhmissä vain oireilevat lapset ja aikuiset ohjataan ottamaan yhteyttä omaan terveyskeskukseen tutkimusten järjestämistä...

nappi-kaikki uutiset

Sisälletyt portletit

RSS Kuva #1 (Päätöksenteko)

Luontopolku suolla

Otsikko: Tutustu hallintoon ja päätöksentekoon

Tutustu hallintoon ja päätöksentekoon


Kokoukset, päätökset, hankinnat, kehittäminen, tukipalvelut jne.

Sisälletyt portletit

RSS Kuva #2 (Meille töihin)

Henkilö työntää kanoottia rantaa vedessä.

Otsikko: Työpaikat hyvinvointialueella

Työpaikat hyvinvointialueella


Tervetuloa tutustumaan Lapin suurimman työnantajan työpaikkoihin! Lapin hyvinvointialue on hyvä työnantaja, koska meillä kaikki tehtävät ovat ihmisen kokoisia. Meillä olet sopivasti mukavuusalueellasi, mutta opit samalla uutta.