Navigointivalikko

Navigointivalikko

Navigointivalikko

Otsikko

Sisältöjulkaisija

Tyttö katsoo ikkunasta ulos.

Lappi on sinun hyvinvointialueesi!

Lapin julkiset sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut

Toissijainen banneri palvelustrategia

Talouden sopeuttamisohjelma ja palvelustrategia


Seuraa palvelustrategian ja talouden sopeuttamisohjelman etenemistä.

Äiti pitää lasta sylissään samalla, kun tekee töitä tietokoneella.

Sisältöjulkaisija

Sisältöjulkaisija

Ajankohtaiset Uutiset Linkki Otsikko

Sisälletyt portletit

Sisältöjulkaisija

 1. Vaikuta ideallasi lappilaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämiseen
  Lapin hyvinvointialue valmistelee hyvinvointi- ja turvallisuuskertomusta ja -suunnitelmaa vuosille...

  Vaikuta ideallasi lappilaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämiseen

  21.2.2024

  Lue lisää
  Nainen istuu tietokoneella.

  Vaikuta ideallasi lappilaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämiseen

  21.2.2024

  Lapin hyvinvointialue valmistelee hyvinvointi- ja turvallisuuskertomusta ja -suunnitelmaa vuosille 2024–2025, jonka osana toteutetaan asukkaiden ja muiden sidosryhmien ideakilpailu. Sinulla on mahdollisuus päästä vaikuttamaan ideallasi lappilaisten hyvinvoinnin, terveyden ja arjen turvallisuuden edistämiseen.

  Kilpailussa etsitään ratkaisuja seuraaviin kysymyksiin: miten voimme edistää lasten ja nuorten mielen hyvinvointia, työikäisten terveellisiä elämäntapoja ja ikääntyneiden yhteisöllisyyttä? 

  Ratkaisuehdotuksia hyödynnetään hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman 2024–2025 toimenpiteiden määrittelyssä, joilla edistetään lappilaisten terveyttä, hyvinvointia ja arjen turvallisuutta. Kannustamme kaikkia osallistumaan kilpailuun, sillä juuri teidän ideanne voi saada aikaan hyvää meidän kaikkien Lapissa.

  Ideakilpailun parhaat ehdotukset palkitaan Lapha-sammutuspeitteillä. Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

  Vastausaika on 21.2. –10.3.2024.

  Vastaa ideakilpailuun

  Ideakilpailun aiheet

  Aihe 1. Lasten ja nuorten mielen hyvinvointi

  Millaisilla ratkaisuilla voimme edistää lasten ja nuorten mielenterveyttä?

  Lasten ja nuorten hyvinvoinnin, terveyden ja arjen turvallisuuden tilassa on Lapissa runsaasti kehityskohtia. Mielenterveyden ja osallisuuden haasteet, ahdistuneisuus, koulu-uupumus, koulukiusaaminen ja syrjinnän kokemukset herättävät huolta.

  Aihe 2. Työikäisten terveelliset elämäntavat

  Millaisilla ratkaisuilla voimme edistää työikäisten terveellisiä elämäntapoja?

  Lappilaisten työikäisten hyvinvointia haastavat esimerkiksi lihavuus ja liikkumattomuus, jotka uhkaavat myös työ- ja toimintakykyä. Lihavien osuus on Lapin hyvinvointialueella, kuten koko maassa, kasvanut viime vuosien aikana. Useampi kuin joka viides työikäinen lappilainen on lihava. Lihavuus lisää huomattavasti riskiä sairastua muun muassa sydän- ja verisuonitauteihin, tyypin 2 diabetekseen sekä tuki- ja liikuntaelinsairauksiin.

  Liikunnallisesti aktiiviset elämäntavat ovat keskeisessä asemassa työikäisen väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä.

  Aihe 3. Ikääntyneiden yhteisöllisyys

  Millaisilla ratkaisuilla voisimme edistää ikääntyneiden yhteisöllisyyttä?

  Lapissa 65 vuotta täyttäneet kokevat yksinäisyyttä enemmän kuin muualla Suomessa. Keskeiseksi haasteeksi muodostuu sosiaalisten suhteiden puute, kun yhteisöllisyyttä ja verkostoja ei pääse rakentumaan, jos kotoa poistutaan vain harvoin. Yksinäisyys vaikuttaa laajasti useisiin hyvinvointitekijöihin, kuten mielenterveyteen ja päihteiden käyttöön. Yksinäisyys voi heikentää terveydentilaa ja olla riskitekijänä syrjäytymiselle.

  Miten hyödynnämme ideakilpailussa kerättyjä ratkaisuehdotuksia? 

  Kilpailun päättymisen jälkeen hyvinvoinnin, terveyden ja arjen turvallisuuden edistämisen asiantuntijat lukevat kaikki saadut ehdotukset. Samalla pohditaan ideoiden hyödyntämisen erilaisia mahdollisuuksia. Kuntia, järjestöjä ja muita hyvinvoinnin, terveyden ja arjen turvallisuuden edistämistyötä tekeviä toimijoita kannustetaan hyödyntämään ideoita. 

  Ratkaisuehdotuksista valitaan parhaiten hyvinvointialueen tavoitteisiin sopivat toimenpiteet, jotka ovat realistisesti toteutettavissa 2025 mennessä. Nämä valitut toimenpiteet kirjataan Lapin hyvinvointialueen hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelmaan 2024–2025.

  Ideakilpailun parhaat ehdotukset palkitaan Lapha-sammutuspeitteillä. Ilmoitamme voittajille henkilökohtaisesti.

  Lue laajemmin ideakilpailun aiheista

  Nainen istuu tietokoneella. Vaikuta ideallasi lappilaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämiseen
  21.2.2024
  Lapin hyvinvointialue valmistelee hyvinvointi- ja turvallisuuskertomusta ja -suunnitelmaa vuosille...
  Nainen istuu tietokoneella.

  Vaikuta ideallasi lappilaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämiseen


  Lapin hyvinvointialue valmistelee hyvinvointi- ja turvallisuuskertomusta ja -suunnitelmaa vuosille 2024–2025, jonka osana toteutetaan asukkaiden ja muiden sidosryhmien ideakilpailu. Sinulla on mahdollisuus päästä vaikuttamaan ideallasi lappilaisten hyvinvoinnin, terveyden ja arjen turvallisuuden edistämiseen.

Sisältöjulkaisija

 1. Lapin keskussairaalan medisiininen erikoissairaanhoito sai täydet viisi tähteä koulutuspaikkakyselyssä 2023
  Vuoden 2023 koulutuspaikkakyselyssä erikoistuvat lääkärit ovat nostaneet Lapin hyvinvointialueen...

  Lapin keskussairaalan medisiininen erikoissairaanhoito sai täydet viisi tähteä koulutuspaikkakyselyssä 2023

  26.2.2024

  Lue lisää
  Lapin keskussairaala valaistuna violetilla valolla talvella 2023.

  Lapin keskussairaalan medisiininen erikoissairaanhoito sai täydet viisi tähteä koulutuspaikkakyselyssä 2023

  26.2.2024

  Vuoden 2023 koulutuspaikkakyselyssä erikoistuvat lääkärit ovat nostaneet Lapin hyvinvointialueen koulutuspaikoista Lapin keskussairaalan medisiinisen erikoissairaanhoidon viiden tähden arvoiseksi.

  Lapin keskussairaalan medisiininen erikoissairaanhoito sisältää fysiatrian, ihotautien, keuhkosairauksien, neurologian ja sisätautien erikoisalat.

  Medisiinisen erikoissairaanhoidon vastuuyksikön johtaja Seppo Lehto pitää hyviä tuloksia pitkän kehitystyön tuloksena ja voittona.

  – Vielä vuonna 2020 meillä oli todella vähän erikoistuvia lääkäreitä ja asiaan tartuttiin tosissaan. Olemme kasvattaneet näkyvyyttämme alan tapahtumissa, muun muassa lääkäripäivillä, Lehto kertoo.

  Medisiinisessä tulosyksikössä on järjestelmällisesti kehitetty erikoistuvien lääkäreiden työnkuvia. Sisätaudeilla etupäivystyksiä on osittain ostettu ulkoa. Tämä on ratkaisevasti keventänyt siellä erikoistuvien lääkäreiden päivystystaakkaa.

  – Olemme aidosti kuunnelleet erikoistuvien toiveita. Meillä on järjestetty hyvä seniorituki erikoistuville.  Kova työ on tuottanut tulosta. Nyt tilanne näyttääkin hyvältä ja meillä on mukavasti erikoistuvia lääkäreitä, Lehto summaa.

  Lapin keskussairaalan medisiinisen hoidon erikoisaloilla työskentelee 38 lääkäriä ja 183 hoitajaa, sairaansijoja on 80.

  Toinen Lapin hyvinvointialueen viiden tähden yksikkö oli Rovaniemen Urheilukadun terveysasema.

   

  Suomen Lääkäriliiton ja Nuorten Lääkärien Yhdistyksen (NLY) toteuttama koulutuspaikkakysely on suomalaisten erikoistuvien lääkärien koulutusolosuhteita kartoittava tutkimus. Kyselyllä kartoitetaan erikoistuvien lääkäreiden saamaa koulutusta ja ohjausta sekä yleisemmin työoloja ja työn kuormittavuutta nykyisessä koulutuspaikassa. 

  Lisätietoja vuoden 2023 tuloksista (NLY:n verkkosivuilta) 

  Lapin keskussairaala valaistuna violetilla valolla talvella 2023. Lapin keskussairaalan medisiininen erikoissairaanhoito sai täydet viisi tähteä koulutuspaikkakyselyssä 2023
  26.2.2024
  Vuoden 2023 koulutuspaikkakyselyssä erikoistuvat lääkärit ovat nostaneet Lapin hyvinvointialueen...
  Lapin keskussairaala valaistuna violetilla valolla talvella 2023.

  Lapin keskussairaalan medisiininen erikoissairaanhoito sai täydet viisi tähteä koulutuspaikkakyselyssä 2023


  Vuoden 2023 koulutuspaikkakyselyssä erikoistuvat lääkärit ovat nostaneet Lapin hyvinvointialueen koulutuspaikoista Lapin keskussairaalan medisiinisen erikoissairaanhoidon viiden tähden arvoiseksi.

Sisältöjulkaisija

 1. Uusia palveluntuottajia Tornion ryhmäkuljetuksiin ja palvelulinjaliikenteeseen maaliskuun alusta
  Muutokset koskevat vammaispalvelu-, sosiaalihuolto- ja kehitysvammalain mukaisia ryhmäkuljetuksia ja...

  Uusia palveluntuottajia Tornion ryhmäkuljetuksiin ja palvelulinjaliikenteeseen maaliskuun alusta

  27.2.2024

  Lue lisää

  Uusia palveluntuottajia Tornion ryhmäkuljetuksiin ja palvelulinjaliikenteeseen maaliskuun alusta

  27.2.2024

  Muutokset koskevat vammaispalvelu-, sosiaalihuolto- ja kehitysvammalain mukaisia ryhmäkuljetuksia ja palvelulinjaliikennettä Torniossa 1.3.2024 alkaen.

  Lapin hyvinvointialueen matkapalvelukeskuksen kautta järjestettäviä vammaispalvelu-, sosiaalihuolto- ja kehitysvammalain mukaisia ryhmäkuljetuksia ja palvelulinjaliikennettä siirtyy Torniossa 1.3.2024 uusille palveluntuottajille. 

  Jussilan Liikenteen sekä Liikenneyhtiö Janne Moisasen järjestämät kuljetukset päättyvät 29.2.2024.

  Muutos ei koske NET-Matkojen/North European Bus Tours Ky:n järjestämiä kuljetuksia. Myös Tornion kaupungin palvelulinjaliikenne jatkuu entiseen tapaansa aiempien palveluntuottajien kanssa.

  Ryhmäkuljetuksiin kuuluu muun muassa ikääntyneiden päiväpalvelukuljetuksia sekä kehitysvammaisten päivä- ja työtoimintakuljetuksia. Jokaiselle ryhmäkuljetuksia tai palveluliikennettä käyttävälle asiakkaalle on toimitettu henkilökohtainen tiedote asiasta.

  Uusia palveluntuottajia Tornion ryhmäkuljetuksiin ja palvelulinjaliikenteeseen maaliskuun alusta
  27.2.2024
  Muutokset koskevat vammaispalvelu-, sosiaalihuolto- ja kehitysvammalain mukaisia ryhmäkuljetuksia ja...

  Uusia palveluntuottajia Tornion ryhmäkuljetuksiin ja palvelulinjaliikenteeseen maaliskuun alusta


  Muutokset koskevat vammaispalvelu-, sosiaalihuolto- ja kehitysvammalain mukaisia ryhmäkuljetuksia ja palvelulinjaliikennettä Torniossa 1.3.2024 alkaen.

 2. Tule mukaan tukiperhe- ja tukihenkilövalmennukseen Kemijärvelle
  Tukiperheiksi ja tukihenkilöiksi voivat ryhtyä tavalliset aikuiset, joilla on vakaa elämäntilanne, aikaa...

  Tule mukaan tukiperhe- ja tukihenkilövalmennukseen Kemijärvelle

  27.2.2024

  Lue lisää

  Tule mukaan tukiperhe- ja tukihenkilövalmennukseen Kemijärvelle

  27.2.2024

  Tukiperheiksi ja tukihenkilöiksi voivat ryhtyä tavalliset aikuiset, joilla on vakaa elämäntilanne, aikaa lapselle ja halua tarjota hyvä ja turvallinen arki. Ilmoittaudu valmennukseen viimeistään 31.3.2024.

  Järjestämme tukiperhe- ja tukihenkilövalmennuksen Kemijärvellä huhti- ja toukokuussa 2024. Valmennus sisältää kahdeksan (8) tuntia ryhmätapaamisia sekä henkilökohtaista ohjausta. 

  Valmennus järjestetään Kemijärvellä Hyvinvointikeskus Lapponiassa, kokoushuone 1, keskiviikkoisin 10.4., 24.4., 8.5. ja 22.5. klo 17.30–19.30.
   
  Tukiperhevalmennuksessa käsittelemme muun muassa seuraavia teemoja:

  • lapsi tukiperheessä
  • toimintaa ohjaava lainsäädäntö
  • tukiperheen tehtävät ja roolit.

  Erilaiset lapset ja nuoret tarvitsevat avukseen ja tuekseen monenlaisia perheitä. Tukiperheiksi ja tukihenkilöiksi voivat ryhtyä tavalliset aikuiset, joilla on vakaa elämäntilanne, aikaa lapselle ja halua tarjota hyvä ja turvallinen arki. 


  Lisätietoa valmennuksesta ja tukiperhetoiminnasta sekä valmennukseen ilmoittautuminen viimeistään 31.3.2024.

  Jenni Ahola, p. 040 354 7366, jenni.e.ahola@lapha.fi

  Eija Kyllönen, p. 040 188 3527, eija.kyllonen@lapha.fi
   

  Tule mukaan tukiperhe- ja tukihenkilövalmennukseen Kemijärvelle
  27.2.2024
  Tukiperheiksi ja tukihenkilöiksi voivat ryhtyä tavalliset aikuiset, joilla on vakaa elämäntilanne, aikaa...

  Tule mukaan tukiperhe- ja tukihenkilövalmennukseen Kemijärvelle


  Tukiperheiksi ja tukihenkilöiksi voivat ryhtyä tavalliset aikuiset, joilla on vakaa elämäntilanne, aikaa lapselle ja halua tarjota hyvä ja turvallinen arki. Ilmoittaudu valmennukseen viimeistään 31.3.2024.

 3. Lapin keskussairaalan medisiininen erikoissairaanhoito sai täydet viisi tähteä koulutuspaikkakyselyssä 2023
  Vuoden 2023 koulutuspaikkakyselyssä erikoistuvat lääkärit ovat nostaneet Lapin hyvinvointialueen...

  Lapin keskussairaalan medisiininen erikoissairaanhoito sai täydet viisi tähteä koulutuspaikkakyselyssä 2023

  26.2.2024

  Lue lisää
  Lapin keskussairaala valaistuna violetilla valolla talvella 2023.

  Lapin keskussairaalan medisiininen erikoissairaanhoito sai täydet viisi tähteä koulutuspaikkakyselyssä 2023

  26.2.2024

  Vuoden 2023 koulutuspaikkakyselyssä erikoistuvat lääkärit ovat nostaneet Lapin hyvinvointialueen koulutuspaikoista Lapin keskussairaalan medisiinisen erikoissairaanhoidon viiden tähden arvoiseksi.

  Lapin keskussairaalan medisiininen erikoissairaanhoito sisältää fysiatrian, ihotautien, keuhkosairauksien, neurologian ja sisätautien erikoisalat.

  Medisiinisen erikoissairaanhoidon vastuuyksikön johtaja Seppo Lehto pitää hyviä tuloksia pitkän kehitystyön tuloksena ja voittona.

  – Vielä vuonna 2020 meillä oli todella vähän erikoistuvia lääkäreitä ja asiaan tartuttiin tosissaan. Olemme kasvattaneet näkyvyyttämme alan tapahtumissa, muun muassa lääkäripäivillä, Lehto kertoo.

  Medisiinisessä tulosyksikössä on järjestelmällisesti kehitetty erikoistuvien lääkäreiden työnkuvia. Sisätaudeilla etupäivystyksiä on osittain ostettu ulkoa. Tämä on ratkaisevasti keventänyt siellä erikoistuvien lääkäreiden päivystystaakkaa.

  – Olemme aidosti kuunnelleet erikoistuvien toiveita. Meillä on järjestetty hyvä seniorituki erikoistuville.  Kova työ on tuottanut tulosta. Nyt tilanne näyttääkin hyvältä ja meillä on mukavasti erikoistuvia lääkäreitä, Lehto summaa.

  Lapin keskussairaalan medisiinisen hoidon erikoisaloilla työskentelee 38 lääkäriä ja 183 hoitajaa, sairaansijoja on 80.

  Toinen Lapin hyvinvointialueen viiden tähden yksikkö oli Rovaniemen Urheilukadun terveysasema.

   

  Suomen Lääkäriliiton ja Nuorten Lääkärien Yhdistyksen (NLY) toteuttama koulutuspaikkakysely on suomalaisten erikoistuvien lääkärien koulutusolosuhteita kartoittava tutkimus. Kyselyllä kartoitetaan erikoistuvien lääkäreiden saamaa koulutusta ja ohjausta sekä yleisemmin työoloja ja työn kuormittavuutta nykyisessä koulutuspaikassa. 

  Lisätietoja vuoden 2023 tuloksista (NLY:n verkkosivuilta) 

  Lapin keskussairaala valaistuna violetilla valolla talvella 2023. Lapin keskussairaalan medisiininen erikoissairaanhoito sai täydet viisi tähteä koulutuspaikkakyselyssä 2023
  26.2.2024
  Vuoden 2023 koulutuspaikkakyselyssä erikoistuvat lääkärit ovat nostaneet Lapin hyvinvointialueen...
  Lapin keskussairaala valaistuna violetilla valolla talvella 2023.

  Lapin keskussairaalan medisiininen erikoissairaanhoito sai täydet viisi tähteä koulutuspaikkakyselyssä 2023


  Vuoden 2023 koulutuspaikkakyselyssä erikoistuvat lääkärit ovat nostaneet Lapin hyvinvointialueen koulutuspaikoista Lapin keskussairaalan medisiinisen erikoissairaanhoidon viiden tähden arvoiseksi.

 4. Lapin hyvinvointialue on tehnyt kartoitusta perusterveydenhuollon sairaalahoidosta ja sen toteuttamisesta tulevaisuudessa

  23.2.2024

  Lue lisää

  Lapin hyvinvointialue on tehnyt kartoitusta perusterveydenhuollon sairaalahoidosta ja sen toteuttamisesta tulevaisuudessa

  23.2.2024

  Vuodeosastotoiminnasta on tehty kartoitusta Lapin hyvinvointialueella.

  Lapin hyvinvointialueelle siirtynyttä perusterveydenhuollon vuodeosastotoimintaa on 19 paikkakunnalla, 23 eri osastolla. 

  Tavoitteena on, että kotisairaalatoiminta toimii kaikilla hyvinvointialueen paikkakunnilla. Kotisairaalatoiminta ollaan aloittamassa vuoden 2024 aikana Ranualla, Muoniossa, Kolarissa, Utsjoella, Karigasniemellä, Pelkosenniemellä ja Savukoskella. 

  Vanhuspalvelulaki säätää ikääntyneiden hoivan ja huolenpidon tarpeisiin vastaamisesta 

  14 §: Ikääntyneiden tarpeisiin tulee vastata ensisijaisesti avopalveluilla ja kotiin vietävillä palveluilla. Pitkäaikaishoitoa terveydenhuoltolain tarkoittamassa laitoshoidossa voidaan toteuttaa vain, jos siihen on lääketieteelliset tai potilasturvallisuuteen liittyvät perusteet. 1.1.2028 alkaen pitkäaikaista sosiaalihuoltolain mukaista laitoshoitoa ei sallita enää lainkaan ikääntyneiden palveluissa. 

  Lain ohjaamana vanhainkodit ja muut sosiaalihuollon laitoshoitoa antavat yksiköt ovat valtaosin korvautuneet ympärivuorokautisella palveluasumisella. Samoin vuodeosastojen pitkäaikaispotilaiden määrä on vähentynyt. Tämä rakennemuutos on kuitenkin edelleen kesken ja heijastuu eroina eri vuodeosastojen pitkäaikaispotilaiden määrässä. 

  Terveyskeskusten vuodeosastotoiminnan tunnistettuja tehtäviä Lapissa tällä hetkellä: 

  • Lääketieteellinen hoito, joka on toteutettavissa perusterveydenhuollon resursseilla. Usein erikoissairaanhoidon jatkohoito, infektion hoito, potilaan seuranta, diagnostiikka ja tilanteen selvittely. 
  • Kuntoutusakuutin sairauden tai toimenpiteen jälkeen tai suunnitelmallinen sairaalakuntoutusjakso 
  • Hoidon tarpeen arviointi puhelimessa virka-ajan ulkopuolella osassa aluetta 
  • Ympärivuorokautinen sairaanhoidollinen valmius paikkakunnalla, jossa päivystyspiste on kaukana: Hoidon tarpeen arviointi ja diagnostiset tutkimukset paikan päällä, pienet sairaanhoidolliset toimenpiteet, diagnostiikka, akuutisti tarvittavat lääkkeet ja hoitotarvikkeet 
  • Saattohoito 
  • Pärjäämättömyys, esimerkiksi akuutin lievän sairauden aiheuttama äkillinen toimintakyvyn lasku, etenkin ikääntyneillä, hoitojaksot suoraan kotoa, usein kotihoidosta 
  • Kotiutumisen järjestelyt erikoissairaanhoidon hoitojakson jälkeen 
  • Odotuspaikka hoivapalveluihin 
  • Intervallihoito, edelleen osittain vuodeosastoilla 

  Muutoksia suunniteltaessa on huomioitava näihin eri tarpeisiin vastaaminen. 

  Vuodeosastohoidon kustannukset ovat korkeat, koska hoitopäiviä on paljon ja ne ovat kalliimpia kuin keskimäärin Suomessa 

  Vuodeosastojen nettokäyttökustannukset olivat Lapissa vuonna 2022 noin 80 prosenttia korkeammat kuin maassa keskimäärin. Kustannusten suuruus verrattuna muihin alueisiin johtuu sekä hoitopäivien määrän että hoitopäivän hinnan suuruudesta. 

  Vuonna 2023 perusterveydenhuollon vuodeosastojen kustannuspaikkojen yhteenlasketut kustannukset olivat noin 54 miljoonaa euroa. 

  Hoitopäiviä tuotettiin noin 142 000 ja laskennallinen hoitopäivän bruttotuotantokustannus on 380 euroa/hoitopäivä. 

  Lapin hyvinvointialueella on 19 toimipisteessä yhteensä 440 perusterveydenhuollon sairaansijaa, eli 2,5 paikkaa tuhatta asukasta kohti. Osastojen sairaansijamäärä vaihtelee välillä 8–42. 

  Tavanomaisessa tilanteessa vuodeosastoilla on yhteensä 120 potilasta, jotka odottavat pääsyä ympärivuorokautiseen hoivaan tai muuhun sosiaalipalveluun. Tämä on noin 1/3 osastojen potilasmäärästä.


   

  Perusterveydenhuollon sairaansijatarve on noin 350 sairaansijaa 

  Mikäli osastohoidolla vastattaisiin vain sairaanhoidollisiin tarpeisiin, joihin kotisairaalatoiminnalla ei kyetä vastaamaan, on arvio tarpeesta 

  • 1–2 sairaansijaa / 1000 asukasta tai 
  • 5–7,3 sairaansijaa / 1000 yli 65-vuotiasta 

  Arvio perustuu kokemukseen niistä kunnista, joissa sosiaalipalvelut pystyvät vastaamaan hyvin tarpeisiin ja toisaalta vastaa sitä, että nykyisestä sairaansijamäärästä vähennettäisiin 75 prosenttia odottajien määrästä. 

  Sairaansijatarve olisi tällöin noin 350 sairaansijaa koko Lapissa. 

  Tällä mitoituksella sairaansijojen vähennystarve olisi 20 prosenttia eli noin 88 sairaansijaa. 

  Tarpeeseen vaikuttaa työnjako erikoissairaanhoidon kanssa, kotisairaalan toimivuus sekä mahdolliset muutokset vuodeosastojen tehtävissä.

  Ratkaisuvaihtoehtoja 

  Ympärivuorokautisen perustason sairaanhoidon konseptit 

  Yhdistelmäpalvelu 

  Ympärivuorokautinen sote-yhteispalvelu: Erillisen vuodeosaston ylläpitämisen sijaan pienillä asiointialueilla vastataan sairaalahoidon tarpeeseen yhdistämällä paikkakunnan ympärivuorokautiset resurssit ja tilat. Ensisijaisesti tarpeisiin vastataan kotiin vietävillä palveluilla yhdistäen kotihoidon, kotisairaalan, ensihoidon ja ympärivuorokautisen palveluasumisen resursseja siten, että paikkakunnalla on 14–24/7 sairaanhoitajatasoinen osaaminen saatavilla. 

  Ikääntyneiden ympärivuorokautisen palveluasumisen yhteyteen varataan tilat kotisairaalalle ja ns. lupapaikoille (noin 1 / 1000 asukasta) joita voidaan käyttää silloin, kun sairauden aiheuttaman toimintakyvyn laskun vuoksi potilas ei pärjää kotona. Potilaiden tarvitsema hoiva tulisi asumispalvelujen henkilöstöltä ja sairaanhoito kotisairaalan kautta. 

  Jatkuvaa lääketieteellistä hoitoa tarvitsevat potilaat ohjataan suuremman sairaanhoidollisen valmiuden yksikköön lähiosastolle tai akuutti- ja kuntoutussairaalaan. 

  Asumispalvelujen ja kotisairaalan yhteiset yksiköt edellyttävät tähän soveltuvia tiloja. Toimintamalli edellyttää käytännössä myös, että paikkakunnalla on oman tuotannon asumispalveluyksikkö, johon voidaan tukeutua. 

  Lähisairaala 

  Lapin etäisyyksien ja väestön sijoittumisen vuoksi ylläpidettävät vuodeosastot pienemmillä paikkakunnilla, jotta etäisyydet eivät muodostuisi kohtuuttomiksi potilaille ja omaisille. Palveltava alue voi olla yhtä kuntaa suurempi, jolloin volyymi riittää paremmin osaamisen ylläpitämiseen. 

  Lähiosastot jäisivät akuutti- ja kuntoutusosastoja pienemmiksi ja haavoittuvaisemmiksi 

  Potilasvalinnat tehdään käytettävissä olevan osaamisen puitteissa. 

  Kesäaikana, jolloin osastohoidon tarve on vähäisempää, voi osastoilla olla sulkuja ja sairaalahoitoa keskitetään akuutti- ja kuntoutussairaaloihin ja tukeudutaan paikkakunnan muihin ympärivuorokautisiin palveluihin. 

  Haavoittuvuutta ja kustannuksia voidaan alentaa myös sijoittamalla lähiosastot tiiviiseen yhteyteen ympärivuorokautisen asumisen kanssa. 

  Akuutti ja kuntoutussairaala 

  Kattavimmat akuutti- ja kuntoutusosastot: Yli 5000–7000 asukkaan asiointialueet, joilla on perusterveydenhuollon vuodeosaston ylläpitämiseen riittävä palvelutarve, jos niille ohjautuu potilaita myös ympäröivältä alueelta. 

  Alueina Ivalo, Sodankylä, Kemijärvi, Kittilä, Kemi-Tornio-alue, Rovaniemi 

  Määrä ja paikkaluku määrittyvät tarpeen mukaan huomioiden kausiluonteinen palvelutarpeen vaihtelu. 

  Rovaniemellä ja Kemissä sairaalahoidon sijainti samassa yhteydessä erikoissairaanhoidon kanssa, jolloin voidaan hyödyntää samoja tukipalveluja ja potilaiden siirtokustannukset vähenevät. Ko. paikkakunnilla on tarpeen kehittää erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon vuodeosastoista yhtenäinen kokonaisuus. 

  Vuodeosastot voivat profiloitua ja niiden yhteydessä voi olla jatkossa osaamiskeskustyyppistä toimintaa. Erityisesti on tunnistettu tarpeet (geriatriseen) kuntoutukseen, saattohoitoon ja psykogeriatriaan erikoistuneisiin yksiköihin, joiden yhteydessä voi olla myös osaamiskeskustyyppistä konsultaatio- ja avopalvelua.

  Lapin hyvinvointialue on tehnyt kartoitusta perusterveydenhuollon sairaalahoidosta ja sen toteuttamisesta tulevaisuudessa
  23.2.2024
  Vuodeosastotoiminnasta on tehty kartoitusta Lapin hyvinvointialueella.

  Lapin hyvinvointialue on tehnyt kartoitusta perusterveydenhuollon sairaalahoidosta ja sen toteuttamisesta tulevaisuudessa


  Vuodeosastotoiminnasta on tehty kartoitusta Lapin hyvinvointialueella.

 5. Kolarin terveyskeskuksen kiirevastaanotto 4.3.2024 alkaen
  Vastaanoton palvelut ovat avoinna arkisin ma–to klo 8–16, pe 8–15  Vastaanotolle otetaan yhteyttä...

  Kolarin terveyskeskuksen kiirevastaanotto 4.3.2024 alkaen

  23.2.2024

  Lue lisää

  Kolarin terveyskeskuksen kiirevastaanotto 4.3.2024 alkaen

  23.2.2024

  Vastaanoton palvelut ovat avoinna arkisin ma–to klo 8–16, pe 8–15 

  Vastaanotolle otetaan yhteyttä sähköisen asioinnin kautta lapha.fi > digipalvelut tai takaisinsoittojärjestelmän kautta soittamalla puhelinnumeroon 040 708 9179. 

  Virka –ajan ulkopuolinen kiirevastaanotto 

  Päivystykseen soitetaan aina ennen vastaanotolle tuloa, jotta voimme varmistaa tutkimuspaikan ja -ajan 

  040 708 9179

  Virka-ajan ulkopuolella lääkäripäivystys on vuoropäivinä Kittilässä, Kolarissa ja Muoniossa. 

  Puhelimeen vastaa Kolarin, Kittilän tai Muonion sairaanhoitaja. 

  Kolarin terveyskeskuksen kiirevastaanotto 4.3.2024 alkaen
  23.2.2024
  Vastaanoton palvelut ovat avoinna arkisin ma–to klo 8–16, pe 8–15  Vastaanotolle otetaan yhteyttä...

  Kolarin terveyskeskuksen kiirevastaanotto 4.3.2024 alkaen


  Vastaanoton palvelut ovat avoinna arkisin ma–to klo 8–16, pe 8–15  Vastaanotolle otetaan yhteyttä sähköisen asioinnin kautta lapha.fi > digipalvelut tai takaisinsoittojärjestelmän kautta soittamalla puhelinnumeroon 040 708 9179.  Virka –ajan ulkopuolinen kiirevastaanotto  Päivystykseen soitetaan aina ennen vastaanotolle tuloa, jotta voimme varmistaa tutkimuspaikan ja -ajan  040 708 9179 Virka-ajan ulkopuolella lääkäripäivystys on vuoropäivinä Kittilässä, Kolarissa...

nappi-kaikki uutiset

Sisälletyt portletit

Hallinnon kuva

Suolla pitkospuut hillankukkien keskellä

Otsikko: Tietoa meistä (etusivun alareunassa)

Tietoa meistä


Näiltä sivuilta pääset seuraamaan hyvinvointialueen päätöksentekoa, kokouksien aikatauluja, esityslistoja ja pöytäkirjoja. Löydät tietoa hankinnoista, tärkeistä kumppaneistamme ja järjestöyhteistyöstä, hallinnostamme (mm. talous-, toimisto-, viestintäpalvelut) sekä kehittämisestä, johon kuuluvat ICT-muutosvalmistelu ja hankkeet.

Sisälletyt portletit

TYöpaikat kuva

Nainen työntää ilta-auringon valossa venettä rantaan

Otsikko: Työpaikat hyvinvointialueella

Työpaikat hyvinvointialueella


Tervetuloa tutustumaan Lapin suurimman työnantajan työpaikkoihin! Lapin hyvinvointialue on hyvä työnantaja, koska meillä kaikki tehtävät ovat ihmisen kokoisia. Meillä olet sopivasti mukavuusalueellasi, mutta opit samalla uutta.