Navigointivalikko

Navigointivalikko

Navigointivalikko

Otsikko

Sisältöjulkaisija

Tyttö katsoo ikkunasta ulos.

Lappi on sinun hyvinvointialueesi!

Lapin julkiset sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut

Toissijainen banneri palvelustrategia

Talouden sopeuttamisohjelma ja palvelustrategia


Seuraa palvelustrategian ja talouden sopeuttamisohjelman etenemistä.

Äiti pitää lasta sylissään samalla, kun tekee töitä tietokoneella.

Sisältöjulkaisija

Sisältöjulkaisija

Ajankohtaiset Uutiset Linkki Otsikko

Sisälletyt portletit

Sisältöjulkaisija

 1. Vaikuta ideallasi lappilaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämiseen
  Lapin hyvinvointialue valmistelee hyvinvointi- ja turvallisuuskertomusta ja -suunnitelmaa vuosille...

  Vaikuta ideallasi lappilaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämiseen

  21.2.2024

  Lue lisää
  Nainen istuu tietokoneella.

  Vaikuta ideallasi lappilaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämiseen

  21.2.2024

  Lapin hyvinvointialue valmistelee hyvinvointi- ja turvallisuuskertomusta ja -suunnitelmaa vuosille 2024–2025, jonka osana toteutetaan asukkaiden ja muiden sidosryhmien ideakilpailu. Sinulla on mahdollisuus päästä vaikuttamaan ideallasi lappilaisten hyvinvoinnin, terveyden ja arjen turvallisuuden edistämiseen.

  Kilpailussa etsitään ratkaisuja seuraaviin kysymyksiin: miten voimme edistää lasten ja nuorten mielen hyvinvointia, työikäisten terveellisiä elämäntapoja ja ikääntyneiden yhteisöllisyyttä? 

  Ratkaisuehdotuksia hyödynnetään hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman 2024–2025 toimenpiteiden määrittelyssä, joilla edistetään lappilaisten terveyttä, hyvinvointia ja arjen turvallisuutta. Kannustamme kaikkia osallistumaan kilpailuun, sillä juuri teidän ideanne voi saada aikaan hyvää meidän kaikkien Lapissa.

  Ideakilpailun parhaat ehdotukset palkitaan Lapha-sammutuspeitteillä. Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

  Vastausaika on 21.2. –10.3.2024.

  Vastaa ideakilpailuun

  Ideakilpailun aiheet

  Aihe 1. Lasten ja nuorten mielen hyvinvointi

  Millaisilla ratkaisuilla voimme edistää lasten ja nuorten mielenterveyttä?

  Lasten ja nuorten hyvinvoinnin, terveyden ja arjen turvallisuuden tilassa on Lapissa runsaasti kehityskohtia. Mielenterveyden ja osallisuuden haasteet, ahdistuneisuus, koulu-uupumus, koulukiusaaminen ja syrjinnän kokemukset herättävät huolta.

  Aihe 2. Työikäisten terveelliset elämäntavat

  Millaisilla ratkaisuilla voimme edistää työikäisten terveellisiä elämäntapoja?

  Lappilaisten työikäisten hyvinvointia haastavat esimerkiksi lihavuus ja liikkumattomuus, jotka uhkaavat myös työ- ja toimintakykyä. Lihavien osuus on Lapin hyvinvointialueella, kuten koko maassa, kasvanut viime vuosien aikana. Useampi kuin joka viides työikäinen lappilainen on lihava. Lihavuus lisää huomattavasti riskiä sairastua muun muassa sydän- ja verisuonitauteihin, tyypin 2 diabetekseen sekä tuki- ja liikuntaelinsairauksiin.

  Liikunnallisesti aktiiviset elämäntavat ovat keskeisessä asemassa työikäisen väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä.

  Aihe 3. Ikääntyneiden yhteisöllisyys

  Millaisilla ratkaisuilla voisimme edistää ikääntyneiden yhteisöllisyyttä?

  Lapissa 65 vuotta täyttäneet kokevat yksinäisyyttä enemmän kuin muualla Suomessa. Keskeiseksi haasteeksi muodostuu sosiaalisten suhteiden puute, kun yhteisöllisyyttä ja verkostoja ei pääse rakentumaan, jos kotoa poistutaan vain harvoin. Yksinäisyys vaikuttaa laajasti useisiin hyvinvointitekijöihin, kuten mielenterveyteen ja päihteiden käyttöön. Yksinäisyys voi heikentää terveydentilaa ja olla riskitekijänä syrjäytymiselle.

  Miten hyödynnämme ideakilpailussa kerättyjä ratkaisuehdotuksia? 

  Kilpailun päättymisen jälkeen hyvinvoinnin, terveyden ja arjen turvallisuuden edistämisen asiantuntijat lukevat kaikki saadut ehdotukset. Samalla pohditaan ideoiden hyödyntämisen erilaisia mahdollisuuksia. Kuntia, järjestöjä ja muita hyvinvoinnin, terveyden ja arjen turvallisuuden edistämistyötä tekeviä toimijoita kannustetaan hyödyntämään ideoita. 

  Ratkaisuehdotuksista valitaan parhaiten hyvinvointialueen tavoitteisiin sopivat toimenpiteet, jotka ovat realistisesti toteutettavissa 2025 mennessä. Nämä valitut toimenpiteet kirjataan Lapin hyvinvointialueen hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelmaan 2024–2025.

  Ideakilpailun parhaat ehdotukset palkitaan Lapha-sammutuspeitteillä. Ilmoitamme voittajille henkilökohtaisesti.

  Lue laajemmin ideakilpailun aiheista

  Nainen istuu tietokoneella. Vaikuta ideallasi lappilaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämiseen
  21.2.2024
  Lapin hyvinvointialue valmistelee hyvinvointi- ja turvallisuuskertomusta ja -suunnitelmaa vuosille...
  Nainen istuu tietokoneella.

  Vaikuta ideallasi lappilaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämiseen


  Lapin hyvinvointialue valmistelee hyvinvointi- ja turvallisuuskertomusta ja -suunnitelmaa vuosille 2024–2025, jonka osana toteutetaan asukkaiden ja muiden sidosryhmien ideakilpailu. Sinulla on mahdollisuus päästä vaikuttamaan ideallasi lappilaisten hyvinvoinnin, terveyden ja arjen turvallisuuden edistämiseen.

Sisältöjulkaisija

 1. Karigasniemen palvelutalon toiminta alkaa – ensimmäiset asukkaat muuttavat maaliskuun alussa
  Karigasniemen uusi ympärivuorokautista palveluasumista ikäihmisille tarjoava palvelutalo avataan...

  Karigasniemen palvelutalon toiminta alkaa – ensimmäiset asukkaat muuttavat maaliskuun alussa

  1.3.2024

  Lue lisää

  Kuva/ Govva: Jarno Niemi

  Karigasniemen palvelutalon toiminta alkaa – ensimmäiset asukkaat muuttavat maaliskuun alussa

  1.3.2024

  Karigasniemen uusi ympärivuorokautista palveluasumista ikäihmisille tarjoava palvelutalo avataan maanantaina 4.3.2024.  Palvelutalossa on 8 asiakashuonetta, joista kaksi on pariskuntahuoneita. Lisäksi palvelutalossa on yksi lyhytaikaisen hoidon huone. 

  Lapin hyvinvointialue on nimennyt Karigasniemen palvelutalon saamenkieliseksi yksiköksi ja toiminnassa huomioidaan saamenkieli ja -kulttuuri. Tavoitteena on, että jokaisessa työvuorossa on yksi pohjoissaamenkielinen hoitaja töissä. Palvelutalossa järjestetään asukkaiden toimintakykyä ylläpitävää ja kuntouttavaa toimintaa. Musiikki, seurustelu ja muistelutuokiot ovat tärkeä osa palvelutalon arkea. Yhteistyökumppaneita ovat mm. Utsjoen kunta, Utsjoen seurakunta ja Sámi Soster ry. Asukkaiden läheiset ja ystävät ovat tervetulleita osallistumaan arkeen ja juhlahetkiin.

  -    Karigasniemen palvelutalo parantaa merkittävästi ikääntyneiden palveluiden saatavuutta Karigasniemen alueella. On tärkeää, että ikääntyneet pystyvät jatkamaan asumista tutussa kylässä, oman yhteisönsä keskellä ja omassa kieliympäristössään, kertoo saamenkielisten ja kulttuurinmukaisten palveluiden palvelupäällikkö Mirja Laiti. 

  Palvelutalossa järjestetään kevään aikana avoimet ovet, josta tiedotetaan myöhemmin.

   

  Gáregasnjárgga bálvalandállu doaibmagoahtá – vuosttaš ássit fárrejit njukčamánu álggus 

  Gáregasnjárgga ođđa bálvalandállu, mii fállá birrajándor bálvalanássama vuorasolbmuide, rahppojuvvo vuossárgga 4.3.2024. Bálvalandálus leat 8 áššehaslanja, main guokte bárralanja. Lassin bálvalandálus lea okta oanehisáigge divššu latnja.

  Lappi buresveadjinguovlu lea nammadan Gáregasnjárgga bálvalandálu sámegielat ovttadahkan ja sámegiella ja kultuvra vuhtiiváldojuvvojit doaimmas. Ulbmilin lea, ahte juohke bargovuorus lea okta davvisámegielat divššár barggus. Bálvalandálus lágiduvvo doaibma, mii veajuiduhttá ja doalaha ássiid doaibmanávccaid. Musihkka, servvoštallan ja muittašanbottut leat dehálaš oassi bálvalandálu árgabeaivvis. Min ovttasbargoguoimmit leat ee. Ohcejoga gielda, Ohcejoga searvegoddi ja SámiSoster rs. Ássiid oapmahaččat ja ustibat lea buresboahtán searvat árgabeaivái ja ávvubottuide.

  -    Gáregasnjárgga bálvalandállu sakka buorida vejolašvuođaid oažžut vuorasolbmuid bálvalusaid Gáregasnjárgga guovllus. Lea dehálaš, ahte vuorasolbmot bastet joatkit  ássama  oahpes gilis, iežaset olbmuid siste ja iežaset giellabirrasis, muitala sámegielat ja kulturmieldásaš bálvalusaid bálvalanhoavda Mirja Laiti.  

  Bálvalandálus leat giđa áigge rabas uvssat, dan birra dieđihuvvo maŋŋelis.

  Lisätietoja/ Lassedieđut: 
  Mirja Laiti
  palvelupäällikkö, saamenkieliset ja kulttuurinmukaiset palvelut
  Puh. 040 844 5627
  mirja.laiti@lapha.fi

  Karigasniemen palvelutalon toiminta alkaa – ensimmäiset asukkaat muuttavat maaliskuun alussa
  1.3.2024
  Karigasniemen uusi ympärivuorokautista palveluasumista ikäihmisille tarjoava palvelutalo avataan...

  Karigasniemen palvelutalon toiminta alkaa – ensimmäiset asukkaat muuttavat maaliskuun alussa


  Karigasniemen uusi ympärivuorokautista palveluasumista ikäihmisille tarjoava palvelutalo avataan maanantaina 4.3.2024.  Palvelutalossa on 8 asiakashuonetta, joista kaksi on pariskuntahuoneita. Lisäksi palvelutalossa on yksi lyhytaikaisen hoidon huone.  Lapin hyvinvointialue on nimennyt Karigasniemen palvelutalon saamenkieliseksi yksiköksi ja toiminnassa huomioidaan saamenkieli ja -kulttuuri. Tavoitteena on, että jokaisessa työvuorossa on yksi pohjoissaamenkielinen hoitaja töissä....

Sisältöjulkaisija

 1. Kittilän kuntalaisten hyvinvointikysely – voit vastata kyselyyn 5.3.2024 saakka
  Kunnan merkittävimpiin tehtäviin kuuluu kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Asukkaiden...

  Kittilän kuntalaisten hyvinvointikysely – voit vastata kyselyyn 5.3.2024 saakka

  1.3.2024

  Lue lisää

  Kittilän kuntalaisten hyvinvointikysely – voit vastata kyselyyn 5.3.2024 saakka

  1.3.2024

  Kunnan merkittävimpiin tehtäviin kuuluu kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Asukkaiden elinoloja, hyvinvointia ja terveyttä on tärkeää seurata aktiivisesti. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi kunnan tulee suunnitella konkreettiset tavoitteet ja toimenpiteet, ja tämän työn tueksi olemme luoneet kuntalaisille hyvinvointikyselyn. Kyselyn tarkoituksena on selvittää Kittilän kuntalaisten hyvinvoinnin tilaa ja saada kuntalaisten näkemyksiä mukaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnittelutyöhön.

  Kyselyn tulokset ovat työkaluna kunnan hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimenpiteiden suunnittelussa. Hyvinvointikyselyyn vastataan anonyymina, eikä siihen annettuja vastauksia pystytä yhdistämään vastaajaan.

  Kyselyyn voi vastata 5.3.2024 saakka. Se on saatavilla sähköisessä muodossa, tai paperiversiona kunnantalon infopisteessä, kirjastossa sekä kirjastoautossa.

  Tästä pääset kyselyyn!

  Emma Luukko, hyvinvointikoordinaattori, Kittilän kunta, p. 040 5960 953, emma.luukko@kittila.fi

  Kittilän kuntalaisten hyvinvointikysely – voit vastata kyselyyn 5.3.2024 saakka
  1.3.2024
  Kunnan merkittävimpiin tehtäviin kuuluu kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Asukkaiden...

  Kittilän kuntalaisten hyvinvointikysely – voit vastata kyselyyn 5.3.2024 saakka


  Kunnan merkittävimpiin tehtäviin kuuluu kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Asukkaiden elinoloja, hyvinvointia ja terveyttä on tärkeää seurata aktiivisesti. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi kunnan tulee suunnitella konkreettiset tavoitteet ja toimenpiteet, ja tämän työn tueksi olemme luoneet kuntalaisille hyvinvointikyselyn. Kyselyn tarkoituksena on selvittää Kittilän kuntalaisten hyvinvoinnin tilaa ja saada kuntalaisten näkemyksiä mukaan hyvinvoinnin ja terveyden...

 2. Rovaniemellä on otettu käyttöön perhevalmennuksen vertaisryhmien sähköinen ajanvaraus
  Rovaniemen perhevalmennuksen vertaisryhmiin Meijän polulle voi ilmoittautua sähköisessä...

  Rovaniemellä on otettu käyttöön perhevalmennuksen vertaisryhmien sähköinen ajanvaraus

  1.3.2024

  Lue lisää
  Raskaana oleva nainen hymyilee.

  Rovaniemellä on otettu käyttöön perhevalmennuksen vertaisryhmien sähköinen ajanvaraus

  1.3.2024

  Rovaniemen perhevalmennuksen vertaisryhmiin Meijän polulle voi ilmoittautua sähköisessä ajanvarausjärjestelmässä. Toivomme ensisijaisesti ilmoittautumisia sähköisesti.

  Ilmoittautuminen tapahtuu kansalaisen terveysportaalin kautta osoitteessa rovaniemi.terveytesi.fi

  Ilmoittautuminen on auki ensimmäistä lastaan odottaville, joilla on lasketut ajat toukokuussa. Ilmoittautuminen 11.3. mennessä. Vertaisryhmän ensimmäinen tapaaminen toteutetaan lähitapaamisena keskiviikkona 13.3.2024 klo 16–17.45. 

  Avaamme ilmoittautumisen myöhemmin kesäkuun lasketuista ajoista eteenpäin. 

  Jos et pysty ilmoittautumaan sähköisessä ajanvarausjärjestelmässä, lähetä sähköpostia neuvolan vastuuhoitaja Minna Karastille minna.karasti@lapha.fi. 

  Tarjoamme Meijän polku -vertaisryhmätoimintaa perheille, joissa vanhemmat tai toinen vanhemmista odottaa ensimmäistä lastaan. Ryhmän tarkoituksena on samassa elämäntilanteessa olevien perheiden kohtaaminen ja vertaistuki. Tulettehan siis ryhmään avoimin mielin. Tapaamiset toteutetaan lähi- ja etätapaamisina moniammatillisesti. Ryhmän tapaamisia on yhteensä 8 kertaa. Ryhmän toiminnan kannalta sitoutuminen on tärkeää. 

  Vertaisryhmien lisäksi kaikille on tarjolla perhevalmennuksen tietopankki –verkkomateriaali. Toivomme, että tutustut materiaaliin ennen ensimmäistä vertaisryhmän tapaamista. Voit tutustua materiaaliin sinulle sopivana ajankohtana raskausviikoista riippumatta. 

  Ilmoittautumisen päätyttyä saat sähköpostiin ryhmän aikataulut ja tarkemman tiedon kokoontumisten sisällöistä. Tarkista, että yhteystietosi ovat oikein. Täytä ilmoittautuessasi lisätietoihin sähköpostiosoitteesi. Ilmoittautumislomakkeen kautta kerättyjä tietoja käytetään vain vertaisryhmien toiminnan koordinoimisessa. 

  Raskaana oleva nainen hymyilee. Rovaniemellä on otettu käyttöön perhevalmennuksen vertaisryhmien sähköinen ajanvaraus
  1.3.2024
  Rovaniemen perhevalmennuksen vertaisryhmiin Meijän polulle voi ilmoittautua sähköisessä...
  Raskaana oleva nainen hymyilee.

  Rovaniemellä on otettu käyttöön perhevalmennuksen vertaisryhmien sähköinen ajanvaraus


  Rovaniemen perhevalmennuksen vertaisryhmiin Meijän polulle voi ilmoittautua sähköisessä ajanvarausjärjestelmässä. Toivomme ensisijaisesti ilmoittautumisia sähköisesti.

 3. Karigasniemen palvelutalon toiminta alkaa – ensimmäiset asukkaat muuttavat maaliskuun alussa
  Karigasniemen uusi ympärivuorokautista palveluasumista ikäihmisille tarjoava palvelutalo avataan...

  Karigasniemen palvelutalon toiminta alkaa – ensimmäiset asukkaat muuttavat maaliskuun alussa

  1.3.2024

  Lue lisää

  Kuva/ Govva: Jarno Niemi

  Karigasniemen palvelutalon toiminta alkaa – ensimmäiset asukkaat muuttavat maaliskuun alussa

  1.3.2024

  Karigasniemen uusi ympärivuorokautista palveluasumista ikäihmisille tarjoava palvelutalo avataan maanantaina 4.3.2024.  Palvelutalossa on 8 asiakashuonetta, joista kaksi on pariskuntahuoneita. Lisäksi palvelutalossa on yksi lyhytaikaisen hoidon huone. 

  Lapin hyvinvointialue on nimennyt Karigasniemen palvelutalon saamenkieliseksi yksiköksi ja toiminnassa huomioidaan saamenkieli ja -kulttuuri. Tavoitteena on, että jokaisessa työvuorossa on yksi pohjoissaamenkielinen hoitaja töissä. Palvelutalossa järjestetään asukkaiden toimintakykyä ylläpitävää ja kuntouttavaa toimintaa. Musiikki, seurustelu ja muistelutuokiot ovat tärkeä osa palvelutalon arkea. Yhteistyökumppaneita ovat mm. Utsjoen kunta, Utsjoen seurakunta ja Sámi Soster ry. Asukkaiden läheiset ja ystävät ovat tervetulleita osallistumaan arkeen ja juhlahetkiin.

  -    Karigasniemen palvelutalo parantaa merkittävästi ikääntyneiden palveluiden saatavuutta Karigasniemen alueella. On tärkeää, että ikääntyneet pystyvät jatkamaan asumista tutussa kylässä, oman yhteisönsä keskellä ja omassa kieliympäristössään, kertoo saamenkielisten ja kulttuurinmukaisten palveluiden palvelupäällikkö Mirja Laiti. 

  Palvelutalossa järjestetään kevään aikana avoimet ovet, josta tiedotetaan myöhemmin.

   

  Gáregasnjárgga bálvalandállu doaibmagoahtá – vuosttaš ássit fárrejit njukčamánu álggus 

  Gáregasnjárgga ođđa bálvalandállu, mii fállá birrajándor bálvalanássama vuorasolbmuide, rahppojuvvo vuossárgga 4.3.2024. Bálvalandálus leat 8 áššehaslanja, main guokte bárralanja. Lassin bálvalandálus lea okta oanehisáigge divššu latnja.

  Lappi buresveadjinguovlu lea nammadan Gáregasnjárgga bálvalandálu sámegielat ovttadahkan ja sámegiella ja kultuvra vuhtiiváldojuvvojit doaimmas. Ulbmilin lea, ahte juohke bargovuorus lea okta davvisámegielat divššár barggus. Bálvalandálus lágiduvvo doaibma, mii veajuiduhttá ja doalaha ássiid doaibmanávccaid. Musihkka, servvoštallan ja muittašanbottut leat dehálaš oassi bálvalandálu árgabeaivvis. Min ovttasbargoguoimmit leat ee. Ohcejoga gielda, Ohcejoga searvegoddi ja SámiSoster rs. Ássiid oapmahaččat ja ustibat lea buresboahtán searvat árgabeaivái ja ávvubottuide.

  -    Gáregasnjárgga bálvalandállu sakka buorida vejolašvuođaid oažžut vuorasolbmuid bálvalusaid Gáregasnjárgga guovllus. Lea dehálaš, ahte vuorasolbmot bastet joatkit  ássama  oahpes gilis, iežaset olbmuid siste ja iežaset giellabirrasis, muitala sámegielat ja kulturmieldásaš bálvalusaid bálvalanhoavda Mirja Laiti.  

  Bálvalandálus leat giđa áigge rabas uvssat, dan birra dieđihuvvo maŋŋelis.

  Lisätietoja/ Lassedieđut: 
  Mirja Laiti
  palvelupäällikkö, saamenkieliset ja kulttuurinmukaiset palvelut
  Puh. 040 844 5627
  mirja.laiti@lapha.fi

  Karigasniemen palvelutalon toiminta alkaa – ensimmäiset asukkaat muuttavat maaliskuun alussa
  1.3.2024
  Karigasniemen uusi ympärivuorokautista palveluasumista ikäihmisille tarjoava palvelutalo avataan...

  Karigasniemen palvelutalon toiminta alkaa – ensimmäiset asukkaat muuttavat maaliskuun alussa


  Karigasniemen uusi ympärivuorokautista palveluasumista ikäihmisille tarjoava palvelutalo avataan maanantaina 4.3.2024.  Palvelutalossa on 8 asiakashuonetta, joista kaksi on pariskuntahuoneita. Lisäksi palvelutalossa on yksi lyhytaikaisen hoidon huone.  Lapin hyvinvointialue on nimennyt Karigasniemen palvelutalon saamenkieliseksi yksiköksi ja toiminnassa huomioidaan saamenkieli ja -kulttuuri. Tavoitteena on, että jokaisessa työvuorossa on yksi pohjoissaamenkielinen hoitaja töissä....

 4. Rovaniemellä Kairatien apuvälinepalvelut muuttavat Lapin keskussairaalaan maaliskuussa 2024
  Kairatien apuvälinepalvelut muuttavat Lapin Keskussairaalaan maaliskuussa. Apuvälinepalvelut on suljettu...

  Rovaniemellä Kairatien apuvälinepalvelut muuttavat Lapin keskussairaalaan maaliskuussa 2024

  1.3.2024

  Lue lisää

  Rovaniemellä Kairatien apuvälinepalvelut muuttavat Lapin keskussairaalaan maaliskuussa 2024

  1.3.2024

  Kairatien apuvälinepalvelut muuttavat Lapin Keskussairaalaan maaliskuussa. Apuvälinepalvelut on suljettu muuton vuoksi 11.–22.3.2024.
   
  Uudet aukioloajat 25.3.2024 alkaen:

  • Tiistaisin klo 8–15
  • Keskiviikkoisin klo 8–11
  • Torstaisin klo 8–15

  Apuvälinekeskus Rovaniemi, Ounasrinteentie 22, käynti potilashotellin ovesta ja hissillä 0 kerrokseen,
  p. 0407564048
   

  Rovaniemellä Kairatien apuvälinepalvelut muuttavat Lapin keskussairaalaan maaliskuussa 2024
  1.3.2024
  Kairatien apuvälinepalvelut muuttavat Lapin Keskussairaalaan maaliskuussa. Apuvälinepalvelut on suljettu...

  Rovaniemellä Kairatien apuvälinepalvelut muuttavat Lapin keskussairaalaan maaliskuussa 2024


  Kairatien apuvälinepalvelut muuttavat Lapin Keskussairaalaan maaliskuussa. Apuvälinepalvelut on suljettu muuton vuoksi 11.–22.3.2024.   Uudet aukioloajat 25.3.2024 alkaen: Tiistaisin klo 8–15 Keskiviikkoisin klo 8–11 Torstaisin klo 8–15 Apuvälinekeskus Rovaniemi, Ounasrinteentie 22, käynti potilashotellin ovesta ja hissillä 0 kerrokseen, p. 0407564048  

 5. Aluehallituksen päätöstiedote 28.2.2024 pidetystä kokouksesta
  Kolarissa aloitetaan pilottitoiminta sosiaali- ja terveyspalvelut yhdistävästä toimintamallista...

  Aluehallituksen päätöstiedote 28.2.2024 pidetystä kokouksesta

  28.2.2024

  Lue lisää

  Aluehallituksen päätöstiedote 28.2.2024 pidetystä kokouksesta

  28.2.2024

  Kolarissa aloitetaan pilottitoiminta sosiaali- ja terveyspalvelut yhdistävästä toimintamallista perusterveydenhuollon sairaalahoidossa.

  Kolarissa aloitetaan pilottitoiminta sosiaali- ja terveyspalvelut yhdistävästä toimintamallista perusterveydenhuollon sairaalahoidossa 

  Aluehallitus päätti, että Kolarissa käynnistetään yhdessä henkilöstön kanssa sosiaali- ja terveyspalveluja yhdistävän toimintamallin kehittäminen ja pilotointi, jonka tavoitteena on turvata lähipalvelut kunnassa. Pilotti kestää 25.2.2025 saakka, ellei aluehallitus toisin päätä aiemmin. 

  Pilotin aikana kehitetään toimintamallia, jolla vastataan sairaanhoidollisiin tarpeisiin ilman erillistä vuodeosastoa yhdistämällä 24/7 kotihoidon, kotisairaalan, palveluasumisen ja ensihoidon voimavaroja potilaiden tarpeisiin. Tavoitteena on vastata kotipaikkakunnalla tilapäisiin ympärivuorokautisiin hoivan, kotona toteutettavan suonensisäisen lääkehoidon ja saattohoidon tarpeisiin. Varsinaista akuuttihoitoa ja -kuntoutusta tarvitsevat potilaat ohjataan tarvittaessa lähimmille vuodeosastoille. 

  Kolarin vuodeosaston sulkua päätettiin jatkaa pilotin ajan. Samaan aikaan ryhdytään valmistelemaan kotisairaalatoiminnan aloittamista Kolarissa mahdollisimman pian. 

  Kehittämisen tueksi perustetaan Kolarin sote-kehittämisen ohjausryhmä, johon sosiaali- ja terveyspalvelujen linjajohdon lisäksi pyydetään jäsenet Kolarin henkilöstöstä, hallinto- ja tukipalveluista, toimitilapalveluista, Kolarin kunnalta ja Kolarin vanhusneuvostosta. 

  Aluehallitus korostaa, että pilotoinnin aikana huolehditaan alueen asukkaiden ja palvelujen käyttäjien sekä henkilöstön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista. 

  Talouden sopeuttamisohjelman ja palvelustrategian valmistelun aikataulua tarkennettiin 

  Aluehallitus päätti talouden sopeuttamisohjelman ja palvelustrategian valmistelun aikataulusta ja etenemisestä sekä päätti varata yhteistyökumppaneille ja sidosryhmille mahdollisuuden antaa 3.4.2024 mennessä lausunto talouden sopeuttamisohjelman sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelustrategian valmistelua varten. 

  Yksityiskohtaisemmasta talouden tasapainottamisohjelmasta sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelustrategiasta on tarkoitus päättää aluevaltuustossa 22.4.2024. 

  Aluehallitus nimesi päätöksiä tekevän moniammatillisen asiantuntijaryhmän 

  Päätettiin nimetä päätöksiä tekevä moniammatillisen tuen asiantuntijaryhmä 1.3.2024. Oikeutettiin vammaisten palveluiden vastuualuejohtaja tekemään päätökset mahdollisista henkilövaihdoksista ryhmään. 

  Ryhmään nimettiin:

  • Marjut Eskelinen, vammaisten palvelut, vammaissosiaalityön ja ohjauksen palvelupäällikkö, puheenjohtaja 
  • Eija Halonen, kuntoutuspäällikkö, erityisen tuen ja kuntoutuksen yksikkö, esittelijä 
  • Else Ylianttila, palvelupäällikkö, erityisen tuen ja kuntoutuksen yksikkö, pöytäkirjanpitäjä 
  • Sosiaalihuollon asiantuntija: Eija Lampela, vammaisten palvelut, vastuuyksikön johtaja ja varapuheenjohtaja, varajäsen Maija Tervo, vammaisten palvelut, vastuuyksikön johtaja 
  • Lääketieteen asiantuntija: Minna-Riitta Pekki, vastuualuejohtaja toiminta- ja työkyvyn tuki, varajäsen Marja Koivusalo, ylilääkäri, erityisen tuen ja kuntoutuksen yksikkö 
  • Psykologian asiantuntija: Juuso Ojaniemi, psykologi, erityisen tuen ja kuntoutuksen yksikkö, varajäsen Jussi Mäki-Tuuri, psykologi, erityisen tuen ja kuntoutuksen yksikkö.

  Rakennusinvestointien valmistelu ja sitovien sopimusten allekirjoittaminen vuonna 2024 

  Aluehallitus päätti hyväksyä, että sosiaali- ja terveydenhuollon tilamuutoksia ja perusparannuksia alla olevien projektien osalta valmistellaan siten, että hankkeita koskevat sitovat sopimukset on mahdollista allekirjoittaa vuoden 2024 aikana, mikäli valtiovarainministeriö hyväksyy lainanottovaltuuden muutoksen ehdoksi asetetun talouden tasapainottamisohjelman. 

  • LKS hissin uusiminen: 150 000 € 
  • LPKS hissien uusiminen: 500 000 € 
  • LPKS B-Siiven osastojen alakattojen ja talotekniikan uusiminen: 290 000 € 
  • LPKS viemäri- ja vesijohtoverkoston uusintaa: 180 000 € 
  • LPKS IV-koneiden sekä kanavistojen uusinta leikkaussaleissa vuosina 2024–2025: 300 000 € 
  • LPKS Ajantasapiirustukset ja tietomallinnus: 30 000 €

  Rakennusinvestointeja koskevien hankinta- tai urakkasopimusten allekirjoittaminen on mahdollista vuoden 2024 aikana vasta sitten, kun valtiovarainministeriö on hyväksynyt hyvinvointialueen esityksen talouden tasapainottamisohjelmasta. Sitovia sopimuksia ei ole mahdollista tehdä ennen talouden tasapainottamisohjelman hyväksyntää. Sopimuksia ja hankkeiden toteuttamista on kuitenkin aikataulullisesti välttämätöntä valmistella jo alkuvuoden aikana. 

  Hoitohenkilökunnan täydentävän sijaistyövoiman kilpailuttaminen henkilöstövuokrauksena 

  Lapin hyvinvointialue pyrkii suunnitelmallisesti vähentämään vuokratyövoiman käyttöä ja tuottamaan palvelut oman henkilöstön voimin. Vuokratyövoimaa tai ostopalveluna hankittua osaamista hyödynnetään vain, jos se tehtävä luonteen, keston ja kustannusten näkökulmasta on tarkoituksenmukaista. 

  Päätettiin kilpailuttaa hoitohenkilökunnan sijaistyövoima puitejärjestelynä, jossa palveluntuottajiksi valitaan useampia palveluntuottajia alue- tai kuntakohtaisesti. Hankinnan ennakoitu arvo koko sopimuskaudelle on 16 miljoonaa euroa. Lapin hyvinvointialue ei sitoudu ennalta arvioituun määriin, vaan hankkii palveluita vain tarpeen mukaan. 

  Muita päätöksiä 

  Aluehallitus päätti hankkia Lapin keskussairaalan laajennushankkeeseen liittyvistä rakentamisinvestoinneista alaprojektin teho- ja valvontayksikkö laskutyöurakkana puitesopimusurakoitsija Rakennusliike RPJ Oy:tä. Lisäksi aluehallitus oikeutti teknisen johtajan allekirjoittamaan edellä mainitut hankintaa koskevat urakkasopimukset. 

  Aluehallitus myönsi eron nuorisovaltuustosta Pelkosenniemen edustaja Henna Vuotarille sekä Muonion edustaja Netta Hauskaselle. Samalla vahvistettiin uudet jäsenet Pelkosenniemeltä Sonja Niemi ja Muoniosta Rosa Wigley. 

  Aluehallitus päätti käynnistää siivouspalvelujen kilpailutuksen kohteittain niiltä osin kuin sopimuskausi päättyy 31.12.2024 mennessä. Nykyisiä palvelusopimuksia jatketaan tarvittaessa kilpailutuksen valmistumiseen asti. Tavoitteena on, että uudet sopimukset astuvat voimaan kuluvan vuoden aikana. 

  Aluehallitus hyväksyi hyvinvointialueen hoitotarvikejakelun toimintaohjeen ja päätti, että mahdollisista toimintaohjeen muutoksista päättää sairauksien ehkäisyn ja hoidon johtaja. Ohje korostaa asiakkaan kotona asumisen ja saatavan tuen merkitystä sairauden hoidossa ja toimintamallilla pyritään tukemaan yksiköiden toimintaa. 

  Aluehallitus hyväksyi työohjeen lääkinnälliseen kuntoutukseen ohjaamisesta ja valtuutti toiminta- ja työkyvyn tuen johtajan päättämään ohjeen mahdollisista muutoksista.  Lapin hyvinvointialueen lääkinnällisen kuntoutuksen myöntämisen perusteet terapiapalveluissa -ohje on laadittu terveydenhuollon ammattilaisten tueksi aikuisväestön kuntoutusta järjestettäessä (18 vuotta täyttäneet). Lasten ja nuorten kuntoutukseen ohjaamisesta tullaan laatimaan oma ohjeensa. Ohjeella pyritään yhtenäistämään alueen kuntoutuskäytäntöjä ja varmistamaan kansalaisten yhdenvertainen asema terapiapäätöksiä tehtäessä. Kuntoutuksen jaksottamisella pyritään myös varmistamaan kuntoutukseen pääsy hoitotakuun puitteissa. 

  Aluehallitus päätti saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalveluiden turvaamiseksi osoitetulla valtionavustuksella perustettavista uusista viroista ja toimista. Aluehallitus päätti perustaa yhden pohjoissaamenkielisen perheohjaajan viran ja yhden pohjoissaamenkielisen palveluohjaajan viran, jotka ovat koko saamelaisalueen yhteisiä. Lisäksi aluehallitus päätti perustaa kaksi pohjoissaamenkielisen kylätyöntekijän tointa Vuotson ja Karesuvannon alueille.  

  Aluehallitus päätti perustaa 1.3.2024 alkaen sosiaaliohjaajan yhden viran perheiden ja työikäisten palveluiden itäiselle ja pohjoiselle palvelualueelle. Viran kelpoisuusvaatimuksena on oikeus harjoittaa sosionomin, geronomin tai kuntoutuksen ohjaajan ammattia laillistettuna ammattihenkilönä. Uudella sosiaaliohjaajan viralla saadaan vähennettyä lastensuojelun jälkihuollon ostopalvelukustannuksia perheiden ja työikäisten palvelujen itäisellä ja pohjoisella palvelualueella. Sosiaalijohtaja on puoltanut viran perustamista, koska kyseessä on toiminnan siirtäminen hyvinvointialueen omaksi toiminnaksi. 

  Päätettiin perustaa Etelärinteen lapsi- ja nuorisokotiin Rovaniemelle laitoshuoltajan toimi. Siivouspalvelut on ostettu aiemmin ulkopuolelta ja siirtämällä palvelu omaksi toiminnaksi vähennetään kustannuksia sekä vahvistetaan henkilöstön pysyvyyttä lastensuojeluyksikössä. 

  Perustettiin lähihoitajan toimi mielenterveyskuntoutujien asumisyksikkö Kieppiin Sodankylään. Toimen perustaminen vähentää ostopalvelujen tarvetta sekä takaa hoitajamitoituksen täyttymisen. 

  Perustettiin kaksi fysioterapeutin toimea suoravastaanottoja varten. Lisäämällä fysioterapeuttien suoravastaanottoja Lapin hyvinvointialue pystyy vastaamaan Lapin väestömäärään ja yhdenvertaisten palvelujen saatavuuteen. Tavoitteena on, että jokaisessa Lapin terveyskeskuksessa olisi mahdollisuus päästä fysioterapeutin suoravastaanotolle. Toiminta vapauttaa lääkäriaikoja muiden asiakasryhmien käyttöön ja parantaa hoitoon pääsyä. 

  Perustettiin ravitsemusterapeutin toimi, jotta ravitsemusterapiatyötä voidaan kehittää omana toimintana ja tätä kautta vähentää ostopalveluina tehtävää ravitsemusterapiaa.  

  Aluehallitus merkitsi tiedoksi talousraportin ajalta 1.1.-31.1.2024. Lapin hyvinvointialueen kirjanpito tammikuun lopussa osoittaa 11,4 miljoonaa euroa ylijäämää. Toimintatuotoista ja -kuluista puuttuu kuitenkin olennaisia euromääriä. Karkeasti arvioitu alijäämä puuttuvat erät huomioiden olisi noin 3,4 miljoonaa euroa. 

  Aluehallitus hyväksyi käyttösuunnitelman vuodelle 2024. Käyttösuunnitelmaan on lisätty käyttötalousosan euromäärät vastuualuetasolla sekä lisätty teksti talousarvion sitovuustasosta. 

  Aluehallitus merkitsi tiedoksi tarkastuslautakunnan huomiot aluehallituksen antamiin lausuntoihin toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan arviointikertomukset vuodelta 2022 antavat aihetta.

  Lisätietoja:

  aluehallituksen puheenjohtaja Tapani Melaluoto, tapani.melaluoto@lapha.fi, 040 841 0311  
  hyvinvointialuejohtaja Jari Jokela, jari.jokela@lapha.fi, 040 5323 998  

  Lapin hyvinvointialueen päätöksenteon esitylistat ja pöytäkirjat

  Aluehallituksen päätöstiedote 28.2.2024 pidetystä kokouksesta
  28.2.2024
  Kolarissa aloitetaan pilottitoiminta sosiaali- ja terveyspalvelut yhdistävästä toimintamallista...

  Aluehallituksen päätöstiedote 28.2.2024 pidetystä kokouksesta


  Kolarissa aloitetaan pilottitoiminta sosiaali- ja terveyspalvelut yhdistävästä toimintamallista perusterveydenhuollon sairaalahoidossa.

nappi-kaikki uutiset

Sisälletyt portletit

Hallinnon kuva

Suolla pitkospuut hillankukkien keskellä

Otsikko: Tietoa meistä (etusivun alareunassa)

Tietoa meistä


Näiltä sivuilta pääset seuraamaan hyvinvointialueen päätöksentekoa, kokouksien aikatauluja, esityslistoja ja pöytäkirjoja. Löydät tietoa hankinnoista, tärkeistä kumppaneistamme ja järjestöyhteistyöstä, hallinnostamme (mm. talous-, toimisto-, viestintäpalvelut) sekä kehittämisestä, johon kuuluvat ICT-muutosvalmistelu ja hankkeet.

Sisälletyt portletit

TYöpaikat kuva

Nainen työntää ilta-auringon valossa venettä rantaan

Otsikko: Työpaikat hyvinvointialueella

Työpaikat hyvinvointialueella


Tervetuloa tutustumaan Lapin suurimman työnantajan työpaikkoihin! Lapin hyvinvointialue on hyvä työnantaja, koska meillä kaikki tehtävät ovat ihmisen kokoisia. Meillä olet sopivasti mukavuusalueellasi, mutta opit samalla uutta.