Navigointivalikko

Navigointivalikko

Talouspalvelut

Murupolku

Navigointivalikko

Talouspalvelut otsikko

Lapin hyvinvointialueen talouspalvelut

Talouspalvelut - rahoituksesta

Rahoituksesta

Hyvinvointialueen rahoitus tulee pääosin valtiolta. Rahoituksen käytöstä päättää aluevaltuusto. Rahoituksen taso tarkistetaan vuosittain. Laadimme vuosittain talousarvion ja -suunnitelman. Talouspalveluihimme kuuluu kirjanpito, laskutus, raportointi ja muut taloushallinnon tehtävät. Aluevaltuusto hyväksyy toiminta- ja taloussuunnitelmat.

Talouspalvelut - ohjaus laskutuspalvelusivulle

Jatkossa käytössä vain sähköiset ostolaskut

Lapin hyvinvointialueella on käytössä ainoastaan sähköiset ostolaskut. Laskutusosoitteet muuttuvat 1.1.2023 alkaen.

Vuoden 2022 kuluksi kuuluvat laskut osoitetaan entisiin laskutusosoitteisiin viimeistään 16.1.2023 mennessä. Vuoden 2023 kuluksi kuuluvat laskut tulee osoittaa Lapin hyvinvointialueen uusiin laskutusosoitteisiin.

Talouspalvelut - Talousarvio vuodelle 2023

Talousarvio vuodelle 2023

Hyvinvointialueen rahoitus on ensi vuonna noin 989 miljoonaa euroa. Valtion rahoitusosuus on 858 miljoonaa, ja loppuosa tuloista muodostuu toiminnan tuotoista, esimerkiksi asiakasmaksuista.

Lapin hyvinvointialueen aluehallitus esittää ensi vuodelle talousarviota, joka jäisi 43 miljoonaa alijäämäiseksi.

 • Alun perin syyskuussa aluehallitus pyrki nollatulokseen
 • Marraskuussa tavoitteeksi asetettiin enintään 30 miljoonan alijäämä
 • Valtio ilmoitti pienentävänsä Lapin hyvinvointialueelle tulevaa rahoitusosuutta reilulla 10 miljoonalla

Aluevaltuusto hyväksyy toiminta- ja taloussuunnitelman 2023–2025 ja talousarvion kokouksessaan 19. joulukuuta 2022. Talousarvio päätetään vastuualuetasolle saakka. Tammikuussa 2023 päätetään vastuuyksiköille ja niiden alayksiköille sekä kustannuspaikoilla käyttösuunnitelmat.

Valtion lopullinen rahoitusosuus hyvinvointialueille tulee tarkentumaan vasta loppukeväällä, ja tarkentumisen myötä hyvinvointialueelle tuleva valtionrahoitus tullee olemaan nykytietoa suurempi.

 

Hyvinvointialue pyrkii kuromaan ensi vuoden alijäämän kahtena seuraavana vuonna

Aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että keväällä valmistellaan talouden sopeuttamisohjelma. Tavoitteena on, että viimeistään huhtikuussa on käsittelyssä ensimmäinen esitys talouden tasapainottamisesta. Tällä tähdätään siihen, että aluevaltuustolla on mahdollisuus tehdä tarvittavia päätöksiä talouden tasapainottamisesta viimeistään kesäkuussa. Myös valtio edellyttää, että hyvinvointialueiden pitää saada taloutensa suunnitelmakauden aikana tasapainoon.

Hyvinvointialueen suurimmat kulut vuonna 2023:

 • Henkilöstökulut vajaa 450 miljoonaa
 • Palvelujen ostot reilu 390 miljoonaa
 • Aineet, tarvikkeet ja tavarat 75 miljoonaa
 • Avustukset 36 miljoonaa
 • Vuokrat 51 miljoonaa

Toimintakulut jakaantuvat viidelle eri toimialalle:

 • Terveyspalvelut 43 %
 • Sosiaalipalvelut 38 %
 • Hallinto- ja tukipalvelut 10 %
 • Kehittämis- ja strategiapalvelut 6 %
 • Pelastuslaitos 3 %

nappi- laskutusosoitteet ja ohjeet

Sisältöjulkaisija

 1. Lapin hyvinvointialueen asiakasmaksut ja laskutus 1.1.2023 alkaen
  Lapin hyvinvointialueen asiakasmaksut yhtenäistyvät koko Lapin alueella 1.1.2023 alkaen. Tämä voi aiheuttaa...
  Kaksi miestä katsoo yhdessä tietokonetta.

  Lapin hyvinvointialueen asiakasmaksut ja laskutus 1.1.2023 alkaen

  21.12.2022

  Lapin hyvinvointialueen asiakasmaksut yhtenäistyvät koko Lapin alueella 1.1.2023 alkaen. Tämä voi aiheuttaa muutoksia joiltakin asiakkailta perittäviin maksuihin. Myös siihen, miten asiakasmaksut laskutetaan, tulee muutoksia.

  Sámegillii vuolábealde.
  Sämikielân vyelni.

  Aluevaltuusto hyväksyi kokouksessaan 19.12.2022 asiakasmaksujen yleiset perusteet ensi vuoden talousarvion yhteydessä.  Aluehallitus on jo aiemmin hyväksynyt asiakasmaksut, jotka ovat pääsääntöisesti asiakasmaksulain ja -asetusten enimmäismäärien mukaisia. 

  Asiakasmaksu voi olla tasasuuruinen maksu, jolloin maksu on samansuuruinen kaikille, eivätkä siihen vaikuta asiakkaan tulot.  Osa asiakasmaksuista määräytyy asiakkaan tulojen ja perhesuhteiden mukaan. 

  Terveyspalvelujen maksut ovat kaikille samansuuruiset 

  Perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa on käytössä tasasuuruiset asiakasmaksut. Yleisimpiä terveydenhuollon käyntimaksuja ovat: 

  • Terveysasemilla lääkärissä käynti maksaa 20,90 €. Käynnistä laskutetaan enintään kolme kertaa kalenterivuonna.
  • Hammaslääkärin käyntimaksu on 13,30 € ja suuhygienistin käynti 10,30 €.
  • Erikoissairaanhoidossa poliklinikkamaksu on 41,80 € ja päiväkirurgian maksu 136,90 €.

  Vuonna 2023 maksukatto on 692 €. Maksukaton ylittymisen jälkeen suurin osa palveluista on asiakkaalle maksuttomia kalenterivuoden loppuun. Palvelujen käyttäjän on itse seurattava maksukaton täyttymistä.

  Ilman syytä peruttamatta tai käyttämättä jätetystä vastaanotosta tai lyhytaikaisen hoito- ja asumispalvelupaikasta peritään 51,50 € sakkomaksu. Maksua ei peritä alle 18-vuotiailta. Sakkomaksua ei peritä myöskään silloin, jos käynti peruuntuu pakottavasta syystä, kuten äkillisen sairastumisen vuoksi.

  Alle 25-vuotiaiden ehkäisypalvelut ovat maksuttomia. Lisäksi veteraaneilta, partisaanihyökkäysten uhreilta ja karjan evakuointiin sotatoimialueelta osallistuneilta ei peritä lääkärin vastaanotto-, poliklinikka-, päiväsairaanhoito- ja sarjahoitomaksuja.

  Kotihoidon ja palveluasumisen maksut riippuvat asiakkaan tuloista 

  Hyvinvointialue perii jatkuvasta säännöllisestä kotona annettavasta palvelusta sekä pitkäaikaisesta asumispalvelusta kuukausimaksun, joka määräytyy palvelupäätökseen kirjattujen palvelutuntien määrän, asiakkaan maksukyvyn ja perheen koon mukaan. Maksu ei kata asumiskustannuksia.

  Pitkäaikaisesta tehostetusta palveluasumisesta, perhehoidosta ja laitoshoidosta peritään kuukausimaksu, jonka suuruus on enintään 85% asiakkaan nettokuukausituloista, joista on tehty laissa säädetyt vähennykset. Jos asiakkaan tulot yhteistaloudessa on suuremmat kuin puolison tulot, maksu määräytyy puolisojen yhteenlaskettujen kuukausitulojen perusteella. Tällöin maksu voi olla enintään 42,5 % yhteenlasketuista kuukausituloista, joista on tehty vähennykset.

  Pitkäaikaisessa laitoshoidossa ja tehostetussa palveluasumisessa asiakkaalle on jäätävä käyttövara. Ikäihmisten pitkäaikaisessa tehostetussa palveluasumisessa ja pitkäaikaisessa perhehoidossa käyttövara on 167 € ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa vähintään 112 € kuukaudessa.

  Kotona annettavista terveyspalveluista ja kotisairaalan hoitajakäynnistä peritään 12,20 € ja lääkärin tai hammaslääkärin kotikäynnistä 19,20 €.

  Hyvinvointialue perii asiakkaalta kohtuullisen maksun ateria-, vaatehuolto-, pesu-, siivous- ja turvapalveluista sekä muista asumista tukevista palveluista.

  Alkuvuoden laskut voivat tulla viiveellä - tee uusi e-laskutilaus verkkopankissasi 

  Lapin hyvinvointialueen laskutusjärjestelmiin tehtävistä muutoksista johtuen alkuvuoden asiakaslaskuissa voi olla viivettä. Tavoitteena on, että tammikuun käynnit laskutetaan viimeistään helmikuussa. Lapin hyvinvointialueen asiakasmaksuyksikkö laskuttaa asiakasmaksut ja neuvoo asiakasmaksuihin liittyvissä asioissa.  

  Lapin keskussairaalan ja Länsi-Pohjan keskussairaalan asiakaslaskutus jatkuu normaalisti keskeytyksettä alkuvuonna 2023.

  Asiakasmaksuyksikkö suosittelee, että verkkopankkia käyttävät asiakkaat ottavat käyttöön e-laskun. Lapin hyvinvointialueen e-laskun voit tilata omassa verkkopankissasi.

  Nykyiset kuntien e-laskut ja suoramaksusopimukset eivät automaattisesti siirry Lapin hyvinvointialueelle. Vuoden 2023 ensimmäisen laskun yhteydessä saat ohjeet e-laskun tilaamiseksi ja suoramaksusopimuksen tekemiseksi pankkisi kanssa. Ohjeet löydät myös verkkosivuiltamme lapha.fi vuodenvaihteen jälkeen.

  Käteismaksujen vastaanottaminen Lapin hyvinvointialueelle siirtyvissä yksiköissä päättyy 31.12.2022. 1.1.2023 lähtien et voi enää maksaa käteisellä, vaan ainoastaan maksu- ja pankkikorteilla tai laskulla.

  Lisää tietoja asiakasmaksuista lapha.fi/asiakasmaksut

  ****

  Lappi buresveadjinguovllu áššehasmávssut ja rehketčállin 1.1.2023 rájes

  Lappi buresveadjinguovllu áššehasmávssut rivdet seammaláganin olles Lappi viidodagas 1.1.2023 rájes. Dat sáhttá dagahit nuppástusaid mávssuide, mat berrojit muhtin áššehasain. Ja rievdadusat sáhttet maiddái guoskat dasa, man láhkai áššehasmávssuin čállojit rehkegat.

  Guovllustivra dohkkehii čoahkkimis 19.12.2022 áššehasmávssuid almmolaš vuođustusaid boahtte jagi bušeahta oktavuođas. Guovlluráđđehus lea jo árat dohkkehan áššehasmávssuid, mat leat eanaš áššehasmáksolága ja -ásahusaid eanemus meriid mieldásaččat.

  Áššehasmáksu sáhttá leat seammalágan máksu, goas máksu lea seammasturrosaš buohkaide, eaige dasa váikkut áššehasa boađut. Oassi áššehasmávssuin mearrašuvvá áššehasa boađuid ja bearašgaskavuođaid mielde.

  Dearvvasvuođabálvalusaid mávssut leat buohkaide seammasturrosaččat Vuođđodearvvasvuođafuolahusas ja spesiálabuohccedikšumis leat geavahusas seammalágan áššehasmávssut. Dábáleamos dearvvasvuođafuolahusa fitnanmávssut leat:

  • Dearvvasvuođadálus doaktáris fitnan máksá 20,90 €. Fitnamis čállojuvvo rehket eanemustá golbmii kaleandarjagi áigge.
  • Bátnedoaktáris fitnanmáksu lea 13,30 € ja njálbmehygienistta luhtte fitnan 10,30 €.
  • Spesiálabuohccedikšumis poliklinihkkamáksu lea 41,80 € ja beaivekirurgiija máksu 136,90 €.

  Jagi 2023 máksogáhttu lea 692 €. Máksogáhtu badjel mannama maŋŋá eanaš oassi bálvalusain lea áššehassii nuvttá kaleandarjagi loahpa rádjai. Bálvalusaid geavaheaddji galgá ieš čuovvut máksogáhtu dievvama.

  Almmá siva haga šluhttetkeahttá dahje geavatkeahttá guđđon vuostáiváldimis dahje oanehis áigge dikšun- ja ássanbálvalanbáikkis berrojuvvo 51,50 € sáhkkomáksu. Máksu ii berrojuvvo vuollái 18-jahkásaččain. Sáhkkomáksu ii berrojuvvo maiddái dalle, jos fitnan šluhttašuvvá bákkolaš siva dihtii, nugo fáhkkatlaš buohccáma geažil.

  Vuollái 25-jahkásaččaid eastadanbálvalusat leat nuvttá. Maiddái veteránain, partisánafallehemiid oaffariin ja šibihiid evakueremii soahteguovlluin oassálastán olbmuin eai berrojuvvo doaktára vuostáiváldin-, poliklinihkka-, beaivebuohccedikšun- ja ráidodikšunmávssut.

  Ruoktodikšuma ja bálvalanássama mávssut leat gitta áššehasa boađuin

  Buresveadjinguovlu bearrá jotkkolaš ja fásta ruovttus addon bálvalusas ja maiddái guhkálaš ássanbálvalusas mánotbadjemávssu, mii mearrašuvvá bálvalanmearrádussii merkejuvvon bálvalandiimmuid meari, áššehasa máksinnávcca ja bearraša sturrodaga mielde. Máksu ii govčča ássangoluid.

  Guhkálaš beavttálmahtton bálvalanássamis, bearašdikšumis ja lágádusdikšumis berrojuvvo mánotbadjemáksu, man sturrodat lea eanemustá 85 % áššehasa nettománotbadjeboađuin, main leat dahkkon lágas ásahuvvon geahpádusat. Jos áššehasa boađut leat oktasašdállodoalus stuorát go beallelačča boađut, máksu mearrašuvvá beallelaččaid oktiirehkenaston mánotbadjeboađuid vuođul. Dalle máksu sáhttá leat eanemustá 42,5 % oktiirehkenaston mánotbadjeboađuin, main leat dahkkon geahpádusat.

  Guhkálaš lágádusdikšumis ja beavttálmahtton bálvalanássamis áššehassii galgá báhcit geavahanruhta. Ahkeolbmuid guhkálaš beavttálmahtton bálvalanássamis ja guhkálaš bearašdikšumis geavahanruhta lea 167 € ja guhkálaš lágádusdikšumis uhcimustá 112 € mánotbajis.

  Dearvvasvuođabálvalusain, mat addojit ruovttus, ja ruovttubuohcceviesu dikšunfitnamis berrojuvvo 12,20 € ja doaktára dahje bátnedoaktára ruovttufitnamis 19,20 €.

  Buresveadjinguovlu bearrá áššehasas govttolaš mávssu borramuš-, bivttasfuolahus-, bassan-, čorgen- ja dorvobálvalusain ja maiddái ássama doarju eará bálvalusain.

  Álgojagi rehkegat sáhttet maŋŋonit – daga ođđa e-rehketdiŋgoma neahttabáŋkkustat

  Lappi buresveadjinguovllu rehketčállinvuogádaga nuppástusaid dihtii álgojagi áššehasrehkegiin sáhttet leat ádjáneamit. Mihttomearrin lea, ahte ođđajagemánu fitnamiin berrojuvvojit mávssut maŋimustá guovvamánus. Lappi buresveadjinguovllu áššehasmáksoovttadat bearrá áššehasmávssuid ja rávve áššiin, mat laktásit áššehasmávssuide.

  Lappi guovddášbuohcceviesu ja Länsi-Pohja guovddášbuohcceviesu áššehasrehketčállin joatkašuvvá dábálaččat boatkankeahttá álgojagi 2023. Áššehasmáksoovttadat ávžžuha, ahte neahttabáŋkku geavaheaddji áššehasat váldet geavahussii e-rehkega. Lappi buresveadjinguovllu e-rehkega sáhtát diŋgot iežat neahttabáŋkkus.

  Gielddaid dálá e-rehkegat ja njuolggomáksosoahpamušat eai automáhtalaččat sirdás Lappi buresveadjinguvlui. Jagi 2023 vuosttas rehkega oktavuođas oaččut rávvagiid e-rehkega diŋgoma várás ja njuolggomáksosoahpamuša bargama várás báŋkkuinat. Rávvagiid gávnnat maiddái min neahttasiidduin lapha.fi jahkemolsašumi maŋŋá.

  Reaidamáksimiid vuostáiváldin ovttadagain, mat sirdásit Lappi buresveadjinguvlui, nohká 31.12.2022. 1.1.2023 rájes it sáhte šat máksit reaidaruđain, muhto aivvefal mákso- ja báŋkogoarttain dahje rehkegiin.

  Loga lasi (suomagillii): lapha.fi/asiakasmaksut

  ****

  Laapi pyereestvaijeemkuávlu äššigâsmáávsuh já rekigeh 1.1.2023 rääjist

  Laapi pyereestvaijeemkuávlu äššigâsmáávsuid ohtâlisteh oles Laapi kuávlust 1.1.2023 rääjist. Taat sáttá tovâttiđ nubástusâid motomij äššigâsâi mávssoid. Meid toos, maht rekigisteh äššigâsmáávsuid, puátih nubástusah.

  Kuávlustivrâ tuhhiittij čuákkimstis 19.12.2022 äššigâsmáávsui almolijd vuáđusijd puáttee ive budjet ooleest. Kuávluhaldâttâs lii jo ovdil tuhhiittâm äššigâsmáávsuid, moh láá iänááš äššigâsmáksulaavâ já -asâttâsâi enâmusmeerij miäldásiih.

  Äššigâsmáksu puáhtá leđe täsistuárusâš, kuás máksu lii siämmáástuárusâš puohháid, iäge toos vaaigut äššigâs puáđuh. Uási äššigâsmáávsuin meriduvvojeh äššigâs puáđui já peerâkoskâvuođâi mield.

  Tiervâsvuođâpalvâlusâi máávsuh láá puohháid siämmáástuárusiih Vuáđutiervâsvuođâhuolâttâsâst já spesiaalpyecceetipšoost láá kiävtust täsistuárusiih äššigâsmáávsuh. Táválumoseh tiervâsvuođâhuolâttâs kollimmáávsuh láá:

  • Tiervâsvuotâsajattuvâin tuáhtár kulen kollim máksá 20,90 €. Kolliimist šadda reekkig enâmustáá kulmii kalenderive ääigi.
  • Pänituáhtár kollimmáksu lii 13,30 € já njälmihygienist kulen kollim 10,30 €.
  • Spesiaalpyecceetipšoost polikliinikmáksu lii 41,80 € já peivikirurgia máksu 136,90 €.

  Ive 2023 máksukáttu lii 692 €. Ko máksukáttu tiävá, te iänááš uási palvâlusâin láá äššigâsân nuuvtá kalenderive loopâ räi. Palvâlusâi kevttee kalga jieš čuávvuđ máksukáátu tievvâm.

  Jis lii kuáđđám kevtihánnáá tâi maacâthánnáá vuástáväldimääigi tâi uáinisáigásii tipšo- já aassâmpalvâlemsaje agâttáá, te piärroo 51,50 € sákkumáksu. Máávsu iä peerâ vuálá 18-ihásijn. Sákkumáávsu iä meid peerâ talle, jis kollim macâttuvvoo tondiet, ko äššigâs lii kivkked puáccám.

  Vuálá 25-ihásij estimpalvâlusah láá nuuvtá. Toos lasseen veteraanijn, partisaanvolliittem uuhrijn já sist, kiäh láá uásálistám käärji evakuistmân suátitoimâkuávlust, iä peerâ tuáhtár vuástáväldim-, polikliinik- , peivipyecceetipšo- já särjitipšomáávsuid.

  Päikkitipšo já palvâlemaassâm máávsuh sorjoh äššigâs puáđuin

  Pyereestvaijeemkuávlu piärá juátkojeijee já merikoskâsii pääihist adelemnáál palvâlusâst sehe kuhesáigásii aassâmpalvâlusâst mánuppajemáávsu, mii meriduvvoo palvâlemmiärádâsân čallum palvâlemtiijmij mere, äššigâs máksunaavcâi já perruu stuáruduv mield. Máksu ij luávdi aassâmkoloid.

  Kuhesáigásii pehtilittum palvâlemasâmist, peerâtipšoost já lájádâstipšoost piärroo mánuppajemáksu, mon stuárudâh lii enâmustáá 85% äššigâs nettománuppajepuáđuin, main láá tohhum laavâst asâttum kiäpádâsah. Jis äššigâs puáđuh ohtsâštálutuálust láá stuárráábeh ko pelikyeimi puáđuh, te máksu meriduvvoo pelikuoimij oohtânrekinistum mánuppajepuáđui vuáđuld. Talle máksu puáhtá leđe enâmustáá 42,5 % oohtânrekinistum mánuppajepuáđuin, main láá tohhum kiäpádâsah.

  Kuhesáigásii lájádâstipšoost já pehtilittum palvâlemasâmist äššigâsân kalga pääcciđ kiävttuvääri. Elilâm ulmui kuhesáigásii pehtilittum palvâlemasâmist já kuhesáigásii peerâtipšoost kiävttuvääri lii 167 € já kuhesáigásii lájádâstipšoost ucemustáá 112 € mánuppaajeest.

  Pääihist adelemnáál tiervâsvuotâpalvâlusâin já päikkipyecceeviäsu tipšoo kollimijn piärrojeh 12,20 € já tuáhtár tâi pänituáhtár päikkikolliimist 19,20 €.

  Pyereestvaijeemkuávlu piärá äššigâsâin kuáhtulii máávsu purrâmuš-, pivtâshuolâttem-, poossâm-, čurgim- já torvopalvâlusâin sehe eres palvâlusâin, moh tuárjuh aassâm.

  Algâive rekigeh sättih ájániđ – toovâ uđđâ e-reekkigtiilám jieijâd nettipaaŋkist

  Laapi pyereestvaijeemkuávlu rekigistemvuáháduvváid rähtimnáál nubástusâi keežild algâive äššigâsrekigeh sättih ájániđ. Ulmen lii, ete uđđâivemáánu kollimijn puátih rekigeh majemustáá kuovâmáánust. Laapi pyereestvaijeemkuávlu äššigâsmáksuohtâdâh rekigist äššigâsmáávsuid já rävvee aašijn, moh lohtâseh äššigâsmávssoid.

  Laapi kuávdášpyecceeviäsu já Länsi-Pohja kuávdášpyecceeviäsu äššigâsrekigistem juátkoo tego táválávt algâive 2023.

  Äššigâsmáksuohtâdâh avžuut, ete äššigâsah, kiäh kevttih nettipaaŋki, väldih anon e-reekkig. Laapi pyereestvaijeemkuávlu e-reekkig tun puávtáh tiiláđ jieijâd nettipaaŋkist.

  Táálááh kieldâi e-rekigeh já njuolgâmáksusopâmušah iä automaatlávt sirdâšuu Laapi pyereestvaijeemkuávlun. Ive 2023 vuossâmuu reekkig ohtâvuođâst tun finniih ravvuid e-reekkig tiilám várás já njuolgâmáksusopâmuš toohâm várás jieijâd paŋkkijn. Ravvuuh láá meid mii nettisiijđoin lapha.fi ivemolsom maŋa.

  Lummoruttâmáávsui vuástáväldim Laapi pyereestvaijeemkuávlun sirdâšuvvee ohtâduvâin nohá 31.12.2022. 1.1.2023 rääjist tun jieh innig pyevti mäksiđ lummoruđâiguin, peic tuš máksu- já paŋkkikortijguin teikâ rekigijn.

  Lasetiäđuh (suomâkielân): lapha.fi/asiakasmaksut

  Kaksi miestä katsoo yhdessä tietokonetta. Lapin hyvinvointialueen asiakasmaksut ja laskutus 1.1.2023 alkaen
  21.12.2022
  Lapin hyvinvointialueen asiakasmaksut yhtenäistyvät koko Lapin alueella 1.1.2023 alkaen. Tämä voi aiheuttaa...
 2. Sote- ja pelastuspalvelut siirtyivät ilman ongelmia, nyt keskitytään maksuliikenteeseen
  Hyvinvointialueen palvelujen järjestäminen on alkanut suunnitellusti ja siirto uuteen organisaatioon on...
  Ikäihminen ruokailemassa palvelutalossa. Hoitaja avustaa ruokailussa.

  Kuvaaja Maija Hagberg.

  Sote- ja pelastuspalvelut siirtyivät ilman ongelmia, nyt keskitytään maksuliikenteeseen

  5.1.2023

  Hyvinvointialueen palvelujen järjestäminen on alkanut suunnitellusti ja siirto uuteen organisaatioon on mennyt hyvin. Nyt keskitytään hyvinvointialueen maksuliikenteeseen.

  Sote- ja pelastuspalvelujen siirtyminen Lapin hyvinvointialueen järjestettäväksi sujui suunnitellusti, ja palvelujen tuotanto on jatkunut häiriöttä vuodenvaihteen yli. Hyvinvointialue keskittyy nyt henkilöstön palkanmaksuun ja maksuliikenteen toimivuuteen.  

  Hyvinvointialueen maksuliikenne on käynnistynyt ilman ongelmia, ja laskujakin on ehditty hyväksyä jo useamman miljoonan edestä. Myös asiakkaiden etuuksien maksaminen on jatkunut keskeytyksettä vuodenvaihteen yli. Asiakaslaskutusta vielä valmistellaan, ja siinä voi olla alkuvaiheessa joidenkin laskujen osalta vähän viivettä. 

  Ensimmäinen hyvinvointialueen palkanmaksu tammikuussa

  Lapin hyvinvointialue on ulkoistanut palkanlaskennan peruspalvelun Sarastialle. Hyvinvointialueella ei ole kuitenkaan käytössä uusi muualla ongelmia aiheuttanut ohjelma, vaan vanha tuttu Personec/ESS-ohjelma, joka on ollut pitkään käytössä jo monissa Lapin organisaatioissa.  

  Noin 6450 vakituisen työntekijän ensimmäinen palkanmaksupäivä on perjantaina 13. päivä. Viimeisten palkkatietojen ja puuttuvien sopimusten, verokorttien yms. tarkistaminen on edelleen käynnissä, mutta hyvinvointialueen henkilöstöjohtaja Marjo Kuittisen mukaan tilanne näyttää tilanteeseen nähden melko hyvältä.  

  Jos jostakin syystä yksittäinen vakituinen työntekijä ei saisi palkkaansa oikein, varapalkanmaksupäivä on jo heti seuraavana maanantaina 16. tammikuuta.

  Määräaikaisen henkilöstön palkanmaksupäivä on kuun lopussa.  

  Hyvinvointialue on ottamassa käyttöön yhtenäisen työajanseurantajärjestelmän, ja sen käyttöönotto on vielä osittain kesken. Henkilöstön työterveyspalvelut tuottavat edelleen samat toimijat kuin ennenkin.  

  Lisätietoja:
  hyvinvointialuejohtaja Jari Jokela, jari.jokela@lapha.fi, 040 532 3998
  henkilöstöjohtaja Marjo Kuittinen, marjo.kuittinen@lapha.fi, 040 757 6530 

  Ikäihminen ruokailemassa palvelutalossa. Hoitaja avustaa ruokailussa. Sote- ja pelastuspalvelut siirtyivät ilman ongelmia, nyt keskitytään maksuliikenteeseen
  5.1.2023
  Hyvinvointialueen palvelujen järjestäminen on alkanut suunnitellusti ja siirto uuteen organisaatioon on...
 3. Vuosien 2024-2027 investointisuunnitelma on erittäin alustava
  Aluevaltuuston päätöstiedote 19.12.2022 pidetystä kokouksesta.

  Vuosien 2024-2027 investointisuunnitelma on erittäin alustava

  22.12.2022

  Aluevaltuuston päätöstiedote 19.12.2022 pidetystä kokouksesta.

  Lapin aluevaltuusto hyväksyi maanantain kokouksessaan Lapin hyvinvointialueen investointisuunnitelman. Suunnitelma koskee vuosia 2024-2027. Seuraavaksi suunnitelma toimitetaan ministeriöiden hyväksyttäväksi. Vuoden 2023 investointisuunnitelmaesityksestä on päätetty jo aiemmin syksyllä.

  Kaikki investointisuunnitelmassa esitetyt hankkeet ovat vasta alustavia suunnitelmia. Kaikista nyt suunnitelluista investoinneista päätetään vielä erikseen kunkin vuoden talousarvion yhteydessä. Lisäksi jokaisesta investoinnista on tehtävä erikseen investointipäätös, kun asia on ajankohtaisempi.  

  Vuonna 2024 investointeja olisi noin 65 miljoonaa, vuonna 2025 noin 31 miljoonaa, ja vuosina 2026 ja 2027 noin 27 miljoonaa per vuosi. Investoinneiksi lasketaan myös erilaisilla pitkäaikaisilla sopimusjärjestelyillä tehtävät hankinnat.

  Eniten vuonna 2024 investoitaisiin rakennuksiin (30 miljoonaa) ja erilaisiin laite- ja kalustohankintoihin (7 miljoonaa). Kolmanneksi suurin investointierä olisivat ICT-palvelut ja muut aineettomat hyödykkeet (6,5 miljoonaa). Laite- ja kalustohankintoihin kuuluvat muun muassa vuosittain hankittavat kahdeksan ambulanssia.  

  Vuoden 2024 suurimmat varsinaiset rakennusinvestoinnit olisivat Lapin keskussairaalan ensimmäisen laajennushankkeen eli ITU-hankkeen jatkaminen, 8 miljoonaa, sekä lasten- ja nuorisopsykiatrian avopalvelujen tilat, 3 miljoonaa. Muita sote-palvelujen tilamuutoksia ja perusparannuksia tehtäisiin 3 miljoonalla.  

  Lapin keskussairaalan laajennuksen toinen vaihe eli Verso on keskeytetty, ja se ei ole mukana tämänhetkisessä suunnitelmassa. Uudessa suunnitelmassa lasten- ja nuorisopsykiatrian avopalveluille ei rakenneta uusia tiloja, vaan tilat remontoidaan nykyisten tilojen yhteyteen.  

  Erilaisiin sopimuksilla hankittaviin tiloihin varattaisiin alustavasti vuonna 2024 Rovaniemen palveluasuntoihin 10 miljoonaa, Savukosken asumispalveluihin 3 miljoonaa ja Rovaniemen kehitysvammaisten asumisyksikköön 3 miljoonaa. Vuonna 2025 vuorossa olisivat Tornion palveluasuminen (4 miljoonaa) ja vuonna 2026 Inarin sosiaali- ja terveyskeskuksen suunnittelun käynnistäminen (100 000 euroa). 

  Vaikka jokin hanke on tämänhetkisellä listalla, se ei vielä tarkoita, että hanke olisi varmistunut. Hyvinvointialue varautuu esimerkiksi siihen, että tilahankkeiden kiireellisyysjärjestykseen tulee yllättäviä muutoksia.

  Lisätietoja:
  aluevaltuuston puheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä, johanna.ojala-niemela@lapha.fi
  hyvinvointialuejohtaja Jari Jokela, jari.jokela@lapha.fi, 040 532 3998
  talousjohtaja Elisa Kusmin, elisa.kusmin@lapha.fi, 040 758 2762 

  Vuosien 2024-2027 investointisuunnitelma on erittäin alustava
  22.12.2022
  Aluevaltuuston päätöstiedote 19.12.2022 pidetystä kokouksesta.
 4. Aluevaltuusto hyväksyi talousarvion yhteistuumin, vain omaishoidon palkkioista äänestys
  Aluevaltuuston päätöstiedote 19.12.2022 pidetystä kokouksesta.

  Aluevaltuusto hyväksyi talousarvion yhteistuumin, vain omaishoidon palkkioista äänestys

  22.12.2022

  Aluevaltuuston päätöstiedote 19.12.2022 pidetystä kokouksesta.

  Lapin aluevaltuusto hyväksyi maanantain kokouksessaan Lapin hyvinvointialueen ensi vuoden talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuoteen 2025 asti. Tämän hetken arvion mukaan ensi vuoden talous olisi jäämässä 43 miljoonaa alijäämäiseksi.

  Valtuusto äänesti, pitäisikö omaishoitajien palkkioita nostaa niin, että palkkiot olisivat yhtä korkeat kuin tällä hetkellä korkeimpia palkkioita maksavissa Lapin kunnissa. Äänin 44-15 päätökseksi tuli aluehallituksen alkuperäinen esitys, jonka mukaan palkkiot yhtenäistetään niin, että ne laskevat hieman Keminmaassa ja Inarissa. Muissa kunnissa omaishoidon palkkiot nousevat tai pysyvät ennallaan. Palkkiot siis nousevat hieman Lapin aiempaan keskitasoon nähden. Omaishoidon tukiin on varattu 2 miljoonaa euroa enemmän kuin Lapin kunnissa yhteensä aiemmin. 
   
  Tässä vaiheessa talousarvio määritettiin vastuualuetasolle saakka. Vastuualueiden alaisten vastuuyksiköiden ja niiden alayksiköiden käyttösuunnitelmat päätetään tammikuussa. 
   
  Keväällä valmistellaan talouden sopeuttamisohjelma. Tavoitteena on, että viimeistään huhtikuussa on käsittelyssä ensimmäinen esitys talouden tasapainottamisesta. Tällä tähdätään siihen, että aluevaltuustolla on mahdollisuus tehdä tarvittavia päätöksiä talouden tasapainottamisesta viimeistään kesäkuussa. Esimerkiksi ensi vuonna tehtävä palvelustrategia on tärkeässä roolissa toiminnan ja talouden sopeuttamisessa. Lisäksi aluehallitus selvittää ensi vuoden aikana hyvinvointialueen tekstiilihuollon toteuttamisvaihtoehtoja sekä arvioi ja linjaa Rovaniemen Keskuspesula Oy:n omistajapolitiikkaa. 
  Myös valtio edellyttää, että hyvinvointialueiden pitää saada taloutensa tasapainoon suunnitelmakauden aikana.  
   
  Hyvinvointialueen ensimmäisen varsinaisen toimintavuoden talouden suunnittelu on ollut erityisen vaikeaa. Talousarvio pohjautuu 27 kunnan ja kuntayhtymän talousarvioihin. Kustannuspaineet ovat olleet huomattavat mm. palkkaratkaisujen, energiakriisin ja inflaation takia. Valtion lopullinen rahoitusosuus hyvinvointialueille tulee tarkentumaan vasta loppukeväällä. Sekä menoarvion että tuloarvion epävarmuudesta johtuen talousarviota päivitetään ensi vuoden aikana. 
   
  Hyvinvointialueen rahoitus on ensi vuonna noin 989 milj. euroa. Valtion rahoitusosuus on 858 miljoonaa, ja loppuosa tuloista muodostuu toiminnan tuotoista, esimerkiksi asiakasmaksuista. 
   
  Hyvinvointialueen suurimmat kulut ensi vuonna:
  -Henkilöstökulut vajaa 450 miljoonaa
  -Palvelujen ostot reilu 390 miljoonaa
  -Aineet, tarvikkeet ja tavarat 75 miljoonaa
  -Avustukset 36 miljoonaa
  -Vuokrat 51 miljoonaa 
   
  Toimintakulut jakaantuvat viidelle eri toimialalle:
  Terveyspalvelut 43 %
  Sosiaalipalvelut 38 %
  Hallinto- ja tukipalvelut 10 %
  Kehittämis- ja strategiapalvelut 6 %
  Pelastuslaitos 3 % 
   
  Talousarviossa ei suunnitella sellaisia toimia, jotka aiheuttaisivat henkilöstön irtisanomisia, osa-aikaistamisia, lomautuksia tai merkittäviä heikennyksiä palvelussuhteiden ehdoissa. Liikkeenluovutuksen yhteydessä on kuitenkin mahdollista, että yksittäisten viranhaltijoiden ja työntekijöiden palvelussuhteiden ehdot voivat heikentyä tai yksittäisiä palvelussuhteita täytyy irtisanoa taloudellisin tai tuotannollisin perustein.

  Lisätietoja:
  aluevaltuuston puheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä, johanna.ojala-niemela@lapha.fi
  hyvinvointialuejohtaja Jari Jokela, jari.jokela@lapha.fi, 040 532 3998
  talousjohtaja Elisa Kusmin, elisa.kusmin@lapha.fi, 040 758 2762 

   

  Aluevaltuusto hyväksyi talousarvion yhteistuumin, vain omaishoidon palkkioista äänestys
  22.12.2022
  Aluevaltuuston päätöstiedote 19.12.2022 pidetystä kokouksesta.
 5. Hyvinvointialue pyrkii kuromaan ensi vuoden alijäämän kahtena seuraavana vuonna
  Lapin hyvinvointialueen aluehallitus esittää ensi vuodelle talousarviota, joka jäisi 43 miljoonaa...
  Kolme hoitajaa seisoo portaikossa. Katsovat ylöspäin kohti kuvaajaa.

  Hyvinvointialue pyrkii kuromaan ensi vuoden alijäämän kahtena seuraavana vuonna

  12.12.2022

  Lapin hyvinvointialueen aluehallitus esittää ensi vuodelle talousarviota, joka jäisi 43 miljoonaa alijäämäiseksi. Alun perin syyskuussa aluehallitus pyrki nollatulokseen. Marraskuussa tavoitteeksi asetettiin enintään 30 miljoonan alijäämä. Sen jälkeen valtio ilmoitti pienentävänsä Lapin hyvinvointialueelle tulevaa rahoitusosuutta reilulla 10 miljoonalla.

  Sekä ensi vuoden talousarvio että vuosien 2023-2025 toiminta- ja taloussuunnitelma menevät aluevaltuuston käsittelyyn 19. joulukuuta. Tässä vaiheessa talousarvio määritetään vastuualuetasolle saakka. Vastuualueiden alaisten vastuuyksiköiden ja niiden alayksiköiden käyttösuunnitelmat päätetään tammikuussa.

  Aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että keväällä valmistellaan talouden sopeuttamisohjelma. Tavoitteena on, että viimeistään huhtikuussa on käsittelyssä ensimmäinen esitys talouden tasapainottamisesta. Tällä tähdätään siihen, että aluevaltuustolla on mahdollisuus tehdä tarvittavia päätöksiä talouden tasapainottamisesta viimeistään kesäkuussa. Myös valtio edellyttää, että hyvinvointialueiden pitää saada taloutensa suunnitelmakauden aikana tasapainoon. Aluehallituksen evästyksen mukaan toiminnan ja talouden suunnittelussa tulee jatkuvasti ja järjestelmällisesti hakea keinoja, joilla toiminta sopeutetaan rahoitukseen. Yhtenä toimenpiteenä tähän aluehallitus on päättänyt, että ikääntyneiden palveluista tehdään kokonaisarvio sekä palvelusuunnitelma talousvaikutuksineen mahdollisimman pikaisesti. Ensi vuonna tehtävä palvelustrategia on tärkeässä roolissa toiminnan ja talouden sopeuttamisessa.

  Aluehallituksen puheenjohtaja Tapani Melaluoto kertoo, että hyvinvointialueen talousarviota on valmisteltu sumuisissa merkeissä. Tilanne on sama kaikilla hyvinvointialueilla. Valtion lopullinen rahoitusosuus hyvinvointialueille tulee tarkentumaan vasta loppukeväällä, ja tarkentumisen myötä hyvinvointialueelle tuleva valtionrahoitus tullee olemaan nykytietoa suurempi.

  – On kuitenkin selvää, ettemme voi jäädä odottamaan, että valtionrahoitus meidät pelastaa. Tarvitaan paljon myös omia toimenpiteitä siihen, että uudistukselle asetetut tavoitteet toteutuvat, palvelut pelaavat ja talous on kunnossa, Melaluoto toteaa.

  Hyvinvointialueen ensimmäisen varsinaisen toimintavuoden talouden suunnittelu on ollut erityisen vaikeaa. Talousarvio pohjautuu 27 kunnan ja kuntayhtymän talousarvioihin ja yhtenäisten pohjatietojen saaminen on ollut erittäin työlästä. Kustannuspaineet ovat olleet huomattavat mm. palkkaratkaisujen, energiakriisin ja inflaation takia. Sekä menoarvion että tuloarvion epävarmuudesta johtuen talousarviota päivitetään ensi vuoden aikana.

  -Vaikka talousarvioesitykseen sisältyy paljon epävarmuuksia ja puutteita, se antaa kuitenkin pohjan turvalliselle siirtymälle. Mikäli talousarvioesitys hyväksytään talousarvioksi, hyvinvointialue on tältä osin valmis ottamaan vastaan sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelujen järjestämisvastuun 1.1.2023, hyvinvointialuejohtaja Jari Jokela toteaa.

  Hyvinvointialueen rahoitus on ensi vuonna noin 989 milj. euroa. Valtion rahoitusosuus on 858 miljoonaa, ja loppuosa tuloista muodostuu toiminnan tuotoista, esimerkiksi asiakasmaksuista.

  Hyvinvointialueen suurimmat kulut ensi vuonna:
  -Henkilöstökulut vajaa 450 miljoonaa
  -Palvelujen ostot reilu 390 miljoonaa
  -Aineet, tarvikkeet ja tavarat 75 miljoonaa
  -Avustukset 36 miljoonaa
  -Vuokrat 51 miljoonaa

  Toimintakulut jakaantuvat viidelle eri toimialalle:
  Terveyspalvelut 43 %
  Sosiaalipalvelut 38 %
  Hallinto- ja tukipalvelut 10 %
  Kehittämis- ja strategiapalvelut 6 %
  Pelastuslaitos 3 %

  Aluehallitus linjasi marraskuussa, että talousarvioehdotuksessa ei suunnitella sellaisia toimia, jotka aiheuttaisivat henkilöstön irtisanomisia, osa-aikaistamisia, lomautuksia tai merkittäviä heikennyksiä palvelussuhteiden ehdoissa.

  Talousarvioehdotuksen sisällöstä riippumatta liikkeenluovutuksen yhteydessä on kuitenkin mahdollista, että yksittäisten viranhaltijoiden ja työntekijöiden palvelussuhteiden ehdot voivat heikentyä tai yksittäisiä palvelussuhteita täytyy irtisanoa taloudellisin tai tuotannollisin perustein.

  Lisätietoja:
  aluehallituksen puheenjohtaja Tapani Melaluoto, tapani.melaluoto@lapha.fi, 040 841 0311
  hyvinvointialuejohtaja Jari Jokela, jari.jokela@lapha.fi, 040 532 3998
  talousjohtaja Elisa Kusmin, elisa.kusmin@lapha.fi, 040 758 2762

  Kolme hoitajaa seisoo portaikossa. Katsovat ylöspäin kohti kuvaajaa. Hyvinvointialue pyrkii kuromaan ensi vuoden alijäämän kahtena seuraavana vuonna
  12.12.2022
  Lapin hyvinvointialueen aluehallitus esittää ensi vuodelle talousarviota, joka jäisi 43 miljoonaa...
 6. Uutta pelastuspalvelujen sammutuskalustoa useisiin kuntiin
  Aluehallituksen päätöstiedote 9.11.2022 pidetystä kokouksesta

  Uutta pelastuspalvelujen sammutuskalustoa useisiin kuntiin

  11.12.2022

  Aluehallituksen päätöstiedote 9.11.2022 pidetystä kokouksesta

  Hyväksyttiin sammutusautojen hankinnat Äkäslompoloon ja Sodankylään sekä säilytysautojen hankinnat Kemiin, Tornioon ja Rovaniemelle.

  Uutta pelastuspalvelujen sammutuskalustoa useisiin kuntiin
  11.12.2022
  Aluehallituksen päätöstiedote 9.11.2022 pidetystä kokouksesta