Navigation Menu

Lomakkeet ja ohjeet

Palveluntuottajien lomakkeet ja ohjeet

Lomakkeet ja ohjeet palveluntuottajille

Linkit avautuvat PDF-tiedostoina uudelle välilehdelle.

Lomakkeet

Hakemus sijaisomaishoidon palvelusetelituottajaksi (pdf)

Hakemus palvelusetelituottajaksi - ikääntyneiden palvelut (pdf)

Hakemus palvelusetelituottajaksi - perheiden ja työikäisten palvelut (pdf)

Hakemus vammaisten henkilöiden asumispalveluiden palvelusetelituottajaksi (pdf)

Hakemus henkilökohtaisen avun palveluiden palvelusetelituottajaksi (pdf)

Sääntökirjat ja ohjeet

Palveluntuottajaksi hakeutuminen

Ohjeet palveluntuottajaksi hakeutumiseen (pdf)

Liiteluettelo hakemuslomakkeisiin (pdf)

Yksityiset palveluntuottajat arkistointi- ja käsittelyohje (pdf)

Asiakasmaksut

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 2024 (pdf)

Ikääntyneiden palvelut

Asumispalvelut

Ikääntyneiden yhteisöllisen asumisen ja ympärivuorokautisen palveluasumisen palvelusetelisääntökirja (pdf)

Ikääntyneiden ympärivuorokautisen palveluasumisen palvelukuvaus (pdf)

Ikääntyneiden asumispalvelujen myöntämisen perusteet (pdf)

Perhehoito

Ikääntyneiden perhehoidon toimintaohje (pdf)

Ikääntyneiden ammatillisen perhoidon toimintaohje (pdf)

Kotihoito

Kotihoidon palvelusetelisääntökirja (pdf)

Ikääntyneiden kotihoidon myöntämisen perusteet 2023 (pdf)

Tukipalvelut

Tukipalvelujen palvelusetelisääntökirja (pdf)

Tukipalvelujen myöntämisen perusteet 2023 (pdf)

Tukipalvelujen palvelukuvaus 2023 (pdf)

Lääkkeiden annosjakelun palvelusetelisääntökirja (pdf)

Omaishoito

Sijaisomaishoidon palveluseteli (pdf)

Omaishoidontuen myöntämisen perusteet 2023 (pdf)

Veteraanipalvelut

Veteraanipalvelujen palvelusetelien myöntämisen perusteet 2023 (pdf)

Vammaispalvelut

Henkilökohtainen apu

Henkilökohtaisen avun palvelusetelisääntökirja

Henkilökohtaisen avun tunti-ilmoitusten palautuspäivät ja palkanmaksupäivät

Ohje sähköisen henkilökohtaisen avun tunti-ilmoitukseen

Omaishoito

Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen kriteerit (pdf)

Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen vapaiden palvelusetelisääntökirja (pdf)

Tukipalvelut

Vammaispalvelulain määrärahasidonnaisten tukitoimien soveltamisohje (pdf)

Vammaisten asumispalvelut

Vammaisten henkilöiden asumispalveluiden palvelusetelisääntökirja (pdf)

Vammaisten henkilöiden perhehoito

Vammaisten henkilöiden perhehoidon toimintaohje (pdf)

Ohjeet vaaratapahtumien ilmoittamiseen

Palvelujen turvallisuuden kehittämiseksi on tärkeää saada tietoa vaara- ja haittatilanteista. Tapahtuneeseen johtaneet syyt selvitetään, jotta voidaan välttää vastaavia tapahtumia jatkossa.

Tietoturva- tai tietosuojailmoitus

Tietoturva- tai tietosuojailmoituslomake on palveluntuottajan käyttöön tarkoitettu sähköinen lomake, joka mahdollistaa tietoturvaan tai tietosuojaan liittyvien vaaratapahtumien ilmoittamisen. Ilmoitukset käsittelevät Lapin hyvinvointialueen tietosuoja- tai tietoturvavastaavat.

Täytä lomake (avautuu uuteen ikkunaan): Tietoturvan ja tietosuojan vaaratapahtumailmoitus

Asiakas-ja potilasturvallisuusilmoitus

Asiakas- ja potilasturvallisuuslomake on palveluntuottajan käyttöön tarkoitettu sähköinen lomake, jonka avulla palveluntuottajat voivat ilmoittaa Laphan toiminnassa havaitsemistaan asiakas- ja potilasturvallisuuteen liittyvistä vaaratapahtumista. Ilmoitukset saapuvat valvontayksikköön, josta ne välitetään käsiteltäväksi sekä tiedoksi organisaatiossa yksiköiden vastuiden mukaan.

Täytä lomake (avautuu uuteen ikkunaan): Asiakas- ja potilasturvallisuuden vaaratapahtumailmoitus