Navigointivalikko

Navigointivalikko

Navigointivalikko

Hoitoon pääsy

Hoitoonpääsy

Hoitoon pääsy ja hoitotakuu

Hoitotakuulla tarkoitetaan terveydenhuoltolaissa määriteltyä aikaa, jonka kuluessa potilaan on päästävä kiireettömään hoitoon tai kiireettömään tutkimukseen.

Hoitoon pääsystä säädetään terveydenhuoltolaissa. 

Kiireelliseen hoitoon pitää päästä heti. 

Kiireettömään hoitoon pääsylle eli hoitotakuulle on erilaisia aikarajoja. Hoitotakuu muuttui 1.9.2023. Muutoksen myötä perusterveydenhuollon avosairaanhoitoon tulee päästä 14 vuorokauden ja suun terveydenhuoltoon neljän kuukauden kuluessa hoidon tarpeen arvioinnista.

Yhteyden saaminen perusterveydenhuollon yksikköön ja arvio hoidon tarpeesta

  • Perusterveydenhuoltoon tulee saada yhteys arkipäivisin virka-aikana 
  • Terveydenhuollon ammattilaisen tulee arvioida hoidon tarpeesi ja hoidon kiireellisyytesi saman päivän aikana. Arviointi voi tapahtua puhelimitse, sähköisen asiointikanavan kautta tai palvelupaikassa käymällä.
  • Suun terveydenhuollossa sinun on saatava arvio hoidon tarpeesta ja kiireellisyydestä samana päivänä, kun olet ollut yhteydessä palvelupaikkaan 

Kiireettömään hoitoon pääsy ja odotusajat

1.9.2023 lähtien sinun on saatava perusterveydenhuollon avosairaanhoidossa tarvitsemaasi hoitoa 14 vuorokauden sisällä yhteydenotosta ja hoidon tarpeen arvioinnista, kun kyse on esimerkiksi: sairastuminen, vamma, pitkäaikaissairauden vaikeutuminen, toimintakyvyn aleneminen. Hoito voidaan toteuttaa eri tavoin, eli käytännössä vastaanotolla, puhelimitse, muuten etäyhteydellä tai kotikäynnillä. 

Sinun on saatava perusterveydenhuoltoon kuuluvaa suun terveydenhuoltoa neljän kuukauden sisällä yhteydenotosta ja hoidon tarpeen arvioinnista. Perustason erikoishammaslääkärille tulee päästä kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun hammaslääkäri on todennut palvelun  tarpeen.

Erikoissairaanhoito

Sairaalahoitoon erikoissairaanhoitoon tarvitset lähetteen. Kun lähete on tehty ja saapunut sairaalaan, tilanteesi on arvioitava kolmen viikon kuluessa. Sinun on päästävä hoitoon kuuden kuukauden kuluessa.

Alle 23-vuotiaiden erikoissairaanhoidon mielenterveyspalvelut

Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluissa hoidon tarpeen arviointi on aloitettava kolmen viikon kuluessa siitä, kun lähete on saapunut toimintayksikköön. Jos tilanteesi edellyttää erikoislääkärin arviointia, niin on arviointi aloitettava kuuden viikon kuluessa lähetteen saapumisesta. Kun hoidon tarve on todettu, hoitoon on päästävä kolmessa kuukaudessa.
 

Hoitoon pääsyn ajankohtainen tilanne

Hoitoon pääsyn ajankohtainen tilanne