Navigointivalikko

Navigointivalikko

Ikääntyneiden sosiaalipalveluihin pääsyn keskimääräinen odotusaika

Ympärivuorokautisen palveluasumisen odotusajat

Ikääntyneiden sosiaalipalveluihin pääsyn keskimääräinen odotusaika

Palveluiden antaminen perustuu asiakkaan yksilöllisen palvelutarpeen arviointiin. Ikääntyneiden palvelutarpeen arviointi aloitetaan viipymättä. 75 vuotta täyttäneen asiakkaan kiireetön palvelutarpeen arviointi aloitetaan viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä siitä, kun ikääntynyt on ottanut yhteyttä sosiaalipalveluihin. Kiireellisessä tilanteessa arviointi tehdään heti. 

  • Sosiaalihuoltolaki 2014/1301 Palvelutarpeen arviointi 36§ (14.4.2023/677) ja Sosiaalihuoltoa koskeva päätöksenteko ja toimeenpano 45 § (14.4.2023/677)
  • Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 2012/980, Palveluntarpeiden selvittäminen 15§
     

Odotusajat Lapin hyvinvointialueella 1.1.-31.3.2024

taulukko hoitoonpääsy ikäihmiset

Palvelu Lain määrittämä odotusaika Toteutumisen tilanne Lisätiedot
Palvelutarpeen arviointi

Akuuttitarve välittömästi, muuten 7 arkipäivän kuluessa

Toteutuu Arviointi alkaa yhteydenotosta.
Kotona asumista tukevat palvelut (tukipalvelut) Akuutti tarve välittömästi, muuten 3 kuukauden kuluessa Toteutuu  
Kotihoito Akuutti tarve välittömästi, muuten 3 kuukauden kuluessa Toteutuu pääsääntöisesti kiireettömienkin palveluiden osalta välittömästi Palvelun odotusaika pidentynyt ajoittain Kaakkoisella palvelualueella, jossa odotusaika kuntoutumista tukevalle arviointijaksolle on tarkasteluvälillä ollut 1-23 vuorokautta (ka 5,3 vrk). Muilla palvelualueilla viivettä ei juurikaan ole ollut.
Omaishoidon tuki 3 kuukautta Toteutuu Hakemus otetaan käsittelyyn viipymättä, kun oikeus omaishoidontukeen on todettu. Omaishoidontuki myönnetään hakemuspäivästä lähtien.
Ympärivuorokautinen palveluasuminen Palvelutarpeen arviointi aloitettava 7 vuorokauden sisällä. Toteutuu osittain, mediaani 83 vuorokautta Palvelun odotusaika (yli 90 vrk) pidentynyt ajoittain. Odotusaika on pidentynyt tarkastelujakson aikana
71 henkilöllä koko Lapin hyvinvointialueella. Palvelun odotusaika lasketaan asiakkaan hakemuksen saapumisesta/asian vireille tulosta palvelupäätöksen mukaisen palvelun toimeenpanoon vuonna 2024 alkaen.