Navigointivalikko

Navigointivalikko

Omavalvonta

Omavalvonta

Omavalvonta

Lapin hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen omavalvontaohjelma sisältää hyvinvointialueelle kuuluvien sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelujen omavalvonnan periaatteet.

Omavalvontaohjelmilla varmistetaan, että Lapin hyvinvointialueen asukkaat saavat perusoikeuksien heille turvaamat, tarpeidensa mukaiset palvelut oikeaan aikaan, yhdenvertaisesti ja saavutettavasti, laadukkaasti ja turvallisesti. Omavalvontaohjelma konkretisoi lakisääteiset velvoitteet ja yhdenmukaistaa valvonnan käytännön toteutuksen mahdollistaen vaikuttavan valvonnan toteuttamisen asiakkaiden ja potilaiden parhaaksi.

Lapin hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen omavalvontaohjelma 2024–2025 (pdf)