Navigointivalikko

Navigointivalikko

Navigointivalikko

Ikääntyneiden ympärivuorokautisen palveluasumisen odotusajat

Ympärivuorokautisen palveluasumisen odotusajat

Ikääntyneiden ympärivuorokautisen palveluasumisen odotusajat

 

Odotusajat Lapin hyvinvointialueella 1.7.-31.12.2023

taulukko hoitoonpääsy ikäihmiset

Palvelu Lain määrittämä odotusaika Toteutumisen tilanne Lisätiedot
Palvelutarpeen arviointi

Akuuttitarve välittömästi, muuten 7 arkipäivän kuluessa

Toteutuu Arviointi alkaa yhteydenotosta.
Kotona asumista tukevat palvelut (tukipalvelut) Akuutti tarve välittömästi, muuten 3 kuukauden kuluessa Toteutuu  
Kotihoito Akuutti tarve välittömästi, muuten 3 kuukauden kuluessa Toteutuu pääsääntöisesti kiireettömienkin palveluiden osalta välittömästi Palvelun odotusaika pidentynyt ajoittain Kaakkoisella palvelualueella, jossa odotusaika kuntoutumista tukevalle arviointijaksolle on tarkasteluvälillä ollut 1-18 vuorokautta. Muilla palvelualueilla viivettä ei juurikaan ole ollut.
Omaishoito Palvelutarpeen arviointi aloitettava 7 vuorokauden sisällä Toteutuu Hakemus otetaan käsittelyyn viipymättä, kun oikeus omaishoidontukeen on todettu, omaishoidontuki myönnetään hakemuksen saapumiskuukauden alusta.
Ympärivuorokautinen palveluasuminen 3 kuukautta Toteutuu osittain, mediaani 21 vuorokautta Palvelun odotusaika pidentynyt ajoittain.
51 henkilöllä koko Lapin hyvinvointialueella pidentynyt.