Navigointivalikko

Navigointivalikko

Perusterveydenhuollon hoitoon pääsy

Hoitoon pääsyn toteutuminen perusterveydenhuollossa

Hoitoon pääsyn toteutuminen perusterveydenhuollossa

Alta löydät tiedot hoidon toteutumisesta perusterveydenhuollossa T3-lukuina. Tyhjä sarake tarkoittaa, että tietoa ei ole ollut saatavilla.

T3-luvulla tarkoitetaan samassa toimintayksikössä toimivien ammattilaisten ajanvarauskirjoilla kolmansien varattavissa olevien kiireettömien vastaanottoaikojen mediaania. T3 mitataan eri ammattiryhmille erikseen.

T3-aika merkitään THL:n ohjeistuksen mukaisesti maksimaaliseksi eli 182 päiväksi, jos terveyskeskuksessa joudutaan käyttämään hoidonjärjestelykirjaa, eikä aikaa ole täten suoraan yhteydenoton aikana annettavissa.

Perusterveydenhuollon T3