Navigointivalikko

Navigointivalikko

Omavalvonta

Omavalvonta

Omavalvonta

Lapin hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalvelujen omavalvontaohjelma sisältää hyvinvointialueelle kuuluvien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen omavalvonnan periaatteet. Lapin hyvinvointialueen pelastuslaitokselle on laadittu oma pelastuslain mukainen omavalvontaohjelma.

Omavalvontaohjelmilla varmistetaan, että Lapin hyvinvointialueen asukkaat saavat perusoikeuksien heille turvaamat, tarpeidensa mukaiset palvelut oikeaan aikaan, yhdenvertaisesti ja saavutettavasti, laadukkaasti ja turvallisesti. Omavalvontaohjelma konkretisoi lakisääteiset velvoitteet ja yhdenmukaistaa valvonnan käytännön toteutuksen mahdollistaen vaikuttavan valvonnan toteuttamisen asiakkaiden ja potilaiden parhaaksi.

Lapin hyvinvointialueen omavalvontaohjelma (pdf)

Lapin hyvinvointialueen ikääntyneiden palvelujen omavalvontaohjelma 2023-2024 (pdf)

Lapin hyvinvointialueen ikääntyneiden palvelujen omavalvonnan käsikirja (pdf)